Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel bönder drottningar fransmän herrgårdar kläder kungar kungligheter kvinnor politik prinsar prinsessor religion (fenomen) resande resor sällskapsliv slott tåg telegram tjänstefolk

Kjobenhavn 26 juli 1893
hos Pasteur.
Älskade Mamma,
Efter 2 dagars uppehåll på Bregentved blef
jag pr telegraf kallad hit till prinsessan
Marie, som hade lust att visa mig sina
arbeten. Om lördag komma Kungen och Drottningen
tillbaka från England och då är det slut med
den sköna friheten för henne. Alltnog,
igår fick Moltke ett så lydande telegram: Invite-
ret på frukost sammen med hr Edelfelt,
vil de tillade ham komme – Marie
prinsesse af Danmark." Hvilken frukost?
Hvar? Hos oläsligt, hos Moltke-Hvitfeldt
allmän hufvudbry – först om 3 timmar
då jag fick Pasteurs telegram förklarades
gåtan. I dag har jag således varit hela
dagen med den söta prinsessan och jag
har icke kunnat se mig mätt på hennes
egendomliga typ, hennes bourbonska fina
näsa, nätta ögon, och lustiga mun. Distingerad
är hon alltid, hvad hon än säger
och gör
Det är en
sådan underlig blandning af timiditet och
aplomp hos henne. Hon säger vågade
saker med en mild flickröst och rodnar –
rysligt ung är hon, och som förr påstår jag
att hon påminner om Lilly Etter i sättet.

hon visade oss efter frukosten hos Pasteur
(der det ej vara andra än vi 4) allt hvad
hon hade i gula palatset – familjeble-
nader, taflor, skulpturer och keramiker.
Idéer har hon och kan mera än de
flesta amatörer. Hon har talt
om att låta måla sig af mig (det vore
ett roligt porträtt) men som hon är på
vippen att skänka kungahuset en
ny prins, kan detta ej göras nu.
– Mitt intryck från Bregentved –
Det är ett adeligt stort slott med
torn och tinnar, kapell, danssalar
och 20 gästrum, parker, jagter, fontainer
alléer, drifhus, palmhus, vinkast – och
gaf intryck af hvad det är, det förnämsta
herresätet i danmark. Han är hygglig
enkel – liknar många hyggliga officerare
hos oss – något af Munsterhjelm (han
var just ej någon hygglig officer) Nikolai
Etter – den typen. Han är på månader
lika gammal som jag. – Hon Estrups
dotter är 35 år, rödhårig, nervös, orolig

klok mycket religiös, men af en strid
bar religiositet, icke oläsligt och saktmodig,
stor panna, ljusblå stirrande ögon, lång
ej just graciös – och hon blir svårade att
måla. Huset är fullt af folk.
Grefvinnan Knuth af Knuthenborg med
3 döttrar och 2 söner hvaraf den äldre
student, en ung comtesse Danneskjöld
Samsøe, grefve Moltke-Marcenberg
(bror) m.fl.. Comtesse Danneskjöld 27
år är mycket fin och söt – hon ser fransysk
ut (hennes mor lär ha varit fransyska)
vågar säga ut sin tanke och är rätt lustig.
– "Je vous cele d'ici" sade prinsessan Marie
vous regardez déjà beaucoup plus la
Comtesse Danneskjöld que votre modèl –
je ferais comme vous!. – Alla dessa
menniskor äro kusiner och nära slägt
med Resentlowar, Knuthar, Brahar
och Billar. – Mycket vänligt har jag
blifvit emottagen jag bor i 2
stora rum uppe i främmande flygeln
har den herrligaste utsigt öfver parken
och målar i den s. k. Kirkesalen,

en gammal sal, mycket stilfull i
kirkeflygeln. Kl. 7 stiga de upp
kl. 1/2 8 kommer lakejen in med
en badbalja och en stor kanna varmt
och en do kallt vatten, badlakan, handdukar
m. m. kl. 8 serverar grefvinnan
kaffe kl. 12 frukost, elegant serverad
kl 6 middag då herrarna klä sig
i frack och damerna i ljusa toiletter.
Det är ganska egendomligt det
hela för den som ej sett det förr.
Moltke sjelf är sympathisk – han ser
god och rättskaffens ut. i går var
grefvinnan på middag hos Rheedz Thott
för Kronprinsens, damerna borta, och
grefven hade stor herrmiddag, i anledning
af ett åkerbruksmöte. Der voro bl. a.
4 rigtiga bönder, af hvilken en, en venster-
man, höll ett rigtigt bra tal. De likna än-
då mycket våra nyländska bondgubbar.
– Farväl, jag måste med tåget tillbaka
till Bregentved. När jag nu kommer
litet mera in i gängorna skrifver jag mera
Helsa alla från Mammas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Efter 2 dagars uppehåll på Bregentved blef jag pr telegraf kallad hit till prinsessan Marie, som hade lust att visa mig sina arbeten. Om lördag komma Kungen och Drottningen tillbaka från England och då är det slut med den sköna friheten för henne. Alltnog, igår fick Moltke ett så lydande telegram: Inviteret på frukost sammen med hr Edelfelt, vil de tillade ham komme – Marie prinsesse af Danmark." Hvilken frukost? Hvar? Hos oläsligt, hos Moltke-Hvitfeldt allmän hufvudbry – först om 3 timmar då jag fick Pasteurs telegram förklarades gåtan.

  England Bregentved Marie Kristian IX Louise Frederik Christian Moltke-Bregentved Jean Baptiste Pasteur
 • I dag har jag således varit hela dagen med den söta prinsessan och jag har icke kunnat se mig mätt på hennes egendomliga typ, hennes bourbonska fina näsa, nätta ögon, och lustiga mun. Distingerad är hon alltid, hvad hon än säger och gör Det är en sådan underlig blandning af timiditet och aplomp hos henne. Hon säger vågade saker med en mild flickröst och rodnar – rysligt ung är hon, och som förr påstår jag att hon påminner om Lilly Etter i sättet. hon visade oss efter frukosten hos Pasteur (der det ej vara andra än vi 4) allt hvad hon hade i gula palatset – familjeblenader, taflor, skulpturer och keramiker. Idéer har hon och kan mera än de flesta amatörer. Hon har talt om att låta måla sig af mig (det vore ett roligt porträtt) men som hon är på vippen att skänka kungahuset en ny prins, kan detta ej göras nu.

  Marie Emilia (Emilie) von Etter Jean Baptiste Pasteur Viggo
 • – Mitt intryck från Bregentved – Det är ett adeligt stort slott med torn och tinnar, kapell, danssalar och 20 gästrum, parker, jagter, fontainer alléer, drifhus, palmhus, vinkast – och gaf intryck af hvad det är, det förnämsta herresätet i danmark. Han är hygglig enkel – liknar många hyggliga officerare hos oss – något af Munsterhjelm (han var just ej någon hygglig officer) Nikolai Etter – den typen. Han är på månader lika gammal som jag. – Hon Estrups dotter är 35 år, rödhårig, nervös, orolig klok mycket religiös, men af en stridbar religiositet, icke oläsligt och saktmodig, stor panna, ljusblå stirrande ögon, lång ej just graciös – och hon blir svårade att måla.

  Bregentved Magda Moltke-Bregentved Nikolaj von Etter Frederik Christian Moltke-Bregentved Jacob Brønnum Scavenius Estrup Munsterhjelm
 • Huset är fullt af folk. Grefvinnan Knuth af Knuthenborg med 3 döttrar och 2 söner hvaraf den äldre student, en ung comtesse Danneskjöld Samsøe, grefve Moltke-Marcenberg (bror) m.fl.. Comtesse Danneskjöld 27 år är mycket fin och söt – hon ser fransysk ut (hennes mor lär ha varit fransyska) vågar säga ut sin tanke och är rätt lustig. – "Je vous cele d'ici" sade prinsessan Marie vous regardez déjà beaucoup plus la Comtesse Danneskjöld que votre modèl – je ferais comme vous!. – Alla dessa menniskor äro kusiner och nära slägt med Resentlowar, Knuthar, Brahar och Billar. –

  Bregentved Marie Knuth af Knuthenborg Knuth af Knuthenborg Knuth af Knuthenborg Louise Danneskiöld-Samsö Danneskiöld-Samsö Rewentlow Knuth af Knuthenborg Brahe Bille
 • Mycket vänligt har jag blifvit emottagen jag bor i 2 stora rum uppe i främmande flygeln har den herrligaste utsigt öfver parken och målar i den s. k. Kirkesalen,en gammal sal, mycket stilfull i kirkeflygeln. Kl. 7 stiga de upp kl. 1/2 8 kommer lakejen in med en badbalja och en stor kanna varmt och en do kallt vatten, badlakan, handdukar m. m. kl. 8 serverar grefvinnan kaffe kl. 12 frukost, elegant serverad kl 6 middag då herrarna klä sig i frack och damerna i ljusa toiletter. Det är ganska egendomligt det hela för den som ej sett det förr.

  Bregentved Magda Moltke-Bregentved
 • Moltke sjelf är sympathisk – han ser god och rättskaffens ut. i går var grefvinnan på middag hos Rheedz Thott för Kronprinsens, damerna borta, och grefven hade stor herrmiddag, i anledning af ett åkerbruksmöte. Der voro bl. a. 4 rigtiga bönder, af hvilken en, en vensterman, höll ett rigtigt bra tal. De likna ändå mycket våra nyländska bondgubbar.

  Bregentved Magda Moltke-Bregentved Frederik Christian Moltke-Bregentved Frederik VIII Louise Reedtz-Thott
 • – Farväl, jag måste med tåget tillbaka till Bregentved. När jag nu kommer litet mera in i gängorna skrifver jag mera Helsa alla

  Bregentved