Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel besök beställningar brev drycker kejsare konsthandel kungligheter kvinnor middag musik porträtt post ryssar sällskapsliv utseende visitkort

Petersburg lördag morgon
Älskade Mamma,
Jag hade tänkt skrifva långt och vidt
och bredt om Etters sista soirée, men
då jag nu hör att ett rekommenderadt bref
skall vara inlemnadt före 4, och jag skall
måla till 1/2 5 på akademin, skrifver jag blott
några ord. – Jo af alla Petersburgs galna
vakare äro Etters ändå de galnaste. från
soiréen kom jag kl. 1/2 4 – omöjligt att komma
förut. – Der voro alla som någonsin varit
på Haiko, plus prinsessor Wassilschtikoff
en basröstad do Dolgoruki m.fl. af systrarna
endast fru Manzey. – Der sjöngs och spelades
(Loris Melikoff) hela tiden – till sist sjöng
fru Nedwedsky mycket, och som jag satt
inkilad i en soffa var det ej att tänka
på att komma lös. Koki reser i mor-
gon, och var denna tillställning en afskeds-
fest för honom. – Genom Lilys sång har
Etters umgänge på de senaste åren blifvit

ännu mycket mera aristokratiskt än
förut. De andra systrarna, som troget
hålla på sin Jakobsonska exklusivitet,
anmärka spetsigt att Emelie och hennes
barn blifvit så fasligt fina nu. –
Der voro en del unga flickor af den
det släta, tysta engelsk ryska typen,
fula, långa, magra och slätkammade.
Med Madame Labouroff, hvilken är en
af de få som apprecierat Scholander, hade
Jag en lång utläggning om Ibsen.
Under aftonen spelades saker af Svendsen
och Grieg. Fru Etter och hennes söner
äro artigheten sjelf vid ett dylikt tillfälle,
och kommo alltjemnt och uppmanade
mig att tala med den och den. – Det
värsta är att jag tillika fick alla dessa
gummors adresser, med tillsägelse att
nödvändigt gå till Mme A. mellan 3 och 4,
till 5 emellan 1/2 5 och 1/2 7, till Mme C mellan
3 och 5, torsdagar och lördagar m.m. – Att
lemna kort i denna goda stad är det ej

fråga om – nej man skall sitta, och sitta länge
och prata, och dricka tevatten, och prata igen
och isynnerhet känna alla menniskor.
– Jag plågar mig med porträttet af H.M.
I går skrapade jag ut alltsammans,
och började beskedligt med en trogen kopia
af Rjepins första studie, som jag och
många med mig ej tycker
är
lik.
I början af nästan vecka går jag till Storfurst
Wladimir – skulle gerna vilja komma hem
i slutet af nästa vecka – får se om
det går – och först vid ett förnyadt
besök här måla fru Runeberg och lilla
Reuterskiöld
I afton stor middag hos Reuterskiölds.
På Akademin vilja de köpa Sorg till
Samlingarna – Jag förklarar att detta är
omöjligt. – De tala om en reproduktion
detta är odrägligt att tänka på. –
Nej nu måste jag gå – måtte ni alla
få vara friska och raska – Skrif igen. Helsa
alla alla från Mammas Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag hade tänkt skrifva långt och vidt och bredt om Etters sista soirée, men då jag nu hör att ett rekommenderadt bref skall vara inlemnadt före 4, och jag skall måla till 1/2 5 på akademin, skrifver jag blott några ord.

  Ryska konstakademien Emilie von Etter
 • Jo af alla Petersburgs galna vakare äro Etters ändå de galnaste. från soiréen kom jag kl. 1/2 4 – omöjligt att komma förut. – Der voro alla som någonsin varit på Haiko, plus prinsessor Wassilschtikoff en basröstad do Dolgoruki m.fl. af systrarna endast fru Manzey. – Der sjöngs och spelades (Loris Melikoff) hela tiden – till sist sjöng fru Nedwedsky mycket, och som jag satt inkilad i en soffa var det ej att tänka på att komma lös. Koki reser i morgon, och var denna tillställning en afskedsfest för honom.

  Sankt Petersburg Haiko Nadine Armfelt Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Eugénie Spetschinsky Dolgorukij Nikolaj von Etter Tariel Loris-Melikov (osäker koppling) Nedvedskij Maria Vasiltjikov (osäker koppling)
 • Genom Lilys sång har Etters umgänge på de senaste åren blifvit ännu mycket mera aristokratiskt än förut. De andra systrarna, som troget hålla på sin Jakobsonska exklusivitet, anmärka spetsigt att Emelie och hennes barn blifvit så fasligt fina nu.

  Nadine Armfelt Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Eugénie Spetschinsky Alexander von Etter Emilia (Emilie) von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter Nikolaj von Etter Paul von Etter
 • Der voro en del unga flickor af den det släta, tysta engelsk ryska typen, fula, långa, magra och slätkammade. Med Madame Labouroff, hvilken är en af de få som apprecierat Scholander, hade Jag en lång utläggning om Ibsen. Under aftonen spelades saker af Svendsen och Grieg. Fru Etter och hennes söner äro artigheten sjelf vid ett dylikt tillfälle, och kommo alltjemnt och uppmanade mig att tala med den och den. – Det värsta är att jag tillika fick alla dessa gummors adresser, med tillsägelse att nödvändigt gå till Mme A. mellan 3 och 4, till 5 emellan 1/2 5 och 1/2 7, till Mme C mellan 3 och 5, torsdagar och lördagar m.m. – Att lemna kort i denna goda stad är det ej fråga om – nej man skall sitta, och sitta länge och prata, och dricka tevatten, och prata igen och isynnerhet känna alla menniskor.

  Emilie von Etter Alexander von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter Nikolaj von Etter Paul von Etter Edvard Grieg Henrik Ibsen Laburov Sven Scholander Johan Svendsen
 • Jag plågar mig med porträttet af H.M. I går skrapade jag ut alltsammans, och började beskedligt med en trogen kopia af Rjepins första studie, som jag och många med mig ej tycker är lik. I början af nästan vecka går jag till Storfurst Wladimir

  Nikolaj II Ilja Repin Vladimir Alexandrovitj
 • skulle gerna vilja komma hem i slutet af nästa vecka – får se om det går – och först vid ett förnyadt besök här måla fru Runeberg och lilla Reuterskiöld

  Naëma Runeberg Louise Reuterskiöld
 • I afton stor middag hos Reuterskiölds.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • På Akademin vilja de köpa Sorg till Samlingarna – Jag förklarar att detta är omöjligt. – De tala om en reproduktion detta är odrägligt att tänka på.

  Ryska konstakademien
 • Nej nu måste jag gå – måtte ni alla få vara friska och raska – Skrif igen. Helsa alla alla från Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt