Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel allianser amerikaner årets fester barn brev drycker fasta franska fransmän hotell karnevaler kreoler läkare maskerader mat modeller (yrken) mustascher pensionat politik politiker promenader revolutioner sjukdom (tillstånd) skådespelare språk studenter svenskar teater temperatur tjänstefolk tyska uppror väderlek viner

Paris 21 mars (mi-Carême) 95
Älskade Mamma,
Det är synd och skam att jag skall vara
så här på efterkälken med korrespondensen.
I går fick jag Mammas långa och trefliga
bref. Ser med förskräckelse att influenzan
grasserar der hemma! Måtte Ni bara
bli förskonade. – Vår son här har haft
ett helt lätt återfall – lyckligtvis räckte
det bara en dag – feber, trötthet och
örvärk. Lyckligtvis ha vi en så utmärkt
god och klok och hygglig läkare – som
kom genast och som lugnade oss och
hoppades att pojken hädanefter skulle
vara fri det onda. Emellertid har han
fått lof att hållas inne nu i tre
dagar, hvilket är så mycket mera
nödvändigt som vädret, efter några
vackra vårdagar, åter blifvit
ruskigt och regnigt. Doktorn, som
skött Kiki som helt liten sade att
han var ett "superbe enfant" och lofvade
ifall öronen skulle börja krångla (hvilket
han ej trodde) tala med några specialister
rekommendra oss o.s.v. – Just nu kom
Kiki, drog mig i örat länge och väl –
tills jag vände mig om – till min
förfäran såg jag en herre med glasögon
röd näsa och mustascher – en lösnäsa
som han, dagen till ära, fått och är
mycket stolt öfver. – Då det ännu
Kiki lofvar skrifva och rita ett bref till farmor snart!

var vackert (i måndags tror jag) voro
vi på en lång (kanske för lång) promenad
med var son. Vi gingo härifrån till
Triumfbågen och sedan till Place de la Concorde
och Kiki skuttade, dansade med, mycket
förtjust. Mest jublade han vid Guignol
teatern – han lyftes upp på min arm
och skrek med de andra ungarne
när polichinellen fick eller gaf stryk. Och
bockarna sedan, och alla de tusen barnen!
Det fans ej spår af historikern och
vetenskapsmannen Kiki – endast kläppen
af samma namn. I allmänhet äro
vi alla mycket nöjda här i pensionen.
Mamma fick ändå rätt till slut –
det är kanske bäst och billigast att bo
här. Ellan är mycket nöjd både med de
2 rummen (de äro ovanligt sympathiska), värdin-
norna, de två gamla fröknarna Mondan –
den ena tjock, lik Coquelin, den andra
mager, artistisk "viel mehr aristokrätzig" –
båda mycket snälla. Så fins här en liten
kreolsk flicka som de tagit upp som
fosterdotter – hon är rysligt söt, 11 år,
heter Loulouze, och mycket snäll mot
Kiki. Hon leker med honom alla dagar
och underhåller sig med honom på finger
sproget, med hoved haand og fod". Kiki
brinner af lust att lära sig franska.
I dag kommer Anna Knorrings Mlle
Fanny en gammal parisisk bonne,
som för 1 franc lektionen skall lära

honom Molières språk. Han, K., är
mycket vigtig och sätter stor lit till, sin
förmåga att lära sig. Både han
och Sanny lefva i den (förhastade)
öfvertygelsen att de voro tyska
språket mägtiga i Berlin. Lustigt
nog kan Kiki en hel hop tyska ord.
– Hvad som också är roligt här i
pensionen är att maten är idealiskt
god, riklig och helsosam. –
I går voro vi första gången, Ellan
och jag ute på teatern sågo en
pjes af Gyp (comtesse de Martel)
och sågo Loïe Fuller. Det var
mycket roligt igen.
Jag har börjat arbeta "värre" igen
har modell alla dagar för kung
Fjalar, Pehr Brahe och en ny
variant af madonnan – Jag var
näml. förargade öfver att min
Madonna på cerclen såg så
enfaldig och likgiltig ut. Jag
börjar derför för min egen skull
på med en annan.
Mina taflor ha nu fått vackra
ramar och se betydligt bättre
ut. – Just nu gå vi ut, Ellan
och jag för att se på Carnavalen
kl. 4 kommer Ellan hem igen
för att ta emot Mlle Fanny.
Sanny kommer mycket bra öfverens
med det franska tjenstefolket – Sophie

Mathilde Kocken och en sömmerska
(en grefvinna Ekholm) – de prata och
skratta, försöka tala tyska med
Sanny – och Sanny skrattar med och
har mycket roligt – hon får ju vin
till hvart mål, så hon tycker det är
herrligt. Här äro i pensionen två
cubabor (från Havana) en liten
Skolgosse från Martinique som heter
Carlos, 12 år, en vacker, blond
kokett amerikansk sångerska, samt
två franska studenter M. Roy och
M. Planté, son till pianisten.
Gummorna Mondan äro genomfranska
med alla gamla franska fördomar
bl.d. också förkärlek för svenskarne.
"Nos alliés" – rysk franska alliancen
tro de ej rigtigt på. Deras bror har
som frivillig tagit del i polska upproret
63. – En deputerad (från och för
Martinique) är stamgäst här. radikal
liflig, ganska rolig.
Som sagdt nu skola vi ut i confetti-
kriget och se på carnavalen som
lär vara mycket storartad – studenterna
äro med i år och bilda 4 skilda
grupper. Vädret är mulet men 14o varmt
– måtte vi bara inte få regn.
– Jag önskar att Ni alla får vara
friska och raska – Tusen helsningar
från oss alla till alla genom Mammas
egen
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det är synd och skam att jag skall vara så här på efterkälken med korrespondensen. I går fick jag Mammas långa och trefliga bref.

 • Ser med förskräckelse att influenzan grasserar der hemma! Måtte Ni bara bli förskonade.

 • Vår son här har haft ett helt lätt återfall – lyckligtvis räckte det bara en dag – feber, trötthet och örvärk. Lyckligtvis ha vi en så utmärkt god och klok och hygglig läkare – som kom genast och som lugnade oss och hoppades att pojken hädanefter skulle vara fri det onda. Emellertid har han fått lof att hållas inne nu i tre dagar, hvilket är så mycket mera nödvändigt som vädret, efter några vackra vårdagar, åter blifvit ruskigt och regnigt. Doktorn, som skött Kiki som helt liten sade att han var ett "superbe enfant" och lofvade ifall öronen skulle börja krångla (hvilket han ej trodde) tala med några specialister rekommendra oss o.s.v.

  Erik Edelfelt
 • Just nu kom Kiki, drog mig i örat länge och väl – tills jag vände mig om – till min förfäran såg jag en herre med glasögon röd näsa och mustascher – en lösnäsa som han, dagen till ära, fått och är mycket stolt öfver.

  Erik Edelfelt
 • Då det ännu var vackert (i måndags tror jag) voro vi på en lång (kanske för lång) promenad med var son. Vi gingo härifrån till Triumfbågen och sedan till Place de la Concorde och Kiki skuttade, dansade med, mycket förtjust. Mest jublade han vid Guignolteatern – han lyftes upp på min arm och skrek med de andra ungarne när polichinellen fick eller gaf stryk. Och bockarna sedan, och alla de tusen barnen! Det fans ej spår af historikern och vetenskapsmannen Kiki – endast kläppen af samma namn.

  Place de la Concorde Triumfbågen Théâtre Guignol Erik Edelfelt
 • I allmänhet äro vi alla mycket nöjda här i pensionen. Mamma fick ändå rätt till slut – det är kanske bäst och billigast att bo här. Ellan är mycket nöjd både med de 2 rummen (de äro ovanligt sympathiska), värdinnorna, de två gamla fröknarna Mondan – den ena tjock, lik Coquelin, den andra mager, artistisk "viel mehr aristokrätzig" – båda mycket snälla. Så fins här en liten kreolsk flicka som de tagit upp som fosterdotter – hon är rysligt söt, 11 år, heter Loulouze, och mycket snäll mot Kiki. Hon leker med honom alla dagar och underhåller sig med honom på fingersproget, med hoved haand og fod".

  Alexandra Edelfelt Benoît Constant Coquelin Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Mondan Loulouze
 • Kiki brinner af lust att lära sig franska. I dag kommer Anna Knorrings Mlle Fanny en gammal parisisk bonne, som för 1 franc lektionen skall lära honom Molières språk. Han, K., är mycket vigtig och sätter stor lit till, sin förmåga att lära sig. Både han och Sanny lefva i den (förhastade) öfvertygelsen att de voro tyska språket mägtiga i Berlin. Lustigt nog kan Kiki en hel hop tyska ord.

  Berlin Erik Edelfelt Anna Ehrnrooth Molière Sanny Fanny
 • Hvad som också är roligt här i pensionen är att maten är idealiskt god, riklig och helsosam.

 • I går voro vi första gången, Ellan och jag ute på teatern sågo en pjes af Gyp (comtesse de Martel) och sågo Loïe Fuller. Det var mycket roligt igen.

  Ellan de la Chapelle Sibylle de Riqueti de Mirabeau Loïe Fuller
 • Jag har börjat arbeta "värre" igen har modell alla dagar för kung Fjalar, Pehr Brahe och en ny variant af madonnan – Jag var näml. förargade öfver att min Madonna på cerclen såg så enfaldig och likgiltig ut. Jag börjar derför för min egen skull på med en annan.

  Per Brahe Maria Fjalar
 • Mina taflor ha nu fått vackra ramar och se betydligt bättre ut.

 • Just nu gå vi ut, Ellan och jag för att se på Carnavalen kl. 4 kommer Ellan hem igen för att ta emot Mlle Fanny.

  Ellan de la Chapelle Fanny
 • Sanny kommer mycket bra öfverens med det franska tjenstefolket – Sophie Mathilde Kocken och en sömmerska (en grefvinna Ekholm) – de prata och skratta, försöka tala tyska med Sanny – och Sanny skrattar med och har mycket roligt – hon får ju vin till hvart mål, så hon tycker det är herrligt.

  Sanny Mathilde Sophie Ekholm
 • Här äro i pensionen två cubabor (från Havana) en liten Skolgosse från Martinique som heter Carlos, 12 år, en vacker, blond kokett amerikansk sångerska, samt två franska studenter M. Roy och M. Planté, son till pianisten. Gummorna Mondan äro genomfranska med alla gamla franska fördomar bl.d. också förkärlek för svenskarne. "Nos alliés" – rysk franska alliancen tro de ej rigtigt på. Deras bror har som frivillig tagit del i polska upproret 63. – En deputerad (från och för Martinique) är stamgäst här. radikal liflig, ganska rolig.

  Havanna Martinique Mondan Carlos Roy Planté Francis Planté
 • Som sagdt nu skola vi ut i confettikriget och se på carnavalen som lär vara mycket storartad – studenterna äro med i år och bilda 4 skilda grupper. Vädret är mulet men 14° varmt – måtte vi bara inte få regn.

 • Jag önskar att Ni alla får vara friska och raska – Tusen helsningar från oss alla till alla genom Mammas egen Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • *Kiki lofvar skrifva och rita ett bref till farmor snart!

  Erik Edelfelt