Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider brev drycker författare illustration italienare järnvägar judar konstnärer landskap (fysiska helheter) öl resor skönlitteratur tåg utseende väderlek vinter

I wagonen emellan Stendal och
Hannover, fastlagstisda-
gen 1895
Älskade Mamma, det skakar dugtigt
som synes af handskriften – jag
omnämner jernvägs skakningen
för att Mamma ej skall tro
att denna osäkra handstil kommer
af för mycket Pschorr bräu
och Löwenbräu och annat öl
i Berlin. Vore ej skakningen,
kunde man verkligen tro sig
sitta hemma hos sig – så utmärkt
beqvämt har man det i dessa
nya durchgehende wagen; med
restauration, toilettrum, alles
was menschen begehr – det hela
kostar bara 2 mark mera
än 2dra klassens biljett.
Snö, snö, snö öfverallt – Det
landskap jag far igenom kunde
mycket väl vara finsk, så
som det nu ser ut. –
Trots nattvaket och "den megen Drik"

i Berlin mår jag som en prins.
Det är helt underligt att tänka
sig att i Paris i morgon
kl. 1/2 9 på morgonen. –
Jag tar ej sofkupe af
den anledning att dylik
ej finnes mellan Köln och
Paris i 2dra klass –
Säg Ellan att jag skickat henne
under korsband Salambo af
Flaubert – som jag nu ändtli-
gen läst, och som jag ej tycker
om. Den är som Gérômes mål-
ning – en massa intressanta,
exotiska och outgifvna detaljer
men menniskor ser jag ej.
Och menniskor äro de väl
ändå om de än äro Carthe-
ginienser eller Barbarer. –
Jag kan ännu förarga mig
åt denna juden Maier-Græfe's
säkra sätt att affärda en
massa stormän inom litteratur

och konst – Shakespeare t.ex.
Blott och bart af behof att
vara originell – Han ser
mycket bra ut, liknar Mammas
roman Italienare, icke sannt. –
hans fyrtiotals
halsduk gjorde
att jag genast
kom att tänka
på denna kära
italienska barndoms
vän. – Är det
svårt att skrifva
i kupén, så är
det ej heller lätt att
rita – men trägen
vinner och jag tycker
att vidstående illustration är
helt nätt. – den kommer väl att
se ryslig ut när den kommer
fram, halft utgniden, trots allt
hvad jag försökte spotta på pen-
nan (Ett kändt fixermedel från
barndomens dagar –
I dag för 14 dagar sedan var
jag på ryska operan med flickor-

man skulle tycka det är
mycket längre sedan –
Nu skakar det alldeles besatt.
Svårigheten vid sjelfva yrket i
skrifkonsten inverkar menligt
på det andliga innehållet
Jag tror det
derför är bäst
att sluta innan
Mamma får ondt
i Ögonen af att
dechiffrera de här
kråkfötterna.
Jag reser nu med 8 mils
fart i timmen till Köln –
Jag hoppas ha ett ord af
Mamma emot mig i Paris –
derför säger jag au revoir
et a demain
Tusen helsningar till alla
från Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • det skakar dugtigt som synes af handskriften – jag omnämner jernvägs skakningen för att Mamma ej skall tro att denna osäkra handstil kommer af för mycket Pschorr bräu och Löwenbräu och annat öl i Berlin.

  Berlin Alexandra Edelfelt
 • Vore ej skakningen, kunde man verkligen tro sig sitta hemma hos sig – så utmärkt beqvämt har man det i dessa nya durchgehende wagen; med restauration, toilettrum, alles was menschen begehr – det hela kostar bara 2 mark mera än 2dra klassens biljett.

 • Snö, snö, snö öfverallt – Det landskap jag far igenom kunde mycket väl vara finsk, så som det nu ser ut.

 • Trots nattvaket och "den megen Drik" i Berlin mår jag som en prins. Det är helt underligt att tänka sig i Paris i morgon kl. 1/2 9 på morgonen.

  Paris Berlin
 • Jag tar ej sofkupe af den anledning att dylik ej finnes mellan Köln och Paris i 2dra klass

  Paris Köln
 • Säg Ellan att jag skickat henne under korsband Salambo af Flaubert – som jag nu ändtligen läst, och som jag ej tycker om. Den är som Gérômes målning – en massa intressanta, exotiska och outgifvna detaljer men menniskor ser jag ej. Och menniskor äro de väl ändå om de än äro Cartheginienser eller Barbarer.

  Jean-Léon Gérôme Ellan de la Chapelle Gustave Flaubert Salammbô
 • Jag kan ännu förarga mig åt denna juden Maier-Græfe's säkra sätt att affärda en massa stormän inom litteratur och konst – Shakespeare t.ex. Blott och bart af behof att vara originell

  William Shakespeare Julius Meier-Græfe
 • Han ser mycket bra ut, liknar Mammas roman Italienare, icke sannt. – hans fyrtiotals halsduk gjorde att jag genast kom att tänka på denna kära italienska barndomsvän. – Är det svårt att skrifva i kupén, så är det ej heller lätt att rita – men trägen vinner och jag tycker att vidstående illustration är helt nätt. – den kommer väl att se ryslig ut när den kommer fram, halft utgniden, trots allt hvad jag försökte spotta på pennan (Ett kändt fixermedel från barndomens dagar

  Alexandra Edelfelt Julius Meier-Græfe
 • I dag för 14 dagar sedan var jag på ryska operan med flickor- man skulle tycka det är mycket längre sedan

  Mariinskijteatern Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Nu skakar det alldeles besatt. Svårigheten vid sjelfva yrket i skrifkonsten inverkar menligt på det andliga innehållet Jag tror det derför är bäst att sluta innan Mamma får ondt i Ögonen af att dechiffrera de här kråkfötterna. Jag reser nu med 8 mils fart i timmen till Köln

  Köln Alexandra Edelfelt
 • Jag hoppas ha ett ord af Mamma emot mig i Paris – derför säger jag au revoir et a demain Tusen helsningar till alla från Mammas Atte

  Paris Alexandra Edelfelt