Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider ateljéer barn läkare nationaldagar resande resor sjukdomar sommar sommarvillor telefonapparater telegram väderlek världsutställningar varuhus vetenskapsmän

Paris 15 Juli 95
Älskade Mamma,
Jag borde egentligen skrifva till Bertha
och tacka henne för det roliga brefvet.
Svaret kommer nog i sinom tid – jag
ber Mamma bara framföra detta löfte
och min tacksamhet. Roux porträtt
är ganska långt framskridet och
alla anse redan hufvudet mycket
likt och karakteristiskt. I dag har
Jag ändrat ställningen på händerna
till det bättre tror jag. Som der ej
finnes några accessoirer kan hela
taflan ej ta längre tid numera än
8 à 10 dagar – och jag hoppas, med
Guds hjelp att den blir bra.
Han står om morgnarne, som en
staty (pligten, se) från 8 till 10 – dock
ej alla morgnar. Det har varit
svalt och skönt i laboratoriet
och alla menniskor der äro särdeles
vänliga, ändå till les garçons des
laboratoire, som tvättar mina penslar,
skaffa mig trasor och passa upp
mig på allt sätt. – Värst är det
att vara der, en timmes väg härifrån
kl. 8. Jag stiger derför upp kl sex. –

En svensk läkare Dr Sutthoff är
den enda som arbetar i den sal
der jag målar. I går, 14 juillet
var jag på frukost ute hos Pasteur.
Gubben var rätt dålig – kunde just
ej tala, emedan han hade någonslags
sammansnörpning af strupen – det
var mycket sorgligt att se honom.
Jean Baptiste reser med fru och
herrskapet Rochefort, om lördag
till Köpenhamn der de stanna 14 dagar.
Jag träffar dem således der. – Ellan
och Kiki telegraferade från Hamburg
att de skulle resa till Köpenhann –
de äro således der nu efter all
Sannolikhet, ehuru jag ej haft
någon direkt underrättelse från
dem. –
Paris är alls icke outhärdligt nu –
Vädret har varit mycket lagom,
och här träffar man i alla fall
flere bekanta än i någon annan
stad den här tiden på året.
– Jag gläder mig mycket åt att
få tillbringa åtminstone någon tid
af sommarn hos Eder – om jag bara
lyckas med Runx ångrar jag ej

att jag stannat så länge här. Gud
låte Er alla få vara friska och raska
bara! – Jag mår ypperligt och känner
mig mycket en train. Dagnans
reser onsdagen d. 24 först och jag
skall i slutet af veckan ha honom
att se på porträttet.
Just nu har jag kommit till fots
från Institut Pasteur hit till ateliern,
med denne svenske dr Sutthoff – det
har varit en rätt bra promenad.
– Jag undrar om min sändning
från Prinstemps kommit redan?
Telefonera till fru Lindberg i Helsing
fors att hon skickar alltsammans
ut till Haiko så att ni får det.
Der finnes en bricka och några
tyger till dynor åt Mamma, ett
bläckhorn (Louis XV) åt Annie,
brefpapper åt hela familjen m.m.
– parfymflaskor också. Jag ber Mamma
ta det Mamma mest tycker om
och sedan dela ut resten efter
eget godtfinnande. Den stora
lackerade brickan skall Mamma
ha till chocoladkalas.
– Skrif ännu till mig och berätta
litet om huru ni har det. Jag

har ännu tid att få några bref –
de gå på 4 dagar nuförtiden, d. vs
så att jag får dem på 4de dagen.
– Nu måste jag litet vara artig mot
mitt främmande, den svenska doktorn
och får derför lof att sluta – lofvar
dock högtidligt att snart skrifva
fortsättningen. – Chambure är borta
men kommer igen – den ena efter den
andra börjar lemna Paris.
– Måtte jag ännu få se litet af som-
marn när jag kommer till Haiko. –
I går på aftonen var jag ute med den
svenska doktorn och en amerikanska som
bor rue Jouffroy 68 för att se på folklufvet
och balerna en plein air – det har
ändå tacklat nedåt med entusiasmen
sedan den första och briljantaste festen 1878 –
för att icke tala om dem 1889 – tills
vidare oöfverträffade. Det är så lustigt
att på champ de mars så skyltar
med "Administration de l'Exp. Univlle de 1900"
och se dem redan börja på med bro
arbetena till denna utställning. –
Nu farväl, helsa tusen gånger alla
på Haiko från Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag borde egentligen skrifva till Bertha och tacka henne för det roliga brefvet. Svaret kommer nog i sinom tid – jag ber Mamma bara framföra detta löfte och min tacksamhet.

  Berta Edelfelt
 • Roux porträtt är ganska långt framskridet och alla anse redan hufvudet mycket likt och karakteristiskt. I dag har Jag ändrat ställningen på händerna till det bättre tror jag. Som der ej finnes några accessoirer kan hela taflan ej ta längre tid numera än 8 à 10 dagar – och jag hoppas, med Guds hje lp att den blir bra. Han står om morgnarne, som en staty (pligten, se) från 8 till 10 – dock ej alla morgnar. Det har varit svalt och skönt i laboratoriet och alla menniskor der äro särdeles vänliga, ändå till les garçons des laboratoire, som tvättar mina penslar, skaffa mig trasor och passa upp mig på allt sätt. – Värst är det att vara der, en timmes väg härifrån kl. 8. Jag stiger derför upp kl sex. – En svensk läkare Dr Sutthoff är den enda som arbetar i den sal der jag målar.

  Émile Roux John Carlsson Sutthoff
 • I går, 14 juillet var jag på frukost ute hos Pasteur. Gubben var rätt dålig – kunde just ej tala, emedan han hade någonslags sammansnörpning af strupen – det var mycket sorgligt att se honom.

  Louis Pasteur
 • Jean Baptiste reser med fru och herrskapet Rochefort, om lördag till Köpenhamn der de stanna 14 dagar. Jag träffar dem således der. –

  Köpenhamn Jean Baptiste Pasteur Jeanne Pasteur de Rochefort de Rochefort
 • Ellan och Kiki telegraferade från Hamburg att de skulle resa till Köpenhann – de äro således der nu efter all Sannolikhet, ehuru jag ej haft någon direkt underrättelse från dem. –

  Köpenhamn Hamburg Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Paris är alls icke outhärdligt nu – Vädret har varit mycket lagom, och här träffar man i alla fall flere bekanta än i någon annan stad den här tiden på året. – Jag gläder mig mycket åt att få tillbringa åtminstone någon tid af sommarn hos Eder – om jag bara lyckas med Runx ångrar jag ej att jag stannat så länge här. Gud låte Er alla få vara friska och raska bara! – Jag mår ypperligt och känner mig mycket en train. Dagnans reser onsdagen d. 24 först och jag skall i slutet af veckan ha honom att se på porträttet.

  Haiko Anne-Marie Dagnan-Bouveret Pascal Dagnan-Bouveret Émile Roux
 • Just nu har jag kommit till fots från Institut Pasteur hit till ateliern, med denne svenske dr Sutthoff – det har varit en rätt bra promenad. –

  John Carlsson Sutthoff
 • Jag undrar om min sändning från Prinstemps kommit redan? Telefonera till fru Lindberg i Helsingfors att hon skickar alltsammans ut till Haiko så att ni får det. Der finnes en bricka och några tyger till dynor åt Mamma, ett bläckhorn (Louis XV) åt Annie, brefpapper åt hela familjen m.m. – parfymflaskor också. Jag har Mamma ta det Mamma mest tycker om och sedan dela ut resten efter eget godtfinnande. Den stora lackerade brickan skall Mamma ha till chocoladkalas.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt Ludvig XV Lindberg
 • – Skrif ännu till mig och berätta litet om huru ni har det. Jag har ännu tid att få några bref – de gå på 4 dagar nuförtiden, d. Vs så att jag får dem på 4de dagen.

 • – Nu måste jag litet vara artig mot mitt främmande, den svenska doktorn och får derför lof att sluta – lofvar dock högtidligt att snart skrifva fortsättningen. –

  John Carlsson Sutthoff
 • Chambure är borta men kommer igen – den ena efter den andra börjar lemna Paris.

  Emile de Chambure
 • – Måtte jag ännu få se litet af sommarn när jag kommer till Haiko. –

  Haiko
 • I går på aftonen var jag ute med den svenska doktorn och en amerikanska som bor rue Jouffroy 68 för att se på folklufvet och balerna en plein air – det har ändå tacklat nedåt med entusiasmen sedan den första och briljantaste festen 1878 – för att icke tala om dem 1889 – tills vidare oöfverträffade. Det är så lustigt att på champ de mars så skyltar med "Administration de l'Exp. Univlle de 1900" och se dem redan börja på med bro arbetena till denna utställning. –

  John Carlsson Sutthoff N.N.
 • Nu farväl, helsa tusen gånger alla på Haiko

  Haiko