Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider ateljéer barn blommor diplomater ekonomi herrgårdar inredningar kläder kungligheter läkare mediciner prinsar prinsessor resande resor slott sommar sommarvillor tåg telegram träd trädgårdar utställningar väderlek vår

Kjøbenhavn 14 maj 1894
Krohns "have" är alldeles förtjusande.
full med de herrligaste tulpaner, rhododendron
blommande fruktträd.
Älskade Mamma, –
Jag har fåfängt väntat på bref denna
andra, herrliga pingstdag – jag får
det väl i morgon, hoppas jag, likasom
ytterligare telegram från Ellan om hon
verkligen är på resa. Detta väntade
och tidsutdrägten med porträttet,
samt isynnerhet resan till Bregent-
ved der han ändå aldrig kommer
att vara nöjd med sin hulda makas
porträtt – allt detta gör mig till betänklig
grad nervös. Som sagdt – Krohn
kommer med på resan och bor i
Paris hos mig naturligtvis. Jag hoppas
jag i kupén får tala litet förnuft
med honom som i gamla dagar –
här blir det allt värre och värre
med hans tusen jern i elden. Han
går bara och suckar och pustar emellan
de tusen bestyr han har. Nu är det
också för galet. Han anordnar en
konst
industri
utställning här till Juli, och måste skrifva
hundradetals bref, springa och begära
privategendom, bråka med ett ord så
som endast han gör det. Han har
Helsa alla, tag reda på hur det går med ramen, och förlåt
detta ynkliga bref – Mammas egen Atte

dessutom Teatern ännu med alla
dess bestyr. Man kan bli nervös
bara af att se honom.
Prinsessans porträtt i pastell är
nu färdigt, och såväl hon
som prins Waldemar äro mycket
nöjda dermed. Jag tycker sjelf om
det – det liknar och har en viss
kunglig chic samt är vackert i
färgen. Hon har stått admirabelt.
Hon vill gerna göra Ellans bekantskap
säger hon. Vi gå derför ditupp om
torsdag – Huru jag sedan bestämmer
min tid och resan till Bregentved
vet jag ej, då jag ej har någon
aning om Ellans planer.
Jag hoppas hon kan trösta mig
då mitt Sorgliga humör kommer på –
jag frågar mig ofta om de Moltkeska
porträtterna verkligen uppväga
förlusten af Paris – ty hvad är det
att komma på 14 dagar till Paris
i början af Juni? – Jag anser
mig sjelf vara en stor idiot
som kastat bort min förstfödslo rätt
i Paris för den har porträtt och penninge
Krohns helsa till er alla.

ärtsoppan.
Min helsa är nu bättre sedan jag tager in
medicin tre gånger dagligen. Doktorn,
professor. Feilberg säger att det är
bara nervositet och att jag är ut-
pinad åt grefvinnan Ms porträtt.
det är sant – samt att luftvexling
skall göra mig mycket godt. Han
råder mig derför att resa och
påstår att jag redan i Hamburg eller
Berlin kommer att befinna mig
mycket bättre.
Nu har Krohn, som sitter här
midt emot, slutat sina 15 (säger
femton) bref för museet räkning
och rustar sig att gå till sängs
Klockan är nära tolf.
Jag hoppas att Mamma ser litet
till Kikuli nu då hans Mamma
reste ifrån honom, – samt att jag
då och då får veta hur han mår.
– Det herrliga vårvädret, sommar-
vädret dessa dagar har alldeles gått
förlorat för mig genom mina om-
sorger och sorger för mina porträtter
och mitt görande och låtande.
Det är ej roligt att måla porträtter
af andra än dem man önskar
måla sjelf – de sjelfvada porträtten,
Jag bor med Ellan på Hôtel Phoenix, ty jag vill ej besvära
Krohns så förskräckligt som sist.

såsom Mammas och prinsessan Maries
gå också som af sig sjelfva, mycket
lättare, och bli mycket bättre än de
andra.
Hur går det ute på Haiko med
byggraget? När tänker Ni nytta ut?
hvad det vore roligt att kunna måla
litet på Haiko i sommar. De två
sista somrarne har jag ej gjort mycket
der. Att så måla i ro, det man sjelf
vill, det är för mig höjden af lycka.
Nu har det igen varit två helgdagar
och jag kan ej i morgon bittida bestyra
om gardinerna (de skola nämligen vara
inpackade kl. 9 på morgonen om de skola
gå med samma dags direkta båt.
De komma således nästa tisdag, jemte
min gamla paletå (nej nya vinter
paletå) och annat. Kanske Ellan
reser med, det vet jag ju ännu intet
Koki har jag ej sett sedan i förrgår –
han släpade mig på visit till Beck Friis
och vill ännu ha mig på några andra
ställen inom le corps diplomatique,
dit jag väl får lof att gå, stackars man.
– Det är farligt att tänka på retouchering
af porträtterna på Bregentved. Det
"sjælelige" som han ser hos sin gemål
kan jag ej få fram – alla andra tycker
att det är likt men han blir säkert
aldrig nöjd. – Jag hoppas detta, som mycket
annat, går bättre än man tror – Hvem vet hvad min långa Danska sejour
kan ha varit bra till

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Krohns "have" är alldeles förtjusande. full med de herrligaste tulpaner, rhododendron blommande fruktträd.

  Pietro Krohn Emilie Krohn
 • Jag har fåfängt väntat på bref denna andra, herrliga pingstdag – jag får det väl i morgon, hoppas jag, likasom ytterligare telegram från Ellan om hon verkligen är på resa.

  Ellan de la Chapelle
 • Detta väntade och tidsutdrägten med porträttet, samt isynnerhet resan till Bregentved der han ändå aldrig kommer att vara nöjd med sin hulda makas porträtt – allt detta gör mig till betänklig grad nervös.

  Bregentved Magda Moltke-Bregentved Frederik Christian Moltke-Bregentved
 • Som sagdt – Krohn kommer med på resan och bor i Paris hos mig naturligtvis. Jag hoppas jag i kupén får tala litet förnuft med honom som i gamla dagar – här blir det allt värre och värre med hans tusen jern i elden. Han går bara och suckar och pustar emellan de tusen bestyr han har. Nu är det också för galet. Han anordnar en konstindustri utställning här till Juli, och måste skrifva hundradetals bref, springa och begära privategendom, bråka med ett ord så som endast han gör det. Han har dessutom Teatern ännu med alla dess bestyr. Man kan bli nervös bara af att se honom.

  Paris Pietro Krohn
 • Prinsessans porträtt i pastell är nu färdigt, och såväl hon som prins Waldemar äro mycket nöjda dermed. Jag tycker sjelf om det – det liknar och har en viss kunglig chic samt är vackert i färgen. Hon har stått admirabelt. Hon vill gerna göra Ellans bekantskap säger hon. Vi gå derför ditupp om torsdag –

  Marie Valdemar Ellan de la Chapelle
 • Huru jag sedan bestämmer min tid och resan till Bregentved vet jag ej, då jag ej har någon aning om Ellans planer. Jag hoppas hon kan trösta mig då mitt Sorgliga humör kommer på – jag frågar mig ofta om de Moltkeska porträtterna verkligen uppväga förlusten af Paris – ty hvad är det att komma på 14 dagar till Paris i början af Juni? – Jag anser mig sjelf vara en stor idiot som kastat bort min förstfödslo rätt i Paris för den har porträtt och penninge ärtsoppan.

  Paris Bregentved Ellan de la Chapelle
 • Min helsa är nu bättre sedan jag tager in medicin tre gånger dagligen. Doktorn, professor. Feilberg säger att det är bara nervositet och att jag är utpinad åt grefvinnan Ms porträtt. det är sant – samt att luftvexling skall göra mig mycket godt. Han råder mig derför att resa och påstår att jag redan i Hamburg eller Berlin kommer att befinna mig mycket bättre.

  Hamburg Berlin Feilberg
 • Nu har Krohn, som sitter här midt emot, slutat sina 15 (säger femton) bref för museet räkning och rustar sig att gå till sängs Klockan är nära tolf.

  Pietro Krohn
 • Jag hoppas att Mamma ser litet till Kikuli nu då hans Mamma reste ifrån honom, – samt att jag då och då får veta hur han mår.

  Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • – Det herrliga vårvädret, sommarvädret dessa dagar har alldeles gått förlorat för mig genom mina omsorger och sorger för mina porträtter och mitt görande och låtande. Det är ej roligt att måla porträtter af andra än dem man önskar måla sjelf – de sjelfvada porträtten, såsom Mammas och prinsessan Maries gå också som af sig sjelfva, mycket lättare, och bli mycket bättre än de andra.

 • Hur går det ute på Haiko med byggraget? När tänker Ni nytta ut? hvad det vore roligt att kunna måla litet på Haiko i sommar. De två sista somrarne har jag ej gjort mycket der. Att så måla i ro, det man sjelf vill, det är för mig höjden af lycka. Nu har det igen varit två helgdagar och jag kan ej i morgon bittida bestyra om gardinerna (de skola nämligen vara inpackade kl. 9 på morgonen om de skola gå med samma dags direkta båt. De komma således nästa tisdag, jemte min gamla paletå (nej nya vinter paletå) och annat. Kanske Ellan reser med, det vet jag ju ännu intet

  Haiko Ellan de la Chapelle
 • Koki har jag ej sett sedan i förrgår – han släpade mig på visit till Beck Friis och vill ännu ha mig på några andra ställen inom le corps diplomatique, dit jag väl får lof att gå, stackars man.

  Nikolaj von Etter Joakim Beck-Friis (osäker koppling)
 • – Det är farligt att tänka på retouchering af porträtterna på Bregentved. Det "sjælelige" som han ser hos sin gemål kan jag ej få fram – alla andra tycker att det är likt men han blir säkert aldrig nöjd. – Jag hoppas detta, som mycket annat, går bättre än man tror – Hvem vet hvad min långa Danska sejour kan ha varit bra till

  Bregentved Magda Moltke-Bregentved Frederik Christian Moltke-Bregentved
 • Jag bor med Ellan på Hôtel Phoenix, ty jag vill ej besvära Krohns så förskräckligt som sist.

  Pietro Krohn Emilie Krohn Ellan de la Chapelle
 • Krohns helsa till er alla.

  Pietro Krohn Emilie Krohn
 • Helsa alla, tag reda på hur det går med ramen, och förlåt detta ynkliga bref –