Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider beställningar brev italienare modeller (yrken) porträtt resor sällskapsliv sjukdom (tillstånd) temperatur tjänstefolk väderlek vår

Paris 8 mars (fredag) 1895
Älskade Mamma
Då man måste vara rättvis
här i verlden, vill jag förtaga intrycket
af min sorgliga väderleks- och humör-
rapport från i går genom att säga
att vi nu ha vackert väder –
Solsken och 7 grader varmt
i skuggan. – De sista nätterna
har termometern gått ned till
7 och 8 grader under noll. Jag
hoppas att detta vårväder
skall fortsättas – och miljoner
menniskor hoppas det med
mig. – Ingenting har jag hört
från Ellan. Är hon verkligen
afrest sedan tisdag? Hvarför
har hon ej telegraferat ett ord
blott från Petersburg?
Jag har haft modell i går
och i dag för universitetsmål-

ningarna – en otäck italienare
som plågar mig med att be att
få följa mig till Finland och bli
min betjent, modell m.m. –
– Acku Berndtson kommer alltjemnt
och ber mig komma ut med honom
och hans hulda maka – nu har
jag skjutit upp detta till lördagen
men då får jag väl lof att
skänka dem min qväll. –
– Jag trodde att Sorg skulle vara
bättre målad än den är. Jag
grubblar öfver om jag skall
måla om den hastigt och
lustigt* – men jag är för feg att
ge mig i väg med ett sådant
storartadt arbete. I allmänhet
saknar jag entusiasmen från
förr här. Menniskorna äro
också förpinade och enerverade
af denna svåra vinter och
sjukdomar. Ingen menniska
*på ny duk, naturligtvis. Den gamla
tillhör ju Janson.

säljer några taflor. Jag tror
det aldrig har varit så dåligt.
Jag har det ju jemförelsevis
bra med mina porträtt
och mina universitetsmål-
ningar.
Nu måste jag sluta – det
blir mera utförligt härnäst.
Söderström et Cnie har skrifvit
till mig ett underligt bref deri
de ber mig skrupensa upp Ed-
lund, med hvilken de åter
ha någon meningskiljaktig-
het – som jag ej känner. De
äro verkligen ypperliga och
handfallna och bråkiga,
farväl, må godt och skrif,
skrif. Jag hoppas att
det fula vädret också små-
ningom upphör i Norden och
att ni får ett rigtigt ögon
bländande gultsolsken på
Nikolaikyrkan, takdropp
m.m. af vårens fröjder.
Helsa tusen gånger flickorna
från Mammas Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Då man måste vara rättvis här i verlden, vill jag förtaga intrycket af min sorgliga väderleks- och humörrapport från i går genom att säga att vi nu ha vackert väder – Solsken och 7 grader varmt i skuggan. – De sista nätterna har termometern gått ned till 7 och 8 grader under noll. Jag hoppas att detta vårväder skall fortsättas – och miljoner menniskor hoppas det med mig.

 • Ingenting har jag hört från Ellan. Är hon verkligen afrest sedan tisdag? Hvarför har hon ej telegraferat ett ord blott från Petersburg?

  Sankt Petersburg Ellan de la Chapelle
 • Jag har haft modell i går och i dag för universitetsmålningarna – en otäck italienare som plågar mig med att be att få följa mig till Finland och bli min betjent, modell m.m.

  Finland
 • Acku Berndtson kommer alltjemnt och ber mig komma ut med honom och hans hulda maka – nu har jag skjutit upp detta till lördagen men då får jag väl lof att skänka dem min qväll.

  Axel Berndtson Marie Louise Berndtson
 • Jag trodde att Sorg skulle vara bättre målad än den är. Jag grubblar öfver om jag skall måla om den hastigt och lustigt* (*på ny duk, naturligtvis. Den gamla tillhör ju Janson.) – men jag är för feg att ge mig i väg med ett sådant storartadt arbete.

  P. Jansson
 • I allmänhet saknar jag entusiasmen från förr här. Menniskorna äro också förpinade och enerverade af denna svåra vinter och sjukdomar. Ingen menniska säljer några taflor. Jag tror det aldrig har varit så dåligt. Jag har det ju jemförelsevis bra med mina porträtt och mina universitetsmålningar.

 • Nu måste jag sluta – det blir mera utförligt härnäst.

 • Söderström et Cnie har skrifvit till mig ett underligt bref deri de ber mig skrupensa upp Edlund, med hvilken de åter ha någon meningskiljaktighet – som jag ej känner. De äro verkligen ypperliga och handfallna och bråkiga,

  Lennart Söderström Gustaf Wilhelm Edlund Werner Söderström
 • farväl, må godt och skrif, skrif. Jag hoppas att det fula vädret också småningom upphör i Norden och att ni får ett rigtigt ögonbländande gultsolsken på Nikolaikyrkan, takdropp m.m. af vårens fröjder. Helsa tusen gånger flickorna från Mammas Atte

  Norden Nikolajkyrkan Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt