Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

barn kungar möbler musik resande resor restauranger sjukdomar sommarvillor tjänstefolk

Stockholm fredag afton. 30 juni
93
Älskade Mamma,
Just nu återkommen från en 10 timmars
séance på Djursholm, der det nu
ändtligen ser ut att bli bättre med
målningen fick jag Bertha bref, och
ser deraf till min obeskrifliga glädje
att Ni nu, efter alla vedermodör, äro
på Haiko i godan ro. Måtte Mamma
bara kunna vara rigtigt försigtig,
rigtigt lydig – (lyda tante Gadd och
Annie) så att Mamma icke får
något fel igen. – Jag tror mig nu
ha slutat Rydberg för andra
gången – Och i början af nästan vecka
kan jag resa från Stockholm Bra
god lust skulle jag ha att komma
hem nu och sedan besöka min familj
i Norge – får se huru det går.
I går voro vi bjudna af Snoilskys
på Hasselbacken. Osbahr var
utom oss, den enda gästen. Musik

spelade Björneborgarnes Marsch till
min ära, hette det. Jag var så trött
af målandet på Djursholm, att
jag ändå ej var vid mina bästa
vätskor. Ellan var mycket till
sin fördel. I morgon skall jag ha
möte med Geber och Snoilsky – får
se hur prisfrågan skall afgöras.
Jag tänker hvar minut på Eder
på Haiko – Måtte ni alla få vara
rigtigt friska och raska. – Snoilskys
resa om 3 dagar till Lysekil. Kiki
Jag var intet rigtigt homme du monde
med grefvinnan Skoilsky – han kröp
bakom en säng som en rigtigt bondlymmel
men tinade småningom upp och räckte
henne handen och svarade på frågor.
Han lefver bara med de stora minnen
nu – Carl XII och Carl Johan som
han mest ritar, den senare igenkänlig
på näsan. – Tusen miljoner helsnin-
gar till alla på Haiko. Tacka
flickorna tusenfaldt för att de skrifva
så snällt. – Vår jungfru i staden har
fått ordres att skicka korgstolar till Mamma
på Haiko.
Tusen helsningar från mammas egen Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Just nu återkommen från en 10 timmars séance på Djursholm, der det nu ändtligen ser ut att bli bättre med målningen fick jag Bertha bref, och ser deraf till min obeskrifliga glädje att Ni nu, efter alla vedermodör, äro på Haiko i godan ro. Måtte Mamma bara kunna vara rigtigt försigtig, rigtigt lydig – (lyda tante Gadd och Annie) så att Mamma icke får något fel igen. –

  Djursholm Haiko Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt Viktor Rydberg
 • Jag tror mig nu ha slutat Rydberg för andra gången – Och i början af nästan vecka kan jag resa från Stockholm Bra god lust skulle jag ha att komma hem nu och sedan besöka min familj i Norge – får se huru det går.

  Norge Erik Edelfelt Viktor Rydberg Ellan de la Chapelle
 • I går voro vi bjudna af Snoilskys på Hasselbacken. Osbahr var utom oss, den enda gästen. Musik spelade Björneborgarnes Marsch till min ära, hette det. Jag var så trött af målandet på Djursholm, att jag ändå ej var vid mina bästa vätskor. Ellan var mycket till sin fördel.

  Djursholm Hasselbacken Carl Snoilsky Ellan de la Chapelle Ebba Snoilsky Osbahr
 • I morgon skall jag ha möte med Geber och Snoilsky – får se hur prisfrågan skall afgöras.

  Carl Snoilsky Hugo Geber
 • Jag tänker hvar minut på Eder på Haiko – Måtte ni alla få vara rigtigt friska och raska. –

  Haiko
 • Snoilskys resa om 3 dagar till Lysekil.

  Lysekil Carl Snoilsky Ebba Snoilsky
 • Kiki Jag var intet rigtigt homme du monde med grefvinnan Skoilsky – han kröp bakom en säng som en rigtigt bondlymmel men tinade småningom upp och räckte henne handen och svarade på frågor. Han lefver bara med de stora minnen nu – Carl XII och Carl Johan som han mest ritar, den senare igenkänlig på näsan. –

  Erik Edelfelt Karl XII Karl XVI Johan Ebba Snoilsky
 • Tusen miljoner helsningar till alla på Haiko. Tacka flickorna tusenfaldt för att de skrifva så snällt. – Vår jungfru i staden har fått ordres att skicka korgstolar till Mamma på Haiko.

  Haiko Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt N.N.