Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

barn finländare fjäll (ytformer) norrmän partier politik sjukdomar sommarvillor sömn svenskar telegram väderlek värme

Höjfjeldssanatoriet Gausdal
Norge
Älskade Mamma,
Dag ut och dag in har jag
väntat på ett ord från Er –
skulle ni ha tvekat att skrifva
bara till Gausdal – det är ändå
alldeles nog, isynnerhet om man
sätter Højfjeldssanatoriet till. Gud
låte Er ha det bra – jag har
tänkt på Er i den här tropiska
värmen – har ni lidit mycket
deraf. – Ellan sofver dåligt
(man säger att det inträffar
då och då här i fjelltrakterna) och
är derför mycket trött ännu.
Jag har målat litet och pojken

mår icke allenast ypperligt
men är hela sanatoriets favorit
Alla leka med honom, prata
med honom och äro snälla med
honom. Men den minste står
och exercerar med fem, sex
svenska danska och engelska barn
som kikna af skratt men – lyda
honom.
Jag väntar bref från Köpenhamn
angående de Moltkeska porträtterna
De sista underrättelserna sade
att de mycket gerna ville att
jag nu strax skulle börja åtmin
stone ett. – Det blir visserligen litet
längre tills jag då kommer
hem till Haiko och Mamma
men Krohn anser att jag vore
galen om jag ej gjorde åtminstone

något på denna betydliga beställning
nu. Härifrån till Hfors öfver Köpen
hamn är dessutom billigare än
öfver Stockholm, märkvärdigt nog.
Älskade Mamma, jag tänker
dagligen och stundligen på Mamma
och hoppas efter det muntra
brefvet jag fick sist, (för 12 dagar
sedan!) att Mamma fortfarande
är på bättringsvägen.
Jag har börjat måla en fjell-
studie upp på "alpens högsta topp.
Det är otacksamt ty i bästa
fall ser det ut som en relief-
karta. Här är mycket folk,
mycket finnar och svenskar,
bland norrmän mest højre, som
alls ej tänka på unionens
upplösning. Måtte bara Ellan

bli bättre här! Jag vet ej hur
jag föreställer mig att detta
tal om luft och luft ändå
är litet humbug. – Jag känner
nog att det är frisk luft deruppe
på fjellet, men det är ju också
friskt vid hafvet – men det lär
vara raka motsatsen af luft der –
Nå jag är en sådan der grofhudad
varelse som ej känner alla nyanser.
Jag telegraferat i dag. Gud
låte mig i öfvermorgon, ty förr
kommer ej diligensen men svart
få ett godt svar från Er
Gud vare med Er – Ellan och
Kiki helsa till Er alla genom
Mammas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Dag ut och dag in har jag väntat på ett ord från Er – skulle ni ha tvekat att skrifva bara till Gausdal – det är ändå alldeles nog, isynnerhet om man sätter Højfjeldssanatoriet till. Gud låte Er ha det bra – jag har tänkt på Er i den här tropiska värmen – har ni lidit mycket deraf. –

 • Ellan sofver dåligt (man säger att det inträffar då och då här i fjelltrakterna) och är derför mycket trött ännu. Jag har målat litet och pojken mår icke allenast ypperligt men är hela sanatoriets favorit Alla leka med honom, prata med honom och äro snälla med honom. Men den minste står och exercerar med fem, sex svenska danska och engelska barn som kikna af skratt men – lyda honom.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Jag väntar bref från Köpenhamn angående de Moltkeska porträtterna De sista underrättelserna sade att de mycket gerna ville att jag nu strax skulle börja åtminstone ett. – Det blir visserligen litet längre tills jag då kommer hem till Haiko och Mamma men Krohn anser att jag vore galen om jag ej gjorde åtminstone något på denna betydliga beställning nu. Härifrån till Hfors öfver Köpenhamn är dessutom billigare än öfver Stockholm, märkvärdigt nog.

  Helsingfors Stockholm Köpenhamn Haiko Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Älskade Mamma, jag tänker dagligen och stundligen på Mamma och hoppas efter det muntra brefvet jag fick sist, (för 12 dagar sedan!) att Mamma fortfarande är på bättringsvägen.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag har börjat måla en fjellstudie upp på "alpens högsta topp. Det är otacksamt ty i bästa fall ser det ut som en reliefkarta.

 • Här är mycket folk, mycket finnar och svenskar, bland norrmän mest højre, som alls ej tänka på unionens upplösning.

 • Måtte bara Ellan bli bättre här! Jag vet ej hur jag föreställer mig att detta tal om luft och luft ändå är litet humbug. – Jag känner nog att det är frisk luft deruppe på fjellet, men det är ju också friskt vid hafvet – men det lär vara raka motsatsen af luft der – Nå jag är en sådan der grofhudad varelse som ej känner alla nyanser.

  Ellan de la Chapelle
 • Jag telegraferat i dag. Gud låte mig i öfvermorgon, ty förr kommer ej diligensen men svart få ett godt svar från Er Gud vare med Er – Ellan och Kiki helsa till Er alla

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle