Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

åldrande Årstider ateljéer champagne drycker eldstäder Gud mat personlighet resor sjukdom (tillstånd) telegram temperatur väderlek vår

Paris 14 mars 95
Älskade Mamma,
Jag kan ej begripa hvar Ellan
hålla hus. På två telegram till
Berlin har jag ej fått ett ord till
svar. Är hon måhända i Cöln?
Skulle pojken fått influenza igen?
Jag är orolig och enerverad af
detta osäkra. Vi ha fått kallt
igen, efter den herrliga vårdagen
i förrgår, + 2o och gråfuktigt.
I dag har jag bedt herrskapet
Estlanders komma hit kl. 4
för att se på skizzen. Jag är rätt
nöjd med den nya. Dock är det
att antaga att de ej komma att
förstå den. Emellertid bjuder jag dem
på mellanmål – pastej, bakverk,
frukt och champagne. Kunde E.
blott utverka att jag i framtiden
får litet mera betalning för detta
stora arbete. – I går afton

åt jag igen middag med
Jonas och Thomasine Lie – Jonas
var på sitt bästa humör, mycket
rolig då han berättade om Strind-
berg. Han sade att han ställt
sig i spetsen för insamlingen för
S. för att slippa se honom. "Det
slutar aldrig väl om han börjar
komma hem till oss." – Om Lina
Runeberg och den förskräckelse hon
med sin rättrådiga domaremyndig-
het och Åbofelfrihet ingaf, talade
de och Jonas sade att han ännu
i den dag som är, då han kommer
åt Ternes till (der Rs bodde) kände
det som om han "skulle upp
i examen". "Den fruktan för Linas
stränga dom räcker för mig så
länge lifvet räcker sade han.
Roligt att se en man vid hans ålder
så arbetskry och ungdomlig. Han
tror att det är just emedan
han börjat så sent. – Dagnan
säger också att han nu känner

sig som vid 20 år – détaché de
ce monde – , och han drifva mycket
med min ålderdom. När man
får luft under vingarne borde
man ju just vara mera sig sjelf
säkrare, gladare åt lyckan att
skapa, som är qvintessencen af
lifvet.
Det drar gräsligt här i ateliern
i dag – Kakelugnen håller på
att slockna och jag skall gå och
be conciergen elda en ny stor
brasa till Estlanders komma.
Sjelf går jag nu och köper "gott"
åt dem.
Courtois var just här – tyckte
om mina taflor men jamsade.
han är och förblir en gammal
tossa*), beskedlig men pedagogisk.
– farväl, förlåt detta korta bref –
men härnäst när jag får veta något
om min vilsekomna familj.
Tusen helsningar till flickorna och
alla från Mammas egen
Atte
*) Uttrycket kan förvåna men återger, tycker

jag det gammalmamsellsaktiga
och flabbiga, fysiskt benlösa
hos C.
P.S.
Jonas Lie, mycket tacksam för
Mammas helsning, helsar till-
baka och ber mig säga: Nej,
henne glömmer man icke så lätt!
– Ett åskådningssätt som jag till fullo
delar. –
Gud låte pojken icke vara
sjuk!
Den S.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag kan ej begripa hvar Ellan hålla hus. På två telegram till Berlin har jag ej fått ett ord till svar. Är hon måhända i Cöln? Skulle pojken fått influenza igen? Jag är orolig och enerverad af detta osäkra.

  Berlin Köln Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Vi ha fått kallt igen, efter den herrliga vårdagen i förrgår, + 2o och gråfuktigt.

 • I dag har jag bedt herrskapet Estlanders komma hit kl. 4 för att se på skizzen. Jag är rätt nöjd med den nya. Dock är det att antaga att de ej komma att förstå den. Emellertid bjuder jag dem på mellanmål – pastej, bakverk, frukt och champagne. Kunde E. blott utverka att jag i framtiden får litet mera betalning för detta stora arbete.

  Helena Estlander Carl Gustaf Estlander
 • I går afton åt jag igen middag med Jonas och Thomasine Lie – Jonas var på sitt bästa humör, mycket rolig då han berättade om Strindberg. Han sade att han ställt sig i spetsen för insamlingen för S. för att slippa se honom. "Det slutar aldrig väl om han börjar komma hem till oss." – Om Lina Runeberg och den förskräckelse hon med sin rättrådiga domaremyndighet och Åbofelfrihet ingaf, talade de och Jonas sade att han ännu i den dag som är, då han kommer åt Ternes till (der Rs bodde) kände det som om han "skulle upp i examen". "Den fruktan för Linas stränga dom räcker för mig så länge lifvet räcker sade han. Roligt att se en man vid hans ålder så arbetskry och ungdomlig. Han tror att det är just emedan han börjat så sent.

  Åbo Ternes August Strindberg Lina Runeberg Jonas Lie Walter Runeberg Thomasine Lie
 • Dagnan säger också att han nu känner sig som vid 20 år – détaché de ce monde – , och han drifva mycket med min ålderdom. När man får luft under vingarne borde man ju just vara mera sig sjelf säkrare, gladare åt lyckan att skapa, som är qvintessencen af lifvet.

  Pascal Dagnan-Bouveret
 • Det drar gräsligt här i ateliern i dag – Kakelugnen håller på att slockna och jag skall gå och be conciergen elda en ny stor brasa till Estlanders komma. Sjelf går jag nu och köper "gott" åt dem.

  Helena Estlander Carl Gustaf Estlander
 • Courtois var just här – tyckte om mina taflor men jamsade. han är och förblir en gammal tossa*) (*) Uttrycket kan förvåna men återger, tycker jag det gammalmamsellsaktiga och flabbiga, fysiskt benlösa hos C.), beskedlig men pedagogisk.

  Gustave Courtois
 • farväl, förlåt detta korta bref – men härnäst när jag får veta något om min vilsekomna familj. Tusen helsningar till flickorna och alla från Mammas egen Atte

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • P.S. Jonas Lie, mycket tacksam för Mammas helsning, helsar tillbaka och ber mig säga: Nej, henne glömmer man icke så lätt! – Ett åskådningssätt som jag till fullo delar.

  Alexandra Edelfelt Jonas Lie
 • Gud låte pojken icke vara sjuk! Den S.

  Erik Edelfelt