Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ångbåtar födelsedagar föredrag resande resor sjukdomar telefonsamtal telegram vaccin vetenskapsmän

Paris fredag 26 Juli 1895
Älskade Mamma,
förlåt mig att jag icke på så länge låtit
höra af mig – jag trodde näml. att Ellan var
i Helsingfors och hade bedt henne tetefonera
till Mamma om mina planer och om
det som Dagnan sade om Roux porträtt –
Af ett telegram som jag fick i går från
Ellan ser jag att hon ännu är i Hangö,
och att Mamma således ingenting vet om
mitt görande och låtande. – Nåväl – Roux'
porträtt är i dag afslutadt till allmän
belåtenhet på Institut Pasteur. Alla finna
det mycket likt och karakteristiskt.
Dagnan, som var och såg på det härom-
dagen, var mycket nöjd – sade genast
när han såg det: ça y est, och rådde
mig att endast så igenom konturen på
kläderna och några småsaker. Ensemblen
behagade honom mycket. Hos Pasteur
institutets många läkare har porträttet som
sagdt, väckt beundran. Chantimesse säger
att det är bättre att Pasteurs porträtt.

Jag väntar Krohn hit i dag eller i mor-
gon. Skall visa honom porträttet och sedan
packa in så att jag kommer med Köpen-
hamnsbåten om onsdag – fredag
morgon
skulle
jag då vara i Hangö – om allt går väl.
Jag har arbetat som en häst och
porträttet är gjordt på mindre än 14 dagar,
ty Roux har desvärre varit mycket
upptagen och ihjälfrågad – hvad skulle
det då icke ha varit om vintern.
I grunden är jag nöjd att jag målat
porträttet nu, ty jag inser att under
saisonen det varit hardt när omöjligt –
att få en förnuftig séance. – Vädret har
varit rätt kyligt och blåsigt, så att
jag hvarken lidit af värme eller af
längtan till landet. Skall man engång
vara i en stad om sommarn, så skall
det vara i Paris som är mycket lifligt
och vackert just nu om också en massa
snobbar äro borta. Vallgrens ha varit
mycket vänliga emot mig: Söderhjelm och
fr. Lindgren skall jag äta med i afton.
– På min födelsedag hade jag bjudit Vallgrens
Söderhjelm och Stigell på middag, men fann

till min förskräckelse kl. 5 att Söderhjelm
var mankus på Vollgrens – hvarför –
det öfvergår mitt förstånd – att Vallgrens
voro arga på honom o. s. v. – rigtigt
hemlands luft – jag hade ett bråk att
ge återbud åt Meyer, ty Ville Vallgren
är ju heller icke en så fin verldsman att
man icke skulle ha ett litet uppträde att
frukta när han engång är arg. Jag tillstår
att detta bråk, springande, ursäktande
och handskande med rutiga ägg litet förtog
den stora fröjden att fylla 41 år. –
Helsa Annie och säg att jag är henne
mycket tacksam för hennes bref – som
jag icke hinner skrifva nu vill jag emellertid
visa min tacksamhet genom att skicka henne
en autograf af Roux, och en autograf
som heter duga: manuskriptet till hans
berömda föredrag vid läkarekongressen i
Budapest 1893 – uttäggningen af hela
serumterapiens teori – det kan ju vara
ganska lustigt att ha ett sådant papper
med ändringar och ukstrykningar – konceptet
med ett ord, alltsammans skrifvit af Roux.
Jag har haft utmärkt roligt på Institut
Pasteur. Den der entusiasmen och oräddheten
och ungdomligheten det är så ytterst

uppiggande. Roux är den äldsta der, och han
än 42 år. – En ung österrikare, dr Marmoreck,
som nu har funnit en vaccin för ros, barn
sängsfeber och andra postoperatoriska
åkomor (de hålla på med de första försöken nu
och de lyckas – man kan tänka sig att en ung
30 års doktor är förtjust) – sade mig stampande
på golfvet i institut Pasteur: C'est ici le
centre du monde scientifique medical – l'uni-
vers a les yeux sur sous. – Roux är en utmärkt
älskvärd och varm menniska i grunden för dem han
tycker om – men häftig till galenskap – ragerar
skriker, gormar och är för svår mot dem
han anser enfaldiga – många läkare ha
inför mig fått snubbor för dumheter de begått.
– Till laboratorie pojkarne ryter han som
in galning: "Sauve-toi on je ta tue" o.d. små
nätta saker. Men när han klart och enkelt
(alla dugtiga vetenskapsmän tala enkelt så att
en fattig Caicus förstår) talar om invenlationen
om difteri, stelkramp, ros, kolera och
allt det der, då har man verkligen intrycket
af att ha en ovanligt fiffig karl framför
sig. – Det är ändå en fröjd utan like
att vara tillsammans med fiffigt folk och
framstående menniskor – Hvad pengar, och
snobberi och chic förefaller utuselt och
fjolligt i bredd med detta: en framstående
karl. – Den der unga militärläkaren dr Yersin
(så skrifs namnet) som om några dagar reser till
Tonkin igen (han har varit öfverallt och tycker ej om
Europa mera) för att studera pesten, är också en
rigtigt välgörande typ af fanatiker och
entusiast.
Om en vecka råkas vi, med Guds hjelp. Till dess farväl, må väl och helsa alla
Mammas egen Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • förlåt mig att jag icke på så länge låtit höra af mig – jag trodde näml. att Ellan var i Helsingfors och hade bedt henne tetefonera till Mamma om mina planer och om det som Dagnan sade om Roux porträtt – Af ett telegram som jag fick i går från Ellan ser jag att hon ännu är i Hangö, och att Mamma således ingenting vet om mitt görande och låtande. –

  Helsingfors Hangö Alexandra Edelfelt Pascal Dagnan-Bouveret Ellan de la Chapelle
 • Nåväl – Roux' porträtt är i dag afslutadt till allmän belåtenhet på Institut Pasteur. Alla finna det mycket likt och karakteristiskt. Dagnan, som var och såg på det häromdagen, var mycket nöjd – sade genast när han såg det: ça y est, och rådde mig att endast så igenom konturen på kläderna och några småsaker. Ensemblen behagade honom mycket. Hos Pasteur institutets många läkare har porträttet som sagdt, väckt beundran. Chantimesse säger att det är bättre att Pasteurs porträtt.

  Pascal Dagnan-Bouveret André Chantemesse
 • Jag väntar Krohn hit i dag eller i morgon. Skall visa honom porträttet och sedan packa in så att jag kommer med Köpenhamnsbåten om onsdag – fredag morgon skulle jag då vara i Hangö – om allt går väl.

  Köpenhamn Hangö Pietro Krohn
 • Jag har arbetat som en häst och porträttet är gjordt på mindre än 14 dagar, ty Roux har desvärre varit mycket upptagen och ihjälfrågad – hvad skulle det då icke ha varit om vintern. I grunden är jag nöjd att jag målat porträttet nu, ty jag inser att under saisonen det varit hardt när omöjligt – att få en förnuftig séance. –

  Émile Roux
 • Vädret har varit rätt kyligt och blåsigt, så att jag hvarken lidit af värme eller af längtan till landet. Skall man engång vara i en stad om sommarn, så skall det vara i Paris som är mycket lifligt och vackert just nu om också en massa snobbar äro borta. Vallgrens ha varit mycket vänliga emot mig: Söderhjelm och fr. Lindgren skall jag äta med i afton.

  Antoinette Råström Ville Vallgren Werner Söderhjelm Lindgren
 • – På min födelsedag hade jag bjudit Vallgrens Söderhjelm och Stigell på middag, men fanntill min förskräckelse kl. 5 att Söderhjelm var mankus på Vollgrens – hvarför – det öfvergår mitt förstånd – att Vallgrens voro arga på honom o. s. v. – rigtigt hemlands luft – jag hade ett bråk att ge återbud åt Meyer, ty Ville Vallgren är ju heller icke en så fin verldsman att man icke skulle ha ett litet uppträde att frukta när han engång är arg. Jag tillstår att detta bråk, springande, ursäktande och handskande med rutiga ägg litet förtog den stora fröjden att fylla 41 år. –

  Antoinette Råström Robert Stigell Ville Vallgren Werner Söderhjelm
 • Helsa Annie och säg att jag är henne mycket tacksam för hennes bref – som jag icke hinner skrifva nu vill jag emellertid visa min tacksamhet genom att skicka henne en autograf af Roux, och en autograf som heter duga: manuskriptet till hans berömda föredrag vid läkarekongressen i Budapest 1893 – uttäggningen af hela serumterapiens teori – det kan ju vara ganska lustigt att ha ett sådant papper med ändringar och ukstrykningar – konceptet med ett ord, alltsammans skrifvit af Roux.

  Alexandra Edelfelt Émile Roux
 • Jag har haft utmärkt roligt på Institut Pasteur. Den der entusiasmen och oräddheten och ungdomligheten det är så ytterst uppiggande. Roux är den äldsta der, och han än 42 år. – En ung österrikare, dr Marmoreck, som nu har funnit en vaccin för ros, barnsängsfeber och andra postoperatoriska åkomor (de hålla på med de första försöken nu och de lyckas – man kan tänka sig att en ung 30 års doktor är förtjust) – sade mig stampande på golfvet i institut Pasteur: C'est ici le centre du monde scientifique medical – l'univers a les yeux sur sous. – Roux är en utmärkt älskvärd och varm menniska i grunden för dem han tycker om – men häftig till galenskap – ragerar skriker, gormar och är för svår mot dem han anser enfaldiga – många läkare ha inför mig fått snubbor för dumheter de begått. – Till laboratorie pojkarne ryter han som in galning: "Sauve-toi on je ta tue" o.d. små nätta saker. Men när han klart och enkelt (alla dugtiga vetenskapsmän tala enkelt så att en fattig Caicus förstår) talar om invenlationen om difteri, stelkramp, ros, kolera och allt det der, då har man verkligen intrycket af att ha en ovanligt fiffig karl framför sig. – Det är ändå en fröjd utan like att vara tillsammans med fiffigt folk och framstående menniskor – Hvad pengar, och snobberi och chic förefaller utuselt och fjolligt i bredd med detta: en framstående karl. – Den der unga militärläkaren dr Yersin (så skrifs namnet) som om några dagar reser till Tonkin igen (han har varit öfverallt och tycker ej om Europa mera) för att studera pesten, är också en rigtigt välgörande typ af fanatiker och entusiast.

  Europa Tonkin Émile Roux Marmoreck Alexandre Yersin
 • Om en vecka råkas vi, med Guds hjelp. Till dess farväl, må väl och helsa alla