Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

affärer Årstider ateljéer brev drycker frukost hattar hotell hyresbostäder illustration järnvägar konstnärer konstutställningar kungar middag nationalism norrmän politik post resor skulptörer tåg temperatur tjänstefolk utställningar väderlek världsutställningar vinbär vinter

Paris torsdag 28 febr 95
Älskade Mamma,
Det börjar reda sig här i ateliern. När jag
kom först såg det bedröfligt ut. Som
conciergen fått telegrammet först dagen
förut hade han ej hunnit damma
alla mattor och draperier ännu, utan
de flesta lågo i hög midt på golfvet –
Att sofva i den mindre ateliern der
sängen stod var ej att tänka på – 6 grader
och mycket fuktigt – jag sof derför i natt
på divanen som jag lät dra midt i
ateliern, men sof ej mycket, då hvartenda
ljud hördes från gatan och jag dessutom
inbillade mig att det drog (Ehuru jag hade
barrikaderat mig med skärmar. Jag går
derför i natt och kanske nästan med
på ett litet hôtell här i närheten –
Paris gör intrycket af att vara sig så
precis likt som om jag lemnat det i går,
nej för en timme sedan. I alla butiker
och af menniskorna är jag helsad som en
gammal bekant. Alla klaga öfver
den fasliga vinter de genomgått –
Jag är rigtigt glad öfver att ej ha varit
med om alla de här lidandena.
Midt på dagen är det nu herrligt väder,

3 grader värme i skuggan och sol –
torrt och vårlikt – men om aftnarna
skärper det till och termometern visarde
i natt kl. 2. -3 grader. Sedan jag ätit
frukost med min granne Gerin, gick jag
ut på boulevarden, köpte mig en fin hatt
tittade på butikfönstren och kom så
till Palais Royal der jag mötte Jonas
Lie och hans fru. Vi gjorde upp säll-
skap för dinern och aftonen och det
var utmärkt roligt. Vi talte om
allt i verlden, Lie var på sitt allra
bästa humör – rolig och godmodigt satitrisk
och konstnär ända in i fingerspetsarne
som alltid. Hans fru är en bra klok
menniska, litet strängare kanske än han,
men ej det allra ringaste filisteraktig.
Jag förstår att hon är hans kritik och
hans konstnärliga samvete. De frågade
efter Mamma och Jonas Lie sade
att han aldrig kunde glömma Mamma
så genial och sympatisk fann han
mamma vara. – Han är alls ej blind
för sina landsmäns dåraktigheter och
svagheter. Båda menade de dock att
Venstre hade fullkomligt rätt gentemot
kung Oscar och att det bästa vore
att
båda
länderna skildes åt och sedan lefde som
goda grannar och bättre vänner, det var
han säker på. – Han talte mycket

om Ibsen, hade en massa anekdoter,
att berätta, kunde långa repliker från
alla hans arbeten, beundrade dem,
berättade hur de kommit till, hvar
Ibsen hört dem o.d. Rottejungfrun
beundrade han likaså mycket som jag
såsom poetisk skapelse. hvart ord
hon säger är ju som mejsladt för eviga
tider och hon växer till den mest
storartade figur-symbolen döden befinner.
tiden gick så att de 4 timmarne föreföllo
som högst en – jag bjöd Jonas och henne
på mycket god burgunder – det var
rigtigt roligt.
Ännu har jag ej träffat Dagnan, men
väl många andra målare. Alla
klaga öfver kölden, öfver en eller
annan krämpa som denna åstad
kommit och klaga öfver ett stillestånd
i konstens utveckling, i affärerna,
i tanken. On n'a rien inventé
depuis l'Expostion universelle säga de
och jag tror, dessvärre, de ha rätt
– Mamma säger att Ellan rustar sig
att resa "Om en vecka" ett bref till
henne skulle då icke mera hinna fram.
Är hon ännu i Helsingfors så säg
att det lär finnas flera möblerade vånin
gar att hyra i Neuilly, strax bredvid
restaurant Gillet (der jag var med Mamma
och Annie) – alldeles nära Boulogner

skogen och porte Maillot för 250
är 300 i månaden – Jag skall just nu gå
dit och se på dem. Vidare vill en
målarinna (jag har glömt namnet) hyra
ut sin våning men behåller ateliern
(i samma hus som Dray, 72 av.
de Villiers). – Beer är sig lik, klagar
öfver dåliga tider för skulpturen. –
Jag kom på samma tåg som Nummelins
första commis Hagen och "direktrisen"
Mme Pförtsch (?)
Inga utställningar
för ögonblicket.
Champ de Mars
har beslutat att
skicka sin utställning
till Berlin
efter Salon
– bland chauvinisterna väcker
detta stor förbittring. Liksom om München
dit de alla skicka, icke vore Tyskland lika
så bra som Berlin. Gräsligt idiotiska
artiklar skrefvos i gårdagens s.k. patriotiska
blad om denna sak.
Farväl älskade Mamma – jag måste
skynda mig att få detta med posten.
Mera härnäst Jag har i det hela ej upp-
lefvat mycket på 1 dygn och Paris
förefaller mig att vara litet "flau" –
hur öfversatte vi det igen då det skrefs
till Roy i Cognac?
Farväl, må väl och helsa hjertligt alla
från Mammas Atte
roligt att återse sina gamla saker – om än gräsligt dammiga.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det börjar reda sig här i ateliern. När jag kom först såg det bedröfligt ut. Som conciergen fått telegrammet först dagen förut hade han ej hunnit damma alla mattor och draperier ännu, utan de flesta lågo i hög midt på golfvet – Att sofva i den mindre ateliern der sängen stod var ej att tänka på – 6 grader och mycket fuktigt – jag sof derför i natt på divanen som jag lät dra midt i ateliern, men sof ej mycket, då hvartenda ljud hördes från gatan och jag dessutom inbillade mig att det drog (Ehuru jag hade barrikaderat mig med skärmar. Jag går derför i natt och kanske nästan med på ett litet hôtell här i närheten

  François
 • Paris gör intrycket af att vara sig så precis likt som om jag lemnat det i går, nej för en timme sedan. I alla butiker och af menniskorna är jag helsad som en gammal bekant.

  Paris
 • Alla klaga öfver den fasliga vinter de genomgått – Jag är rigtigt glad öfver att ej ha varit med om alla de här lidandena. Midt på dagen är det nu herrligt väder, 3 grader värme i skuggan och sol – torrt och vårlikt – men om aftnarna skärper det till och termometern visarde i natt kl. 2. -3 grader.

 • Sedan jag ätit frukost med min granne Gerin, gick jag ut på boulevarden, köpte mig en fin hatt tittade på butikfönstren och kom så till Palais Royal der jag mötte Jonas Lie och hans fru.

  Palais-Royal Gérin Jonas Lie Thomasine Lie
 • Vi gjorde upp sällskap för dinern och aftonen och det var utmärkt roligt. Vi talte om allt i verlden, Lie var på sitt allra bästa humör – rolig och godmodigt satitrisk och konstnär ända in i fingerspetsarne som alltid. Hans fru är en bra klok menniska, litet strängare kanske än han, men ej det allra ringaste filisteraktig. Jag förstår att hon är hans kritik och hans konstnärliga samvete. De frågade efter Mamma och Jonas Lie sade att han aldrig kunde glömma Mamma så genial och sympatisk fann han mamma vara. – Han är alls ej blind för sina landsmäns dåraktigheter och svagheter. Båda menade de dock att Venstre hade fullkomligt rätt gentemot kung Oscar och att det bästa vore att båda länderna skildes åt och sedan lefde som goda grannar och bättre vänner, det var han säker på. – Han talte mycket om Ibsen, hade en massa anekdoter, att berätta, kunde långa repliker från alla hans arbeten, beundrade dem, berättade hur de kommit till, hvar Ibsen hört dem o.d. Rottejungfrun beundrade han likaså mycket som jag såsom poetisk skapelse. hvart ord hon säger är ju som mejsladt för eviga tider och hon växer till den mest storartade figur-symbolen döden befinner. tiden gick så att de 4 timmarne föreföllo som högst en – jag bjöd Jonas och henne på mycket god burgunder – det var rigtigt roligt.

  Alexandra Edelfelt Henrik Ibsen Jonas Lie Oskar II Thomasine Lie
 • Ännu har jag ej träffat Dagnan, men väl många andra målare. Alla klaga öfver kölden, öfver en eller annan krämpa som denna åstadkommit och klaga öfver ett stillestånd i konstens utveckling, i affärerna, i tanken. On n'a rien inventé depuis l'Expostion universelle säga de och jag tror, dessvärre, de ha rätt

  Pascal Dagnan-Bouveret
 • Mamma säger att Ellan rustar sig att resa "Om en vecka" ett bref till henne skulle då icke mera hinna fram. Är hon ännu i Helsingfors så säg att det lär finnas flera möblerade våningar att hyra i Neuilly, strax bredvid restaurant Gillet (der jag var med Mamma och Annie) – alldeles nära Boulognerskogen och porte Maillot för 250 är 300 i månaden – Jag skall just nu gå dit och se på dem. Vidare vill en målarinna (jag har glömt namnet) hyra ut sin våning men behåller ateliern (i samma hus som Dray, 72 av. de Villiers).

  Helsingfors Bois de Boulogne Neuilly-sur-Seine Restaurant Gillet Porte Maillot Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle Dray
 • Beer är sig lik, klagar öfver dåliga tider för skulpturen.

  Beer
 • Jag kom på samma tåg som Nummelins första commis Hagen och "direktrisen" Mme Pförtsch (?)

  Hagen (osäker koppling) Nummelin Pförtsch
 • Inga utställningar för ögonblicket. Champ de Mars har beslutat att skicka sin utställning till Berlin efter Salon – bland chauvinisterna väcker detta stor förbittring. Liksom om München dit de alla skicka, icke vore Tyskland lika så bra som Berlin. Gräsligt idiotiska artiklar skrefvos i gårdagens s.k. patriotiska blad om denna sak.

  Tyskland München Berlin Marsfältet
 • Farväl älskade Mamma – jag måste skynda mig att få detta med posten. Mera härnäst Jag har i det hela ej upplefvat mycket på 1 dygn och Paris förefaller mig att vara litet "flau" – hur öfversatte vi det igen då det skrefs till Roy i Cognac? Farväl, må väl och helsa hjertligt alla från Mammas Atte

  Paris Alexandra Edelfelt
 • *roligt att återse sina gamla saker – om än gräsligt dammiga.