Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap ateljéer danska dialekter författare förlovning lyrik norska politik sångerskor sjukdomar sommarvillor språk uniformer

torsdag d. 15 juni
Älskade Mamma,
Berthas bref, som jag fick i morgse
var dateradt den 13, således i förrgår
det är således mycket färska un-
derrättelser. Rysligt roligt är
det att höra att Mamma är
bättre och att Mammas humör
icke är alltför melankoliskt. Ja,
Gud låte Er få vara friska och
raska, och måtte jag i en icke alltför
aflägsen framtid få återse Er alla på
Haiko. – Jag har redan börjat
med mitt kammarherreporträtt i röd
uniform med de mest multicolora
dekorationer jag kan tänka mig. Ibland
ser han med sin brokiga näsa ut för
mina ögon som en rigtigt bråkig pape-
goja. I medlet af nästan vecka hop-
Hos Pasteur blef jag emmottagen med öppna armar
och lifliga
gratulationer
till min
succés
i Paris.
Kalle Knorring
har jag träffat
i går.

pas jag kunna resa till Sverige
kanske kan jag redan torsdag fara
till Jönköping stanna der öfver
fredag och lördag morgon vara
i Stockholm. Fru Holmblads
porträtt har jag återsett och finner
det rätt bra – måtte jag vara
lika nöjd med Rydbergs! – Det der
Rydbergs porträtt och koikandet
ut till Djursholm är en rigtig
mara för mig.
I går var jag hos Bissens der
hela familjen Björnson var
Gamle Björnson frågade så mycket
efter Mamma och systrarna och
min Kone, frun likaså. Björnson
tog mig rigtigt afsides för att
"tale om gamle tider" om
den aftonen i ateliern och så
slutade han med "Ja, det är
en begavet och nydelig Moer

Du har, du, – jag glemmer henne
icke. – Han fann mig densam-
me som förr – "kun solidere"
till själen, icke till kroppen. Han
talade mycket och ofta, och
lyckligtvis ej alltför mycket om
politik. Det var roligt att höra
honom igen så der i tagena. Lustigt
är det att se hur han skänker
Björns nya kärlek, fröken Oselio
sin välsignelse (fröken Oselio heter
Aas på norska, jag känner henne
sedan gammalt från Paris – stor talent
ypperlig röst, simpel, påminner i
detta som i annat om Kristina Nilsson).
På samma sätt har B. Björnson
med tvärsäkerhet förklarat att
fröken Fich, den gamla galanta'n
som han sedan gifte sig mig – Lindeberg
tror jag hon hette, och nu Oselio var
den "eneste rigtiga" Gifter och
förlofvar Björn sig 10 gånger till,
så är det skäl att antaga att samme

faderliga välsignelse står till
buds. – Björn var värdig och
förälskad på samma sätt jag sett
honom förälskad med alla de andra
högtidligt, offentligt. Björnson fadren
lofvade ge ut dikter till julen: saa
blir Du förnöjed, Edelfelt, som alltid
siger att jag maa skrive Lyrik" – detta
kom han ihog, och det står jag vid
ty poet är han med Guds nåde som
ingen annan i Norden nu. Om
onsdag äro de här hos Krohns.
I morgon retoucherar jag fru Holm-
blads ena öga och äter middag hos
dem på Solbakken" heter stället vid
Skodsborg. Här är dejligt vid Sundet –
der er et yndigt Land det står med
brede Böge" – Krohns be helsa
tusen gånger och jag ber till Gud
att Mamma må snart bli rigtigt
frisk och rask och komma ut till Haiko
Helsa Ellan, i morgon skrifver jag till
henne och helsa Kikuli, tacka
flickorna för deras snälla bref –
alla helsa härifrån till alla. Mammas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Berthas bref, som jag fick i morgse var dateradt den 13, således i förrgår det är således mycket färska underrättelser. Rysligt roligt är det att höra att Mamma är bättre och att Mammas humör icke är alltför melankoliskt. Ja, Gud låte Er få vara friska och raska, och måtte jag i en icke alltför aflägsen framtid få återse Er alla på Haiko. –

  Haiko Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt
 • Jag har redan börjat med mitt kammarherreporträtt i röd uniform med de mest multicolora dekorationer jag kan tänka mig. Ibland ser han med sin brokiga näsa ut för mina ögon som en rigtigt bråkig papegoja.

  Peter Rasmus Krag
 • I medlet af nästan vecka hoppas jag kunna resa till Sverige kanske kan jag redan torsdag fara till Jönköping stanna der öfver fredag och lördag morgon vara i Stockholm.

  Sverige Stockholm Jönköping
 • Fru Holmblads porträtt har jag återsett och finner det rätt bra – måtte jag vara lika nöjd med Rydbergs! – Det der Rydbergs porträtt och koikandet ut till Djursholm är en rigtig mara för mig.

  Djursholm Viktor Rydberg Anna Dorothea Holmblad
 • I går var jag hos Bissens der hela familjen Björnson var Gamle Björnson frågade så mycket efter Mamma och systrarna och min Kone, frun likaså. Björnson tog mig rigtigt afsides för att "tale om gamle tider" om den aftonen i ateliern och så slutade han med "Ja, det är en begavet och nydelig Moer Du har, du, – jag glemmer henne icke. – Han fann mig densamme som förr – "kun solidere" till själen, icke till kroppen. Han talade mycket och ofta, och lyckligtvis ej alltför mycket om politik. Det var roligt att höra honom igen så der i tagena.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Bjørnstjerne Bjørnson Alexandra Edelfelt Vilhelm Bissen Anna Vilhelmine Bissen Karoline Bjørnson Bergliot Bjørnson Bjørn Bjørnson Ingeborg Bjørnson
 • Lustigt är det att se hur han skänker Björns nya kärlek, fröken Oselio sin välsignelse (fröken Oselio heter Aas på norska, jag känner henne sedan gammalt från Paris – stor talent ypperlig röst, simpel, påminner i detta som i annat om Kristina Nilsson). På samma sätt har B. Björnson med tvärsäkerhet förklarat att fröken Fich, den gamla galanta'n som han sedan gifte sig mig – Lindeberg tror jag hon hette, och nu Oselio var den "eneste rigtiga" Gifter och förlofvar Björn sig 10 gånger till, så är det skäl att antaga att sammefaderliga välsignelse står till buds. – Björn var värdig och förälskad på samma sätt jag sett honom förälskad med alla de andra högtidligt, offentligt.

  Paris Bjørnstjerne Bjørnson Christina Nilsson Bjørn Bjørnson Jenny Bjørnson Ingeborg Bjørnson
 • Björnson fadren lofvade ge ut dikter till julen: saa blir Du förnöjed, Edelfelt, som alltid siger att jag maa skrive Lyrik" – detta kom han ihog, och det står jag vid ty poet är han med Guds nåde som ingen annan i Norden nu. Om onsdag äro de här hos Krohns.

  Norden Pietro Krohn Emilie Krohn Bjørnstjerne Bjørnson
 • I morgon retoucherar jag fru Holmblads ena öga och äter middag hos dem på Solbakken" heter stället vid Skodsborg.

  Skodsborg Anna Dorothea Holmblad Andreas Julius Lauritz Holmblad
 • Här är dejligt vid Sundet – der er et yndigt Land det står med brede Böge" –

  Öresund
 • Krohns be helsa tusen gånger och jag ber till Gud att Mamma må snart bli rigtigt frisk och rask och komma ut till Haiko Helsa Ellan, i morgon skrifver jag till henne och helsa Kikuli, tacka flickorna för deras snälla bref – alla helsa härifrån till alla.

  Haiko Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Berta Edelfelt Emilie Krohn Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Hos Pasteur blef jag emmottagen med öppna armar och lifliga gratulationer till min Succés i Paris.

  Paris Jean Baptiste Pasteur Jeanne Pasteur
 • Kalle Knorring har jag träffat i går.

  von Knorring