Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel diplomater författare herrgårdar hotell jakt kejsare konstkritik kungligheter politiker sällskapsliv sjukdomar slott teater tidningspress

Kjøbenhavn onsdag morgon
24 okt 94.
Älskade Mamma,
"Nå är porträttet färdigt? tänker
Mamma, då Mamma ser Kjøbenhavn
ofvanför. Nej – det är det icke, men
det är påbörjadt, och jag har på
två dagar rymt hit under den
stora jagten, hvaraf jag dock sett
begynnelsen och den första festmidda-
gen. Här har jag träffat Krohn
narrat honom på Teatern i går
afton och sålunda fått tala med honom.
På Bregentved samlades söndag afton
ett 30 tal herrar Konselj presidenten
baron Reedz Thott i spetsen, Moltkar,
Danneskjöldar Schackar, Wedlar, – på
måndag morgon reste de ut i jagt kostymer
temmeligen långt bort till en fasan-
skog, der klappjagt anstäldes – temme-
ligen barbariskt i det hela. på aftonen
då de hemkommo kl. 6 – hade der fällts
7 hjortar och rådjur, 46 harar fasaner –
i allt 137 eller 139 stycken. Osäkerheten
i denna slutsumma utgjorde ett vigtigt

diskussionsämne under aftonens lopp.
Mycket schangtil diner med damerna
decolleterade och herrarne i gala – Men
på aftonen, beslöt jag sedan jag pratat
några ord med den ena och den andra
och sedan jag erfarit att grefvinnan
af värdinnepligter skulle vara så upp-
tagen under tisdag och onsdag, att
resa in hit om tisdag morgon. Jag
tog in på Dagmar hôtellet och gick
bara och njöt – ensam – njöt af friheten,
och fastän mina tanker voro allt
annat än glada, var jag dock öfver-
lycklig att icke behöfva besvara frågor
på 4 eller 5 timmar. – Sedan på theatern,
der jag såg Antigoue af Sofokles.
"syns du ikke man faar indtrytket af
af att Sofokles var icke blott en stor
Digtre, men ogsaa en ualmindelig klog
Mand? Sade Krohn efter första akten.
Och jag måste säga att det verkligen
var mitt intryck. Det var så klokt
och fiffigt hvart ord i dialogen och

föreföll så märkvärdigt användbart
på vår tid. Hvad der säges om
folkets röst, om samvetet, om
penningen – det är ypperligt, kort
och fint – Hvad racine och Corneille
äro rysligt mycket mera uppstyltade
gammalmodiga, långtrådiga. I all-
mänhet har jag alltid det största
intryck af naturlighet och lätthet
när jag står införa grekisk konst.
Fidias, den gudomlige, ger mig ett
intryck som satt jag sjelf till häst
i panatenernas tåg. – Nu tyckte man
också att man sjelf var med om att
utveckla pjesen att hitta på allt
det der.
På Teatern träffade vi Acku B. som
sedan kom med oss. Han tyckes
vilja studera theater våren på allvar
– I afton reser jag tillbaka ut till
Bregentved. – Jag har skrifvit
till Geber att skicka Mamma
Svenska bilder. I hvarje fall får
Mamma sedan ett lyxexemplar.
Nu måste jag till Krohn som jag kan
få träffa endast nu kl. 9 på morgon.
– Kejsarens sjukdom väcker det
största deltagande här. Måtte det
gå bättre och bättre. I går afton

voro underrättelserna ganska goda.
Koki Etter skall jag uppsöka i
dag. – Jag hinner ej mera
nu. Jag är vid godt mod, hoppas
med Guds hjelpa vara klar med
porträttet om en 10 dagar.
Helsa flickorna tusen gånger från
Mammas
Atte
Tack för tidningsutklippen. Jag
har skrifvit och tackat Söderhjelm

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • "Nå är porträttet färdigt? tänker Mamma, då Mamma ser Kjøbenhavn ofvanför. Nej – det är det icke, men det är påbörjadt, och jag har på två dagar rymt hit under den stora jagten, hvaraf jag dock sett begynnelsen och den första festmiddagen.

  Alexandra Edelfelt
 • Här har jag träffat Krohn narrat honom på Teatern i går afton och sålunda fått tala med honom.

  Pietro Krohn
 • På Bregentved samlades söndag afton ett 30 tal herrar Konselj presidenten baron Reedz Thott i spetsen, Moltkar, Danneskjöldar Schackar, Wedlar, – på måndag morgon reste de ut i jagt kostymer temmeligen långt bort till en fasanskog, der klappjagt anstäldes – temmeligen barbariskt i det hela. på aftonen då de hemkommo kl. 6 – hade der fällts 7 hjortar och rådjur, 46 harar fasaner – i allt 137 eller 139 stycken. Osäkerheten i denna slutsumma utgjorde ett vigtigt diskussionsämne under aftonens lopp. Mycket schangtil diner med damerna decolleterade och herrarne i gala – Men på aftonen, beslöt jag sedan jag pratat några ord med den ena och den andra och sedan jag erfarit att grefvinnan af värdinnepligter skulle vara så upptagen under tisdag och onsdag, att resa in hit om tisdag morgon.

  Magda Moltke-Bregentved Moltke Danneskiöld Tage Reedtz-Thott Schack Wedel
 • Jag tog in på Dagmar hôtellet och gick bara och njöt – ensam – njöt af friheten, och fastän mina tanker voro allt annat än glada, var jag dock öfverlycklig att icke behöfva besvara frågor på 4 eller 5 timmar. –

 • Sedan på theatern, der jag såg Antigoue af Sofokles. "syns du ikke man faar indtrytket af af att Sofokles var icke blott en stor Digtre, men ogsaa en ualmindelig klog Mand? Sade Krohn efter första akten. Och jag måste säga att det verkligen var mitt intryck. Det var så klokt och fiffigt hvart ord i dialogen och föreföll så märkvärdigt användbart på vår tid. Hvad der säges om folkets röst, om samvetet, om penningen – det är ypperligt, kort och fint – Hvad racine och Corneille äro rysligt mycket mera uppstyltade gammalmodiga, långtrådiga. I allmänhet har jag alltid det största intryck af naturlighet och lätthet när jag står införa grekisk konst. Fidias, den gudomlige, ger mig ett intryck som satt jag sjelf till häst i panatenernas tåg. – Nu tyckte man också att man sjelf var med om att utveckla pjesen att hitta på allt det der. På Teatern träffade vi Acku B. som sedan kom med oss. Han tyckes vilja studera theater våren på allvar

  Pietro Krohn Pierre Corneille Jean Racine Axel Berndtson Sofokles Antigone Fidias
 • – I afton reser jag tillbaka ut till Bregentved. –

  Bregentved
 • Jag har skrifvit till Geber att skicka Mamma Svenska bilder. I hvarje fall får Mamma sedan ett lyxexemplar.

  Alexandra Edelfelt Hugo Geber
 • Nu måste jag till Krohn som jag kan få träffa endast nu kl. 9 på morgon.

  Pietro Krohn
 • – Kejsarens sjukdom väcker det största deltagande här. Måtte det gå bättre och bättre. I går aftonvoro underrättelserna ganska goda.

  Alexander III
 • Koki Etter skall jag uppsöka i dag. –

 • Jag hinner ej mera nu.

 • Jag är vid godt mod, hoppas med Guds hjelpa vara klar med porträttet om en 10 dagar.

 • Helsa flickorna tusen gånger

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Tack för tidningsutklippen. Jag har skrifvit och tackat Söderhjelm

  Werner Söderhjelm