Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider ateljéer barn böcker diplomater författare häst historia konstkritik kungar politik presidenter sällskapsliv sommar sommarvillor tävlingar tidningspress väderlek värme

Paris måndag 10 juni
95
Älskade Mamma
Nu tror jag det igen är en evighet
sedan jag skref och jag har att
tacka för bref från Mamma, Annie
och Bertha. – Häromdagen skickade
jag 2 böcker till Annie för att
visa att jag har helsan och mår
bra. "le monde modeme" innehöll
en mycket grann kritik, signerad
L. Gonse, författaren till l'Art Japonais
l'art och Moyen age etc.
Jag hoppas att Ni nu har det
och och trefligt på Haiko. Här
är det som i en bakugn, i
ateliern. Jag kan icke tänka
på den närmaste framtiden
ännu, ty jag måste om några
dagar ha mina barnporträtter
färdiga. Jag har dessutom haft
en dedicace af finl i XIX seklet
att göra åt J. B. Pasteur, som
i morgon reser till Madrid
Kiki har skickat till gubben Pasteur en mycket herrlig illustrerad fransk kunga-
längd, som mycket roat Pasteur. De äro de fasligaste karrikatyrer alle-
samman.

der han blifvit utnämnd till
1ste ambassadsekreterare. Jag har
således varit förfärligt sysselsatt.
Lyckligtvis ha alla varit mycket
nöjda med mitt arbete. Föräldrarna
till porträtten äro i extas. I går
åt jag middag hos dr Chantemesse
med Roux och några andra läkare
jag gick sedan länge och spatserade
med Roux – en slags asket,
som ger en som menniska och
vetenskapsman mycket att tänka
på – d.v.s. man känner sig
sjelf usel och tarflig inför en
sådan verklig karl. – Han är
illa klädd, lefver ytterst sparsamt
är rätt grof och på sak i sitt
språk – men han har det mest
absoluta förakt för penningen.
Han har allt som allt 7000 frcs
som föreläsare i Institut Pasteur.
och deraf ger han (säger hans
äldsta vän, Chantemesse) 1000 åt
fattiga systrar och slägtingar. Han

åker aldrig i vagn, utan tar omnibus
eller går till fots. Vi gingo och talade
om menniskans mål, om tid
och evighet, arbete, vetenskap och
konst. Det är roligt att så huru
han ger Pasteur äran, och talar
anspråkslöst om hvad han sjelf
gjort. Han sade att de 2
sista seklernas stora män varit
Newton, Linné, Lavoisier och
Pasteur, alla andra bara arbets
myror utan geni – och så hade
han en utgjutelse om geniet
som var utmärkt. "Le feu sacré",
dess uppkomst och födelse i en
menneskohjerna o.s.v. och han
slutande också med att vetenskapen
vet ingenting och att "de lärda
vände om som åsmor och oläsligt"
inför de allra fleste gåton i lifvet.
Strindbergs kemi (ty vi talade om
S.) sade han var bara dilettantins
och hugskott. Som sagdt, jag vet
ännu ej om jag skall måla honom
och låta min Haikosommar slopas

till en månad. – I går var det
le grand prix men den som inte
var der var jag. Jag hade nog af
Auteuil för en vecka sedan.
Till Mohrenheim var jag kallad och
resonnerade under en timmes tid om
Corregio d.v.s. gubben orerade, mycket
nöjd med sina alls ej odiskutabla idéer.
Han hade skrifvit till oläsligtministern
för att denna skulle utverka
för
mig
audiens hos Felix Faure – ack så mån
ga omständigheter. – I morgon är
jag bjuden på middag till Mme Menard
Dorian med Leon Daudet, Georges
Hugo m. fl. det blir nog roligt och
muntert. I afton på stor parad –
middag hos Chambure med en
massa gamla fruar och herrar
– Under veckan var jag en afton till-
sammans med Kræmers, frih Ceder-
creutz, Aina Ehrnrooth, fr. Haartman och
fr. Bergrooth – En del af denna karavan
reste till Holland. Endera dagen
skall jag skrifva längre – nu måste
detta skickas af. Förlåt min lakoniska
– Ellan och pojken ha det bra i Schweitz
de äro nu i Caux sur Montreux.
jag vet ej huru högt öfver hafvet. Tusen
helsningar till alla från Mammas Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Nu tror jag det igen är en evighet sedan jag skref och jag har att tacka för bref från Mamma, Annie och Bertha. – Häromdagen skickade jag 2 böcker till Annie för att visa att jag har helsan och mår bra. "le monde moderne" innehöll en mycket grann kritik, signerad L. Gonse, författaren till l'Art Japonais l'art och Moyen age etc.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt L. Gonse
 • Jag hoppas att Ni nu har det och och trefligt på Haiko. Här är det som i en bakugn, i ateliern. Jag kan icke tänka på den närmaste framtiden ännu, ty jag måste om några dagar ha mina barnporträtter färdiga.

  Haiko
 • Jag har dessutom haft en dedicace af finl i XIX seklet att göra åt J. B. Pasteur, som i morgon reser till Madrid der han blifvit utnämnd till 1ste ambassadsekreterare. Jag har således varit förfärligt sysselsatt.

  Madrid Jean Baptiste Pasteur
 • I går åt jag middag hos dr Chantemesse med Roux och några andra läkare jag gick sedan länge och spatserade med Roux – en slags asket, som ger en som menniska och vetenskapsman mycket att tänka på – d.v.s. man känner sig sjelf usel och tarflig inför en sådan verklig karl. – Han är illa klädd, lefver ytterst sparsamt är rätt grof och på sak i sitt språk – men han har det mest absoluta förakt för penningen. Han har allt som allt 7000 frcs som föreläsare i Institut Pasteur. och deraf ger han (säger hans äldsta vän, Chantemesse) 1000 åt fattiga systrar och slägtingar. Hanåker aldrig i vagn, utan tar omnibus eller går till fots. Vi gingo och talade om menniskans mål, om tid och evighet, arbete, vetenskap och konst. Det är roligt att så huru han ger Pasteur äran, och talar anspråkslöst om hvad han sjelf gjort. Han sade att de 2 sista seklernas stora män varit Newton, Linné, Lavoisier och Pasteur, alla andra bara arbetsmyror utan geni – och så hade han en utgjutelse om geniet som var utmärkt. "Le feu sacré", dess uppkomst och födelse i en menneskohjerna o.s.v. och han slutande också med att vetenskapen vet ingenting och att "de lärda vände om som åsmor och oläsligt" inför de allra fleste gåton i lifvet. Strindbergs kemi (ty vi talade om S.) sade han var bara dilettantins och hugskott. Som sagdt, jag vet ännu ej om jag skall måla honom och låta min Haikosommar slopas till en månad. –

  Haiko August Strindberg Jean Baptiste Pasteur Émile Roux André Chantemesse
 • I går var det le grand prix men den som inte var der var jag. Jag hade nog af Auteuil för en vecka sedan.

  Auteuil
 • Till Mohrenheim var jag kallad och resonnerade under en timmes tid om Corregio d.v.s. gubben orerade, mycket nöjd med sina alls ej odiskutabla idéer. Han hade skrifvit till oläsligtministern för att denna skulle utverka för mig audiens hos Felix Faure – ack så många omständigheter. –

  Correggio Félix Faure Arthur von Mohrenheim
 • I morgon är jag bjuden på middag till Mme Menard Dorian med Leon Daudet, Georges Hugo m. fl. det blir nog roligt och muntert.

  Aline Ménard-Dorian Georges Hugo Léon Daudet
 • I afton på stor parad – middag hos Chambure med en massa gamla fruar och herrar

  Emile de Chambure
 • – Under veckan var jag en afton tillsammans med Kræmers, frih Cedercreutz, Aina Ehrnrooth, fr. Haartman och fr. Bergrooth – En del af denna karavan reste till Holland.

  Holland Sofia von Kræmer Emilia Maria Sofia Cedercreutz Aina Ehrnrooth von Haartman Bergroth
 • Endera dagen skall jag skrifva längre – nu måste detta skickas af. Förlåt min lakoniska

 • – Ellan och pojken ha det bra i Schweitz de äro nu i Caux sur Montreux. jag vet ej huru högt öfver hafvet.

  Schweiz Caux sur Montreux Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Tusen helsningar till alla

 • Kiki har skickat till gubben Pasteur en mycket herrlig illustrerad fransk kungalängd, som mycket roat Pasteur. De äro de fasligaste karrikatyrer allesamman.

  Erik Edelfelt Louis Pasteur