Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) amerikaner belgier (nutidsfolk) brev ekonomi fransmän frukost hotell kläder konstutställningar kvinnor middag nordbor norrmän pensionat personlighet porträtt presidenter sällskapsliv svenskar tavlor utseende utställningar

Paris torsdag 7 mars 95
Älskade Mamma
Nu har jag Mamma att tacka
för ett brefkort och ett långt
och roligt bref. Jag hade så
gerna velat besvara det i går
men så kom Thaulow och halade
mig ut på "internationales" utställ-
ning. Jag var med en del af dessa
herrar Thaulow, Zorn, några belgier
och do fransmän hela aftonen.
Rätt glad att ej ha utställt den-
na gång hos Petit, ty utställningen
är ej öfver höfvan god och så har
jag mina 150 frcs i fickan. Presidenten
Faure hade varit der i går (innan
jag kom) – mycket aimabel som
alltid, ståtlig och elegant – Men
hans dotter, som följde honom lär
ha varit svår! – de himlade sig
alla öfver hennes toilett, himmels-
blå och illa gjord påpackad och dyr.
Faure hade skämtat med Thaulow
och
de
försökte öfverglänsa hvarandra
i maritima kunskaper (sjösignaler
m.m.)

Thaulow har nämligen målat
några alldeles charmanta mariner.
Han bor i Dieppe, har hyrt ett hus
der för 3 år, och bjuder alla att
komma och helsa på. – Hos Zorn
var jag i går på frukost och fick
igen min tafla som nu i 3 år
rest Europa och Amerika rundt.
Zorn bråkade med en parisisk tafla
nattstycke från Boulevarden – som nog
var bra måladt men ej det ringaste
parisiskt. Så hade han en vacker
svenska flicka (en målarinna) att stå
modell för en parisisk americain-
kund – det kan ju ej bli annat än
mischmasch. Fru Zorn är fortfaran-
de utomordentligt vänlig mot mig
och vi drucko på att ofta vara
tillsammans sedan Ellan kommit.
Hon (fru Z, syster till fru Geber, född Lamm)
är i allmänhet ej omtyckt. Hon
har ett utmärkt godt hufvud och
en ganska skarp tunga – ser folks
löjligheter och svagheter ögonblickligen.
I går på middagen, der alla dessa
målares fruar voro med – hade fru

Z. några så herrliga sidoblickar
på fru Thaulow som i sin huldre-
aktiga-Christiania-bohême-frihet tog
sig kostlig ut bredvid en ytterst
soignerad, reserverad liten belgisk
fru. – En belgier Scribe, drack för
den skandinaviska konsten så väl
representerad af Zorn, Thaulow
och mig i detta sällskap. – hos Petit
på aftonen kände jag hela sällskapet
Tout Paris har ej mycket förändrat
sig, och samma: Mais c'est admirable,
mon cher, vous avez la plus belle
exposition ici – eller – il n'y a que
vous ici – o.d. – Min gamle vän
Harrison och min gamle vän Thaulow
voro de bästa. – Zorn är mycket
förtjust i mitt Sveaborg på cerclen. –
– I förrgår, nej i Söndags var jag på
stor middag hos doktor Nordström –
Skandinaver i massa, mat och dryck
likaså. Nordström sjelf gick omkring och
grymtade af välbehag öfver att se
denna berserka appetit. Acku
Berndtson, utskickad af sin hulda maka
har 3 gånger varit här och bedt mig kom-
ma ut på middag och sedan fortsätta
med dem – Jag har ej kunnat och velat,
och nu har jag igen ett telegram med
rendez-vous för i afton. Hon är omättlig

Hon talar redan om hur hon skall presen-
tera Ellan hos baron Delort (Gunnars beskyd-
dare i Eypten) – jo det skall vi se! Alla
svenskor (fru Z.) t.ex. dra på munnen
åt Marie Louise och säga: förr var
hon omöjlig i Sverige, kanske hon har
blifvit bättre nu. Huru Acku kan
se glad ut, se glad ut ändå, och t.o.m.
trifvas är mig en gåta.
Jag har sett en mycket treflig pension
här vid rue Jouffray, således nära ateliern
der de mina först kunde ta in. –
Många af mina amerikanska gran-
nar och vänner, Reinhardt, Butler,
Picknell ha bott der med familj. der
är ej så mycket folk och rummen
äro särdeles trefliga. – Gud låte
Ellan och pojken hålla sig friska. Färden
från Köln hit i dåligt eldade vagoner
är nästan den värsta. Alla nätter 3 5
köldgrader om dagen tillräckligt värme för
att gatorna skola bli omöjliga.
Farväl älskade Mamma – måtte Ni
hålla er friska och raska.
Talte jag om att Dagnan tyckte mycket
om Sorg och snölandskapen. Deremot mente
han att Mammas porträtt var litet fatigué,
i färgen och att man sett det andra, också
i svart med grön bakgrund.
Farväl som sagdt – tusen helsningar till
alla från Mammas
Atte.
Annies bref i Petersburg har jag aldrig fått.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Nu har jag Mamma att tacka för ett brefkort och ett långt och roligt bref.

 • Jag hade så gerna velat besvara det i går men så kom Thaulow och halade mig ut på "internationales" utställning. Jag var med en del af dessa herrar Thaulow, Zorn, några belgier och do fransmän hela aftonen. Rätt glad att ej ha utställt denna gång hos Petit, ty utställningen är ej öfver höfvan god och så har jag mina 150 frcs i fickan.

  Frits Thaulow Anders Zorn Georges Petit
 • Presidenten Faure hade varit der i går (innan jag kom) – mycket aimabel som alltid, ståtlig och elegant – Men hans dotter, som följde honom lär ha varit svår! – de himlade sig alla öfver hennes toilett, himmelsblå och illa gjord påpackad och dyr. Faure hade skämtat med Thaulow och de försökte öfverglänsa hvarandra i maritima kunskaper (sjösignaler m.m.) Thaulow har nämligen målat några alldeles charmanta mariner. Han bor i Dieppe, har hyrt ett hus der för 3 år, och bjuder alla att komma och helsa på.

  Dieppe Félix Faure Frits Thaulow Lucie Faure
 • Hos Zorn var jag i går på frukost och fick igen min tafla [En premiär] som nu i 3 år rest Europa och Amerika rundt. Zorn bråkade med en parisisk tafla nattstycke från Boulevarden – som nog var bra måladt men ej det ringaste parisiskt. Så hade han en vacker svenska flicka (en målarinna) att stå modell för en parisisk americain-kund – det kan ju ej bli annat än mischmasch. Fru Zorn är fortfarande utomordentligt vänlig mot mig och vi drucko på att ofta vara tillsammans sedan Ellan kommit. Hon (fru Z, syster till fru Geber, född Lamm) är i allmänhet ej omtyckt. Hon har ett utmärkt godt hufvud och en ganska skarp tunga – ser folks löjligheter och svagheter ögonblickligen.

  Amerika Europa Anders Zorn Ellan de la Chapelle Emma Zorn Anna Geber
 • I går på middagen, der alla dessa målares fruar voro med – hade fru Z. några så herrliga sidoblickar på fru Thaulow som i sin huldre-aktiga-Christiania-bohême-frihet tog sig kostlig ut bredvid en ytterst soignerad, reserverad liten belgisk fru. – En belgier Scribe, drack för den skandinaviska konsten så väl representerad af Zorn, Thaulow och mig i detta sällskap.

  Kristiania Frits Thaulow Anders Zorn Emma Zorn Alexandra Thaulow Ferdinand Scribe
 • hos Petit på aftonen kände jag hela sällskapet Tout Paris har ej mycket förändrat sig, och samma: Mais c'est admirable, mon cher, vous avez la plus belle exposition ici – eller – il n'y a que vous ici – o.d. – Min gamle vän Harrison och min gamle vän Thaulow voro de bästa.

  Paris Frits Thaulow Georges Petit T. Alexander Harrison
 • Zorn är mycket förtjust i mitt Sveaborg på cerclen.

  Sveaborg Anders Zorn
 • I förrgår, nej i Söndags var jag på stor middag hos doktor Nordström – Skandinaver i massa, mat och dryck likaså. Nordström sjelf gick omkring och grymtade af välbehag öfver att se denna berserka appetit.

  Nordström
 • Acku Berndtson, utskickad af sin hulda maka har 3 gånger varit här och bedt mig komma ut på middag och sedan fortsätta med dem – Jag har ej kunnat och velat, och nu har jag igen ett telegram med rendez-vous för i afton. Hon är omättlig Hon talar redan om hur hon skall presentera Ellan hos baron Delort (Gunnars beskyddare i Eypten) – jo det skall vi se! Alla svenskor (fru Z.) t.ex. dra på munnen åt Marie Louise och säga: förr var hon omöjlig i Sverige, kanske hon har blifvit bättre nu. Huru Acku kan se glad ut, se glad ut ändå, och t.o.m. trifvas är mig en gåta.

  Sverige Egypten Gunnar Berndtson Charles Édouard Delort Axel Berndtson Ellan de la Chapelle Emma Zorn Marie Louise Berndtson
 • Jag har sett en mycket treflig pension här rue Jouffray, således nära ateliern der de mina först kunde ta in. – Många af mina amerikanska grannar och vänner, Reinhardt, Butler, Picknell ha bott der med familj. der är ej så mycket folk och rummen äro särdeles trefliga. – Gud låte Ellan och pojken hålla sig friska. Färden från Köln hit i dåligt eldade vagoner är nästan den värsta. Alla nätter 3 5köldgrader om dagen tillräckligt värme för att gatorna skola bli omöjliga.

  Köln Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Charles Stanley Reinhardt Edward Riche Butler William Lamb Picknell Mondan
 • Farväl älskade Mamma – måtte Ni hålla er friska och raska. Talte jag om att Dagnan tyckte mycket om Sorg och snölandskapen. Deremot mente han att Mammas porträtt var litet fatigué, i färgen och att man sett det andra, också i svart med grön bakgrund. Farväl som sagdt – tusen helsningar till alla från Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt Pascal Dagnan-Bouveret
 • Annies bref i Petersburg har jag aldrig fått.

  Sankt Petersburg Alexandra Edelfelt