Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap belgier (nutidsfolk) beställningar blommor champagne danstillställningar drycker ekonomi engelsmän finländare Gud inredningar judar kläder konsthandel konstnärer konstnärskap kvinnor läkare maskerader modeller (yrken) porträtt sällskapsliv sjukdom (tillstånd) svenskar transportmedel ungdom utflykter väderlek vänner

Paris måndag 30 maj 1895
Älskade Mamma,
Det gör mig mycket ondt att Mamma
skall vara plågad af hex-skott – det lär
vara mycket smärtsamt och tråkigt.
Jag hoppas emellertid att det nu är
öfver eller bättre åtminstone. Vi
började redan tro att vi fullkomligt
hade öfvervunnit influenzan, när
Kiki i förrgår fick ett lindrigt åter-
fall – denna gång med röd hals, snufva
hosta och litet febr. Han är bättre
nu igen, feberfri, endast trött och
matt. Det är ej heller underligt att
man får allt möjligt ondt i detta
ombytliga väder. Ena dagen solsken
och vackert, andra dagen regn och blåst.
Vi voro i fredags ute i Boulognerskogen.
och njöto af vårdofterna och grönskan.
Kiki hoppade omkring som en lössläppt
fölunge på gräset och beundrade kaskaden
– Men så fingo vi ett störtregn på oss och
innan vi kommo hem (– i öppen vagn) voro vi
trots paletåen och regnkappor litet blöta – derifrån
kom väl hans nya halsåkomma. Men, som
sagdt, det onda är nu så godt som öfverståndet,
och
är
väl alldeles borta i morgon, med Guds hjelp.

Tråkigt är det isynnerhet för att Ellan
blir så ur humör hvar gång hon är sjuk.
Hon har ju haft sina små återfall hvar
14 dag nu – är deremellan munter, röd-
kindad och rask. – – Jag är litet förargad
på mig sjelf emedan jag återigen manquerat
grefvinnan Wachtmeisters visit – Senaste
måndag voro de här alla, far mor och
son, men efter kl. 6, då jag redan hun-
nit gå. – Far derföre följande dag
på visit till alla tre, träffade sonen
på legationen, lofvade vara här i
dag. – Men nu hittade gumman på
att komma kl. 2 – och jag var återkom
kom från frukosten först 2 1/4. Ellan
tror säkert att det är fråga om någon
beställning. Bra ledsamt är det,
och nu får jag igen springa på visiter,
ursäkta mig, skrifva. Ellan och
jag hade i morgse lagat ateliern så
utmärkt vacker med blommor och draperier
just för denna visits skull. – Ack jag
ville så gerna ge mamma alla dessa
herrliga blommor jag har framför mig –
I en vas syrener körsbärsqvistar och
Voules de neige, i en annan några långa
slänglar med en slags små hvita blommor,
i en stor låg vas en orgie af rödt –
röda nejlikor, röda tulpaner, röda
ranuncler, tulipes perroquets och röd
aubepine. Det är verkligen en fröjd

för ögonen. – I lördags var jag af några
finska målarinnor bjuden på en kostym-
bal i deras (elev)atelier – atelier Delécluse
der Cazin och Delance äro lärare. Mamma
skulle ha sett min ståtliga entré.
Ungdomen bildade haie när jag kom
in och applåderade – jag märkte således
att jag var populär. Den samma äran
vederfors Delance, lärarn och Cazin,
när de kommo. Många af de yngre kom-
mo och talade med värme om mina
taflor – ända från Pasteurs porträtt –
de tidigare visste de naturligtvis
ingenting om. Några mycket vackra
kostymer bl.a. en mörk engelska
i en kostym (äkta) från Betlehem –
Den hade otroligt mycken karaktär,
isynnerhet slöjan, och jag är
ledsen att jag ej såg den innan jag
gjorde madonnan. – Isynnerhet var
jag entourerad af engelskorna der.
Tänk att den första jag råkade på
var Bertas vän Mlle Sommer,
som med återseendets glädje målad på
sitt anlete tog emot mig. Hon frågade
tusen saker om Bertha, hvarför hon
ej kommer till Paris m.m. Sjelf målar
hon nu här – med hvilken framgång
vet jag ej. Hon hade en rätt nätt syster
der också. En belgisk fröken Simoneau
som tycktes vara rik hade arrangerat
buffeten som verkligen var fin och hade
mig ofta att med Delance, Delecluse,
och en svensk att i en liten butka komma

och dricka champagne och andra allehanda
goda saker. Hon var mycket treflig och
munter och förklarade att hon älskade konsten
öfver allting och dernäst sin frihet – C'est
pourquoi je ne veux pas me marier –
vous comprenez que ce ne sont pas les
occasions qui m'ont manqué sade hon med
en viss sjelfkänsla. – Mina taflor i år
tyckas verkligen ha succès, teckningarna
likaså. En engelsk judinna kom och
tog mig till en engelsk gigue, något
i samma stil som väfva vadmal. Under
allt detta hann jag ej så mycket med mina
landsmaninnor fr. Kumlin och fr. Wahlroos,
men jag försökte ändå att vara så artig
mot dem som möjligt.
En skild traktering var arrangerad för
Cazin, Delecluse, Delance och mig – Mlle
Simoneau gjorde också les honneurs här.
En engelska var kostymerad som ett
holländskt porträtt, utmärkt bra. –
Alla britter äro så stolta öfver de
unga som ha sådan succès här: Guthrie,
Lavery, Shannon, Stott af Oldham – hela
denna Glasgow School som verkligen är
det bästa de sista 5 åren haft att
uppvisa.
Jag har fått många förfrågningar om prisen
på Sorg och Madonnan – den förra är
såld och den senare har ännu ej blifvit det.
Bojesen och Geber proponera mig saker
att illustrera – jag håller på med Pehr Brahe,
det är fråga om några barnporträtt – jag
har således, ekonomiskt taladt, icke någon
mörk framtid. För resten måste jag säga
att om ej Kiki varit sjuk skulle denna

tid varit mycket lycklig för mig – jag är
frisk som en bock, Gudskelof, lifvad att
måla, känner mig så ungdomlig och
kraftig som aldrig förr och drömmer bara
om allt det jag här att göra ännu.
Det vore roligt att få kartongen till
Pehr Brahe på nästa Salong – jag får
den nog färdig om jag vill. Alla äro
mycket förtjusta i den nya skizzen
(alldeles olik den förra) och i de tecknin
gar jag i dessa dagar gjort (biskopen
och professorerna. Jag har haft en
utmärkt modell, Langrand, som
stått för Gérôme (de flesta figurerna i Molière
hos Louis XIV) – och stått modell i
Paris sedan 1851. Han är så ytterligt
värdig när han får en ecklesiastisk
kostym på, så tapper när han drar
på sig ett kyller och så inne i sin
rôle att det är helt lustigt. Men
han tror sig också ha största förtjensten
i de taflor han stått för. I går var
Albert de la Chapelle hos oss. Han är förtjust
öfver föreläsningarna här, isynnerhet
Granchers som han säger äro så märkvärdigt
grundliga och ändå spirituella och roliga.
Han skall börja åhöra Roux nu på Institut
Pasteur. Med mina förankringar inom
medicinska fakulteten hoppas jag kunna
vara honom till nytta.
Nu måste jag sluta, ty klockan blir mycket,
och brefvet måste gå af. – Farväl, må väl
och helsa tusen gånger alla från oss
Mammas egen
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det gör mig mycket ondt att Mamma skall vara plågad af hex-skott – det lär vara mycket smärtsamt och tråkigt. Jag hoppas emellertid att det nu är öfver eller bättre åtminstone.

  Alexandra Edelfelt
 • Vi började redan tro att vi fullkomligt hade öfvervunnit influenzan, när Kiki i förrgår fick ett lindrigt återfall – denna gång med röd hals, snufva hosta och litet feber. Han är bättre nu igen, feberfri, endast trött och matt.

  Erik Edelfelt
 • Det är ej heller underligt att man får allt möjligt ondt i detta ombytliga väder. Ena dagen solsken och vackert, andra dagen regn och blåst. Vi voro i fredags ute i Boulognerskogen. och njöto af vårdofterna och grönskan. Kiki hoppade omkring som en lössläppt fölunge på gräset och beundrade kaskaden – Men så fingo vi ett störtregn på oss och innan vi kommo hem (– i öppen vagn) voro vi trots paletåen och regnkappor litet blöta – derifrån kom väl hans nya halsåkomma. Men, som sagdt, det onda är nu så godt som öfverståndet, och är väl alldeles borta i morgon, med Guds hjelp.

  Bois de Boulogne Erik Edelfelt
 • Tråkigt är det isynnerhet för att Ellan blir så ur humör hvar gång hon är sjuk. Hon har ju haft sina små återfall hvar 14 dag nu – är deremellan munter, rödkindad och rask.

  Ellan de la Chapelle
 • Jag är litet förargad på mig sjelf emedan jag återigen manquerat grefvinnan Wachtmeisters visit – Senaste måndag voro de här alla, far mor och son, men efter kl. 6, då jag redan hunnit gå. – Far derföre följande dag på visit till alla tre, träffade sonen på legationen, lofvade vara här i dag. – Men nu hittade gumman på att komma kl. 2 – och jag var återkom kom från frukosten först 2 1/4. Ellan tror säkert att det är fråga om någon beställning. Bra ledsamt är det, och nu får jag igen springa på visiter, ursäkta mig, skrifva. Ellan och jag hade i morgse lagat ateliern så utmärkt vacker med blommor och draperier just för denna visits skull.

  Ellan de la Chapelle Axel Wachtmeister Elisabet Wachtmeister Axel Wachtmeister
 • Ack jag ville så gerna ge mamma alla dessa herrliga blommor jag har framför mig – I en vas syrener körsbärsqvistar och Voules de neige, i en annan några långa slänglar med en slags små hvita blommor, i en stor låg vas en orgie af rödt – röda nejlikor, röda tulpaner, röda ranuncler, tulipes perroquets och röd aubepine. Det är verkligen en fröjd för ögonen.

 • I lördags var jag af några finska målarinnor bjuden på en kostymbal i deras (elev)atelier – atelier Delécluse der Cazin och Delance äro lärare. Mamma skulle ha sett min ståtliga entré. Ungdomen bildade haie när jag kom in och applåderade – jag märkte således att jag var populär. Den samma äran vederfors Delance, lärarn och Cazin, när de kommo. Många af de yngre kommo och talade med värme om mina taflor – ända från Pasteurs porträtt – de tidigare visste de naturligtvis ingenting om. Några mycket vackra kostymer bl.a. en mörk engelska i en kostym (äkta) från Betlehem – Den hade otroligt mycken karaktär, isynnerhet slöjan, och jag är ledsen att jag ej såg den innan jag gjorde madonnan.

  Betlehem Alexandra Edelfelt Louis Pasteur Maria Jean Charles Cazin Auguste Joseph Delécluse Paul-Louis Delance
 • Isynnerhet var jag entourerad af engelskorna der. Tänk att den första jag råkade på var Bertas vän Mlle Sommer, som med återseendets glädje målad på sitt anlete tog emot mig. Hon frågade tusen saker om Bertha, hvarför hon ej kommer till Paris m.m. Sjelf målar hon nu här – med hvilken framgång vet jag ej. Hon hade en rätt nätt syster der också.

  Berta Edelfelt Sommer
 • En belgisk fröken Simoneau som tycktes vara rik hade arrangerat buffeten som verkligen var fin och hade mig ofta att med Delance, Delecluse, och en svensk att i en liten butka komma och dricka champagne och andra allehanda goda saker. Hon var mycket treflig och munter och förklarade att hon älskade konsten öfver allting och dernäst sin frihet – C'est pourquoi je ne veux pas me marier – vous comprenez que ce ne sont pas les occasions qui m'ont manqué sade hon med en viss sjelfkänsla.

  Auguste Joseph Delécluse Paul-Louis Delance Simoneau
 • En engelsk judinna kom och tog mig till en engelsk gigue, något i samma stil som väfva vadmal.

 • Under allt detta hann jag ej så mycket med mina landsmaninnor fr. Kumlin och fr. Wahlroos, men jag försökte ändå att vara så artig mot dem som möjligt.

  Kumlin Dora Wahlroos
 • En skild traktering var arrangerad för Cazin, Delecluse, Delance och mig – Mlle Simoneau gjorde också les honneurs här. En engelska var kostymerad som ett holländskt porträtt, utmärkt bra.

  Jean Charles Cazin Auguste Joseph Delécluse Paul-Louis Delance Simoneau
 • Alla britter äro så stolta öfver de unga som ha sådan succès här: Guthrie, Lavery, Shannon, Stott af Oldham – hela denna Glasgow School som verkligen är det bästa de sista 5 åren haft att uppvisa.

  Glasgow James Guthrie John Lavery William Stott James Jebusa Shannon
 • Jag har fått många förfrågningar om prisen på Sorg och Madonnan – den förra är såld och den senare har ännu ej blifvit det.

  Maria
 • Bojesen och Geber proponera mig saker att illustrera – jag håller på med Pehr Brahe, det är fråga om några barnporträtt – jag har således, ekonomiskt taladt, icke någon mörk framtid.

  Per Brahe Ernst Bojesen Hugo Geber
 • För resten måste jag säga att om ej Kiki varit sjuk skulle denna tid varit mycket lycklig för mig – jag är frisk som en bock, Gudskelof, lifvad att måla, känner mig så ungdomlig och kraftig som aldrig förr och drömmer bara om allt det jag här att göra ännu.

  Erik Edelfelt
 • Det vore roligt att få kartongen till Pehr Brahe på nästa Salong – jag får den nog färdig om jag vill. Alla äro mycket förtjusta i den nya skizzen (alldeles olik den förra) och i de teckningar jag i dessa dagar gjort (biskopen och professorerna. Jag har haft en utmärkt modell, Langrand, som stått för Gérôme (de flesta figurerna i Molière hos Louis XIV) – och stått modell i Paris sedan 1851. Han är så ytterligt värdig när han får en ecklesiastisk kostym på, så tapper när han drar på sig ett kyller och så inne i sin rôle att det är helt lustigt. Men han tror sig också ha största förtjensten i de taflor han stått för.

  Paris Per Brahe Jean-Léon Gérôme Molière Ludvig XIV Langrand
 • I går var Albert de la Chapelle hos oss. Han är förtjust öfver föreläsningarna här, isynnerhet Grunthers som han säger äro så märkvärdigt grundliga och ändå spirituella och roliga. Han skall börja åhöra Roux nu på Institut Pasteur. Med mina förankringar inom medicinska fakulteten hoppas jag kunna vara honom till nytta.

  Institut Pasteur Jacques-Joseph Grancher Émile Roux Albert de la Chapelle
 • Nu måste jag sluta, ty klockan blir mycket, och brefvet måste gå af. – Farväl, må väl och helsa tusen gånger alla från oss Mammas egen Atte

  Alexandra Edelfelt