Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap bröllop bröllopsgåvor japanska möbler sjukdomar språk teater telegram

Kjobenhavn 14 juni (onsdag)
1893
Älskade Mamma,
Det var ledsamt att höra att Mamma
haft sin tråkiga magåkomma igen.
Ehuru Annies bref icke var oroande på
något sätt, telegraferade jag likväl och
är nu i besittning af svaret, som
tyder på betydlig förbättring.
Huru länge blir Ni ännu i Helsing-
fors? Den här juni månad flyger
af med en förskräcklig fart alltid,
icke sannt. Jag skall nu börja ett
porträtt af Kammarherre Krag, och
som det bara är bröstbild tänker jag
ha det undan på 8 dagar.
Sparre lemnade jag efter mig i Paris.
Han är som man kan tänka sig, giftas-
sjuk och vill skynda sig hem. Jag anser
dock att han borde ta saken litet

lugnare och vänta med uppköp
(bröllopspresenter) och resa tills han
blir rigtigt rask igen.
I Paris köpte jag ingenting för
Berthas räkning, emedan jag sonderade
Sparre, och fann att han ej var särdeles
lifvad för kastrulluret. Deremot har
jag har köpt en gammal rococo länstol
för 25 kronor, utskuren, mycket treflig.
Jag håller den helst sjelf, men tycker
Bertha att den passar till bröllopsgåfva
så mycket gerna för mig.
Krohns äro lika utomordentligt vänliga
mot mig som alltid. Krohn är
ehuru Teatern nu hvilar, lika upptagen
som alltid. Han har nu lagt sig in
i Japansk konst, studerar japanska
och har skrifvit några mycket förtjenst-
fulla artiklar i dessa ämnen.

I afton skall jag träffa Björnson
Björn, hans son och fröken Oselio
hos Bissens. – Det är nu 7 eller 8 år
sedan jag såg Björnson sist.
Krohns be helsa tusen gånger till
Mamma och hoppas att illamåendet
hvarken är långvarigt eller svårt.
Dagnan bad mig specielt helsa Mamma.
Ack hvad jag håller af Dagnan, mera
och mera för hvarje år, likaså af Krohn
Det är en stor tycka att ha träffat
sådana menniskor i lifvet
Nu går posten. Calle Knorring har
varit här och sökt mig 2 gånger, men
Jag har varit utgången han helsade
från Mamma, sade fru Krohn. I dag skall
Jag söka rätt på honom.
Gud låte Mamma snart bli rigtigt rask
och kry – Helsa alla hjertligt från Mammas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det var ledsamt att höra att Mamma haft sin tråkiga magåkomma igen. Ehuru Annies bref icke var oroande på något sätt, telegraferade jag likväl och är nu i besittning af svaret, som tyder på betydlig förbättring. Huru länge blir Ni ännu i Helsingfors? Den här juni månad flyger af med en förskräcklig fart alltid, icke sannt.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Jag skall nu börja ett porträtt af Kammarherre Krag, och som det bara är bröstbild tänker jag ha det undan på 8 dagar.

  Peter Rasmus Krag
 • Sparre lemnade jag efter mig i Paris. Han är som man kan tänka sig, giftassjuk och vill skynda sig hem. Jag anser dock att han borde ta saken litet lugnare och vänta med uppköp (bröllopspresenter) och resa tills han blir rigtigt rask igen. I Paris köpte jag ingenting för Berthas räkning, emedan jag sonderade Sparre, och fann att han ej var särdeles lifvad för kastrulluret. Deremot har jag har köpt en gammal rococo länstol för 25 kronor, utskuren, mycket treflig. Jag håller den helst sjelf, men tycker Bertha att den passar till bröllopsgåfva så mycket gerna för mig.

  Paris Berta Edelfelt Louis Sparre
 • Krohns äro lika utomordentligt vänliga mot mig som alltid. Krohn är ehuru Teatern nu hvilar, lika upptagen som alltid. Han har nu lagt sig in i Japansk konst, studerar japanska och har skrifvit några mycket förtjenstfulla artiklar i dessa ämnen.

  Pietro Krohn Emilie Krohn
 • I afton skall jag träffa Björnson Björn, hans son och fröken Oselio hos Bissens. – Det är nu 7 eller 8 år sedan jag såg Björnson sist.

  Bjørnstjerne Bjørnson Vilhelm Bissen Anna Vilhelmine Bissen Bjørn Bjørnson Ingeborg Bjørnson
 • Krohns be helsa tusen gånger till Mamma och hoppas att illamåendet hvarken är långvarigt eller svårt.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Emilie Krohn
 • Dagnan bad mig specielt helsa Mamma. Ack hvad jag håller af Dagnan, mera och mera för hvarje år, likaså af Krohn Det är en stor tycka att ha träffat sådana menniskor i lifvet

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Pascal Dagnan-Bouveret
 • Nu går posten.

 • Calle Knorring har varit här och sökt mig 2 gånger, men Jag har varit utgången han helsade från Mamma, sade fru Krohn. I dag skall Jag söka rätt på honom.

  Alexandra Edelfelt Emilie Krohn von Knorring
 • Gud låte Mamma snart bli rigtigt rask och kry –

  Alexandra Edelfelt
 • Helsa alla hjertligt