Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel ateljéer barn beställningar cyklar dagstidningar födelsedagar fotografier Gud hattar hotell illustration kläder nationalepos pensionat porträtt spårvagnar studentnationer tjänstefolk transportmedel

Paris 24 maj 1895
Älskade Mamma,
Nu har jag varit rigtigt brottsligt lat
att skrifva, och jag kan icke nog be mam-
ma om förlåtelse för min långa tystnad.
Jag är nu ensam sedan snart en vecka,
och det går bättre än jag tänkt. Jag har
ju också en viss vana vid detta lif i
Paris här i min atelier och med mina mång
åriga vänner. Jag sofver och äter middag
i pensionen ännu – egentligen emedan jag der
fått ett rum åt gården der jag sofver
bättre än här, der spårvagnarna, som
alltid, föra ett hiskelligt väsen. Både
för och eftermiddag har jag mina barn
porträtt – det är för mycket för en
vanlig, menniskas nerver – de äro
naturligtvis oroliga som fem och sex
åringar. Jag tar mig derföre frihet
från dessa porträtt till tisdag, således
tre dagar. I morgon firar jag Annies
födelsedag genom att gå till Institut
Pasteur och höra på en Roux' föreläsning
om difteri och om möjligt göra en
croquis af R. under tiden. – Ellan
och pojken tyckas ha det bra i Schwietz.
De äro tills vidare, tills det blir varmare, i
Montreaux (Territet) men draga sedan uppåt
bergen. Der är billigare än här och pojken
lär vara alldeles förtjust i friheten, de vilda
blommorna och sjön och Chillon.
Hon har skickat mig ett kostligt porträtt
af Maitre d'hôtel (Oberkellnern) i det hôtel
de bebo. – Här i Paris lär det finnas mycket
Bed Annie bestyra om 2 nya cassetter till den stora fotografiapparaten.

än Etters och kejserliga familjen i hela
Ryska riket veta något om Finland.
Genom Mosk. Wed. och Ordin ha de flesta
ryssar fått ett alldeles galet begrepp om
oss. – För att reparera sin dabst (om
min nationalitet) bjödo Freedericks mig
på soirée – det var en gammal
rysk furstinna som kände t.o.m
Kalevala, Lönnroth o.d. – men det
är undantag. De andra hade drifvit
sin kunskap om Finland till att känna
Georges Ramsay och Tudeer.
– Vet Mamma att jag nu kan köra
ensam på velociped – det är mycket
roligt. Sjelfva framforslingssättet
har något henrivende i sig – man tycker
sig flyga utan minsta ansträngning –
mindre ansträngning än att gå – Ännu
har jag ej kört ute, endast i manegen.
På tre lektioner har jag lärt mig det
som syntes omöjligt i början. Jag skall
hyra en velociped (bicycle) i sommar
och öfva mig på Haiko – Jag är säker
på att flickorna då också börja på. Jag
kan förstå att man blir passionerad derför.
– Har Mamma fått sidentyget? – Hattarne
äro väl länge sedan framme.
I morgon skall jag tänka på Annie och
gratulera henne i mitt hjerta. Tikkanen
skrifver att jag i höst skall måla Rabbe Wrede
för Nyl. afd. – Dippel var här och bad mig
måla frun i Wiborg – När skall grefvinnan
Raben bli målad? – Och när skall jag få
tid att göra alla mina illustrationer –
det går rundt i min stackars hjerna
när jag tänker på allt detta. Tusen helsningar
till alla. Gud låte Er få vara friska!
Mammas Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Nu har jag varit rigtigt brottsligt lat att skrifva, och jag kan icke nog be mamma om förlåtelse för min långa tystnad.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag är nu ensam sedan snart en vecka, och det går bättre än jag tänkt. Jag har ju också en viss vana vid detta lif i Paris här i min atelier och med mina mångåriga vänner. Jag sofver och äter middag i pensionen ännu – egentligen emedan jag der fått ett rum åt gården der jag sofver bättre än här, der spårvagnarna, som alltid, föra ett hiskelligt väsen.

  Paris
 • Både för och eftermiddag har jag mina barnporträtt – det är för mycket för en vanlig, menniskas nerver – de äro naturligtvis oroliga som fem och sexåringar. Jag tar mig derföre frihet från dessa porträtt till tisdag, således tre dagar.

 • I morgon firar jag Annies födelsedag genom att gå till Institut Pasteur och höra på en Roux' föreläsning om difteri och om möjligt göra en croquis af R. under tiden.

  Institut Pasteur Alexandra Edelfelt Émile Roux
 • Ellan och pojken tyckas ha det bra i Schwietz. De äro tills vidare, tills det blir varmare, i Montreaux (Territet) men draga sedan uppåt bergen. Der är billigare än här och pojken lär vara alldeles förtjust i friheten, de vilda blommorna och sjön och Chillon. Hon har skickat mig ett kostligt porträtt af Maitre d'hôtel (Oberkellnern) i det hôtel de bebo.

  Schweiz Montreux Territet Genèvesjön Château de Chillon Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Här i Paris lär det finnas mycket

  Paris
 • än Etters och kejserliga familjen i hela Ryska riket veta något om Finland. Genom Mosk. Wed. och Ordin ha de flesta ryssar fått ett alldeles galet begrepp om oss.

  Finland Maria Fjodorovna Emilie von Etter Alexander III Kesar Filippovitj Ordin
 • För att reparera sin dabst (om min nationalitet) bjödo Freedericks mig på soirée – det var en gammal rysk furstinna som kände t.o.m Kalevala, Lönnroth o.d. – men det är undantag. De andra hade drifvit sin kunskap om Finland till att känna Georges Ramsay och Tudeer.

  Elias Lönnrot Lev Alexandrovitj de Freedericksz Georg Edvard Ramsay Sten Carl Tudeer
 • Vet Mamma att jag nu kan köra ensam på velociped – det är mycket roligt. Sjelfva framforslingssättet har något henrivende i sig – man tycker sig flyga utan minsta ansträngning – mindre ansträngning än att gå – Ännu har jag ej kört ute, endast i manegen. På tre lektioner har jag lärt mig det som syntes omöjligt i början. Jag skall hyra en velociped (bicycle) i sommar och öfva mig på Haiko – Jag är säker på att flickorna då också börja på. Jag kan förstå att man blir passionerad derför.

  Haiko Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Har Mamma fått sidentyget? – Hattarne äro väl länge sedan framme.

  Alexandra Edelfelt
 • I morgon skall jag tänka på Annie och gratulera henne i mitt hjerta.

  Alexandra Edelfelt
 • Tikkanen skrifver att jag i höst skall måla Rabbe Wrede för Nyl. afd. – Dippel var här och bad mig måla frun i Wiborg – När skall grefvinnan Raben bli målad? – Och när skall jag få tid att göra alla mina illustrationer – det går rundt i min stackars hjerna när jag tänker på allt detta.

  Viborg Dagmar Dippell Johan Jakob Tikkanen Edvard Dippell Lillie Suzanne Raben-Levetzau Rabbe Axel Wrede
 • Tusen helsningar till alla. Gud låte Er få vara friska! Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt
 • *Bed Annie bestyra om 2 nya cassetter till den stora fotografiapparaten.

  Alexandra Edelfelt