Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ångbåtar diplomater hissar historia hotell läkare politik politiker resande resor restauranger sjukdomar teater telegram

Stockholm 4 juli 1893
Älskade Mamma,
Gud välsigne Er för det glada och lugnan-
de telegrammet. Att Mamma sjelf
skrifvit, ehuru jag är ej fått brefvet, är
det roligaste af alltsammans.
Jag har nu ändtligen slutat målningen
på Djursholm, derifrån jag just nu an-
länder. I morgon resa vi troligen till
Gausdal – huruvida vi stanna i Kristiania
är ännu ej afgjordt. Jag stannar ej allt-
för länge deruppe i fjällen, ehuru jag
efter dessa sista månaders sjå nog skulle
behöfva hvila en smula. Kiki är mycket
munter fortfarande – I går afton var jag
med honom på Mosebacke dit vi
stego upp i hissen. – Med herrskapet
Lewenhaupts voro vi på Djurgårds-
teatern sedan vi ätit middag hos
dem med finansministern baron Essen –
Grefvinnan L. är alltjemnt en af de

sötaste och klokaste fruar jag sett.
Gubben Charles Émile talade om att
han just läst igenom de protokoll
i Statsrådet som talade om fredriks-
hamnsfreden, och han sade att de
skilda yttrandena om Finlands förlust
voro så upprörande att de med ord ej
kunde ännu ej skulle kunna publiceras
och derpå rullade stora tårar ut öfver
hans förtorkade kinder. Det var roligt
att se.
Jag är rädd att jag får afbryta brefvet
emedan ångbåten går i rappet.
Snoilsky är gräsenkling och sörjer,
som jag öfver att Geber ej skyndar
på med reproduktionen af bilderna,
sedan han (Geber) så drifvit på
mig att jag senaste höst arbetade
långt in på aftnarna – alldeles
umsonst. Geber med familj

kommer också till Gausdal.
Gösta Aminoff är här med familj
på hotellet. Han har nyss undergått
en Vesterlundsk kur.
Älskade goda Mamma, sköt nu
rigtigt väl om sig, och bli rigtigt,
rigtigt kry, derom beder hvar dag
och hvar stund Mammas egen
Atte.
Ellan och Kikuli helsa – den förra
menar att Rydbergs porträtt nu
är rigtigt bra. Måtte hon tala
sant. Nog har jag ansträngt mig
alltid.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Gud välsigne Er för det glada och lugnande telegrammet. Att Mamma sjelf skrifvit, ehuru jag är ej fått brefvet, är det roligaste af alltsammans.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag har nu ändtligen slutat målningen på Djursholm, derifrån jag just nu anländer.

  Djursholm Viktor Rydberg
 • I morgon resa vi troligen till Gausdal – huruvida vi stanna i Kristiania är ännu ej afgjordt. Jag stannar ej alltför länge deruppe i fjällen, ehuru jag efter dessa sista månaders sjå nog skulle behöfva hvila en smula.

  Gausdal Kristiania
 • Kiki är mycket munter fortfarande – I går afton var jag med honom på Mosebacke dit vi stego upp i hissen. –

  Mosebacke Erik Edelfelt
 • Med herrskapet Lewenhaupts voro vi på Djurgårdsteatern sedan vi ätit middag hos dem med finansministern baron Essen – Grefvinnan L. är alltjemnt en af de sötaste och klokaste fruar jag sett. Gubben Charles Émile talade om att han just läst igenom de protokoll i Statsrådet som talade om fredrikshamnsfreden, och han sade att de skilda yttrandena om Finlands förlust voro så upprörande att de med ord ej kunde ännu ej skulle kunna publiceras och derpå rullade stora tårar ut öfver hans förtorkade kinder. Det var roligt att se.

  Finland Djurgården Augusta Lewenhaupt Carl Lewenhaupt Fredrik von Essen
 • Jag är rädd att jag får afbryta brefvet emedan ångbåten går i rappet.

 • Snoilsky är gräsenkling och sörjer, som jag öfver att Geber ej skyndar på med reproduktionen af bilderna, sedan han (Geber) så drifvit på mig att jag senaste höst arbetade långt in på aftnarna – alldeles umsonst. Geber med familj kommer också till Gausdal.

  Gausdal Carl Snoilsky Hugo Geber Anna Geber
 • Gösta Aminoff är här med familj på hotellet. Han har nyss undergått en Vesterlundsk kur.

  Fredrik Wilhelm Westerlund Aminoff
 • Älskade goda Mamma, sköt nu rigtigt väl om sig, och bli rigtigt, rigtigt kry, derom beder hvar dag och hvar stund Mammas egen Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • Ellan och Kikuli helsa – den förra menar att Rydbergs porträtt nu är rigtigt bra. Måtte hon tala sant. Nog har jag ansträngt mig alltid.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle