Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) akademier ateljéer barn beställningar brev fransmän frukost kejsare konsthandel konstutställningar kungligheter middag porträtt sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skulptörer telefoner transportmedel utseende utställningar

Petersburg 10 (22) febr. 96
lördag
Älskade Mamma,
Just nu fick jag Mammas kära och glada bref.
– Jo, jag är fortfarande på ypperligt godt
humör, och allt har gått mig väl i händer
I går morgse var jag hos Wladimir Alsch, blef
genast emottagen och fick förhållnings
ordres. – Han sade att jag nu genast
skulle måla upp en skizz efter en (icke
publicerad) fotografi, som kejserliga familjen
anser vara den bästa, samt i slutet
af Veckan med denna undermålning
komma till honom och derifrån till Vinter
palatset. – Han skulle som i dag tala med
H.M. och sade "j'espère, alors, que l'Empereur
vous accordera quelques séances, – mais
souvenez-vous que je n'ai rien promis" – "Mais
si, Monseigneur, vous m'avez donné une demi
promesse, et personne ne-peut autant
que votre Altesse dans cette affaire. –
I förrgår på aftonen var jag först på
middag hos Etters och kom hem derifrån
"på peterburgski" kl. 2 på natten. Det var
och är alltid hos dem rysligt mycket
främmande som komma och gå. först
var der Varinka Heidens föräldrar. – Jag
I går på aqvarellisterna träffade jag en fransk litteratör Labbé, som känner Stigell
och Vallgren,
och nu
skall skrifva
en bok om
Ryssland.
Han var
naiv, som
fransmän
utom eget
land ofta
äro det –
Farväl
och tusen
helsningar
till alla
från
Mammas
Atte.
Läs skön
Ellan
brefvet,
jag hinner ej
skrifva mera i
dag.

förstår, då jag summerar ihop föräldrarnes
näsor, att Varinkas icke kunnat vara
kortare, men väl mycket större ännu. –
Han ser ut som en methodistprest
med bockskägg utan mustascher. – Så kom
fröken Freedericks, så Madame Manzey,
så Lolia Muravieff, som sjöng ut-
märkt vackert hela aftonen för resten.
– Jo, förut hade der varit en Mansouroff
(kusin till vår bekant) med fru – frun
som en vår varit på Haiko är syster
till grefvinnan Carlowa, Mechlemburgs
gemål. – Hon, fru M. var söt, söt – rigtigt
söt – pigg, liflig glad. – Etters voro glada
öfver att min odolda förtjusning alldeles
öfverensstämde med deras" – Hela
sällskapet stämde möte följande dag
på akademins utställning dit jag
skulle gå med fru Reuterskiöld. – Frukost
hos Rs först för att se på flickan
och hennes kostymer. Hon "Ducky" har
ingen yttre fägring – en blek, mager, grinig
8 års flicka – med apgrimaser, små pliriga
ögon och en stor mun. – Lennart hade
ondt i magen – Med frun reste jag i minister
vagnen till Utställningen der vi gingo
omkring – jag skakade hand med åt-
skilliga menniskor. Fru R. förtjust öfver
sitt porträtt, och förtjust öfver att alla

menniskor tyckte hennes så mycket bättre
än fru Haartmans. – Då jag någongång fick
mera comme il faut
lof att tala med andra, med Lillie,
fru Mansouroff o.a. damer, tog Koki fru
Reuterskiöld om hand. – Reuterskölds
äro ytterst vänliga mot mig nu,
hon är bara solsken och vackert väder.
På utställningen hörde jag att Scheremetieff
köpt Paraske – jag är glad att jag
satt ett ordentligt pris på henne.*)
Såväl gummorna som Paraske slå an
här – det är typer som de känna.
– Så såg jag de från Hfors anlända
taflorna, som Mamma och Ellan haft
bråk med. – Jo Helsingforsvyer och Sveaborg
ställer jag ut, likaså Imatra – Men med
den gulnade Köpenhamnsmarinen och blom-
morna gör jag ingenting. – Jag menade
aqvarellpionerna och aqvarelltulpa-
nerna. – Kan och vill Ellan ännu besvära
sig med dessas afsändande (de äro
upptagna i katalogen som aqvareller)
så vore det bra. – Allmänt solsken
i går, alla ytterst vänliga. Middag hos
fru Manzey – med
grefvinnan
Armfelt Mima,
Baby, Etters allesamman. – De frågade hvar
minut om flickorna ej skulle komma,
och om Ellan ej skulle göra allvar af sin
*) 1500 rubel – i Finland hade jag begärt 2000
mark. –
Etters (utom fru Etter, som ej var der) tyckte mycket om Ellans porträtt).

hitresa. Jag svarade jo. hvilket till efter-
rättelse länder. – På aftonen hade
jag lofvat teckna af den högst egendomliga
johannesdöparentypen, bildhuggaren
Beklemischeff på aqvarellistsällskapet
(Akademin) – halfdöd af sömn och trötthet
reste jag de 5 versten (och icke mera) från
Sergievskaïa till Was. Ostr. – och tecknade
B. – och kom igen hem kl. 2 – De äro galna
med sitt vakande här. Derför hinna de
ej heller arbeta. – Jag skall måla i
officeren Backmansons atelier skizzen
till Kejsarporträttet – (på Akademin också).
Måtte Kickis snufva gå öfver snart och
bra. –
I dag hos Runebergs, der jag såg på kostymer
och ljus. – sade att porträttet uppskjöts för
kejsarporträttet. pres. Forsman från Viborg var
der. – Kom derifrån kl. 2. Sitter nu och
väntar på Paul som skall föra mig till
fursten hertigen af Mecklenburg och gr. Carlowa,
hans gemål (i Paris ha de mycket bedt
mig besöka dem i Pburg). – I dag telefonerade
furstinnan Jusupoff till Runeberg (huru
och hvarför?) för att fråga efter min
adress. Betyder det en beställning?
Hon är gräsligt rik. I morgon skall jag på
konstnärsfrukost till den unge Djagiloff
Dagnans vän. I afton middag hos Benois, med
Rjepin, Beklemischeff, Tolstoi o.a. – alla
äro fortfarande mycket vänliga och jag tror jag har artistsuccès.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Just nu fick jag Mammas kära och glada bref. – Jo, jag är fortfarande på ypperligt godt humör, och allt har gått mig väl i händer

  Alexandra Edelfelt
 • I går morgse var jag hos Wladimir Alsch, blef genast emottagen och fick förhållningsordres. – Han sade att jag nu genast skulle måla upp en skizz efter en (icke publicerad) fotografi, som kejserliga familjen anser vara den bästa, samt i slutet af Veckan med denna undermålning komma till honom och derifrån till Vinterpalatset. – Han skulle som i dag tala med H.M. och sade "j'espère, alors, que l'Empereur vous accordera quelques séances, – mais souvenez-vous que je n'ai rien promis" – "Mais si, Monseigneur, vous m'avez donné une demipromesse, et personne ne-peut autant que votre Altesse dans cette affaire.

  Vinterpalatset Nikolaj II Vladimir Alexandrovitj
 • I förrgår på aftonen var jag först på middag hos Etters och kom hem derifrån "på peterburgski" kl. 2 på natten. Det var och är alltid hos dem rysligt mycket främmande som komma och gå. först var der Varinka Heidens föräldrar. – Jag förstår, då jag summerar ihop föräldrarnes näsor, att Varinkas icke kunnat vara kortare, men väl mycket större ännu. – Han ser ut som en methodistprest med bockskägg utan mustascher. – Så kom fröken Freedericks, så Madame Manzey, så Lolia Muravieff, som sjöng utmärkt vackert hela aftonen för resten. – Jo, förut hade der varit en Mansouroff (kusin till vår bekant) med fru – frun som en vår varit på Haiko är syster till grefvinnan Carlowa, Mechlemburgs gemål. – Hon, fru M. var söt, söt – rigtigt söt – pigg, liflig glad. – Etters voro glada öfver att min odolda förtjusning alldeles öfverensstämde med deras" – Hela sällskapet stämde möte följande dag på akademins utställning dit jag skulle gå med fru Reuterskiöld.

  Haiko Ryska konstakademien Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Lovisa Reuterskiöld Varvara Heyden Nikolaj Mansurov (osäker koppling) Muravjev Natalia von Carlowa Elisabeth de Freedericksz Peter Heyden Sophia Heyden Marianna Mansurov Emmanuil Mansurov Georg zu Mecklenburg-Strelitz
 • Frukost hos Rs först för att se på flickan och hennes kostymer. Hon "Ducky" har ingen yttre fägring – en blek, mager, grinig 8 års flicka – med apgrimaser, små pliriga ögon och en stor mun. – Lennart hade ondt i magen

  Louise Reuterskiöld Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • Med frun reste jag i ministervagnen till Utställningen der vi gingo omkring – jag skakade hand med åtskilliga menniskor. Fru R. förtjust öfver sitt porträtt, och förtjust öfver att alla menniskor tyckte hennes så mycket bättre än fru Haartmans. – Då jag någongång fick mera comme il faut lof att tala med andra, med Lillie, fru Mansouroff o.a. damer, tog Koki fru Reuterskiöld om hand. Reuterskölds äro ytterst vänliga mot mig nu, hon är bara solsken och vackert väder.

  Alice von Haartman Lovisa Reuterskiöld Emilia (Emilie) von Etter Nikolaj von Etter Lennart Reuterskiöld Marianna Mansurov
 • På utställningen hörde jag att Scheremetieff köpt Paraske – jag är glad att jag satt ett ordentligt pris på henne.*) *) 1500 rubel – i Finland hade jag begärt 2000 mark. – Såväl gummorna som Paraske slå an här – det är typer som de känna. – Så såg jag de från Hfors anlända taflorna, som Mamma och Ellan haft bråk med. – Jo Helsingforsvyer och Sveaborg ställer jag ut, likaså Imatra – Men med den gulnade Köpenhamnsmarinen och blommorna gör jag ingenting. – Jag menade aqvarellpionerna och aqvarelltulpanerna. – Kan och vill Ellan ännu besvära sig med dessas afsändande (de äro upptagna i katalogen som aqvareller) så vore det bra.

  Helsingfors Finland Köpenhamn Alexandra Edelfelt Larin Paraske Vladimir Sjeremetev Ellan de la Chapelle
 • Allmänt solsken i går, alla ytterst vänliga. Middag hos fru Manzey – med grefvinnan Armfelt Mima, Baby, Etters allesamman. – De frågade hvar minut om flickorna ej skulle komma, och om Ellan ej skulle göra allvar af sin hitresa. Jag svarade jo. hvilket till efterrättelse länder.

  Berta Edelfelt Nadine Armfelt Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Alexandra Edelfelt Alexander von Etter Emilia (Emilie) von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter Nikolaj von Etter Paul von Etter Emilia Lerche Nadezjda Lerche Ellan de la Chapelle
 • På aftonen hade jag lofvat teckna af den högst egendomliga johannesdöparentypen, bildhuggaren Beklemischeff på aqvarellistsällskapet (Akademin) – halfdöd af sömn och trötthet reste jag de 5 versten (och icke mera) från Sergievskaïa till Was. Ostr. – och tecknade B. – och kom igen hem kl. 2 – De äro galna med sitt vakande här. Derför hinna de ej heller arbeta.

  Ryska konstakademien Vladimir Alexandrovitj Beklemisjev Johannes
 • Jag skall måla i officeren Backmansons atelier skizzen till Kejsarporträttet – (på Akademin också).

  Ryska konstakademien Hugo Backmansson Nikolaj II
 • Måtte Kickis snufva gå öfver snart och bra.

  Erik Edelfelt
 • I dag hos Runebergs, der jag såg på kostymer och ljus. – sade att porträttet uppskjöts för kejsarporträttet. pres. Forsman från Viborg var der. – Kom derifrån kl. 2.

  Viborg Naëma Runeberg Paul Emil Forsman Nikolaj II Robert Runeberg
 • Sitter nu och väntar på Paul som skall föra mig till fursten hertigen af Mecklenburg och gr. Carlowa, hans gemål (i Paris ha de mycket bedt mig besöka dem i Pburg).

  Paris Sankt Petersburg Paul von Etter Natalia von Carlowa Georg zu Mecklenburg-Strelitz
 • I dag telefonerade furstinnan Jusupoff till Runeberg (huru och hvarför?) för att fråga efter min adress. Betyder det en beställning? Hon är gräsligt rik.

  Zinaida Nikolajevna Jusupova Robert Runeberg
 • I morgon skall jag på konstnärsfrukost till den unge Djagiloff Dagnans vän.

  Sergej Pavlovitj Djagilev Pascal Dagnan-Bouveret
 • I afton middag hos Benois, med Rjepin, Beklemischeff, Tolstoi o.a. – alla *äro fortfarande mycket vänliga och jag tror jag har artistsuccès.

  Vladimir Alexandrovitj Beklemisjev Albert Benois Ilja Repin Ivan Ivanovitj Tolstoj
 • *I går på aqvarellisterna träffade jag en fransk litteratör Labbé, som känner Stigell och Vallgren, och nu skall skrifva en bok om Ryssland. Han var naiv, som fransmän utom eget land ofta äro det

  Ryssland Paul Labbé Robert Stigell Ville Vallgren
 • *Farväl och tusen helsningar till alla från Mammas Atte. Läs skön Ellan brefvet, jag hinner ej skrifva mera i dag.

  Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle