Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel ångbåtar arkitektur barn byggnader dialekter djur ekonomi engelska fjäll (ytformer) flickor födelsedagar gudstjänst handelsmän häst kungar kvinnor partier politik präster resande resor restauranger sällskapsliv sanatorier sjukdomar sommarvillor sömn språk svenska telefoner telegram

måndag
Gausdal 11 juli 1893
Älskade Mamma,
Gud vare Tack och lof. Sedan jag
väntat under ett alldeles förryckt
crescendo af oro sedan den 5te juli
(således 12 dagar) på underrättelser
från Mamma och Er alla, fick
jag i dag telegrammet, afsändt
i går, samt Berthas två bref af
den 6te och 12 juli. Sådan är post-
gången i detta hand, der man
i allmänhet låter resande och ut-
ländingar nöja sig med den herrliga
bergsluften, men der alla andra lifvets
förnödenheter äro si och så. Tänk bara
att det fins telefon härifrån till Lille-
hammer – men ej telefon på telegraf-
stationen – ett depesch föres derför med
"Halvor kusk" – när han ej glömmer det
till 24 timmar senare. Tålamod får man
ha. – Resan är också komplicerad och
så ställd att de som skola till Stock-

holm få vänta 6 timmar på en station
och de som ämna sig till Kbnhvn 12
timmar i Kristiania – nå allt det
der har ingenting att betyda
nu när jag vet att Mamma är
bättre, att Mamma är på godt
humör och att det med Guds hjelp
således går framåt. Hvad säger
Mamma om min plan (ifrigt
understödd af Krohn) att lemna Norge
för att under de veckor Ellan ännu
är här måla ett af de Moltkeska
porträtten på Bregentved. Jag
kommer nog ändå hem i Augusti
till Mammas födelsedag och förr
Jag fick telegram från Kbnhvn
"Bregentved venter Dem" och
Krohn mente att då jag ändå
ej har någon bestämdt tafla att
måla nu vore jag galen om jag

icke åtminstone började med por-
trättena. Det är ju ändå ett temmeligen
betydande "pengespörsmål". Carl Jacobsen
måste jag också träffa ehuru det
ej kan blir tal om att göra hans
flicka nu. Det är ju också en client
som heter duga. – Här har jag
målat några landskap – det är
ändå omöjligt att få in något
hissnande högt i oljefärg. Bergs
naturen är omöjligt att måla,
tror jag. Här är ett engelskt
herrskap Romilly (han neveu till
duke of Bedford, hon svenska) som
ville att jag skulle måla ett porträtt
af deras 3 års gosse, men han
har ondt i halsen nu. De önska
dessutom att jag någon gång kommer
till London och målar deras por-
trätter – när? Bland bekantskaper

här har jag gjort en massa höjre
grosserer bekantskaper. Alla äro
höjre här och tala om venstre och
Björnson och det rena Flag med
största ovilja. Jag tycker de alldeles
för litet uppskatta sitt eget. Nog
tala vi om Ibsen och Björnson med
mera aktning alltid. Här är en
30 årig fröken Kjær som resonnerar i
oändlighet – hon är mycket artig och
vänlig. I dag har hennes mor bjudit
Ellan och mig på kaffekalas i
en säter här bredvid. "Säterna" ser
eländiga ut i allmänhet – men här
omkring äro de en slags restauratio
ner. – Bland de 200 personer
som finnas här är en hofjägmästarin
na Treschow fr. Danmark den
finaste och så Romillys. Många
Kristiania grosserer som sagdt, hvaraf
många mycket hyggliga. En massa

vackra och fraisha flickor. En
som heter Klöker fr. Arendal en
Carlander från Göteborg 2 Helbergar
från Kristiania. m. fl. I går var
här engelsk gudstjenst, likaså
svensk. Beklagligtvis predikade
ej påstår Jansen, en ypperlig
Brand typ, norrman – han är så
nervös. – Hvad som mest frappera
mig här, som skilnad mellan detta
och Sverige, är det usla byggnads-
sättet här – så dåligt arbete, allt
litet vindt och skeft och svagt
inga trossbottnar, och ett "donande"
som är rysligt. Ibland saknar jag
litet gammal kultur här, på
alla områden. – En massa finnar
här: pastår Alfons Lönnrot med fru
Pastor Häggström, häradsh. Lundqvist
med syster, unga Albert de la Chapelle,
hygglig och rätt intresserad –, en massa

onosliga pojkar en ung Aminoff
och en oförskämd småstadssnobb
Kellgren från Kuopio, konsul
Hamberg från Lovisa, handlanden
Salin från ja – jag vet ej så noga.
Bland svenskar presidenten v.
Steyern, kommendörkapten
Nordenskiöld, justiterådet Hern-
mark alla med familj.
I går redo vi hela familjen
upp till Skeir 1200 heter öfver
hafvet. Kikuli var mycket
munter han red på samma
häst som Ellan framför henne.
Han har en kolossal succès
Alla anse honom vara så stark
och dugligt och begåfvad. Han
resonnerar engelska med Romillys
och sin helsingforssvenska med
danska norska och svenska barn

och berätta för alla om svenska
kungar – en blandning af verklig-
het och dikt ty mellan Carl IX
och Gustaf Adolf kommer drottning
Aurora, som han ritar och sist
kommer efter Oskar II en massa
fantastiska Oskarer ändå till Oskar
den 17de och – Adolf Fredrik.
Hvarför hon fått denna anspråks-
lösa plats långt i framtiden, vet
ingen.
Ellan tycker rätt bra om fru Geber
fru Zorns syster
och en ung fröken Ihlen, norska.
Med Geber bråkar jag alla dagar
för att får någon lösning på
frågan om de öfverlopps teckningar
na – men ännu vet jag bara att
verket ej kommer ut i år emedan
han gjort så dåliga affärer med
Finland i 19 seklet. –

troligen reser jag
ångbåt
på min födelse-
dag till Kjøbenhavn. Vill ni
skrifva dit poste restante – ty
Klohns äro ute på Humlebæk
vid Helsingör) så gör det.
tacka Bertha hjertligt för hennes
brefskrifning – jag är så lycklig,
så säll öfver underrättelserna
i dag att jag kan hoppa och
dansa.
Farväl – Gud vare med Eder
jag längtar bara efter den
studen då jag skall få träffa
Er och rigtigt krama Mamma
frisk och sund och utan spår
af förtretliga "puffar".
Kikuli som leker här bredvid ber
helsa han trifs och frodas – Ellan har
nu börjat få sofva och jag hoppas med
Guds hjelp att hon skall bli en rigtig
björninna. Helsa Etters och alla på Haiko
från oss Mammas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Gud vare Tack och lof. Sedan jag väntat under ett alldeles förryckt crescendo af oro sedan den 5te juli (således 12 dagar) på underrättelser från Mamma och Er alla, fick jag i dag telegrammet, afsändt i går, samt Berthas två bref af den 6te och 12 juli. Sådan är postgången i detta hand, der man i allmänhet låter resande och utländingar nöja sig med den herrliga bergsluften, men der alla andra lifvets förnödenheter äro si och så. Tänk bara att det fins telefon härifrån till Lillehammer – men ej telefon på telegrafstationen – ett depesch föres derför med "Halvor kusk" – när han ej glömmer det till 24 timmar senare. Tålamod får man ha. – Resan är också komplicerad och så ställd att de som skola till Stockholm få vänta 6 timmar på en station och de som ämna sig till Kbnhvn 12 timmar i Kristiania – nå allt det der har ingenting att betyda nu när jag vet att Mamma är bättre, att Mamma är på godt humör och att det med Guds hjelp således går framåt.

  Stockholm Köpenhamn Kristiania Berta Edelfelt Halvor
 • Hvad säger Mamma om min plan (ifrigt understödd af Krohn) att lemna Norge för att under de veckor Ellan ännu är här måla ett af de Moltkeska porträtten på Bregentved. Jag kommer nog ändå hem i Augusti till Mammas födelsedag och förr Jag fick telegram från Kbnhvn "Bregentved venter Dem" och Krohn mente att då jag ändå ej har någon bestämdt tafla att måla nu vore jag galen om jag icke åtminstone började med porträttena. Det är ju ändå ett temmeligen betydande "pengespörsmål". Carl Jacobsen måste jag också träffa ehuru det ej kan blir tal om att göra hans flicka nu. Det är ju också en client som heter duga. –

  Köpenhamn Bregentved Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Ellan de la Chapelle Carl Jacobsen Jacobsen
 • Här har jag målat några landskap – det är ändå omöjligt att få in något hissnande högt i oljefärg. Bergsnaturen är omöjligt att måla, tror jag.

 • Här är ett engelskt herrskap Romilly (han neveu till duke of Bedford, hon svenska) som ville att jag skulle måla ett porträtt af deras 3 års gosse, men han har ondt i halsen nu. De önska dessutom att jag någon gång kommer till London och målar deras porträtter – när?

  London Francis Russell Charles Edward Romilly Gerda Romilly Cosmo George Romilly
 • Bland bekantskaper här har jag gjort en massa höjre grosserer bekantskaper. Alla äro höjre här och tala om venstre och Björnson och det rena Flag med största ovilja. Jag tycker de alldeles för litet uppskatta sitt eget. Nog tala vi om Ibsen och Björnson med mera aktning alltid.

  Bjørnstjerne Bjørnson Henrik Ibsen
 • Här är en 30 årig fröken Kjær som resonnerar i oändlighet – hon är mycket artig och vänlig. I dag har hennes mor bjudit Ellan och mig på kaffekalas i en säter här bredvid. "Säterna" ser eländiga ut i allmänhet – men här omkring äro de en slags restaurationer. –

  Ellan de la Chapelle Kjaer Kjaer
 • Bland de 200 personer som finnas här är en hofjägmästarinna Treschow fr. Danmark den finaste och så Romillys. Många Kristiania grosserer som sagdt, hvaraf många mycket hyggliga. En massa vackra och fraisha flickor. En som heter Klöker fr. Arendal en Carlander från Göteborg 2 Helbergar från Kristiania. m. fl.

  Danmark Göteborg Kristiania Arendal Charles Edward Romilly Gerda Romilly Catharina Treschow (osäker koppling) Anna Sofie von Klöcker (osäker koppling) von Klöcker Carin Emmanuella Carlander (osäker koppling) Elin Maria Carlander (osäker koppling) Märta Carlander (osäker koppling) Helberg
 • I går var här engelsk gudstjenst, likaså svensk. Beklagligtvis predikade ej påstår Jansen, en ypperlig Brand typ, norrman – han är så nervös. –

  Jansen Brand
 • Hvad som mest frappera mig här, som skilnad mellan detta och Sverige, är det usla byggnads-sättet här – så dåligt arbete, allt litet vindt och skeft och svagt inga trossbottnar, och ett "donande" som är rysligt. Ibland saknar jag litet gammal kultur här, på alla områden. –

  Sverige
 • En massa finnar här: pastår Alfons Lönnrot med fru Pastor Häggström, häradsh. Lundqvist med syster, unga Albert de la Chapelle, hygglig och rätt intresserad –, en massa onosliga pojkar en ung Aminoff och en oförskämd småstadssnobb Kellgren från Kuopio, konsul Hamberg från Lovisa, handlanden Salin från ja – jag vet ej så noga. Bland svenskar presidenten v. Steyern, kommendörkapten Nordenskiöld, justiterådet Hernmark alla med familj.

  Albert de la Chapelle Aminoff Lundquist Alfons Lönnrot Lönnrot Häggström Lundquist Ernst Alfred Kellgren (osäker koppling) Rurik Teodor Kellgren (osäker koppling) Gustaf Hamberg Salin Nils Vult von Seijern Hedvig Vult von Steijern Nordenskiöld Nordenskiöld Carl Gustaf Hernmarck Fanny Hernmarck
 • I går redo vi hela familjen upp till Skeir 1200 heter öfver hafvet. Kikuli var mycket munter han red på samma häst som Ellan framför henne. Han har en kolossal succès Alla anse honom vara så stark och dugligt och begåfvad. Han resonnerar engelska med Romillys och sin helsingforssvenska med danska norska och svenska barnoch berätta för alla om svenska kungar – en blandning af verklighet och dikt ty mellan Carl IX och Gustaf Adolf kommer drottning Aurora, som han ritar och sist kommer efter Oskar II en massa fantastiska Oskarer ändå till Oskar den 17de och – Adolf Fredrik. Hvarför hon fått denna anspråkslösa plats långt i framtiden, vet ingen.

  Erik Edelfelt Oskar II Gustav II Adolf Karl IX Ellan de la Chapelle Charles Edward Romilly Gerda Romilly Adolf Fredrik
 • Ellan tycker rätt bra om fru Geber fru Zorns syster och en ung fröken Ihlen, norska.

  Ellan de la Chapelle Emma Zorn Anna Geber Ihlen
 • Med Geber bråkar jag alla dagar för att får någon lösning på frågan om de öfverlopps teckningarna – men ännu vet jag bara att verket ej kommer ut i år emedan han gjort så dåliga affärer med Finland i 19 seklet. –

  Hugo Geber
 • troligen reser jag ångbåt på min födelsedag till Kjøbenhavn. Vill ni skrifva dit poste restante – ty Klohns äro ute på Humlebæk vid Helsingör) så gör det.

  Köpenhamn Humlebaek Helsingör Pietro Krohn Emilie Krohn
 • tacka Bertha hjertligt för hennes brefskrifning – jag är så lycklig, så säll öfver underrättelserna i dag att jag kan hoppa och dansa. Farväl – Gud vare med Eder jag längtar bara efter den studen då jag skall få träffa Er och rigtigt krama Mamma frisk och sund och utan spår af förtretliga "puffar".

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt
 • Kikuli som leker här bredvid ber helsa han trifs och frodas – Ellan har nu börjat få sofva och jag hoppas med Guds hjelp att hon skall bli en rigtig björninna. Helsa Etters och alla på Haiko från oss

  Haiko Emilie von Etter Erik Edelfelt Emilia (Emilie) von Etter Ellan de la Chapelle