Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester barn depression första april Gud illustration konstnärer konstnärskap konstutställningar lekar lyrik melankoli modeller (yrken) musik skönlitteratur tavlor utställningar väderlek visor

Paris 1sta April 1895
Älskade Mamma,
"Oppåt och neder, och all' ställ' ved'er"
brukade Tajta säga – jag mins ej om
det var en gåta eller hvad det var –
nog af mitt humör beskrifves kort
och träffande af ofvanstående ord.
all' ställ' veder – jag tar verkligen fast
vid
(veder)
allt möjligt som kan nedstämma
mig – men så går det oppåt igen, lyckligt
vis. I går afton var jag mycket
nedstämd – Ellan var sjuk, Sanny
och pojken icke rigtigt dans "leur assiette"
heller – i dag är pocke kry igen (Sanny
har fortfarande hufvudvärk) och Ellan
uppe, och så fick jag Mammas
kära bref som gjorde mig så godt.
Så att ni hade Scholander i går – jag
tycker hvad han omfamnade Mamma
hur är det har han med sig Ellans
gamla franska sånger? – Om han
ännu är der då detta kommer,
så helsa honom hjertligt från oss och
säg att jag mycket regretterar att
ej få höra honom denna gång.
Påminn honom fint om böckerna –
Kiki lofvar skrifva till farmor. Han är ofta och leker här hela f.m. i ateliern – Han
var mycket förvånad öfver Erik Frenckells succes som författare. – Satte sig
genast och skref
en Frankrikes
historia. –
Klängväxta
kring verk
lighetens
stam –
ett opus
utan synner
ligt historie
och litterärt
värde. –

Han har haft tid att lära dem utan
till sedan 2 år. – Jag har arbetat
alldeles som "i ungdomens vår" d.v.s.
som en galen menniska dessa sista
dagar, varit förtviflad, och brutit
sönder penslar – blifvit tröstad af
modellerna men icke af Ellan som
hela tiden varit emot att jag skulle
börja om Madonnan igen. Men jag vill
göra henne bra en gång. Jag hade också
den glädjen att i dag ha Besnard
och amerikanaren Alexander här
B. tyckte mycket om denna lilla
tafla, och om Mammas porträtt
som han ansåg vara så ärligt målad
Alexander tyckte också att jag nöd-
vändigt skulle ställa ut det. Jag
får 7 taflor på det sättet. Geber
skickar 16 af Svenska bilder efter
mitt urval (Christinas död, Rudbeck,
Fru Lenngren, kuriren (alla) m.fl. –
som jag skall låta infatta i en ram.
Salongsfebern har gripit mig. Jag
ville så gerna visa dem att jag
icke är slut ännu. Jag känner
mig lika ungdomlig som vid 20
år, lika förfärligt upptagen och intresserad
af måleriet, lika förtviflad öfver detta
usla yrke som alltid skall bjuda
Kiki resonnerar litet med Loulouze – men moltiger när Ellan eller jag kommer in
men de leka i timtal med pappersdockor soldater o.d.

på så många svårigheter – och jag tycker
mig ha mera att säga nu än
då. – Min lilla Madonna är
helt annorlunda än den på Vasa
tafla. Hon sitter mycket mera böjd –
tar mera kärleksfullt i barnet –
ser det i ögonen – med tårfyld och
blick och leende mun (det är
rysligt svårt att få fram detta)
bakom henne går vägger horisontelt
och i fonden synes Betle-
hem i månsken med
tindrande stjernor. –
Jag är intresserad af
detta och förfärligt
rädd att få det banalt
och dumt – det kunde
göras så vackert.
Jag ville ha det hela
så som Rydbergs "Barnen
och herdarne följa dig gerna, strålande stjerna"
men med något mera till: Jungfru Maria
som ser i andanom törnekronan om-
kring Jesu hufvud. – Men jag vill ha
in något rytmiskt i det hela –
Något af Rydbergs verkligen sköna
verser. Ack jag ville så mycket –
och så är man ett söt som ingenting
kan! – Jungfrun är helt hvitklädd
hvitt dok också och ljuset
från barnet
mycket
starkare än allt hvad jag hittils målat

Det hela ser ut som en syn, icke som
verklighet. Gud låte det blifva bra!
Nog är det förargligt att då man
känner sig verkligen inspirerad, man
då skall vara klofbunden af något så
uselt som oljefärg – denna förfärliga
smörja som svartnar och härsknar –
och som ändå kunde tjena Rembrandt
att framställa det herrligaste ljus i
himmelen och på jorden – Jag tycker
det är så ståtligt sagdt af Ch. Blanc
då han beskrifver "la ronde de nuit"
au premier plan deux officiers – l'un
est habillé de rouge, l'autre est
habillé de lumière. – Hvarför skall
jag icke ha något af de der få verkligt
stora, de lyckliga! – Hvarför kan jag ej
trolla som Rembrandt, hvarför är
jag en borgerlig lus!!
Ack om vädret ville bli litet bättre: här
ha vi regn och blåst – Ibland blåser
det från öster, ibland från vester, det
är den enda omvexlingen!
Gud låte er fortfarande få vara friska!
– Den 6 april äro vi Ellan och jag bjudna
på soirée till Menard-Dorian's (V. Hugos
familj) den 9 på middag till Dues.
Måtte hon och pocke och Sanny få vara
friska också. Det är ett sådant elände
när man skall börja med Kinin och svett-
drifvande och varma drycker och förargligheter
och främst med det odrägliga sängliggandet.
– Nu lyser solen ett ögonblick – måtte
det vara ett godt tecken! Mammas egen
Atte
Idag har jag gifvit Kiki och Loulouze hvar sin stor poisson d'avril med
chokolad i.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • "Oppåt och neder, och all' ställ' ved'er" brukade Tajta säga – jag mins ej om det var en gåta eller hvad det var – nog af mitt humör beskrifves kort och träffande af ofvanstående ord. all' ställ' veder – jag tar verkligen fast vid (veder) allt möjligt som kan nedstämma mig – men så går det oppåt igen, lyckligtvis. I går afton var jag mycket nedstämd – Ellan var sjuk, Sanny och pojken icke rigtigt dans "leur assiette" heller – i dag är pocke kry igen (Sanny har fortfarande hufvudvärk) och Ellan uppe, och så fick jag Mammas kära bref som gjorde mig så godt.

  Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Fredrika Snygg Ellan de la Chapelle Sanny
 • Så att ni hade Scholander i går – jag tycker hvad han omfamnade Mamma hur är det har han med sig Ellans gamla franska sånger? – Om han ännu är der då detta kommer, så helsa honom hjertligt från oss och säg att jag mycket regretterar att ej få höra honom denna gång. Påminn honom fint om böckerna – Han har haft tid att lära dem utan till sedan 2 år.

  Alexandra Edelfelt Sven Scholander Ellan de la Chapelle
 • Jag har arbetat alldeles som "i ungdomens vår" d.v.s. som en galen menniska dessa sista dagar, varit förtviflad, och brutit sönder penslar – blifvit tröstad af modellerna men icke af Ellan som hela tiden varit emot att jag skulle börja om Madonnan igen. Men jag vill göra henne bra en gång.

  Maria Ellan de la Chapelle
 • Jag hade också den glädjen att i dag ha Besnard och amerikanaren Alexander här B. tyckte mycket om denna lilla tafla, och om Mammas porträtt som han ansåg vara så ärligt målad Alexander tyckte också att jag nödvändigt skulle ställa ut det. Jag får 7 taflor på det sättet. Geber skickar 16 af Svenska bilder efter mitt urval (Christinas död, Rudbeck, Fru Lenngren, kuriren (alla) m.fl. – som jag skall låta infatta i en ram.

  Alexandra Edelfelt Anna Maria Lenngren Kristina Albert Besnard Hugo Geber Olof Rudbeck John White Alexander
 • Salongsfebern har gripit mig. Jag ville så gerna visa dem att jag icke är slut ännu. Jag känner mig lika ungdomlig som vid 20 år, lika förfärligt upptagen och intresserad af måleriet, lika förtviflad öfver detta usla yrke som alltid skall bjuda på så många svårigheter – och jag tycker mig ha mera att säga nu än då.

 • Min lilla Madonna är helt annorlunda än den på Vasa tafla. Hon sitter mycket mera böjd – tar mera kärleksfullt i barnet – ser det i ögonen – med tårfyld och blick och leende mun (det är rysligt svårt att få fram detta) bakom henne går vägger horisontelt och i fonden synes Betlehem i månsken med tindrande stjernor. – Jag är intresserad af detta och förfärligt rädd att få det banalt och dumt – det kunde göras så vackert. Jag ville ha det hela så som Rydbergs "Barnen och herdarne följa dig gerna, strålande stjerna" men med något mera till: Jungfru Maria som ser i andanom törnekronan omkring Jesu hufvud. – Men jag vill ha in något rytmiskt i det hela – Något af Rydbergs verkligen sköna verser. Ack jag ville så mycket – och så är man ett söt som ingenting kan! – Jungfrun är helt hvitklädd hvitt dok också och ljuset från barnet mycket starkare än allt hvad jag hittils målat Det hela ser ut som en syn, icke som verklighet. Gud låte det blifva bra!

  Vasa Betlehem Viktor Rydberg Maria Kristus
 • Nog är det förargligt att då man känner sig verkligen inspirerad, man då skall vara klofbunden af något så uselt som oljefärg – denna förfärliga smörja som svartnar och härsknar – och som ändå kunde tjena Rembrandt att framställa det herrligaste ljus i himmelen och på jorden – Jag tycker det är så ståtligt sagdt af Ch. Blanc då han beskrifver "la ronde de nuit" au premier plan deux officiers – l'un est habillé de rouge, l'autre est habillé de lumière. – Hvarför skall jag icke ha något af de der få verkligt stora, de lyckliga! – Hvarför kan jag ej trolla som Rembrandt, hvarför är jag en borgerlig lus!!

  Rembrandt Charles Blanc
 • Ack om vädret ville bli litet bättre: här ha vi regn och blåst – Ibland blåser det från öster, ibland från vester, det är den enda omvexlingen! Gud låte er fortfarande få vara friska!

 • Den 6 april äro vi Ellan och jag bjudna på soirée till Menard-Dorian's (V. Hugos familj) den 9 på middag till Dues.

  Victor Hugo Ellan de la Chapelle Georges Hugo Pauline Hugo Frederik Georg Knut Due Olga Julie Due
 • Måtte hon och pocke och Sanny få vara friska också. Det är ett sådant elände när man skall börja med Kinin och svettdrifvande och varma drycker och förargligheter och främst med det odrägliga sängliggandet.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Sanny
 • Nu lyser solen ett ögonblick – måtte det vara ett godt tecken! Mammas egen Atte

  Alexandra Edelfelt
 • *Kiki lofvar skrifva till farmor. Han är ofta och leker här hela f.m. i ateliern – Han var mycket förvånad öfver Erik Frenckells succes som författare. – Satte sig genast och skref en Frankrikes historia. – Klängväxta kring verklighetens stam – ett opus utan synnerligt historie och litterärt värde. –

  Frankrike Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Erik von Frenckell
 • *Kiki resonnerar litet med Loulouze – men moltiger när Ellan eller jag kommer in men de leka i timtal med pappersdockor soldater o.d.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Loulouze
 • *Idag har jag gifvit Kiki och Loulouze hvar sin stor poisson d'avril med chokolad i.

  Erik Edelfelt Loulouze