Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel äktenskap barn drottningar engelska förläggare fotografier franska kärlek kejsare kläder konstkritik kungar kungligheter musik professorer religion (fenomen) sång sjukdomar språk teater telegram

Bregentved tisdag 30 okt 94
Älskade Mamma,
Jag hade otur med ett bref som
jag i går började till Mamma –
hade skrifvit 3 sidor och så märkte
jag att jag på den fjerde börjat ett
bref till Amic. – Nå ja, jag ville
tacka Mamma hjertligt för bref
och tidningar. "There i something
rotten in Danemark" säger Hamlet
och postförbindelsen med Finland före
faller mig verkligen vara något rutten.
ty ibland får jag 2 ibland 3 bref
från Eder på en gång med så lång
skilnad i afgångstiden som fem
dagar. Gud ske lof för att ni äro
raska och krya. Jag är fortfarande
vid godt mod och målar dugtigt
Emellertid är jag på det klara med
att jag aldrig mer gör ett porträtt på
resa och att den danska aristokra
tin får se sig om efter någon annan
målare. Jag har suttit och målat
drägten, spetsarne m. m. efter en
mannequin, och jag kan ej neka
att detta Berndtsonska arbete roat
mig – jag har åtminstone sluppit dis-
Jag skall skrifva till Estlander. Han tror att jag har massor af teckningar
af Gust Adolf i mina portföljer som troligen äro i min mors ego. – Jag har

kussionerna. Vore de ej alltid de
samma kunde det väl gå – och
af de två gifna ämnen religion
och kärlek föredrager jag ovilkorligen
religionen. Det senare ämnet är
tyvärr det nu mera moderna
och gränslöst menlöst, vettlöst
ändlöst. När hon nu engång tror
att man skall vara gift med en
i himmelen, och jag en gång för alla
icke förstår huru de skola bära
sig åt som varit 2 gånger (eller
3 gånger som Cronstedt) gifta härnere,
Så kunna vi ju ej komma till någon
slutkläm. Att hon sjelf ej har
barn gör naturligtvis att hon
sätter ringare pris på den högsta och
naturligaste af alla känslor – den
som säkert fortsättes moderskärleken.
Och hvad lönar det att tala om
evigheten om hvilken Kristus sjelf
säger att "icke englarne veta derom,
utan min Fader allena".
Jag gnor som sagdt på och målar
så mycket jag hinner, ger mig
knappast tid att gå ut "en dejlig
Tur" i ösregnet. Med Guds hjelp
hoppas jag vara färdig lördag
eller måndag – får se om Frederik

då blir mera nöjd. Deras ideal är
som målare
är
en professor Jensen i Khvn, som målare
mycket i Berndtson stil, men mycket
mera hårdt och stelt, förstorade foto-
grafier, rätt och slätt. Ack hvad
prinsessan Marie hade rätt då hon
sade: "vous êtes bien bon de vous tour-
menter ainsi – vous leur donneriez
une photographie colorieé, que cela
leur plarrait mieux qu'un chef d'oeuvre.
Men som sagdt – jag tar det från
den stoiska sidan och hoppas
snart bli färdig – en månad
hade ju också kunnat gå till strunt
i Hfors. Nu har jag emellertid lärt
mig tålamod och finner att den
dygden, likasom alla andra inte är
så svår bara man kommer i farten.
Jag kan ej säga hur lycklig jag är
öfver att ni äro raska och krya – ty
hade ni något fel så vet jag ej huru
jag bure mig åt.
Några sånger af Sibelius ha sjungits
i Köpenhamn på en koncert –
kritiken var ytterst strängt. Svendsen
som jag mötte menade att han gerna
ville spela något symfoniskt af Sibelius
att han bedt Kajanus derom, men
att han aldrig ännu fått läsa en
rad af Sibelius. – Jag lofvar spela

det bra, sade Svendsen. Hvarför
göra de ingenting för en sådan sak.
Det vore kanske bättre än det
problematiska supandet med Gallén.
Är det ej roligt med de svenska
kritikerna öfver Sv. B? känner ej
Mamma sig stolt.? Jag har fått privat
bref från temmeligen obekanta personer
i Sverige, som tala om tårar och
hänförelse – hvita frun tyckes anslå
mest af alla. – Ännu i förrgår
skickade jag en vignett till Geber
jag har härute ritat 4 nya, och har
välsignat detta aftonarbete som gifvit
mig tillfälle till en skön ensamhet.
Det var ju roligt att höra att Mamma
varit på theatern. Jag antar att
flickorna haft roligt på sin Haiko
tur. – Är det icke märkvärdigt att
Kejsaren tyckes komma sig. Gamla
herrskapet här, kungen och drottningen
ha hela tiden haft mycket mera
lugnande telegram än den öfriga
verlden. – Jag vågar ännu ej
tänka på den herrliga dagen då
jag blir fri, fri – Ack hvad jag förstår
Ellans behof att här höra "Liberté,
liberté chérie" Skrif till Krohn
rosenvænget, Marstrandsvej 4 – det är
kanske numera det säkraste. Tusen
helsningar till alla från Mammas Atte.
visst några utkast i Brunnsparken, men det är också svårt att få tag i dem.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag hade otur med ett bref som jag i går började till Mamma – hade skrifvit 3 sidor och så märkte jag att jag på den fjerde börjat ett bref till Amic. – Nå ja, jag ville tacka Mamma hjertligt för bref och tidningar. "There i something rotten in Danemark" säger Hamlet och postförbindelsen med Finland förefaller mig verkligen vara något rutten. ty ibland får jag 2 ibland 3 bref från Eder på en gång med så lång skilnad i afgångstiden som fem dagar. Gud ske lof för att ni äro raska och krya.

  Finland Alexandra Edelfelt Henri Amic Hamlet
 • Jag är fortfarande vid godt mod och målar dugtigt Emellertid är jag på det klara med att jag aldrig mer gör ett porträtt på resa och att den danska aristokratin får se sig om efter någon annan målare. Jag har suttit och målat drägten, spetsarne m. m. efter en mannequin, och jag kan ej neka att detta Berndtsonska arbete roat mig – jag har åtminstone sluppit diskussionerna. Vore de ej alltid de samma kunde det väl gå – och af de två gifna ämnen religion och kärlek föredrager jag ovilkorligen religionen. Det senare ämnet är tyvärr det nu mera moderna och gränslöst menlöst, vettlöst ändlöst. När hon nu engång tror att man skall vara gift med en i himmelen, och jag en gång för alla icke förstår huru de skola bära sig åt som varit 2 gånger (eller 3 gånger som Cronstedt) gifta härnere, Så kunna vi ju ej komma till någon slutkläm. Att hon sjelf ej har barn gör naturligtvis att hon sätter ringare pris på den högsta och naturligaste af alla känslor – den som säkert fortsättes moderskarleken. Och hvad lönar det att tala om evigheten om hvilken Kristus sjelf säger att "icke englarne veta derom, utan min Fader allena".

  Magda Moltke-Bregentved Gunnar Berndtson Kristus Jean Cronstedt
 • Jag gnor som sagdt på och målar så mycket jag hinner, ger mig knappast tid att gå ut "en dejlig Tur" i ösregnet. Med Guds hjelp hoppas jag vara färdig lördag eller måndag – får se om Frederik då blir mera nöjd. Deras ideal är som målare är en professor Jensen i Khvn, som målare mycket i Berndtson stil, men mycket mera hårdt och stelt, förstorade fotografier, rätt och slätt. Ack hvad prinsessan Marie hade rätt då hon sade: "vous êtes bien bon de vous tourmenter ainsi – vous leur donneriez une photographie colorieé, que cela leur plarrait mieux qu'un chef d'oeuvre. Men som sagdt – jag tar det från den stoiska sidan och hoppas snart bli färdig – en månad hade ju också kunnat gå till strunt i Hfors. Nu har jag emellertid lärt mig tålamod och finner att den dygden, likasom alla andra inte är så svår bara man kommer i farten.

  Helsingfors Köpenhamn Magda Moltke-Bregentved Marie Gunnar Berndtson Frederik Christian Moltke-Bregentved Christian Albrecht Jensen (osäker koppling)
 • Jag kan ej säga hur lycklig jag är öfver att ni äro raska och krya – ty hade ni något fel så vet jag ej huru jag bure mig åt.

 • Några sånger af Sibelius ha sjungits i Köpenhamn på en koncert – kritiken var ytterst strängt. Svendsen som jag mötte menade att han gerna ville spela något symfoniskt af Sibelius att han bedt Kajanus derom, men att han aldrig ännu fått läsa en rad af Sibelius. – Jag lofvar spela det bra, sade Svendsen. Hvarför göra de ingenting för en sådan sak. Det vore kanske bättre än det problematiska supandet med Gallén.

  Köpenhamn Axel Gallén Jean Sibelius Anton Svendsen (osäker koppling) Robert Kajanus Johan Svendsen (osäker koppling)
 • Är det ej roligt med de svenska kritikerna öfver Sv. B? känner ej Mamma sig stolt.? Jag har fått privat bref från temmeligen obekanta personer i Sverige, som tala om tårar och hänförelse – hvita frun tyckes anslå mest af alla. – Ännu i förrgår skickade jag en vignett till Geber jag har härute ritat 4 nya, och har välsignat detta aftonarbete som gifvit mig tillfälle till en skön ensamhet.

  Sverige Alexandra Edelfelt Hugo Geber
 • Det var ju roligt att höra att Mamma varit på theatern.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag antar att flickorna haft roligt på sin Haiko tur. –

  Haiko Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Är det icke märkvärdigt att Kejsaren tyckes komma sig. Gamla herrskapet här, kungen och drottningen ha hela tiden haft mycket mera lugnande telegram än den öfriga verlden. –

  Alexander III Kristian IX Louise
 • Jag vågar ännu ej tänka på den herrliga dagen då jag blir fri, fri – Ack hvad jag förstår Ellans behof att här höra "Liberté, liberté chérie"

  Ellan de la Chapelle
 • Skrif till Krohn rosenvænget, Marstrandsvej 4 – det är kanske numera det säkraste.

  Pietro Krohn
 • Tusen helsningar till alla

 • Jag skall skrifva till Estlander. Han tror att jag har massor af teckningar af Gust Adolf i mina portföljer som troligen äro i min mors ego. – Jag har visst några utkast i Brunnsparken, men det är också svårt att få tag i dem.

  Brunnsparken Alexandra Edelfelt Carl Gustaf Estlander Gustav II Adolf