Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

bibliotek diplomater kejsare konstkritik kungligheter politik sjukdomar telefonapparater tidningspress

Bregentved. Haslev st. 19 okt
94
Älskade Mamma,
Fastän jag i morgse afsände ett
bref till Mamma, skrifver jag
dock några ord nu igen kl. 1, emdan
jag just nu fick Mammas kära
bref och de forselleska pappren.
Tack, tusen tack för att Mamma
tänker så godt om mig och för
att Mamma är rask och kry.
Hvad betyder afståndet då man
vet att man har hvarandra att
man ständigt tänker på hvarandra,
och då sådana bref som Mammas
i dag föra två menniskor så nära
till hvarandra. – Jaså det var
Meyer som skref detta vackra
om mig. Jag skall i afton sätta
mig ned och skrifva till honom
och tacka honom. – På morgonen
i dag då jag vaknade, kände
tidningen kom på tre dagar – det rekommenderade brefvet åtta!

jag mig vid mycket bättre mod
än i går afton – solen sken
in i rummet och det vackra
rika landskapet skymtade fram
i fönstret. Mot aftonen är
det alltid värre – Jag mins
att vi redan hos Vergilius
läste: mot natten återkommer
mitt bekymmer – så har det väl
varit i alla tider. Jag är ju
rask och kry och den stora
framgången både med "sorg" och
med Svenska Bilder tröstar mig
öfver missödet här, som ju
sist och slutligen inskränker
sig till en tidsfråga. Jag hade
ju också kunnat gå och
släntra bort denna Oktober
månad derhemma – börjat på
med något dumt som jag
sedan lemnat midt i – såsom
Kung fjalar t. ex. (den skall jag
ändå göra). – Grefvinnan

är mycket vänlig och så före-
kommande snäll som det väl
är möjligt. Bara jag nu kunde
måla henne. Jag med ger att
det gamla porträttet icke
liknar, och jag skulle ogerna
vilja lemna det ifrån mig
Deremot är jag beredd att
ta detta tillbaka och icke
göra det nya, om nu hennes
man om måndag icke anser
hufvudet (det nya) fullkom-
ligt tillfredsställande.
– Det är ju mycket sorgliga
underrättelser om Kejsarens
helsa. Ingen resa till Korfu
och Bulletin om att tillståndet
förvärrats. Gud vare vårt
stackars Finland nådigt! Denna
kejsare hade i alla fall bevarat
vår konstitution och vill oss
bestämdt intet ondt. Att han
varit illa rådd, ofta af våra
egna kan han ju ej rå för
– Om jag ej skulle komma hem

skall jag gå eden hvar det
då skall vara. Jag kan emeller-
tid ej förstå att ryska konsuln
i skall ha med saken att
göra – det vore ju det naturligaste.
i Köpenhamn känner jag många
jurister som nog kunna upplysa
mig derom.
Så herrligt vackert det är här.
Vore man bara mera fri och
hade man det moltkeska biblio-
teket här! Koki har emellertid för-
sett mig med böcker bl. a. en lång
historisk skildring af Catharina II,
som i allra högsta grad intresserar
mig.
Farväl för denna gång. Försök
nu allesamman att vara friska
och raska så går det nog för mig.
Jag har under denna sommars
herrliga ro på Haiko fått nytt lif
och nytt mod. Jag känner det nu.
Farväl och tusen helsningar till alla
från Mammas egen
Atte.
fråga Ellan om hon gifvit något åt Wuorio elle om hon vill vänta.
Bra vore det emellertid om hon ville tala med honom i telefon!

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Fastän jag i morgse afsände ett bref till Mamma, skrifver jag dock några ord nu igen kl. 1, emdan jag just nu fick Mammas kära bref och de forselleska pappren. Tack, tusen tack för att Mamma tänker så godt om mig och för att Mamma är rask och kry. Hvad betyder afståndet då man vet att man har hvarandra att man ständigt tänker på hvarandra, och då sådana bref som Mammas i dag föra två menniskor så nära till hvarandra. –

  Alexandra Edelfelt
 • Jaså det var Meyer som skref detta vackra om mig. Jag skall i afton sätta mig ned och skrifva till honom och tacka honom. –

  Werner Söderhjelm
 • På morgonen i dag då jag vaknade, kände jag mig vid mycket bättre mod än i går afton – solen sken in i rummet och det vackra rika landskapet skymtade fram i fönstret. Mot aftonen är det alltid värre – Jag mins att vi redan hos Vergilius läste: mot natten återkommer mitt bekymmer – så har det väl varit i alla tider. Jag är ju rask och kry och den stora framgången både med "sorg" och med Svenska Bilder tröstar mig öfver missödet här, som ju sist och slutligen inskränker sig till en tidsfråga. Jag hade ju också kunnat gå och släntra bort denna Oktober månad derhemma – börjat på med något dumt som jag sedan lemnat midt i – såsom Kung fjalar t. ex. (den skall jag ändå göra). –

  Vergilius
 • Grefvinnan är mycket vänlig och så förekommande snäll som det väl är möjligt. Bara jag nu kunde måla henne. Jag med ger att det gamla porträttet icke liknar, och jag skulle ogerna vilja lemna det ifrån mig Deremot är jag beredd att ta detta tillbaka och icke göra det nya, om nu hennes man om måndag icke anser hufvudet (det nya) fullkomligt tillfredsställande.

  Magda Moltke-Bregentved Frederik Christian Moltke-Bregentved
 • – Det är ju mycket sorgliga underrättelser om Kejsarens helsa. Ingen resa till Korfu och Bulletin om att tillståndet förvärrats. Gud vare vårt stackars Finland nådigt! Denna kejsare hade i alla fall bevarat vår konstitution och vill oss bestämdt intet ondt. Att han varit illa rådd, ofta af våra egna kan han ju ej rå för – Om jag ej skulle komma hem skall jag gå eden hvar det då skall vara. Jag kan emellertid ej förstå att ryska konsuln i skall ha med saken att göra – det vore ju det naturligaste. i Köpenhamn känner jag många jurister som nog kunna upplysa mig derom.

  Finland Köpenhamn Korfu Alexander III
 • Så herrligt vackert det är här. Vore man bara mera fri och hade man det moltkeska biblioteket här! Koki har emellertid försett mig med böcker bl. a. en lång historisk skildring af Catharina II, som i allra högsta grad intresserar mig.

  Nikolaj von Etter Katarina II
 • Farväl för denna gång. Försök nu allesamman att vara friska och raska så går det nog för mig. Jag har under denna sommars herrliga ro på Haiko fått nytt lif och nytt mod. Jag känner det nu. Farväl och tusen helsningar till alla

  Haiko
 • fråga Ellan om hon gifvit något åt Wuorio elle om hon vill vänta. Bra vore det emellertid om hon ville tala med honom i telefon!

  Ellan de la Chapelle Salomo Wuorio
 • tidningen kom på tre dagar – det rekommenderade brefvet åtta!