Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

adel Årstider bröllopsresor dieter fjäll (ytformer) hav herrgårdar kläder mat ministrar modeller (yrken) parker politik politiker regn resande resor sällskapsliv sjukdomar skogar slott sommar sommarvillor tidningspress tjänstefolk träd väderlek

Bregentved måndag 30 Alla andra ha rest på middag till
utrikesministern baron Reedz-Thott på Gannö, som ligger
ungefär 4 svenska mil härifrån! Som mina arbeten
här emellertid
äro
alldeles för mycket på efterkälken
för att jag igen skulle vilja förlora en hel dag, stanna-
de jag hemma, ehuru jag var bjuden, så mycket
mera som jag har bättre af att följa en ordentlig
dietkur än af allsköns läckerheter. – från Ellan
hade jag ett ytterligare bref igår. Alma är fortfarande
sjuk och hon har derför alls ingen hjelp af
henne. Jag hoppas att alla dessa missöden
emellertid måtte sluta med att Ellan verkligen
har nytta af kuren, annars vore det för fatalt.
Jag har upptäckt en af grefvinnans kammarjungfrur som
kan sitta för kläderna – derigenom är mycket vunnet
i tid. Här är alldeles förtjusande vackert, nästan
för civiliserad natur, oläsligt en vegatation sådan som
jag sett den endast i St Cloudparken och på Wilhelms
höhe vid Cassel – Sådana oläsligt och sådana hundraåriga
kastanjeträd. Ledsamt nog vill det ej bli tid att sitta
ute och göra studier. Emellertid har jag gjort några aqvareller
som Mamma skall få se. Jag kan ej neka att jag icke
ibland längtar efter att se furorna på Borgbacken
igen. Jag såg ej en enda tall i Norge, endast granar,
och tallen är ändå bra mycket vackrare. – Huru
gick det med herrskapet Sparre? Reste de verkligen
till Kajana? – Jag har aldrig sett en menniska med sådan
fanatism fasthålla en idé, som Sparre denna
Kajanafärd. – från fru Krohn, som med barnen bor
vid hafvet, nära Helsingör har jag haft bref – hennes
man kommer hem den 9 augusti. Bra gerna
ville jag visa honom porträtten, ty på hans råd litar jag.
får se om han får tid att komma hit ut. Ellan skrifver
att det regnar i högfjällen. Här är det vackert. Har ni
ännu samma vackra sommarväder som då ni sist skref
d. 22. – Helsa Etters och alla på Haiko. jag skulle gifva
mycket för att flyga åstad till Eder nu strax. Se nu
till att Mamma icke begår några oförsigtigheter.
Huru länge tänka ni stanna på Haiko? Hvad säga
flickorna. Farväl och många tusen helsningar genom
Mammas Atte
Skulle något märkvärdigt passera i Finland så skrif derom. Jag ser naturligtvis inga finska tidningar här.

Fru A. Edelfelt
Borgå – Haiko
Finland
Via Stockholm

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Alla andra ha rest på middag till utrikesministern baron Reedz-Thott på Gannö, som ligger ungefär 4 svenska mil härifrån! Som mina arbeten här emellertid äro alldeles för mycket på efterkälken för att jag igen skulle vilja förlora en hel dag, stannade jag hemma, ehuru jag var bjuden, så mycket mera som jag har bättre af att följa en ordentlig dietkur än af allsköns läckerheter. –

  Gavnö slott Tage Reedtz-Thott
 • från Ellan hade jag ett ytterligare bref igår. Alma är fortfarande sjuk och hon har derför alls ingen hjelp af henne. Jag hoppas att alla dessa missöden emellertid måtte sluta med att Ellan verkligen har nytta af kuren, annars vore det för fatalt.

  Ellan de la Chapelle Alma
 • Jag har upptäckt en af grefvinnans kammarjungfrur som kan sitta för kläderna – derigenom är mycket vunnet i tid.

  Magda Moltke-Bregentved N.N.
 • Här är alldeles förtjusande vackert, nästan för civiliserad natur, oläsligt en vegatation sådan som jag sett den endast i St Cloudparken och på Wilhelmshöhe vid Cassel – Sådana oläsligt och sådana hundraåriga kastanjeträd. Ledsamt nog vill det ej bli tid att sitta ute och göra studier. Emellertid har jag gjort några aqvareller som Mamma skall få se. Jag kan ej neka att jag icke ibland längtar efter att se furorna på Borgbacken igen. Jag såg ej en enda tall i Norge, endast granar, och tallen är ändå bra mycket vackrare. –

  Wilhelmshöhe Borgbacken Saint-Cloud Norge Kassel
 • Huru gick det med herrskapet Sparre? Reste de verkligen till Kajana? – Jag har aldrig sett en menniska med sådan fanatism fasthålla en idé, som Sparre denna Kajanafärd. –

  Kajana Eva Mannerheim-Sparre Louis Sparre
 • från fru Krohn, som med barnen bor vid hafvet, nära Helsingör har jag haft bref – hennes man kommer hem den 9 augusti. Bra gerna ville jag visa honom porträtten, ty på hans råd litar jag. får se om han får tid att komma hit ut.

  Pietro Krohn Emilie Krohn Mario Krohn Michaela Krohn
 • Ellan skrifver att det regnar i högfjällen. Här är det vackert. Har ni ännu samma vackra sommarväder som då ni sist skref d. 22. – Helsa Etters och alla på Haiko. jag skulle gifva mycket för att flyga åstad till Eder nu strax. Se nu till att Mamma icke begår några oförsigtigheter. Huru länge tänka ni stanna på Haiko? Hvad säga flickorna. Farväl och många tusen helsningar

  Haiko Berta Edelfelt Emilie von Etter Alexandra Edelfelt Emilia (Emilie) von Etter Ellan de la Chapelle
 • Skulle något märkvärdigt passera i Finland så skrif derom. Jag ser naturligtvis inga finska tidningar här.

  Finland