Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ålderdom Årstider blommor brev bussar ekonomi första maj kläder konserter konsthandel konstkritik konstutställningar kritik letter middag musik musiker nordbor porträtt presidenter sällskapsliv samhällsklasser socialister strejker tavlor teater transportmedel utseende utställningar vår

Paris 25 april 1895
Älskade Mamma,
Just nu fick jag Annis bref. Tacka
henne hjertligt för det. Roligt är att
ni fortfarande äro friska och lyckligt
genomgått vårbrytningens och influenzans
Scylla och Charybdis. Här börja vi att
må bra och mina sorger angående
Madonnan äro nu öfverståndna. Jag
arbetade som en galning lördag och
söndagen förde jag upp taflan – målade
ännu på stället och höll på att
bli tokig af alla de råd från höger och
venster som haglade öfver mig. Emeller-
tid tog sig taflan slutligen rätt bra ut,
och har gjort en viss succès. bl.a.
har jag redan fått 2 förfrågningar om
priset. Om tisdag var presidenten
der – Societairerna och deras fruar,
ministrarna och de förnämsta diplomater-
na. Felix Faure ser mycket ståtlig ut
han är längre än jag, har litet mage
redan, mycket soigneradt engelsk i sin
toilett och ett välvilligt småleende.
Hans hvita hår och mustascher se mycket
vördnadsbjudande ut. Han såg mindre på
taflorna än Carnot och lät icke
presentera för sig några målare – men
sade en hop vänliga saker. I grunden lär
och socialister slå upp vilda plakat redan! Tusen helsningar från
oss till Eder alla genom Mammas Atte

han alls ej förstå sig på måleri. –
Jag fick många complimenter af
alla dem som voro der. Mammas
porträtt har mera succès här än
i Helsingfors. Jonas Lie, (i går
på vernissagen) höll långa tal öfver
det. Det var mycket briljant i
går – utomordentligt vackra fruntim
mer och toiletter. Jag hade gifvit ett
kort åt Albert de la Chapelle och
friherrinnan Cedercreutz. Gick derföre
omkring med gumman en stund. –
Som vänligt upprepade hon fonografiskt
hvart ord man sade med ljudelig stämma
och tillfogade anmärkningar som
icke kunde motsägas. t.ex. det är
en röd kjol" eller det är en hvit
baltoilett" eller "der är hästar" eller
der är "får". – förunderligt rask är
hon – gick omkring samvetsgrannt på
utställning, utan att hoppa öfver en
duk, likasom hon är på alla teatrar
koncerter o.d. – Ellan var der hela
eftermiddagen och tog sig, som vid presi-
dentens besök mycket bra ut i ljus
gredelin sidenblus med spetsar, svart
sidenkjol, och violettes de Parme i en
liten spetshatt. Chambure och hans
lifländska vän v. Transehe voro
mycket eleganta och småkurtiserade
Min icke rigtigt eleganta hatt och
mina blankläder (icke vaxläders som
"spektakel" – icke jag. Måtte det icke bli något farligt 1sta Maj – Anarkister

modet nu vill) bottiner. De ha mera
tid och råd att tänka på sin toilett
än jag. Emellertid går jag nu till
skräddaren för att ändtligen få
nya kläder – jag behöfver ju i alla
fall. Chambures anmärkningar voro
mycket omskrifna – emellertid för
stod man andemeningen som var en
stilla regret öfver att jag ej var mera
"du dernier bateau" Tusen helsningar
handslag och komplimenter fick jag
emottaga. I allmänhet tar sig penneaun
bra ut, ehuru jag nu svurit en dyr
ed att måla bättre, d.v.s. mera
i oljemåleriets ande, kraftigare,
manligare och mera koloreradt. Jag
har nog af det blaskiga, daskiga
och diskreta nu och drömmer om
färg. – På aftonen var jag på en
skandinavisk konstnärsmiddag, dit Ellan
som hade värkande fötter af två dagars
stående och gående, ej kom. – Det
gjorde ett sorgligt intryck att de
hufvudparten af utställarne utgöras
af mina samtida Thaulow, Kroyer,
Zorn Hagborg o.a. ingen ny ungdom.
och de få nya som finnas ganska
obetydliga – Det var en väldig
ström framåt på 80talet, nu ser det
ut som det vore slut på en tid.
En massa god musik utfördes. bl.a.
af en svensk harpist och en dansk
violinist fröken Magnus, unge
ateliern. – Här ha vi en omnibus strejk med gatukravaller och
soldater på gatorna. Kiki oändligt intresserad, han önskar lifligt se något

Nyblom violinist desslikes gjorde sin sak
bra. – Men litet sorglig var jag öfver
att vi äldre icke mera hade den
jublande stämning som för 10 15 år sedan
ehuru vi ju nog skulle haft anledning att
fröjdas då vi icke blifvit alldeles ramollis
ännu. Af tidningarne som jag skickat
ser Mamma att jag väckt ett visst
uppseende – ehuru Sorg kanske icke
slår så mycket an som man trott – nå,
intrycken äro ännu förvirrade, kanske
de stagdas och förändras om några dagar.
Säkert är att jag har en liflig lust
att göra annat och bättre nu, och
som sagdt att måla dugtigare. Puvis
de Chavannes sade mig nästan rörd att
mina små snöstycken voro "des merveilles"
och tyckte i allmänhet om min utställning
Flickans blå, litet för porslinsblå, kallbli
lif tycker förståsigpåare ej rigtigt om –
men alla prisa ställning och uttryck.
Många som t.ex. Cazin, Beraud,
St Marceaux, Roll, talade mycket vackert
om Madonnan snöstyckena och Mammas
porträtt. Mina Snoilskyteckningar hade
endast ett fåtal sett under denna
första dag. Ville Vallgen har succès, ehuru
jag tycker att denna utställning mycket
liknar de föregående, ingenting nytt
egentligen. – Georges Hugo och hans
vackra unga fru (född Menard-Dorian)
voro mycket betagna i min utställning.
Nu måste jag sluta – Ellan och KickI helsa hjertligt
mera härnäst – jag måste gå och få reda på
Grefve Wachtmeister och hans mor adress (från Kulla Gunnartorp) – de ha varit på visit i

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Just nu fick jag Annis bref. Tacka henne hjertligt för det. Roligt är att ni fortfarande äro friska och lyckligt genomgått vårbrytningens och influenzans Scylla och Charybdis.

  Alexandra Edelfelt Skylla Karybdis
 • Här börja vi att må bra och mina sorger angående Madonnan äro nu öfverståndna. Jag arbetade som en galning lördag och söndagen förde jag upp taflan – målade ännu på stället och höll på att bli tokig af alla de råd från höger och venster som haglade öfver mig. Emellertid tog sig taflan slutligen rätt bra ut, och har gjort en viss succès. bl.a. har jag redan fått 2 förfrågningar om priset.

  Maria
 • Om tisdag var presidenten der – Societairerna och deras fruar, ministrarna och de förnämsta diplomaterna. Felix Faure ser mycket ståtlig ut han är längre än jag, har litet mage redan, mycket soigneradt engelsk i sin toilett och ett välvilligt småleende. Hans hvita hår och mustascher se mycket vördnadsbjudande ut. Han såg mindre på taflorna än Carnot och lät icke presentera för sig några målare – men sade en hop vänliga saker. I grunden lär han alls ej förstå sig på måleri.

  Sadi Carnot Félix Faure
 • Jag fick många complimenter af alla dem som voro der. Mammas porträtt har mera succès här än i Helsingfors. Jonas Lie, (i går på vernissagen) höll långa tal öfver det. Det var mycket briljant i går – utomordentligt vackra fruntimmer och toiletter.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Jonas Lie
 • Jag hade gifvit ett kort åt Albert de la Chapelle och friherrinnan Cedercreutz. Gick derföre omkring med gumman en stund. – Som vänligt upprepade hon fonografiskt hvart ord man sade med ljudelig stämma och tillfogade anmärkningar som icke kunde motsägas. t.ex. det är en röd kjol" eller det är en hvit baltoilett" eller "der är hästar" eller der är "får". – förunderligt rask är hon – gick omkring samvetsgrannt på utställning, utan att hoppa öfver en duk, likasom hon är på alla teatrar koncerter o.d.

  Emilia Maria Sofia Cedercreutz Albert de la Chapelle
 • Ellan var der hela eftermiddagen och tog sig, som vid presidentens besök mycket bra ut i ljusgredelin sidenblus med spetsar, svart sidenkjol, och violettes de Parme i en liten spetshatt. Chambure och hans lifländska vän v. Transehe voro mycket eleganta och småkurtiserade Min icke rigtigt eleganta hatt och mina blankläder (icke vaxläders som modet nu vill) bottiner. De ha mera tid och råd att tänka på sin toilett än jag. Emellertid går jag nu till skräddaren för att ändtligen få nya kläder – jag behöfver ju i alla fall.

  Emile de Chambure Félix Faure Ellan de la Chapelle von Transehe-Roseneck
 • Chambures anmärkningar voro mycket omskrifna – emellertid förstod man andemeningen som var en stilla regret öfver att jag ej var mera "du dernier bateau" Tusen helsningar handslag och komplimenter fick jag emottaga.

  Emile de Chambure
 • I allmänhet tar sig penneaun bra ut, ehuru jag nu svurit en dyr ed att måla bättre, d.v.s. mera i oljemåleriets ande, kraftigare, manligare och mera koloreradt. Jag har nog af det blaskiga, daskiga och diskreta nu och drömmer om färg.

 • På aftonen var jag på en skandinavisk konstnärsmiddag, dit Ellan som hade värkande fötter af två dagars stående och gående, ej kom. – Det gjorde ett sorgligt intryck att de hufvudparten af utställarne utgöras af mina samtida Thaulow, Kroyer, Zorn Hagborg o.a. ingen ny ungdom. och de få nya som finnas ganska obetydliga – Det var en väldig ström framåt på 80talet, nu ser det ut som det vore slut på en tid. En massa god musik utfördes. bl.a. af en svensk harpist och en dansk violinist fröken Magnus, unge Nyblom violinist desslikes gjorde sin sak bra. – Men litet sorglig var jag öfver att vi äldre icke mera hade den jublande stämning som för 10 15 år sedan ehuru vi ju nog skulle haft anledning att fröjdas då vi icke blifvit alldeles ramollis ännu.

  August Hagborg Peder Severin Krøyer Frits Thaulow Anders Zorn Ellan de la Chapelle Magnus Carl Göran Nyblom
 • Af tidningarne som jag skickat ser Mamma att jag väckt ett visst uppseende – ehuru Sorg kanske icke slår så mycket an som man trott – nå, intrycken äro ännu förvirrade, kanske de stagdas och förändras om några dagar. Säkert är att jag har en liflig lust att göra annat och bättre nu, och som sagdt att måla dugtigare. Puvis de Chavannes sade mig nästan rörd att mina små snöstycken voro "des merveilles" och tyckte i allmänhet om min utställning Flickans blå, litet för porslinsblå, kallblå lif tycker förståsigpåare ej rigtigt om – men alla prisa ställning och uttryck. Många som t.ex. Cazin, Beraud, St Marceaux, Roll, talade mycket vackert om Madonnan snöstyckena och Mammas porträtt. Mina Snoilskyteckningar hade endast ett fåtal sett under denna första dag.

  Carl Snoilsky Alexandra Edelfelt Maria Jean Béraud Jean Charles Cazin Pierre Puvis de Chavannes René de Saint-Marceaux Alfred Roll
 • Ville Vallgen har succès, ehuru jag tycker att denna utställning mycket liknar de föregående, ingenting nytt egentligen.

  Ville Vallgren
 • Nu måste jag sluta – Ellan och KickI helsa hjertligt mera härnäst

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • jag måste gå och få reda på Grefve Wachtmeister och hans mor adress (från Kulla Gunnartorp) – de ha varit på visit i *ateliern.

  Kulla Gunnarstorps slott Axel Wachtmeister Elisabet Wachtmeister
 • *Här ha vi en omnibus strejk med gatukravaller och soldater på gatorna. Kiki oändligt intresserad, han önskar lifligt se något "spektakel" – icke jag. Måtte det icke bli något farligt 1sta Maj – Anarkister och socialister slå upp vilda plakat redan!

  Erik Edelfelt
 • Tusen helsningar från oss till Eder alla genom Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt