Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

barn diplomater herrgårdar kungligheter prinsessor slott teater tidningspress

Måndag 15 okt. 94
hos Koki Etter Kbhvn
Älskade Mamma,
Tusen Tack för Mammas vänliga
och uppmuntrande bref – det hade gått
temmeligen fort öfver Stockholm.
(skrifvet tisdag, och jag fick det torsdag
på Bregentved) – Af brefven
till Ellan ser Mamma om tribulatio-
nerna med grefvinnans porträtt. Det
är nu fråga om intet mer och
intet mindre än börja ånyo,
på ny duk. I alla fall måste
jag få andas litet annan
luft innan jag kunde börja
på med ett så motbjudande arbete
(om jag gör det eller om jag försakar
de pengarna) kom derför in till
Kbhvn och var i går på theatern
med Krohns, der jag fick skratta
åt två rigtiga danska komedier,
den ena af Herz, den andra af
Heiberg. De spelades af bl. a.
fru Phister (hon fyller 80 år i vinter)
Skram (76 å) Olaf Poulsen, den
vackra fru Emma Nielsen fru
Bloch ( kanske den bästa ingenne

jag sett. – Det skulle mycket
ha roar Mamma – ty den Hertzka
pjesen var en oskyldig far med
en dygdig sjöman som hjelten och
spelades i kostymer från 1845
utmärkt. Den Heibergska vände-
ville Kjoge huskors var om
möjligt ännu bättre – alla dessa
gamla kände med den från
fru Diavolo, Muraien af Auber m. fl.
och slut Poulsen som en veterinär
så förfärligt komisk i hvarje rörelse
att man icke kunde se åt
hans sida utan att gapskratta.
roligt var det att kunna sluta
Krohn från hans många jern i elden.
Jag tror jag gjorde fru Krohn en
verklig tjenst dermed.
Tack för utklippen från tidningar.
na. nya Pressen sade då icke
så mycket. Roligt att menniskorna
tycka om mina saker på utställningen
Att Mamma icke skulle tycka om
Galléns två symbolistiska saker.

kunde jag tänka mig, jag delar
fullkomligt Mammas åsigt. Det
är skoj, eller ser åtminstone
ut som skoj.
I dagens Nationaltidende finns
en första artikel, korrespordens
från Stockholm, bara om "Svenska
Bilder. Det verket ser ju ut att
gå bra. –
I afton skall jag gå på middag till
professor Feilberg med Krohns och
Drachmann – sedan många år
har jag ej varit en afton med
honom. – I morgon tillbaka till
Bregentved till allt det tråkiga.
De begripa ej att jag sliter ut
mig på detta porträtt – Jag skall
nu försöka göra en skizz af hufvudet
anse de den utmärkt, då gör
jag kanske det andra porträttet,
hvarom ej, tar jag min Matts
är skolan och säger dem ett
farväl som skall bli temmeligen
långt om ej evigt, och fordra
betalning bara för hans. Det är
så tråkigt allt detta, isynnerhet

när jag tänker på att jag för dessa
porträttet skull rest så mycket och
varit förhindrad att vara i Paris.
– Men Mamma är rask och
kry, jag sjelf och alla hemma
ha Gudskelof fått vara raska,
och då vill jag ej sörja. Det
är ju intet ohjelpligt på något
sätt. Denna sommar på Haiko
i lugnt och ro har stärkt mitt
mod och min sjelftillförsigt, och
de 40 åren ha ändå gifvit mig
litet mera sjelftillit än jag hade
förr.
Koki ber helsa så mycket.
Går nu till Pasteur för att besvara
prinsessan Maries utmärkt vänliga
bref.
Tack för Mammas hurtiga sinne.
Gud välsigne Mamma för det
Helsa alla från
Mammas
Atte.
I dag fick jag Ellans bref skrifvit förrän
Mammas, först i dag. – Helsa henne och
Kiki. – Roligt att Sjöberg blef såld.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tusen Tack för Mammas vänliga och uppmuntrande bref – det hade gått temmeligen fort öfver Stockholm. (skrifvet tisdag, och jag fick det torsdag på Bregentved) –

  Stockholm Bregentved Alexandra Edelfelt
 • Af brefven till Ellan ser Mamma om tribulationerna med grefvinnans porträtt. Det är nu fråga om intet mer och intet mindre än börja ånyo, på ny duk. I alla fall måste jag få andas litet annan luft innan jag kunde börja på med ett så motbjudande arbete (om jag gör det eller om jag försakar de pengarna) kom derför in till Kbhvn och var i går på theatern med Krohns, der jag fick skratta åt två rigtiga danska komedier, den ena af Herz, den andra af Heiberg. De spelades af bl. a. fru Phister (hon fyller 80 år i vinter) Skram (76 å) Olaf Poulsen, den vackra fru Emma Nielsen fru Bloch ( kanske den bästa ingenne kunde jag tänka mig, jag delar fullkomligt Mammas åsigt. Det är skoj, eller ser åtminstone ut som skoj.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Emilie Krohn Ellan de la Chapelle Louise Phister Olaf Poulsen Johan Ludvig Heiberg Skram Anna Bloch Henrik Hertz Emma Nielsen
 • I dagens Nationaltidende finns en första artikel, korrespordens från Stockholm, bara om "Svenska Bilder. Det verket ser ju ut att gå bra. –

  Stockholm
 • I afton skall jag gå på middag till professor Feilberg med Krohns och Drachmann – sedan många år har jag ej varit en afton med honom. –

  Pietro Krohn Emilie Krohn Holger Drachmann Feilberg
 • I morgon tillbaka till Bregentved till allt det tråkiga. De begripa ej att jag sliter ut mig på detta porträtt – Jag skall nu försöka göra en skizz af hufvudet anse de den utmärkt, då gör jag kanske det andra porträttet, hvarom ej, tar jag min Matts är skolan och säger dem ett farväl som skall bli temmeligen långt om ej evigt, och fordra betalning bara för hans. Det är så tråkigt allt detta, isynnerhet när jag tänker på att jag för dessa porträttet skull rest så mycket och varit förhindrad att vara i Paris.

  Paris Bregentved Magda Moltke-Bregentved Frederik Christian Moltke-Bregentved
 • – Men Mamma är rask och kry, jag sjelf och alla hemma ha Gudskelof fått vara raska, och då vill jag ej sörja. Det är ju intet ohjelpligt på något sätt. Denna sommar på Haiko i lugnt och ro har stärkt mitt mod och min sjelftillförsigt, och de 40 åren ha ändå gifvit mig litet mera sjelftillit än jag hade förr.

 • Koki ber helsa så mycket.

  Nikolaj von Etter
 • Går nu till Pasteur för att besvara prinsessan Maries utmärkt vänliga bref.

  Marie Jean Baptiste Pasteur
 • Tack för Mammas hurtiga sinne. Gud välsigne Mamma för det

  Alexandra Edelfelt
 • Helsa alla

 • I dag fick jag Ellans bref skrifvit förrän Mammas, först i dag. – Helsa henne och Kiki. –

  Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Roligt att Sjöberg blef såld.

  Sjöberg