Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

arkitektur Årstider blommor diplomater döden ekonomi generalguvernörer gudstjänst herrgårdar höst jakt kejsare krig kungligheter ministerier parker politik presidenter sällskapsliv telegram väderlek

Bregentved 1 nov- 94
Älskade Mamma,
Nu på aftonen kom det sorgliga bud-
skapet att Kejsaren dött – efter de
sista dagarnes mera lugnande telegram
kunde man icke vänta att katastrofen
var så nära. Jag tänker oupphörligt
på Finland och dess öde – måtte den
nya Kejsaren verkligen vara vesterländskt
sinnad, måtte han komma ihog sin slägts
traditioner, besvära vår grundlag och
låta oss lefva så som vi gjort det förr,
då får han sina trognaste och bästa
undersåtar bland Finlands folk.
Kejsarn Alexander III hade något så
godt och manligt i sin blick, han var
alltid så utmärkt vänlig mot mig – att
jag känner förlusten som rent personlig.
Ännu senaste sommar hade han upprepade
gånger frågat efter mig. Hans ärliga arbete
för freden, hans hat till kriget och den
allmänna aktning han åtnjöt i Europa
göra honom nu efter döden till en vacker
och ädel historisk personlighet. – Om
dessa kodifikationskomitéer i Petersburg
Imorgon skola vi på middag till grefve Moltke på Lystrup, i öfvermorgon do till storjägaren
grefve Holck på Rosendal – jag kan ej säga att jag är så lifvad för dessa "Selskaber".

icke gjort något ondt åt vårt
land och vårt samhällskick, så tror
jag att vi till största delen ha att
tacka kejsaren derför. Jag tror att
man nu på hans döda mull skall
uppskatta honom bättre än förut.
Den stackars Kejsarinnan – Det är
svårt att tänka sig hennes förtviflan och
sorg. – Jag hade gått upp på mitt
rum då grefven skickade upp ett skrifvet
meddelande och Kejsarens död. Jag kom
ned och fann dem mycket bestörta.
Att de båda genast tänkte på
Finland höll jag dem räkning för
och som grefvinnan skulle gå upp
till en gudstjenst för folket i kapellet
sade hon till mig med tårar i ögonen:
"Nu vill jag gå och be för deras land".
Ja, Gud gifve den nye unge Kejsaren
(Tänk ett år äldre än Bertha!) förstånd
och mod och ädla känslor för de svage
och små. Koki sade sist i Kbhvn
att han
tronföljaren,
var "très intelligent" – och
det är ju redan en stor lycka. Att han
har engelska sympathier är också lyckligt
– Är det icke besynnerligt med den
Är det säkert att jag för edgången i Kbhvn ej behöfver en bestyrkt afskrift af Skuldsedeln?

fransk- ryska alliancen och dess två
förnämsta upphofsmän kejsare Alexander
III och Carnot, båda två döda nu
ett år efter festligheterna i Toulon och
Paris!
Jag skref till Ellan i dag kl. 5.
Jag var då uttröttad af målande –
Jag hade verkligen ansträngt mig
så mycket jag kunde. Hon har verkli-
gen det svåraste hufvud jag ännu haft
att måla – opittoresk egentligen. Hela
hennes "ynde" ligger i gången rörelserna
godheten i hennes väsende och lifligheten
så snart hon sitter eller står stilla är
denna charme borta och hon liknar ej
mera sig sjelf. Det är derför det
är så förtviflansfullt att måla
henne. Emellertid inbillar jag mig
nu att det liknar rätt mycket,
och att porträttet i allmänhet har en
viss allure.
Måtte jag nu få det färdigt, som
jag så innerligt hoppas måndag eller
tisdag. Jag kan icke dölja att jag,
om jag slutat det med heder och får
mina pengar, då kommer att känna
mig mycket glad och befriad.
Här ha vi rigtigt novemberväder nu.

rococomonumenten i parken se mal-
placerade ut bland fallna, hvirflande
löf och med vattpussar på gångarne.
Alla blommor borta. Det hviner
af nordanvinden i knutarne. Det vore
ej roligt att sitta på Östersjön nu.
I hvarje fall stannar jag nästa vecka
i Köpenhamn Skrif derför till Krohns
Marstrandsvej 4. Jag kan ännu ej
säga hvad jag gör – jag kan ej nu tänka
derpå – hufvudsaken är att komma
lös härifrån med heder.
Säg Ellan att Pasteur resa ifrån Kbhvn
i dag – han har blifvit utnämd till
redacteur i Utrikesministeriet i Paris
(han skrifver näml. briljant och hans
diplomatiska noter äro beundrade af alla)
får se huru länge han får vara der.
Om han sjelf är nöjd med utnämningen
vet jag ej.
farväl, älskade Mamma – helsa alla
alla hjertligt och skrif ännu – kort
och lakoniskt om Mamma vill
men skrif. – Gud vare med Er alla.
Måtte Ni få vara friska och raska.
Jag tänker att Helsingfors blir dystert nu
under Kejsarsorgen. Hvem skall bli general-
guvernör – får se om icke Heyden nu får
fara hän i frid. – Mammas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Nu på aftonen kom det sorgliga budskapet att Kejsaren dött – efter de sista dagarnes mera lugnande telegram kunde man icke vänta att katastrofen var så nära. Jag tänker oupphörligt på Finland och dess öde – måtte den nya Kejsaren verkligen vara vesterländskt sinnad, måtte han komma ihog sin slägts traditioner, besvära vår grundlag och låta oss lefva så som vi gjort det förr, då får han sina trognaste och bästa undersåtar bland Finlands folk. Kejsarn Alexander III hade något så godt och manligt i sin blick, han var alltid så utmärkt vänlig mot mig – att jag känner förlusten som rent personlig. Ännu senaste sommar hade han upprepade gånger frågat efter mig. Hans ärliga arbete för freden, hans hat till kriget och den allmänna aktning han åtnjöt i Europa göra honom nu efter döden till en vacker och ädel historisk personlighet. – Om dessa kodifikationskomitéer i Petersburg icke gjort något ondt åt vårt land och vårt samhällskick, så tror jag att vi till största delen ha att tacka kejsaren derför. Jag tror att man nu på hans döda mull skall uppskatta honom bättre än förut. Den stackars Kejsarinnan – Det är svårt att tänka sig hennes förtviflan och sorg. – Jag hade gått upp på mitt rum då grefven skickade upp ett skrifvet meddelande och Kejsarens död. Jag kom ned och fann dem mycket bestörta. Att de båda genast tänkte på Finland höll jag dem räkning för och som grefvinnan skulle gå upp till en gudstjenst för folket i kapellet sade hon till mig med tårar i ögonen: "Nu vill jag gå och be för deras land". Ja, Gud gifve den nye unge Kejsaren (Tänk ett år äldre än Bertha!) förstånd och mod och ädla känslor för de svage och små. Koki sade sist i Kbhvn att han tronföljaren, var "très intelligent" – och det är ju redan en stor lycka. Att han har engelska sympathier är också lyckligt – Är det icke besynnerligt med den fransk- ryska alliancen och dess två förnämsta upphofsmän kejsare Alexander III och Carnot, båda två döda nu ett år efter festligheterna i Toulon och Paris!

  Finland Paris Sankt Petersburg Köpenhamn Europa Toulon Berta Edelfelt Maria Fjodorovna Magda Moltke-Bregentved Alexander III Sadi Carnot Nikolaj von Etter Frederik Christian Moltke-Bregentved Nikolaj II
 • Jag skref till Ellan i dag kl. 5. Jag var då uttröttad af målande – Jag hade verkligen ansträngt mig så mycket jag kunde. Hon har verkligen det svåraste hufvud jag ännu haft att måla – opittoresk egentligen. Hela hennes "ynde" ligger i gången rörelserna godheten i hennes väsende och lifligheten så snart hon sitter eller står stilla är denna charme borta och hon liknar ej mera sig sjelf. Det är derför det är så förtviflansfullt att måla henne. Emellertid inbillar jag mig nu att det liknar rätt mycket, och att porträttet i allmänhet har en viss allure. Måtte jag nu få det färdigt, som jag så innerligt hoppas måndag eller tisdag. Jag kan icke dölja att jag, om jag slutat det med heder och får mina pengar, då kommer att känna mig mycket glad och befriad.

  Magda Moltke-Bregentved Ellan de la Chapelle
 • Här ha vi rigtigt novemberväder nu. rococomonumenten i parken se malplacerade ut bland fallna, hvirflande löf och med vattpussar på gångarne. Alla blommor borta. Det hviner af nordanvinden i knutarne. Det vore ej roligt att sitta på Östersjön nu. I hvarje fall stannar jag nästa vecka i Köpenhamn Skrif derför till Krohns Marstrandsvej 4. Jag kan ännu ej säga hvad jag gör – jag kan ej nu tänka derpå – hufvudsaken är att komma lös härifrån med heder.

  Köpenhamn Östersjön Pietro Krohn Emilie Krohn
 • Säg Ellan att Pasteur resa ifrån Kbhvn i dag – han har blifvit utnämd till redacteur i Utrikesministeriet i Paris (han skrifver näml. briljant och hans diplomatiska noter äro beundrade af alla) får se huru länge han får vara der. Om han sjelf är nöjd med utnämningen vet jag ej.

  Paris Köpenhamn Jean Baptiste Pasteur Ellan de la Chapelle
 • farväl, älskade Mamma – helsa alla alla hjertligt och skrif ännu – kort och lakoniskt om Mamma vill men skrif. – Gud vare med Er alla. Måtte Ni få vara friska och raska.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag tänker att Helsingfors blir dystert nu under Kejsarsorgen. Hvem skall bli generalguvernör – får se om icke Heyden nu får fara hän i frid. –

  Helsingfors Fjodor Logginovitj Heyden
 • Imorgon skola vi på middag till grefve Moltke på Lystrup, i öfvermorgon do till storjägaren grefve Holck på Rosendal – jag kan ej säga att jag är så lifvad för dessa "Selskaber".

  Lystrups slott Rosendal Flemming Holck-Winterfeldt Christian Henrik Carl Moltke
 • Är det säkert att jag för edgången i Kbhvn ej behöfver en bestyrkt afskrift af Skuldsedeln?

  Köpenhamn