Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

antikvariat barn bokhandlar brev glasögon hotell illustration järnvägar katastrofer kejsarinnor konduktörer konserter konstnärer krig läkare män museer ryska ryssar språk städer tåg teater telegram temperatur tyskar utseende väderlek välgörenhet

Berlin lördag kl. 4 e.m.
24 febr. 95
Älskade Mamma,
Ehuru det var litet ruskigt då jag kom
i morgse kl. 6 – 1 grad kallt, grådaskigt
och fuktigt, så föreföll detta dock
som ett eldorado emot Petersburg.
Mycket folk på gatorna, och folk
som se ut att ha något att löpa
för, annat än i Pburg der man
bara löper eller kör rundt på visiter.
Sedan jag frågat efter bref (förgäfves)
på Hauptpostamt, gick jag till
museet och återsåg alla mina gamla
bekanta der – Dürer, Van Eyck, Holbein,
Velasquez, Tizian, Leonardo m.fl. Jag
har således tillbragt hela f.m.
i det allra bästa sällskap och kän-
ner mig derför innerligen glad och
upprymd. – Jag har skrifvit (Boks-
post) till Gallén – får se om han
är här ännu och om jag får tag i
honom. – På ett anspråkslöst hotell
alldeles nära U. d. Linden, Jansons hôtel,
har jag ett stort varmt rum med väl-
dig porslinskakelugn – för 2 mk i dygnet

i andra våningen, i midten af Berlin.
Det är ej dyrt. Det lär dock ej
gå med affärerna här, berättade kon-
duktören i sofvagnen: Ich bin am
besten plazirt um darüber zu urtheilen
sade han. Wie So? måste jag fråga – Ach
es giebt zu keine Lustreisende mehr,
nur Handelsreisende, und deren auch
wenig – – Det var annars en herrlig
konduktör – han talte ryska med en
tjock Matuscha i fru Nedwedskijs stil –
med dåligt uttal, men flytande – "Wie
haben Si russisch gelernt? frågade jag
"Ach, nur theoretisch – habe die
Grammatik tüchtig durchgearbeitet – und
besonders die formenlehre gründlich
studirt... hvad sägs om en sådan
konduktör – borde han ej väljas till
medlem i nyfilologiska föreningen.
Ett tyskt "medizinalrath" som
var med från Petersburg tillskref
min förbättring den glödande hettan
i de ryska vaggonerna – jag vet
om det var detta eller luftombytet –
men bra mår jag nu. Måtte
Berthas förkylning småningom gå
alldeles öfver också. Med otålighet

väntar jag svar på ett telegram till
Ellan – bara 2 ord begär jag – men
det är så skönt när man är långt
borta och ensamt att veta hur ni
ha det. –
Snön ligger ännu på takena här och hvar,
men på gatorna fins ej skymt af
snö – de äro Sopade och torra som
ett golf.
I en bokhandel har jag varit, en af
de största, och sett på vackra upp-
lagor af tyska diktare – de äro
alla bundna färdigt, litet bättre
papper och litet bättre tryck och
relativt
mycket dyrare än de godtköpsupp-
lagorna. Om jag hinner skall jag gå
till något antiqvariat och se
efter och dessutom be dem skicka
kataloger till Annie. – På museet
var en massa skolungdom med en
lärare – och jag tänkte genast på
att dessa här så ofantligt mera
likna oss än ryssarne göra det –
kläder, ansigten allt. Berlin och Tysk-
land gör ett visst manligt intryck
som är välgörande – många herrar
och karlar som se ut att vara "Stramme
Kerls" och så gå de raka och gå fort.
Om de bara ville låta bli att stoppa

upp sina kläder och axlar och om de ville
låta bli att gå med
glasögon! – hvaran-
nan pojke har glas-
ögon här, och det
ser så vigtigt ut.
– Jag har sett här äkta
japanska bilder från
det pågående kriget – vore de ej så
dyra skulle jag köpa dem – de äro
mycket intressanta – trycka i färger
och förvånande lika moderna symbolistiska
saker – men bättre.
Farväl så länge, goda älskade Mam-
ma – I afton ges på olika teatrar
Wallensteins lager, Cabale und Liebe
Carmen – Jag vet ej ännu hvart jag skall
gå – I morgon är en stor koncert
till förmån för de förolyckades från "Elbe"
familier. "Das Darein Ihrer Majestät
der Kaiserin kann en aussicht gestellt
verden" står det under programmet i
tidningarna!
Helsa alla hjertligt och må väl
det önskas Eder af Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Ehuru det var litet ruskigt då jag kom i morgse kl. 6 – 1 grad kallt, grådaskigt och fuktigt, så föreföll detta dock som ett eldorado emot Petersburg. Mycket folk på gatorna, och folk som se ut att ha något att löpa för, annat än i Pburg der man bara löper eller kör rundt på visiter.

  Sankt Petersburg
 • Sedan jag frågat efter bref (förgäfves) på Hauptpostamt, gick jag till museet och återsåg alla mina gamla bekanta der – Dürer, Van Eyck, Holbein, Velasquez, Tizian, Leonardo m.fl. Jag har således tillbragt hela f.m. i det allra bästa sällskap och känner mig derför innerligen glad och upprymd.

  Altes Museum / Gamla museet Albrecht Dürer Tizian Diego Velázquez Leonardo da Vinci Hans Holbein Jan van Eyck
 • Jag har skrifvit (Bokspost) till Gallén – får se om han är här ännu och om jag får tag i honom.

  Axel Gallén
 • På ett anspråkslöst hotell alldeles nära U. d. Linden, Jansons hôtel, har jag ett stort varmt rum med väldig porslinskakelugn – för 2 mk i dygnet i andra våningen, i midten af Berlin. Det är ej dyrt. Det lär dock ej gå med affärerna här, berättade konduktören i sofvagnen: Ich bin am besten plazirt um darüber zu urtheilen sade han. Wie So? måste jag fråga – Ach es giebt zu keine Lustreisende mehr, nur Handelsreisende, und deren auch wenig

  Berlin Unter den Linden Jansons hotel
 • Det var annars en herrlig konduktör – han talte ryska med en tjock Matuscha i fru Nedwedskijs stil – med dåligt uttal, men flytande – "Wie haben Si russisch gelernt? frågade jag "Ach, nur theoretisch – habe die Grammatik tüchtig durchgearbeitet – und besonders die formenlehre gründlich studirt... hvad sägs om en sådan konduktör – borde han ej väljas till medlem i nyfilologiska föreningen.

  Nedvedskij
 • Ett tyskt "medizinalrath" som var med från Petersburg tillskref min förbättring den glödande hettan i de ryska vaggonerna – jag vet om det var detta eller luftombytet – men bra mår jag nu.

  Sankt Petersburg
 • Måtte Berthas förkylning småningom gå alldeles öfver också. Med otålighet väntar jag svar på ett telegram till Ellan – bara 2 ord begär jag – men det är så skönt när man är långt borta och ensamt att veta hur ni ha det.

  Berta Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Snön ligger ännu på takena här och hvar, men på gatorna fins ej skymt af snö – de äro Sopade och torra som ett golf.

 • I en bokhandel har jag varit, en af de största, och sett på vackra upplagor af tyska diktare – de äro alla bundna färdigt, litet bättre papper och litet bättre tryck och relativt mycket dyrare än godtköpsupplagorna. Om jag hinner skall jag gå till något antiqvariat och se efter och dessutom be dem skicka kataloger till Annie.

  Alexandra Edelfelt
 • På museet var en massa skolungdom med en lärare – och jag tänkte genast på att dessa här så ofantligt mera likna oss än ryssarne göra det – kläder, ansigten allt. Berlin och Tyskland gör ett visst manligt intryck som är välgörande – många herrar och karlar som se ut att vara "Stramme Kerls" och så gå de raka och gå fort. Om de bara ville låta bli att stoppa upp sina kläder och axlar och om de ville låta bli att gå med glasögon! – hvarannan pojke har glasögon här, och det ser så vigtigt ut.

  Tyskland Berlin
 • Jag har sett här äkta japanska bilder från det pågående kriget – vore de ej så dyra skulle jag köpa dem – de äro mycket intressanta – trycka i färger och förvånande lika moderna symbolistiska saker – men bättre.

 • Farväl så länge, goda älskade Mamma

  Alexandra Edelfelt
 • I afton ges på olika teatrar Wallensteins lager, Cabale und Liebe, Carmen – Jag vet ej ännu hvart jag skall gå

  Carmen Albrecht von Wallenstein
 • I morgon är en stor koncert till förmån för de förolyckades från "Elbe" familier. "Das Darein Ihrer Majestät der Kaiserin kann en aussicht gestellt verden" står det under programmet i tidningarna!

  Auguste Viktoria
 • Helsa alla hjertligt och må väl det önskas Eder af Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt