Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) ateljéer barn besök beställningar brev danskar Gud konstutställningar läkare norrmän porträtt sjukdom (tillstånd) trädgårdar utställningar

Paris lördag 4 maj 1895
Älskade Mamma,
Tack för brefvet i går. Att Mamma ännu
skall ha känning af detta otäcka hex skott!
– Kiki, som vi trodde alldeles befriad från
influenzan och dess sviter, fick igen i går afton
feber och var slokig, körtlarna svullo förskräckligen
och vi trodde att det var påssjukan. Doktorn
om vi ändtligen fingo fått i kl. 1/2 9 på aftonen
undersökte pojken mycket noga för att
se om det icke var någon börjande längre feber,
men kom till det resultatet att detta
ändå var sviterna af halssjukdomen –
något som han i dag på morgonen
ytterligare konstaterade. Han, Kiki, har
obetydligt feber nu – 39o i går – och är
rätt munter der han ligger i sin säng.
Ja nog är det ett öde med denna
feberinfektion, som nu plågar
pojken sedan December, – och inte är
det rigtigt beqvämt på resa och då
man inte har rum nog. – Emellertid
är jag glad att det icke är någon sharlakans
feber eller sådant, – det hade ju så lätt
kunnat hända, då denna sjukdom är
rätt mycket gängse här. – Doktorn trodde

att han skulle vara bra om 3 dagar
Emellertid har gossen nu varit instängd
sedan en vecka och under den tiden legat
4 dagar i sängen. Gud låte det gå
bra och bättre. Ellan talar mycket
om att resa hem öfver Schweitz, bli
der några veckor och låta mig vara här
för att måla min Jonas Lie (om det blir
af). Ännu lär det vara dugtigt
kallt i Schweitz. Men om bergsluften
är bra för hans öron och om hon tror
derpå så mycket gerna för mig. Des Mensch
Sein Willen ist sein Himmelreich!
Jag har börjat på med ett litet barn-
porträtt i Pasteur. Det är en 6 års gosse,
son till dr Chantemesse, som vårdat
Pasteur hela detta år. Pastaurs beställa
porträttet af mig för att dermed honorera
dr Ch. som ej tar emot pengar af sin
lärare P.. Gossen är mycket nätt med
stora blå, flickaktiga ögon, mycket mild
och säflig. – Lyckligtvis kommer Mme
Ch. med gossen till ateliern, hvilket
är särdeles lättande för mig.
Jag har en sådan förfärlig bunke med
bref att besvara, att jag icke vet hvar
jag skall börja och hvar jag skall sluta.
Bl.a. har vår vän Emil Hammar-
lund bombarderat mig med bref angående
en blifvande teckning till Jultomten.
Likaså ang. en illustration till Bojesen.

så att svara på inbjudningsbref till
München, Dresden och Lübeck der det
skall bli en stor nordisk utställning. –
men jag har ingenting att skicka på
alla dessa utställningar!
Tack söta älskade Mamma för allt
bråket med Haiko. Hur går det med
golfvet i vinden? Blir det otrefligt
och dyrt så låt det vara – hufvudsaken
är att rummen deruppe existera och
äro så utmärkt trefliga. – Jag mins
att det var tal om att planera träd-
gården på Haiko – och att jag tyckte att
en halfvild trädgård, der myckenheten
af blommor var förnämsta prydnaden,
betydde mera än alltid klippta gräslindor.
– Målaren Collin här, som är en stor
blomstervurm har i Fortenay aux Roses
just en halfvild trädgård som lär vara
alldeles sagolikt vacker. Det skulle icke
heller passa med stranden, huset och
det hela att ha något artificielt
ordnadt der på lindorna. Roligt skall
det bli att få komma dit och träffa
Er alla, friska och raska som jag hoppas.
I hvilket fall som helst får jag mycket
att göra der – illustrationerna, som blifvit
litet på efterkälken här, komma att
taga mången god dag af mig på
Haiko.
Jag tänker att flickorna ha mycket att göra
nu under denna maj-månad tentamens
och examensmånaden. – Om fem dagar
ungefär hoppas jag få något besked från

Hegel i Kjöbenhavn och går då och talar
med Lies. Jag vill gerna göra något lika
godt som Pasteur af dem. Det är
ju också en heder för mig som icke norsk
eller dansk att bli vald af Hegel och
Kröyer. Kr. skall måla Schandorf och
hans maka, Werenskiöld Björnson
Jag måste gå och låta arrangera den
mindre ateliern i Av. de Villiers 147 –
den ser ut som en svinstia nu, men
måste bli sådan att Mme Chantemesse
kan gå ditin med pojken.
Herrskapet Julin voro här på visit just
under frukosttimmen. De äro alla dagar
på teatrar, museer, utställningar – och friherrinnan
Cedercreutz med dem. Det är förunderligt
att gumman aldrig är trött. Dock lär
hon ej ha varit
uppe
i Julikolonnen på tinnarne
af Notre Dame eller på Triumfbågen såsom
hon alltid gör annars här i Paris.
För resten har jag under de sista dagarne ej
sett några landsmän – icke ens Acku som
väl beskrifva Salongen nu för Hfors
allmänhet. Jag undrar hvad han säger.
– Farväl – jag hoppas till Gud att
ni får vara friska och att Kiki också
blir rask så att han litet skulle få
njuta af våren – Det vore så roligt att
kunna fara ut till omnejden här
på en dag. Men när!?
Gud vare med Er och helsa alla hjertligt
från oss genom Mammas egen
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tack för brefvet i går. Att Mamma ännu skall ha känning af detta otäcka hex skott!

  Alexandra Edelfelt
 • Kiki, som vi trodde alldeles befriad från influenzan och dess sviter, fick igen i går afton feber och var slokig, körtlarna svullo förskräckligen och vi trodde att det var påssjukan. Doktorn om vi ändtligen fingo fått i kl. 1/2 9 på aftonen undersökte pojken mycket noga för att se om det icke var någon börjande längre feber, men kom till det resultatet att detta ändå var sviterna af halssjukdomen – något som han i dag på morgonen ytterligare konstaterade. Han, Kiki, har obetydligt feber nu – 39° i går – och är rätt munter der han ligger i sin säng. Ja nog är det ett öde med denna feberinfektion, som nu plågar pojken sedan December, – och inte är det rigtigt beqvämt på resa och då man inte har rum nog. – Emellertid är jag glad att det icke är någon sharlakansfeber eller sådant, – det hade ju så lätt kunnat hända, då denna sjukdom är rätt mycket gängse här. – Doktorn trodde att han skulle vara bra om 3 dagar Emellertid har gossen nu varit instängd sedan en vecka och under den tiden legat 4 dagar i sängen. Gud låte det gå bra och bättre.

  Erik Edelfelt
 • Ellan talar mycket om att resa hem öfver Schweitz, bli der några veckor och låta mig vara här för att måla min Jonas Lie (om det blir af). Ännu lär det vara dugtigt kallt i Schweitz. Men om bergsluften är bra för hans öron och om hon tror derpå så mycket gerna för mig. Des Mensch Sein Willen ist sein Himmelreich!

  Schweiz Erik Edelfelt Jonas Lie Ellan de la Chapelle
 • Jag har börjat på med ett litet barnporträtt i Pasteur. Det är en 6 års gosse, son till dr Chantemesse, som vårdat Pasteur hela detta år. Pastaurs beställa porträttet af mig för att dermed honorera dr Ch. som ej tar emot pengar af sin lärare P.. Gossen är mycket nätt med stora blå, flickaktiga ögon, mycket mild och säflig. – Lyckligtvis kommer Mme Ch. med gossen till ateliern, hvilket är särdeles lättande för mig.

  Institut Pasteur Louis Pasteur André Chantemesse Jeanne Aline Chantemesse Chantemesse
 • Jag har en sådan förfärlig bunke med bref att besvara, att jag icke vet hvar jag skall börja och hvar jag skall sluta. Bl.a. har vår vän Emil Hammarlund bombarderat mig med bref angående en blifvande teckning till Jultomten. Likaså ang. en illustration till Bojesen. så att svara på inbjudningsbref till München, Dresden och Lübeck der det skall bli en stor nordisk utställning. – men jag har ingenting att skicka på alla dessa utställningar!

  München Dresden Lübeck Ernst Bojesen Emil Hammarlund
 • Tack söta älskade Mamma för allt bråket med Haiko. Hur går det med golfvet i vinden? Blir det otrefligt och dyrt så låt det vara – hufvudsaken är att rummen deruppe existera och äro så utmärkt trefliga. – Jag mins att det var tal om att planera trädgården på Haiko – och att jag tyckte att en halfvild trädgård, der myckenheten af blommor var förnämsta prydnaden, betydde mera än alltid klippta gräslindor. – Målaren Collin här, som är en stor blomstervurm har i Fortenay aux Roses just en halfvild trädgård som lär vara alldeles sagolikt vacker. Det skulle icke heller passa med stranden, huset och det hela att ha något artificielt ordnadt der på lindorna.

  Haiko Fontenay-aux-Roses Alexandra Edelfelt Raphaël Collin
 • Roligt skall det bli att få komma dit och träffa Er alla, friska och raska som jag hoppas. I hvilket fall som helst får jag mycket att göra der – illustrationerna, som blifvit litet på efterkälken här, komma att taga mången god dag af mig på Haiko. Jag tänker att flickorna ha mycket att göra nu under denna maj-månad tentamens och examensmånaden.

  Haiko Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Om fem dagar ungefär hoppas jag få något besked från Hegel i Kjöbenhavn och går då och talar med Lies. Jag vill gerna göra något lika godt som Pasteur af dem. Det är ju också en heder för mig som icke norsk eller dansk att bli vald af Hegel och Kröyer.

  Köpenhamn Peder Severin Krøyer Jonas Lie Louis Pasteur Thomasine Lie Jacob Hegel
 • Jag måste gå och låta arrangera den mindre ateliern i Av. de Villiers 147 – den ser ut som en svinstia nu, men måste bli sådan att Mme Chantemesse kan gå ditin med pojken.

  Avenue de Villiers 147 Jeanne Aline Chantemesse Chantemesse
 • Herrskapet Julin voro här på visit just under frukosttimmen. De äro alla dagar på teatrar, museer, utställningar – och friherrinnan Cedercreutz med dem. Det är förunderligt att gumman aldrig är trött. Dock lär hon ej ha varit uppe i Julikolonnen på tinnarne af Notre Dame eller på Triumfbågen såsom hon alltid gör annars här i Paris.

  Paris Notre Dame Triumfbågen Julikolonnen Emilia Maria Sofia Cedercreutz Sophie von Julin Albert von Julin
 • För resten har jag under de sista dagarne ej sett några landsmän – icke ens Acku som väl beskrifva Salongen nu för Hfors allmänhet. Jag undrar hvad han säger.

  Helsingfors Axel Berndtson
 • Farväl – jag hoppas till Gud att ni får vara friska och att Kiki också blir rask så att han litet skulle få njuta af våren – Det vore så roligt att kunna fara ut till omnejden här på en dag. Men när!? Gud vare med Er och helsa alla hjertligt från oss genom Mammas egen Atte

  Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt