Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ångbåtar diplomater jakt kläder kvinnor militärer (personer) skeppsbrott smycken storm väderlek

Kbhvn – hos Koki Etter
d. 12 nov. 1894
Älskade Mamma
Jag är inne i Kbhvn sedan i går –
så länge jagten pågår. I morgse
fick jag Mammas brefkort om
det Sucksdorffska skeppsbrottet.
Här har jag hört om de svåra
resorna direkt från Hangö
(bl. a. en rysk marinofficer som
sagt Koki att han sällan varit med
om en värre sjögång) – så att jag
tror att jag ändå får lof att
välja Express. – Ack om det
porträttet ändå blefve färdigt
Nu är han nöjd med det men
jag skall ändra något på
kostymen, perlorna på halsen
o. s. v. Hvad allt detta har
varit gräsligt tålamods pröfva
de. – Nu fråga alla om
jag ej tänker måla grefvinnan

nan Raben – de lära vänta
mig nu ända till Mars –
och ha ej idé om att de
på något sätt förtretat mig.
Men grefvinnan Moltke vill
ej att jag skall måla henne.
Jag tror hon fruktar att den
sköna gr. R. skall vara farlig
för mig och min sinnesro, likaså
tror jag att de skulle se
så gerna att Rs hade något
som de ha ensamma – detta
är en supposition bara.
Om två dagar hoppas
jag med Guds hjelp vara
tillbaka i Kbhvn – måtte
jag då få mina pengar.
Berlin Petersburgsvägen
lär vara omöjligt t.f. af

Kejsarens begrafning – Tusende
menniskor störta till Peters
burg. och gr. Muraviev
har ej fått sof plats fastän
han 3 dagar förut bedt ambassa
den i Berlin skaffat honom
en. –
När jag nu skall ut till Br.
igen börjar hela min gamla
oro – det är som en mara
som aldrig lemnar mig.
Bara han nu fortfarande
ville tycka om porträttet
Ännu vet jag ej hur det går
med hemresan. Gud vare
med Er – Koki helsar till
Er alla. –
Mammas
Atte.
Skrif några ord blott till Krohns adress

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag är inne i Kbhvn sedan i går – så länge jagten pågår.

 • I morgse fick jag Mammas brefkort om det Sucksdorffska skeppsbrottet. Här har jag hört om de svåra resorna direkt från Hangö (bl. a. en rysk marinofficer som sagt Koki att han sällan varit med om en värre sjögång) – så att jag tror att jag ändå får lof att välja Express. –

  Hangö Nikolaj von Etter Sucksdorff
 • Ack om det porträttet ändå blefve färdigt Nu är han nöjd med det men jag skall ändra något på kostymen, perlorna på halsen o. s. v. Hvad allt detta har varit gräsligt tålamods pröfvade.

  Frederik Christian Moltke-Bregentved
 • – Nu fråga alla om jag ej tänker måla grefvinnannan Raben – de lära vänta mig nu ända till Mars – och ha ej idé om att de på något sätt förtretat mig. Men grefvinnan Moltke vill ej att jag skall måla henne. Jag tror hon fruktar att den sköna gr. R. skall vara farlig för mig och min sinnesro, likaså tror jag att de skulle se så gerna att Rs hade något som de ha ensamma – detta är en supposition bara.

  Magda Moltke-Bregentved Lillie Suzanne Raben-Levetzau Raben-Levetzau
 • Om två dagar hoppas jag med Guds hjelp vara tillbaka i Kbhvn – måtte jag då få mina pengar.

 • Berlin Petersburgsvägen lär vara omöjligt t.f. af Kejsarens begrafning – Tusende menniskor störta till Petersburg. och gr. Muraviev har ej fått sof plats fastän han 3 dagar förut bedt ambassaden i Berlin skaffat honom en. –

  Sankt Petersburg Berlin Alexander III Michail Muravjev
 • När jag nu skall ut till Br. igen börjar hela min gamla oro – det är som en mara som aldrig lemnar mig. Bara han nu fortfarande ville tycka om porträttet

  Bregentved Frederik Christian Moltke-Bregentved
 • Ännu vet jag ej hur det går med hemresan.

 • Gud vare med Er – Koki helsar till Er alla. –

  Nikolaj von Etter
 • Skrif några ord blott till Krohns adress

  Pietro Krohn