Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel barn beställningar cyklar ekonomi engelsmän fester finländare Gud hattar hotell kläder konsthandel konstutställningar kritik läkare middag porträtt post resor schweizare sjukdom (tillstånd) sommar tavlor telegram temperatur transportmedel tullar utmärkelsetecken utställningar väderlek vänner

Paris torsdag 9 maj 1895
Älskade Mamma
Tusen tack för Mammas bref! Jag har
varit i en sådan qvarn de sista dagarne
och min tid har varit till den grad
kringskuren att jag icke kommit mig att
skrifva och ej haft ro och lugn dertill.
Skall Paris sluta med att få mig ner-
vös nu igen? Och jag trodde ändå att
jag nu mera ej hade någon nervositet
att frukta. – Pojken är nu alldeles
frisk igen, litet mager och dåsig efter
till halssjukdom, men med Guds hjelp går
det väl ändå bättre och bättre. Ellan
är just nu med honom hos en mycket
berömd öronläkare, rekommenderad
af Pyg Zilliacus och Pasteur. Hennes
och pojkens öde skall således afgöras
i dag. Anser Löwenberg, så heter han,
att pojken bör föras till bergstrakter, så
resa de väl till Schweitz i nästa
vecka – ett ställe nära Interlaken, der
vår läkare Gaucher brukar bo, och
der en af mina bekanta, en schweitzisk
målare vid namn Bod-Bovy, har
sin atelier. Pensionen är billigare der
än här, 6 frcs om dagen. – Jag tror att Ellan
Mariehamnstelegramet om "På hafvet" var kostligt!

skulle ha lust att tillbringa en månad
der, hvartill också Zilliacus rådde
henne på det bestämdaste.
Jag har börjat mina 2 barnporträtt
i pastell. Den ena en 6 års englalik
blond gosse, son till Dr Chantemesse,
den andra en 5 års liflig, mörk,
söt icke vacker men otroligt sympathisk
unge, son till Comte de Rochefort.*)
Han, frun och båda Pasteurs, Jean Baptiste,
voro här i dag. De äro, föräldrarna
provinsadel, från Orléans, mycket
hyggliga och enkla menniskor – de ha 4 söner,
några fullvuxna, den här lille, som
heter Noël, är den yngste. Han blir
svår men intressant att måla. En
sådan liten dugtig en! hans ben äro musku-
lösa och tjocka. Han heter Noël emedan han,
som hans mor äro födda på julaftonen.
– Något svar från Hegel i Köpenhamn
har jag ej fått ännu, vet således ej
huru jag skall göra med Jonases ännu.
– Madonnan håller jag på att sälja –
icke dyrt, ty tiderna äro ej goda – jag
har haft en massa anbud, hade
begärt 3000, men går af för 2000 – det
är i alla fall lika mycket som jag fick
för snötaflan på Luxembourg, – som
fortfarande har sådan succès. – Det
har varit ett regn af hederslegioner
*) icke slägt med Henri Rochefort, marquis de Rochefort Luçay.

bland målarne nu, mest på Champ-
de Mars. Bland de röda band som
gjort mig mest glädje är det som
gafs åt Muenier, Dagnans elev.
Vi firade det hos Dagnans i förrgår.
Jag känner mig der (likasom hos Pasteurs)
bland rigtiga vänner och bland så utmärkt
hyggliga fina menniskor – så propra,
andligt och kroppsligt. – Häromdagen
var jag på en middag der Puvis de
Chavannes tog mig afskildt och
rigtigt rörd talade om Sorg – han
sade att det rört honom och var så
"intimement humain" – och sade att
jag, långt ifrån att gå tillbaka, utveckla
de mig åt ett bättre, större, enklare –
och enkelheten är a och o, sade han.
Mamma kan tänka mig att jag var glad.
I allmänhet måste jag säga att denna
tafla förstås af de bästa fullkomligt
rigtigt – Hvad gör det då om några
clowner och boulevardièrer icke bry
sig om den – om den också icke är
"spirituel" i behandling och uppfattning,
om den är tarfligt målad.
I går var jag med Ellan i Champs Elysées –
– Jag är alldeles galen i några unga
engelsmän, Brangwyn d'Harcourt,
Sidney Brown – de äro de bästa på utställnin
gen – alla pojkar på 25 år. Brangwyn
har en packe miraculeuse som öfvergår
allt förstånd, som är så vacker, så sagolik

så herrliga! Cederström som var der,
begrep den ej – det förvånar mig icke,
ty om man också kan måla Carl XIIs
stöflar behöfver man derför ej begripa
sig på poesi. – Mycket finnar på Salongen
i går Julius, lille Cedercreutz, fröken
Bergroth – i staden finnas dessutom Thilda
Bolin, fru Dippel , Kurténs m.fl. Jag
har ej sett dem. –
Nu är jag rädd att jag gjort en dumhet:
Jag skickade utom Berthas turturdufs-
färgade hatt två andra simpla,
och är rädd att dessa två betala mera
i tull än de äro värda. Jag adresserade
sändningen till Mamma – skicka Marie
dit och bed henne noga framhålla
för dem på tullen att de två andra
hattarna äro simpla hattar, trädgårds
och landthattar, kanske Snoppe Hongberg
och de andra tullnärerna då låta tala
med sig. Tullen skall jag naturligtvis betala
– Har jag tackat Mamma för vexeln!
Jag fick den ganska rigtigt.
I går tog jag min första velociped-
lektion. Det gick icke bra ännu –
jag är för tung och stark och kniper
om maskinen så att den knakar –
och då är just en lätt hand ändå det
som fordras. – Farväl så länge älskade
Mamma – Vi ha full sommar med
25 grader i skuggan, sommarkläder, lätta
skor, varma aftnar och fullmåne –
det duger det. Tusen helsningar till alla
från Mammas Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tusen tack för Mammas bref! Jag har varit i en sådan qvarn de sista dagarne och min tid har varit till den grad kringskuren att jag icke kommit mig att skrifva och ej haft ro och lugn dertill. Skall Paris sluta med att få mig nervös nu igen? Och jag trodde ändå att jag nu mera ej hade någon nervositet att frukta.

  Paris Alexandra Edelfelt
 • Pojken är nu alldeles frisk igen, litet mager och dåsig efter till halssjukdom, men med Guds hjelp går det väl ändå bättre och bättre. Ellan är just nu med honom hos en mycket berömd öronläkare, rekommenderad af Pyg Zilliacus och Pasteur. Hennes och pojkens öde skall således afgöras i dag. Anser Löwenberg, så heter han, att pojken bör föras till bergstrakter, så resa de väl till Schweitz i nästa vecka – ett ställe nära Interlaken, der vår läkare Gaucher brukar bo, och der en af mina bekanta, en schweitzisk målare vid namn Bod-Bovy, har sin atelier. Pensionen är billigare der än här, 6 frcs om dagen. – Jag tror att Ellan skulle ha lust att tillbringa en månad der, hvartill också Zilliacus rådde henne på det bestämdaste.

  Schweiz Interlaken Erik Edelfelt Louis Pasteur Ellan de la Chapelle Philippe Gaucher Wilhelm Zilliacus Löwenberg Bod-Bovy [?]
 • Jag har börjat mina 2 barnporträtt i pastell. Den ena en 6 års englalik blond gosse, son till Dr Chantemesse, den andra en 5 års liflig, mörk, söt icke vacker men otroligt sympathisk unge, son till Comte de Rochefort.*) (*) icke slägt med Henri Rochefort, marquis de Rochefort Luçay.) Han, frun och båda Pasteurs, Jean Baptiste, voro här i dag. De äro, föräldrarna provinsadel, från Orléans, mycket hyggliga och enkla menniskor – de ha 4 söner, några fullvuxna, den här lille, som heter Noël, är den yngste. Han blir svår men intressant att måla. En sådan liten dugtig en! hans ben äro muskulösa och tjocka. Han heter Noël emedan han, som hans mor äro födda på julaftonen.

  Orléans Jean Baptiste Pasteur Henri Rochefort Jeanne Pasteur André Chantemesse Chantemesse de Rochefort de Rochefort Noël de Rochefort
 • Något svar från Hegel i Köpenhamn har jag ej fått ännu, vet således ej huru jag skall göra med Jonases ännu.

  Köpenhamn Jonas Lie Thomasine Lie Jacob Hegel
 • Madonnan håller jag på att sälja – icke dyrt, ty tiderna äro ej goda – jag har haft en massa anbud, hade begärt 3000, men går af för 2000 – det är i alla fall lika mycket som jag fick för snötaflan på Luxembourg, – som fortfarande har sådan succès.

  Luxembourgpalatset Maria
 • Det har varit ett regn af hederslegioner bland målarne nu, mest på Champ-de Mars. Bland de röda band som gjort mig mest glädje är det som gafs åt Muenier, Dagnans elev. Vi firade det hos Dagnans i förrgår. Jag känner mig der (likasom hos Pasteurs) bland rigtiga vänner och bland så utmärkt hyggliga fina menniskor – så propra, andligt och kroppsligt.

  Marsfältet Pascal Dagnan-Bouveret Jean Baptiste Pasteur Jeanne Pasteur Jules-Alexis Muenier
 • Häromdagen var jag på en middag der Puvis de Chavannes tog mig afskildt och rigtigt rörd talade om Sorg – han sade att det rört honom och var så "intimement humain" – och sade att jag, långt ifrån att gå tillbaka, utvecklade mig åt ett bättre, större, enklare – och enkelheten är a och o, sade han. Mamma kan tänka mig att jag var glad. I allmänhet måste jag säga att denna tafla förstås af de bästa fullkomligt rigtigt – Hvad gör det då om några clowner och boulevardièrer icke bry sig om den – om den också icke är "spirituel" i behandling och uppfattning, om den är tarfligt målad.

  Alexandra Edelfelt Pierre Puvis de Chavannes
 • I går var jag med Ellan i Champs Elysées – – Jag är alldeles galen i några unga engelsmän, Brangwyn d'Harcourt, Sidney Brown – de äro de bästa på utställningen – alla pojkar på 25 år. Brangwyn har en packe miraculeuse som öfvergår allt förstånd, som är så vacker, så sagolik så herrliga! Cederström som var der, begrep den ej – det förvånar mig icke, ty om man också kan måla Carl XIIs stöflar behöfver man derför ej begripa sig på poesi.

  Champs-Élysées Karl XII Gustaf Cederström Ellan de la Chapelle Frank Brangwyn George Hartcourt Sidney Brown
 • Mycket finnar på Salongen i går Julius, lille Cedercreutz, fröken Bergroth – i staden finnas dessutom Thilda Bolin, fru Dippel , Kurténs m.fl. Jag har ej sett dem.

  Dagmar Dippell Julius Lindfors (osäker koppling) Matilda Bolin Kurtén Kurtén Bergroth (osäker koppling) Cedercreutz (osäker koppling)
 • Nu är jag rädd att jag gjort en dumhet: Jag skickade utom Berthas turturdufsfärgade hatt två andra simpla, och är rädd att dessa två betala mera i tull än de äro värda. Jag adresserade sändningen till Mamma – skicka Marie dit och bed henne noga framhålla för dem på tullen att de två andra hattarna äro simpla hattar, trädgårds och landthattar, kanske Snoppe Hongberg och de andra tullnärerna då låta tala med sig. Tullen skall jag naturligtvis betala

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Mari / Marie Hongberg
 • Har jag tackat Mamma för vexeln! Jag fick den ganska rigtigt.

  Alexandra Edelfelt
 • I går tog jag min första velociped-lektion. Det gick icke bra ännu – jag är för tung och stark och kniper om maskinen så att den knakar – och då är just en lätt hand ändå det som fordras.

 • Farväl så länge älskade Mamma – Vi ha full sommar med 25 grader i skuggan, sommarkläder, lätta skor, varma aftnar och fullmåne – det duger det. Tusen helsningar till alla från Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • *Mariehamnstelegramet om "På hafvet" var kostligt!

  Mariehamn