Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester barn Bibeln brev dagstidningar döden författare Gud katolicism konsthandel kungar påsk personlighet präster protestantism religion (fenomen) samhällsklasser sjukdom (tillstånd) statyer väderlek välgörenhet

Paris Annandag påsk 95
Älskade Mamma.
I går på eftermiddagen fick jag
Mammas bref med berättelsen
om Gunnar Berndtsons död – han
hade dött samma dag brefvet
skrefs. Det var så eget att
Mammas ord om honom voro
alldeles desamma som dem jag ned-
skref om honom. Nu då han är
borta sätter man rigtigt värde på
denna gentlemanlika natur, herre
allt igenom. Alla var föreningar
hemma falla nu i röfvarehänder
Alla de, som känt honom här, sörja
honom upprigtigt. Jag kände honom
bättre än någon annan och har sett
honom i känsloutbrott som han helt
säkert dolde för de flesta andra, och
deraf kan jag se att han också var
djupt, och ohjelpligt olycklig och
till fullo senterade sitt förstörda lif
för olyckliga, afbrutna bana. Om
stackars lilla gossen, hvad skall det
blifva af honom!
I går, påskdagen voro vi mest
hemma. Ellan hostade så att jag för-

bjöd henne att gå ut i blåsten.
Hon är också bättre i dag. Kiki
har varit exemplariskt snäll sedan
vår sista stora uppgörelse för en vecka
sedan. Han leker nu alla dagar
med Lullu Berndtson i Parc Monceaux.
Marie Louise har lättat sitt hjerta för
mig och beklagat sig öfver Ackus
omöjlighet att förtjena pengar.
Det är ändå hennes skuld att han
kom bort från Hufvudstadsbladet och
tog teatern – med det medger hon
ej. Acku talar fortfarande om
de pjeser, noveller o.d. som han
skall skrifva. Stackars karl, han vill
bli författare med allt våld, och det
duger han ej till, ty han saknar omdöme
och är så innerligt banal och svulstig
ord-ord-ord! Men han är "de bonne
foi" och då är det ju så svårt att
säga honom att det aldrig kan
bli något af. Det är nog fadren,
som går igen
med hela hans löjlighet öfverskyd
af en viss savoir faire som denne
saknar.
Ack om den här blåsten ville upphöra!
Den är så otäck för katarrer och för
nerverna. Himlen är klarblå och
det är varmt i solen – men så kommer
med ens orkanlika kalla pustar som

yra upp moln af gult dam!
Jag hade just nu bref från Krohn
han har haft influenza och flyttnings-
bråk, men familjen mår bra.
De äro nu installerade i museet.
Krohn skrifver att Leemejer sålt
det förra porträttet af grefvinnan
Moltke för 1000 kronor åt Estup,
hennes far. Det är ju herrligt och
dessa pengar falla till mig från
skyn. Pengarne får jag i Danmark
när jag i sommar kommer derigenom.
Bara nu Ellan skulle bli bra snart.
Det är så tråkigt att ha henne sjuk.
Hon är ändå mycket munter och
kry till sinnes och jag får hålla
efter henne för att hon skall sköta
om sig.
Nu under påsktiden har Kiki mycket
frågar om katolicism och lutherdom.
han är så afgjordt protestantisk
i alla sina reflexioner, som icke äro
så galna för en sådan liten en. Han
har redan bedt att få se amiral
Collignys staty och svärmar för
Henrik IV, "som var snäll mot protestan-
terna, tapper och glad" – "tycker inte
pappa att han liknar Gustaf Adolf"?

svenska presten, f.d. studentkårens ordförande
och O.Dist kommer hit om en stund.
Han har varit sjömansprest i Calais
och haft att göra med finnar mest –
har derför den allra största sympathi
för vårt folk. Han har ställt till
en insamling för en finsk arbetare
som är här och som lider af ledgångs-
reumatism. Som jag och alla andra
gifvit så mycket vi kunnat undvara
anser jag det ej orätt att jag skickar
honom till friherrinnan Cedercreutz också,
icke sant? Sanny var som sagdt alldeles
hänryckt öfver Gudstjensten på lång-
fredagen – en gudstjenst som jag aldrig
glömmer. Den härrliga sången och
prestens alldeles märkvärdiga förmåga
att läsa upp alla bibeltexterna om
Jesu lidande och död – det var så att det
gick igenom märg och ben. – Så litet
egna reflexioner som möjligt – endast
Bibelns stora, enkla, evigt gripande
språk. Jag såg alltsammans så lifligt
som aldrig förr.
Farväl älskade Mamma. Gud bevare
Er för allt ondt. Vi helsa Eder alla
hjertligt. Måtte Ni fortfarande få vara
friska och raska det önskar jag innerligt
Mammas egen
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • I går på eftermiddagen fick jag Mammas bref med berättelsen om Gunnar Berndtsons död – han hade dött samma dag brefvet skrefs. Det var så eget att Mammas ord om honom voro alldeles desamma som dem jag nedskref om honom. Nu då han är borta sätter man rigtigt värde på denna gentlemanlika natur, herre allt igenom. Alla var föreningar hemma falla nu i röfvarehänder Alla de, som känt honom här, sörja honom upprigtigt. Jag kände honom bättre än någon annan och har sett honom i känsloutbrott som han helt säkert dolde för de flesta andra, och deraf kan jag se att han också var djupt, och ohjelpligt olycklig och till fullo senterade sitt förstörda lif för olyckliga, afbrutna bana. Om stackars lilla gossen, hvad skall det blifva af honom!

  Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson Hans Berndtson
 • I går, påskdagen voro vi mest hemma. Ellan hostade så att jag förbjöd henne att gå ut i blåsten. Hon är också bättre i dag.

 • Kiki har varit exemplariskt snäll sedan vår sista stora uppgörelse för en vecka sedan. Han leker nu alla dagar med Lullu Berndtson i Parc Monceaux.

  Parc Monceau Erik Edelfelt Emma Christina Marie-Louise Berndtson
 • Marie Louise har lättat sitt hjerta för mig och beklagat sig öfver Ackus omöjlighet att förtjena pengar. Det är ändå hennes skuld att han kom bort från Hufvudstadsbladet och tog teatern – med det medger hon ej. Acku talar fortfarande om de pjeser, noveller o.d. som han skall skrifva. Stackars karl, han vill bli författare med allt våld, och det duger han ej till, ty han saknar omdöme och är så innerligt banal och svulstig ord-ord-ord! Men han är "de bonne foi" och då är det ju så svårt att säga honom att det aldrig kan bli något af. Det är nog fadren, som går igen med hela hans löjlighet öfverskyd af en viss savoir faire som denne saknar.

  Axel Berndtson Marie Louise Berndtson
 • Ack om den här blåsten ville upphöra! Den är så otäck för katarrer och för nerverna. Himlen är klarblå och det är varmt i solen – men så kommer med ens orkanlika kalla pustar som yra upp moln af gult dam!

 • Jag hade just nu bref från Krohn han har haft influenza och flyttningsbråk, men familjen mår bra. De äro nu installerade i museet. Krohn skrifver att Leemejer sålt det förra porträttet af grefvinnan Moltke för 1000 kronor åt Estup, hennes far. Det är ju herrligt och dessa pengar falla till mig från skyn. Pengarne får jag i Danmark när jag i sommar kommer derigenom.

  Danmark Kunstindustrimuseet Pietro Krohn Magda Moltke-Bregentved Leemejer Jacob Brønnum Scavenius Estrup
 • Bara nu Ellan skulle bli bra snart. Det är så tråkigt att ha henne sjuk. Hon är ändå mycket munter och kry till sinnes och jag får hålla efter henne för att hon skall sköta om sig.

  Ellan de la Chapelle
 • Nu under påsktiden har Kiki mycket frågar om katolicism och lutherdom. han är så afgjordt protestantisk i alla sina reflexioner, som icke äro så galna för en sådan liten en. Han har redan bedt att få se amiral Collignys staty och svärmar för Henrik IV, "som var snäll mot protestanterna, tapper och glad" – "tycker inte pappa att han liknar Gustaf Adolf"?

  Erik Edelfelt Gustav II Adolf Henrik IV Gaspard de Coligny
 • svenska presten, f.d. studentkårens ordförande och O.Dist kommer hit om en stund. Han har varit sjömansprest i Calais och haft att göra med finnar mest – har derför den allra största sympathi för vårt folk. Han har ställt till en insamling för en finsk arbetare som är här och som lider af ledgångsreumatism. Som jag och alla andra gifvit så mycket vi kunnat undvara anser jag det ej orätt att jag skickar honom till friherrinnan Cedercreutz också, icke sant?

  Calais Emilia Maria Sofia Cedercreutz Nathan Söderblom
 • Sanny var som sagdt alldeles hänryckt öfver Gudstjensten på långfredagen – en gudstjenst som jag aldrig glömmer. Den härrliga sången och prestens alldeles märkvärdiga förmåga att läsa upp alla bibeltexterna om Jesu lidande och död – det var så att det gick igenom märg och ben. – Så litet egna reflexioner som möjligt – endast Bibelns stora, enkla, evigt gripande språk. Jag såg alltsammans så lifligt som aldrig förr.

  Kristus Sanny Nathan Söderblom
 • Farväl älskade Mamma. Gud bevare Er för allt ondt. Vi helsa Eder alla hjertligt. Måtte Ni fortfarande få vara friska och raska det önskar jag innerligt Mammas egen Atte.

  Alexandra Edelfelt