Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) amerikaner Årstider brev danskar döden författare förmögenhet fransmän frukost Gud hotell konst konstnärer läkare pensionat personlighet porträtt restauranger sjukdom (tillstånd) städer telegram universitet väderlek vår

Paris lördag 9 mars 1895
Älskade Mamma,
I dag fick jag först ett telegram
från Ellan från Berlin: Bonne
Santé, repos necessaire – det är
ju alltsammans godt och väl.
Sedan Mammas långa och trefliga
bref – Sedan jag sålunda fått svar
på ett bref skrifvet härifrån
tycker jag sakerna igen kommit
i sin rätta gång. Jag hoppas
att Ellan och Kiki må hålla sig
raska – jag läste just i Figaro i dag
en statistik öfver kolera
influenza
fallen
i Petersburg, Berlin, London
och Paris – Paris är jemförelsevis
bäst lottadt – och ändå står det
dåligt till här. I Berlin 33 tusen
fall anmälda hos läkaren. Jag hoppas

att det blir bättre här sedan
blidare väderlek inträdt. I går
var det rigtigt vårväder, i
dag hällregnar det och är varmt.
– Jag var i dag på frukost
hos en mycket underlig ung
dansk, som kallar sig Willy Gretor,
men som egentligen lär heta Pedersen.
Han är författare målare m.m.
bor furstligt, köper taflor af
Frans Hals och Velasquez (ingen
vet hvarifrån hans pengar kom-
mit). Han bad mig komma och
korrigera ett porträtt han målat
af Henri Becque – kanske Frankri-
kes bästa literära förmåga – åtminstone
efter Maupassants död och inom
det dramatiska. Becque var
rigtigt rolig och intressant. Sådana

fransmän, som också ha öga för
annat än eget land och egna
fördomar, kunna vara alldeles
förtjusande. Det var rigtigt roligt
att göra hans bekantskap. Han
talade mycket om Ibsen och
Strindberg – alls ej som en vanlig
snobb utan med verkligt omdöme
och verklig esprit.
– Jag får ej rum åt de mina
hos Taylors nu; allt är
fullt. utan låter dem taga
in hos en Mme Mondan,
vid rue Jouffroy, alldeles invid
Drays restaurant, – der såg
trefligt och rymligt ut och
stället har varit mycket
rekommenderadt af mina ameri-
kanska vänner, såsom Reinhard,
Butler m.fl. hvilka bott der med

familj. – Roligt skall det
bli att få dem välbehållna
hit. Gud låte oss ha gjort
undan sjukdom och elände
och köld för denna vår.
Den är svårt att säga om Paris
förändradt sig eller om mina ögon
öppnats. Jag tycker här är smutsiga-
re än förr – likaså lemnar
3/4 af måleriet mig alldeles
kall – . I dag var jag på morgonen
hos Aublet – hans måleri fann
jag helt enkelt fasligt. Det värsta
är att min smak vuxit min
förmåga öfver hufvudet, så att jag
ofta anser mitt eget måleri
fasligt också.
Estlanders skola komma till mig
endera dagen för att se på mina
nya (ännu ofärdiga) skizzer till
Univ. målningarne
Farväl och tusen miljoner helsningar
från Eder och Mammas Atte.
I afton har jag den MarieLouises-Ackeska bjudningen – fåfängt uppskjuten sedan
en vecka.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • I dag fick jag först ett telegram från Ellan från Berlin: Bonne Santé, repos necessaire – det är ju alltsammans godt och väl.

  Berlin Ellan de la Chapelle
 • Sedan Mammas långa och trefliga bref – Sedan jag sålunda fått svar på ett bref skrifvet härifrån tycker jag sakerna igen kommit i sin rätta gång.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag hoppas att Ellan och Kiki må hålla sig raska – jag läste just i Figaro i dag en statistik öfver influenzafallen i Petersburg, Berlin, London och Paris – Paris är jemförelsevis bäst lottadt – och ändå står det dåligt till här. I Berlin 33 tusen fall anmälda hos läkaren. Jag hoppas att det blir bättre här sedan blidare väderlek inträdt. I går var det rigtigt vårväder, i dag hällregnar det och är varmt.

  Paris Sankt Petersburg London Berlin Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Jag var i dag på frukost hos en mycket underlig ung dansk, som kallar sig Willy Gretor, men som egentligen lär heta Pedersen. Han är författare målare m.m. bor furstligt, köper taflor af Frans Hals och Velasquez (ingen vet hvarifrån hans pengar kommit). Han bad mig komma och korrigera ett porträtt han målat af Henri Becque – kanske Frankrikes bästa literära förmåga – åtminstone efter Maupassants död och inom det dramatiska. Becque var rigtigt rolig och intressant. Sådana fransmän, som också ha öga för annat än eget land och egna fördomar, kunna vara alldeles förtjusande. Det var rigtigt roligt att göra hans bekantskap. Han talade mycket om Ibsen och Strindberg – alls ej som en vanlig snobb utan med verkligt omdöme och verklig esprit.

  Frankrike August Strindberg Henrik Ibsen Diego Velázquez Frans Hals Guy de Maupassant Willy Gretor Henry Becque
 • Jag får ej rum åt de mina hos Taylors nu; allt är fullt. utan låter dem taga in hos en Mme Mondan, vid rue Jouffroy, alldeles invid Drays restaurant, – der såg trefligt och rymligt ut och stället har varit mycket rekommenderadt af mina amerikanska vänner, såsom Reinhard, Butler m.fl. hvilka bott der med familj. – Roligt skall det bli att få dem välbehållna hit. Gud låte oss ha gjort undan sjukdom och elände och köld för denna vår.

  Taylor Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Charles Stanley Reinhardt Edward Riche Butler Dray Mondan
 • Den är svårt att säga om Paris förändradt sig eller om mina ögon öppnats. Jag tycker här är smutsigare än förr – likaså lemnar 3/4 af måleriet mig alldeles kall – . I dag var jag på morgonen hos Aublet – hans måleri fann jag helt enkelt fasligt. Det värsta är att min smak vuxit min förmåga öfver hufvudet, så att jag ofta anser mitt eget måleri fasligt också.

  Paris Albert Aublet
 • Estlanders skola komma till mig endera dagen för att se på mina nya (ännu ofärdiga) skizzer till Univ. målningarne

  Helena Estlander Carl Gustaf Estlander
 • Farväl och tusen miljoner helsningar från Eder och Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • *I afton har jag den MarieLouises-Ackeska bjudningen – fåfängt uppskjuten sedan en vecka.

  Axel Berndtson Marie Louise Berndtson