Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer barn promotioner regn resande resor resväskor sällskapsliv skolan (fenomen) väderlek

Paris den 6 juni, Gustafsdagen 1894.
Älskade Mamma,
Ellan packar in och säger att
hon reser om fredag kl. 1 på
dagen – hon skulle då vara
i Helsingfors tisdag morgon (via
Lybeck) Jag kan ej begripa
hur jag skulle kunna bli färdig
till dess. Kan jag det ej reser
jag öfver Köpenhamns nästa onsdag
och är då fredagen d. 15 i Hfors
på qvällen (öfver Hangö)
I går voro vi på middag
hos Chambure, som är sig
oändligen lik. Han bjöd oss
sedan att åka i sin vagn i
Boulognerskogen och till en foie

Place des invalides.
I dag på morgonen har det
regnat förskräckligt – det är
väl Ert pramotionsväder
som nu kommit hit.
I dag på f. m. har jag rotat
igenom studier och teckningar
i min atelier, som börjar bli
alldeles öfverfull, för
att se hvad som möjligen
kunde skickas hem i Ellans
tunga koffert – Vi ha köpt
en ny, lättare, för resan.
Det skall bli mycket roligt
att komma i arbete igen
hemma och få måla sådant
som man har lust för och
icke dessa eviga porträtt.
om jag kommer hem de 15
fruktar jag att jag får resa

till Vasa d. 18 för att se att
allt är på rätt med taflan.
jag hoppas att de komma att
vara nöjda – måtte de också
till fullt uppfatta vidden
af min hygglighet att ej
reklamera rätten att expo
nera taflan hvarken här eller
i Stockholm.
Chambure var mycket för-
vånad öfver allt det jag gjort
under vintern – det frappe-
rar honom så mycket mera
som han sjelf ingenting gör –
det enda jag egentligen har
emot honom.
Ja får se huru vi skola
ställa det i höst. Om
Jag får beställningen på
altartaflan för Riga, så
ville jag bra gerna vara
här nästa vinter – man ligger

ändå af sig litet derhemma.
Krohn ansåg det vara mycket
förnuftigt att komma hit
igen på en vinter, så mycket
mera som Kikulis skolgång
om några år kommer att
göra längre uppehåll här
omöjliga. Men det är ju
långt dit och man skall
ej oroa sig öfver den dag
man ej har sett. – Jag har
lust att måla Kung Fjalar
i sommar – något rigtigt stor-
artadt. I grunden är jag nöjd
att ej ha utställt Mammas
porträtt ännu – jag kan med
en timmes arbete förbättra
det så att det blir rigtigt
bra också som konstverk. Den
bruna fonden är nu försvunnen
och en mörkgrön i stället gör god
effekt. – Helsa alla på Haiko
och må bra, det önskar Eder
alla af Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Ellan packar in och säger att hon reser om fredag kl. 1 på dagen – hon skulle då vara i Helsingfors tisdag morgon (via Lybeck) Jag kan ej begripa hur jag skulle kunna bli färdig till dess. Kan jag det ej reser jag öfver Köpenhamns nästa onsdag och är då fredagen d. 15 i Hfors på qvällen (öfver Hangö)

  Helsingfors Köpenhamn Hangö Lübeck Ellan de la Chapelle
 • I går voro vi på middag hos Chambure, som är sig oändligen lik. Han bjöd oss sedan att åka i sin vagn i Boulognerskogen och till en foie Place des invalides

  Bois de Boulogne Place des Invalides Emile de Chambure
 • I dag på morgonen har det regnat förskräckligt – det är väl Ert pramotionsväder som nu kommit hit.

 • I dag på f. m. har jag rotat igenom studier och teckningar i min atelier, som börjar bli alldeles öfverfull, för att se hvad som möjligen kunde skickas hem i Ellans tunga koffert – Vi ha köpt en ny, lättare, för resan.

  Ellan de la Chapelle
 • Det skall bli mycket roligt att komma i arbete igen hemma och få måla sådant som man har lust för och icke dessa eviga porträtt.

 • om jag kommer hem de 15 fruktar jag att jag får resa till Vasa d. 18 för att se att allt är på rätt med taflan. jag hoppas att de komma att vara nöjda – måtte de också till fullt uppfatta vidden af min hygglighet att ej reklamera rätten att exponera taflan hvarken här eller i Stockholm.

  Stockholm Vasa
 • Ja får se huru vi skola ställa det i höst. Om Jag får beställningen på altartaflan för Riga, så ville jag bra gerna vara här nästa vinter – man ligger ändå af sig litet derhemma. Krohn ansåg det vara mycket förnuftigt att komma hit igen på en vinter, så mycket mera som Kikulis skolgång om några år kommer att göra längre uppehåll här omöjliga. Men det är ju långt dit och man skall ej oroa sig öfver den dag man ej har sett. –

  Pietro Krohn Erik Edelfelt
 • I grunden är jag nöjd att ej ha utställt Mammas porträtt ännu – jag kan med en timmes arbete förbättra det så att det blir rigtigt bra också som konstverk. Den bruna fonden är nu försvunnen och en mörkgrön i stället gör god effekt. –

  Alexandra Edelfelt
 • Helsa alla på Haiko och må bra

  Haiko