Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ångbåtar barn diplomater herrgårdar kloster landsbygd präster religion (fenomen) sällskapsliv sjukdomar slott sommarvillor

Bregentved 11 aug 93
Älskade Mamma,
Ingen i hela verlden har en så söt
och snäll Mamma som just jag, det
har jag så tydligt för mig sedan
brefvet i går afton. Jag har fått
nytt mod att arbeta efter Mammas
uppmuntrande tal. Hans porträtt
är nästan färdigt och de äro mycket
förtjusta deri. Jag är sjelf nöjd med
det också, det är oläsligt måladt
och ställningen är mycket naturlig
och lik honom. Ansigtet har fått
ett behagligt uttryck, och hans
ögon ha fått det mycket vänliga
drag som för dem är karaktenstiskt.
Huru det går med hennes porträtt
är en annan sak. Först ha de
tribulerat med mig mycket angående
klädseln som nu ändtligen återgått
sitt sitt ursprungliga hvita, så har
ställningen modifierats, och sist är
hon mycket svår eller rättare opittoresk
Hennes eviga knyckar och vridningar

som ge ett så egendomligt eftertryck
åt hennes tal (då hon säger
att det är vackert väder, får uttalan
det tycke af en ny och dejerf
maxim), kunna naturligtvis ej åter
ges i måleri. Nu har jag
kommit så öfverens med dem
att jag målar på porträttet
i dag, morgon, måndag, tisdag
och onsdag, hoppas då ha
hufvud och händer färdiga
och tar det så med mig till fin-
land eller kommer hit igen ett
annat år – Hon skall nämligen
nästan lördag d. 19 resa till Jylland
till hennes syster som har tuberkulos
och som är mycket dålig.
Just nu har jag fått en mycket
vänlig inbjudning till Glorup
på Fyen, till Moltke Hvitfeldts.
Pasteur resa dit på en vecka
och grefvinnan vill att jag ändtligen

nu skall infria mitt gamla löfte
att komma dit. Emellertid kan
jag ej nu, då hvar minut är
på förhand disponerad. Ellan
reser fredag qväll från Stock-
holm (18de aug) – bra gerna ville
jag sammanträffa med henne
och Kikuli der – det passar ändå
ej för mig att fara direkt, då
Nidaros går redan onsdag
morgon. – Här är ständigt nya
främmande. En pastor Heiberg, som
varit Grefvens informator. Han
liknar C. P. Moberg magrare och mera
asketisk. Så var brodren, kron-
prinsens hofchef, härute 2 dagar
Han är min gamla bekanta
från 1879 i Paris. Han har blifvit
mycket religiös på de senaste åren.
I allmänhet äro alla Moltkar
allvarliga – en är simpel bondprest
i Jylland. – Då de har tycka att jag
sitter för mycket fastnaglad vid mitt

Staffli, ha de beslutat att i afton
köra mig till Gissefeldt, ett Danneskjöldskt
gods här i närheten. Det är ett gam-
malt kloster och skall vara högst
intressant.
Det vore bra roligt att träffa Koki
den förmiddag jag kommer att
vara i Kbnhvn. Jag har redan
rekommendat honom till hofchefen
gr. Moltke, som sade att han bestämdt
ofta kommer att träffa honom,
likaså till yngsta brodren Erik Moltke.
Dessutom skall jag be Pasteur och Krohns
ta hand om honom.
Jag längtar obeskrifligt efter att
få se Mamma, snart. Det
är ju också, med Guds hjelp icke så
länge jag har att vänta mera.
Det är roligt att de brandtska barnen
fått andas litet sommar och landtlif.
Helsa alla alla, och tack,
älskade Mamma, ännu för
brefvet i går. – Skrif några ord
i alla fall – Kanske är jag här ännu
på fredag. Mammas Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Ingen i hela verlden har en så söt och snäll Mamma som just jag, det har jag så tydligt för mig sedan brefvet i går afton. Jag har fått nytt mod att arbeta efter Mammas uppmuntrande tal. Hans porträtt är nästan färdigt och de äro mycket förtjusta deri. Jag är sjelf nöjd med det också, det är oläsligt måladt och ställningen är mycket naturlig och lik honom. Ansigtet har fått ett behagligt uttryck, och hans ögon ha fått det mycket vänliga drag som för dem är karaktenstiskt. Huru det går med hennes porträtt är en annan sak. Först ha de tribulerat med mig mycket angående klädseln som nu ändtligen återgått sitt sitt ursprungliga hvita, så har ställningen modifierats, och sist är hon mycket svår eller rättare opittoresk Hennes eviga knyckar och vridningar som ge ett så egendomligt eftertryck åt hennes tal (då hon säger att det är vackert väder, får uttalandet tycke af en ny och dejerf maxim), kunna naturligtvis ej återges i måleri. Nu har jag kommit så öfverens med dem att jag målar på porträttet i dag, morgon, måndag, tisdag och onsdag, hoppas då ha hufvud och händer färdiga och tar det så med mig till finland eller kommer hit igen ett annat år – Hon skall nämligen nästan lördag d. 19 resa till Jylland till hennes syster som har tuberkulos och som är mycket dålig.

  Jylland Alexandra Edelfelt Magda Moltke-Bregentved Frederik Christian Moltke-Bregentved Jacobine Adamine Jeanine Estrup (osäker koppling)
 • Just nu har jag fått en mycket vänlig inbjudning till Glorup på Fyen, till Moltke Hvitfeldts. Pasteur resa dit på en vecka och grefvinnan vill att jag ändtligennu skall infria mitt gamla löfte att komma dit. Emellertid kan jag ej nu, då hvar minut är på förhand disponerad.

  Fyn Glorup Jean Baptiste Pasteur Léon Moltke-Hvitfeldt Maria Moltke-Hvitfeldt
 • Ellan reser fredag qväll från Stockholm (18de aug) – bra gerna ville jag sammanträffa med henne och Kikuli der – det passar ändå ej för mig att fara direkt, då Nidaros går redan onsdag morgon. –

  Stockholm Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Här är ständigt nya främmande. En pastor Heiberg, som varit Grefvens informator. Han liknar C. P. Moberg magrare och mera asketisk. Så var brodren, kronprinsens hofchef, härute 2 dagar Han är min gamla bekanta från 1879 i Paris. Han har blifvit mycket religiös på de senaste åren. I allmänhet äro alla Moltkar allvarliga – en är simpel bondprest i Jylland. –

  Paris Jylland Frederik Christian Moltke-Bregentved Frederik VIII Moltke Heiberg C. P. Moberg Joachim Moltke-Bregentved (osäker koppling)
 • Då de har tycka att jag sitter för mycket fastnaglad vid mittStaffli, ha de beslutat att i afton köra mig till Gissefeldt, ett Danneskjöldskt gods här i närheten. Det är ett gammalt kloster och skall vara högst intressant.

  Gissefeld Magda Moltke-Bregentved Frederik Christian Moltke-Bregentved Danneskiöld
 • Det vore bra roligt att träffa Koki den förmiddag jag kommer att vara i Kbnhvn. Jag har redan rekommendat honom till hofchefen gr. Moltke, som sade att han bestämdt ofta kommer att träffa honom, likaså till yngsta brodren Erik Moltke. Dessutom skall jag be Pasteur och Krohns ta hand om honom.

  Köpenhamn Pietro Krohn Emilie Krohn Nikolaj von Etter Jean Baptiste Pasteur Erik Moltke-Bregentved Joachim Moltke-Bregentved (osäker koppling)
 • Jag längtar obeskrifligt efter att få se Mamma, snart. Det är ju också, med Guds hjelp icke så länge jag har att vänta mera.

  Alexandra Edelfelt
 • Det är roligt att de brandtska barnen fått andas litet sommar och landtlif.

  Brandt
 • Helsa alla alla, och tack, älskade Mamma, ännu för brefvet i går. – Skrif några ord i alla fall – Kanske är jag här ännu på fredag.

  Alexandra Edelfelt