Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

akademier ångbåtar dramatik drycker ekonomi författare konserter kvinnor musik professorer resande resor sällskapsliv sjukdomar språk stipendier teater tidningspress tonsättare tyska utställningar väderlek

Khvn tisdag 9 okt 94.
Älskade Mamma
Hvad Mamma var söt och snäll och
god mot mig under de sista 12
fåniga timmarne af min Helsing
forsvistelse. Jag kan aldrig nog
tacka Mamma för Mammas
hurtighet och vänlighet. Jag var
så uppiggad hvar gång jag tänkte
på Mamma under resan (som
var idealisk som ångbåtsfärd
och nervkur) och nu känner
jag mig frisk och kry och modig
och jag skall få ut det bästa
af denna brådstörtade resa det
skall Mamma få se. – till Ellan
har jag skrifvit om mitt görande
och låtande här. Prinsessan är
i England. Pasteur är rasande på
Rabens på mina vägnar. Unga
Moltke Hvitfeldt likaså. Emellertid
kan jag ej dölja att jag haft
mycket nöje af att att åter
vara i en stor stad – träffa Krohns,
se en ypperlig Kröyer utställning
äta frukost hos Pasteur, hela tiden

känna mig bland rigtigt goda
vänner som hålla af mig. Mamma
skulle ha hört Pasteur! "Att behandla
Edelfelt på det viset" – och så
gick han med upplyftande händer
genom våningen och suckade oh oh
oh! Och fru Pasteur hade aldrig
hört om sådant. Och Koki, högst
lifvad af sin Baden resa fastän
den kostat honom. Och Moltke
Hvitfeldt, som sade: – det är ju
ypperligt, så kommer ni till Glorup
till mina föräldrar och med menniskor
som uppskatta Er! – Ja – om det bara
gälde nöjet. Emellertid synes
Frederik Moltke bättre stämd mot
porträttet medgaf att man
ej kunde får fram alla miner
på ett måleri. I morgon
reser jag dit. – Tråkigast är att
prinsessan är borta. Hon lär
vara mycket nervös och utpinad.
En lustigt rykte går här att
jag skulle kallas till professor
vid konstakademin i Stockholm

– En ära som jag ej antager;
hvad skulle det tjena till
I dag då jag såg Baches och
Hennigsens porträtter af lilla
pr. Louise kände jag mig som
en karl – det hade jag gjort
bättre.
Acku Bson med gemål har
jag träffat. Hon är underlig
ändå, klagar öfver fattigdom
och talar om champagne och
vift som verldens högsta goda
usch en sådan genre. Acku
optimist, hoppas alldeles säkert
få stipendiet kommer då till
Paris, studerar litet gammal
konst i Italien o. s. v. som
en tassig menniska.
Gud vare lof att jag icke är en
sådan optimist.
Jag känner mig som sagdt kry
och lugnt och rask, raskare
än på många år, mera konst-
när än på många år, och
det skall gå bra om jag får

vara frisk fortfarande.
Jul. Poulsen, målaren, som
jag sättet så högt, talade så
vänligt till mig om Min konst.
Krohn sade att jag vore galen
om jag sörjde – Du har något
som är din specialitet en finess
både i färg och form som de andra
ännu få springa efter. Med
Krohn åt jag middag ute i dag.
Vi talte om allt (konst och
litteratur naturligtvis mest) –
om lördag kommer jag hit in
och ser Sofokles antigone.
Krohn (och alla andra) äro förtjusta
så kommer Griegkonserten, Kjöben
havn har, trots svår målade grefvin
nor, sina sidor. Här är varmt
lifligt och storstads messigt. Alla
tidningar i staden tala om min
ankomst.
Nej Godnatt nu. håll Er bara
raska och friska så går det bra
med Guds hjelp. Jag känner mig
så ungdomlig att mina grå hår
skämmas för all denna lifslust.
att vara frisk, känna sig duga till något
och ha menniskor som hålla af sig –
Mein Liebchen was willst Du noch mehr. Gud välsigne Mamma! helsa flickorna.
kanske kommer jag tillbaka till Er Mammas Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Hvad Mamma var söt och snäll och god mot mig under de sista 12 fåniga timmarne af min Helsingforsvistelse. Jag kan aldrig nog tacka Mamma för Mammas hurtighet och vänlighet. Jag var så uppiggad hvar gång jag tänkte på Mamma under resan (som var idealisk som ångbåtsfärd och nervkur) och nu känner jag mig frisk och kry och modig och jag skall få ut det bästa af denna brådstörtade resa det skall Mamma få se. –

  Helsingfors Alexandra Edelfelt
 • till Ellan har jag skrifvit om mitt görande och låtande här.

  Ellan de la Chapelle
 • Prinsessan är i England.

  England Marie
 • Pasteur är rasande på Rabens på mina vägnar. Unga Moltke Hvitfeldt likaså. Emellertid kan jag ej dölja att jag haft mycket nöje af att att åter vara i en stor stad – träffa Krohns, se en ypperlig Kröyer utställning äta frukost hos Pasteur, hela tiden känna mig bland rigtigt goda vänner som hålla af mig. Mamma skulle ha hört Pasteur! "Att behandla Edelfelt på det viset" – och så gick han med upplyftande händer genom våningen och suckade oh oh oh! Och fru Pasteur hade aldrig hört om sådant. Och Koki, högst lifvad af sin Baden resa fastän den kostat honom. Och Moltke Hvitfeldt, som sade: – det är ju ypperligt, så kommer ni till Glorup till mina föräldrar och med menniskor som uppskatta Er! – Ja – om det bara gälde nöjet. Emellertid synes Frederik Moltke bättre stämd mot porträttet medgaf att man ej kunde får fram alla miner på ett måleri. I morgon reser jag dit. –

  Bregentved Baden-Baden Glorup Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Emilie Krohn Magda Moltke-Bregentved Nikolaj von Etter Peder Severin Krøyer Frederik Christian Moltke-Bregentved Jean Baptiste Pasteur Ellan de la Chapelle Léon Moltke-Hvitfeldt Maria Moltke-Hvitfeldt Jeanne Pasteur Leon Moltke-Hvitfeldt Lillie Suzanne Raben-Levetzau Raben-Levetzau
 • Tråkigast är att prinsessan är borta. Hon lär vara mycket nervös och utpinad.

  Marie
 • En lustigt rykte går här att jag skulle kallas till professor vid konstakademin i Stockholm – En ära som jag ej antager; hvad skulle det tjena till

  Stockholm
 • I dag då jag såg Baches och Hennigsens porträtter af lilla pr. Louise kände jag mig som en karl – det hade jag gjort bättre.

  Frants Henningsen Otto Bache Louise (osäker koppling)
 • Acku Bson med gemål har jag träffat. Hon är underlig ändå, klagar öfver fattigdom och talar om champagne och vift som verldens högsta goda usch en sådan genre. Acku optimist, hoppas alldeles säkert få stipendiet kommer då till Paris, studerar litet gammal konst i Italien o. s. v. som en tassig menniska. Gud vare lof att jag icke är en sådan optimist.

  Paris Italien Axel Berndtson Marie Louise Berndtson
 • Jag känner mig som sagdt kry och lugnt och rask, raskare än på många år, mera konstnär än på många år, och det skall gå bra om jag får vara frisk fortfarande. Jul. Poulsen, målaren, som jag sättet så högt, talade så vänligt till mig om Min konst. Krohn sade att jag vore galen om jag sörjde – Du har något som är din specialitet en finess både i färg och form som de andra ännu få springa efter.

  Pietro Krohn Julius Paulsen (osäker koppling)
 • Med Krohn åt jag middag ute i dag. Vi talte om allt (konst och litteratur naturligtvis mest) – om lördag kommer jag hit in och ser Sofokles antigone. Krohn (och alla andra) äro förtjusta så kommer Griegkonserten, Kjöbenhavn har, trots svår målade grefvinnor, sina sidor. Här är varmt lifligt och storstads messigt. Alla tidningar i staden tala om min ankomst.

  Pietro Krohn Magda Moltke-Bregentved Edvard Grieg Sofokles Antigone
 • Nej Godnatt nu. håll Er bara raska och friska så går det bra med Guds hjelp.

 • Jag känner mig så ungdomlig att mina grå hår skämmas för all denna lifslust. att vara frisk, känna sig duga till något och ha menniskor som hålla af sig – Mein Liebchen was willst Du noch mehr.

 • Gud välsigne Mamma! helsa flickorna. kanske kommer jag tillbaka till Er

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt