Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

resande resor sommarvillor

onsdag – några ord bara för att säga att jag igen
längtar så innerligt efter bref. – Jag har arbetat
dugtigt de sista dagarne. Grefvens porträtt är nu
nästan färdigt och de äro mycket nöjda dermed –
ställning, likhet och uttryck, allt fägnar dem.
Måtte det andra bli så mycket att
jag kan göra det färdigt i Finland Jag antar
att jag reser öfver Stockholm i slutet af nästa
vecka omkr. d. 20. Gud låte oss alla
sammanträffa friska och raska den 25 på Haiko.
Ellan bör nu vara i Modum. från Kristiania
hade jag bref från henne. Hon var glad, likasom jag
var det att komma från det dystra Gausdal.
tusen helsningar till alla från Mammas
Atte.

fru Alexandra Edelfelt
Borgå – Haiko
Finland

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

  • några ord bara för att säga att jag igen längtar så innerligt efter bref. – Jag har arbetat dugtigt de sista dagarne. Grefvens porträtt är nu nästan färdigt och de äro mycket nöjda dermed – ställning, likhet och uttryck, allt fägnar dem. Måtte det andra bli så mycket att jag kan göra det färdigt i Finland

    Finland Magda Moltke-Bregentved Frederik Christian Moltke-Bregentved
  • Jag antar att jag reser öfver Stockholm i slutet af nästa vecka omkr. d. 20. Gud låte oss alla sammanträffa friska och raska den 25 på Haiko.

    Stockholm Haiko
  • Ellan bör nu vara i Modum. från Kristiania hade jag bref från henne. Hon var glad, likasom jag var det att komma från det dystra Gausdal.

    Gausdal Kristiania Modum Ellan de la Chapelle
  • tusen helsningar till alla