Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ångbåtar åska fängelser herrgårdar instrument kyla modeller (yrken) musik regn resande resor sällskapsliv sommarvillor väderlek värme

Paris söndag d. 28 Juli 95
aftonen
Älskade Mamma,
Nu är jag få första gången på länge
litet nervös – af väntan på Krohn. Sedan
fredag har jag, enligt hans bref, alltjemnt
väntat honom, och jag hade redan bestämdt
min afresa till i morgon afton, för
att kunna taga Köpenhamns båten om
onsdag – men ingen Krohn hörs ännu af.
Jag kan ej heller telegra för till ho-
nom då jag ej vet hvar han finnes.
Jag får väl då lof att resa från
Lübeck nästan lördag och är först om
tisdag i Hfors. Båtarne från Lybeck ha
icke lärt sig att gå det minsta snabbare
på de sista 40 åren – allt den gamla
lunken – afresa lördag kl. 4 och ankomst
till Hfors fram på tisdagen.
Tusen tack för Mammas glada och goda
bref – jag är så innerligt lycklig öfver att
ni alla få vara friska – Gud låte det fort-

fara så. – Ja den långa lådan innehöll
en en cas för Bertha eller Annie, ad
libitum. Jag skall i alla
fall ta en lätt paraply
med. – Roux porträtt väcker allmän
belåtenhet – jag sjelf är nu utled vid
det och skulle helst se det helt annor
lunda – är litet utarbetad och kan icke
se det rigtigt. De der raka linierna
förarga mig nu och målningen förefaller
mig alla dagar sämre – I dag var
Meyer, fröken Lindgren, en fransk lärarinna,
deras vän, en utmärkt söt ung dam,
en rysk målare Bakst några fransmän
samt en svensk dr Ahlström der och
sågo porträttet. Måtte det vara så bra
som de säga – jag är, som sagdt trött
på det sjelf och tycker det kunde
vara helt annorlunda, och isynnerhet
bättre måladt.
Att den Krohn icke kan komma! Jag
tänker han blifvit uppehållen i Nord-
tyskland der det finnes så mycket schles-

svig holsteinsk trä skulptur och krukor
och lergods som ha intresse för honom.
Han, Krohn, skall till England och
skulle stanna två dagar i Paris. –
Vägen öfver Stockholm ids jag ej
tänka på – den är så fasligt lång –
får kanske dock till sist ta den.
Roligt skall det bli att få träffa
Er alla och få njuta af landtlig
stillhet och frid. Men så måste jag
börja med mina olycksaliga illustratio-
ner, som nu äro alldeles på efterkälken.
Och Sjöberg, Sjöberg som sitter i kurran!
Hvar skall jag få Hjalmar och Kung Fjalar
ifrån! – Jag tycker det ändå är rörarande
att hans långafingrighet kom af kärlek
till konsten och harmonikan, – och jag
hoppas och tror att det var mera lätt-
sinne än tjufskhet hos S! – Och alla
våra fina herrar med deras grymt intrassla-
de affärer, konkurser och accorder – äro
de mycket bättre än Sjöberg, stackare!
– Fröken Lindgren reser i morgon öfver
Stettin som lär vara en god väg. Jag
skulle gerna ha rest med henne också.

huru för helst bara jag fått hvila på
sjön och snart komma hem. Måtte
nu bara intet Abrasantzoffar i otal
öfversvämma Haiko. Men de komma
nog – väg visar dem ingen, de hitta ändå!
Jag har af Edra bref ej fått h veta
hvem som är på Gbacka. Är Hannuschka
der? – Jag för står Mamma så innerligt
väl, då Mamma talar om trött heten
efter sällskapandet med Ottelinerna – Detta
att sällskapa och konversera, vore det än
med ljusens englar är det tröttsammaste på
jorden. Jag hade så nog af det i dag med
alla visiterna i ateliern. –
Hade jag fått resa i morgon afton hade vi varit
tillsammans inom en vecka – nu blir det
med Guds hjelp inom halfannan vecka som jag
får krama Mamma och säga hur rysligt roligt
det är att träffa Mamma igen.
Farväl så länge och tusen varma helsningar
till alla på Haiko från Mammas egen
Atte.
Här ha vi åska alla dagar – Stekhett, tungt
och regnskurar med kyla efter.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Nu är jag få första gången på länge litet nervös – af väntan på Krohn. Sedan fredag har jag, enligt hans bref, alltjemnt väntat honom, och jag hade redan bestämdt min afresa till i morgon afton, för att kunna taga Köpenhamns båten om onsdag – men ingen Krohn hörs ännu af. Jag kan ej heller telegra för till honom då jag ej vet hvar han finnes. Jag får väl då lof att resa från Lübeck nästan lördag och är först om tisdag i Hfors. Båtarne från Lybeck ha icke lärt sig att gå det minsta snabbare på de sista 40 åren – allt den gamla lunken – afresa lördag kl. 4 och ankomst till Hfors fram på tisdagen.

  Helsingfors Köpenhamn Lübeck Pietro Krohn
 • Tusen tack för Mammas glada och goda bref – jag är så innerligt lycklig öfver att ni alla få vara friska – Gud låte det fortfara så. –

  Alexandra Edelfelt
 • Ja den långa lådan innehöll en en cas för Bertha eller Annie, ad libitum. Jag skall i alla fall ta en lätt paraply med. –

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Roux porträtt väcker allmän belåtenhet – jag sjelf är nu utled vid det och skulle helst se det helt annorlunda – är litet utarbetad och kan icke se det rigtigt. De der raka linierna förarga mig nu och målningen förefaller mig alla dagar sämre – I dag var Meyer, fröken Lindgren, en fransk lärarinna, deras vän, en utmärkt söt ung dam, en rysk målare Bakst några fransmän samt en svensk dr Ahlström der och sågo porträttet. Måtte det vara så bra som de säga – jag är, som sagdt trött på det sjelf och tycker det kunde vara helt annorlunda, och isynnerhet bättre måladt.

  Léon Bakst Werner Söderhjelm Lindgren Ahlström
 • Att den Krohn icke kan komma! Jag tänker han blifvit uppehållen i Nordtyskland der det finnes så mycket schlessvig holsteinsk trä skulptur och krukor och lergods som ha intresse för honom. Han, Krohn, skall till England och skulle stanna två dagar i Paris. –

  England Tyskland Slesvig-Holstein Pietro Krohn
 • Vägen öfver Stockholm ids jag ej tänka på – den är så fasligt lång – får kanske dock till sist ta den.

  Stockholm
 • Roligt skall det bli att få träffa Er alla och få njuta af landtlig stillhet och frid. Men så måste jag börja med mina olycksaliga illustrationer, som nu äro alldeles på efterkälken. Och Sjöberg, Sjöberg som sitter i kurran! Hvar skall jag få Hjalmar och Kung Fjalar ifrån! – Jag tycker det ändå är rörarande att hans långafingrighet kom af kärlek till konsten och harmonikan, – och jag hoppas och tror att det var mera lättsinne än tjufskhet hos S! – Och alla våra fina herrar med deras grymt intrasslade affärer, konkurser och accorder – äro de mycket bättre än Sjöberg, stackare!

  Sjöberg
 • – Fröken Lindgren reser i morgon öfver Stettin som lär vara en god väg. Jag skulle gerna ha rest med henne också. huru för helst bara jag fått hvila på sjön och snart komma hem. Måtte nu bara intet Abrasantzoffar i otal öfversvämma Haiko. Men de komma nog – väg visar dem ingen, de hitta ändå! Jag har af Edra bref ej fått h veta hvem som är på Gbacka. Är Hannuschka der? – Jag för står Mamma så innerligt väl, då Mamma talar om trött heten efter sällskapandet med Ottelinerna – Detta att sällskapa och konversera, vore det än med ljusens englar är det tröttsammaste på jorden. Jag hade så nog af det i dag med alla visiterna i ateliern. –

  Haiko Gammelbacka gård Stettin Alexandra Edelfelt Hanna von Born Lindgren Ottelin
 • Hade jag fått resa i morgon afton hade vi varit tillsammans inom en vecka – nu blir det med Guds hjelp inom halfannan vecka som jag får krama Mamma och säga hur rysligt roligt det är att träffa Mamma igen. Farväl så länge och tusen varma helsningar till alla på Haiko

  Haiko Alexandra Edelfelt
 • Här ha vi åska alla dagar – Stekhett, tungt och regnskurar med kyla efter.