Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider beställningar föreningar Gud hov (samhälleliga system) inredningar kejsare kläder klimat konstindustri militärer (personer) monarkism palats personlighet porträtt ryssar slott sommar telegram tjänstefolk universitet utseende vår

Grand Hôtel d'Europe
St. Petersbourg.
Rue Michel.
Petersburg fredag 13 mars.
Älskade Mamma!
fastän det är en fredag, och
den 13, och den 13 mars till, så har dagen varit
mycket lycklig för mig, i det att jag blef färdig med
mina skizzer och i tid kunde komma till palatset.
Jag hade litet glömt hur grannt och ståtligt det
är på hofvet, och var mycket barnsligt glad åt
ståten med chevaliergardister, lakejer, löpare och uni-
formerade herrar. Jag blef genast emottagen af
Alexander Michailovitsh, Xenias man, som sade att
Kejsaren skulle komma strax. Jag stälde upp mina
två skizzer, staffliet med porträttet på uti en
biljardsal – mycket vacker för resten (med mahogny,
gult läder och ljusgröna sidenväggar – rika förgyllningar)
och så kom kejsaren, tog saken helt naturligt, satt
sig i det ljus jag ville ha och sätt en timme,
samt lofvade mig flere séancer nästan vecka. – Jag
var verkligen förtjust i honom, så naturlig
och genomvänlig var han. Han tyckte mycket

om mitt utkast, talade om allt möjligt,
om Skutnabb, om Gunnar Berndtsons två
taflor, om Alfthans död, om Universitetet,
om Konstföreningens jubileum, om konst, om
Detaille och – Burne-Jones, konstindusti – Eng-
land, South Kensington – Danmark, hans morför
äldrar, som jag ju kände, om Norden, de ljusa
nätterna – ("je suis tout à fait homme du nord –
rien n'égale pour moi les nuits de juin –
Déjà en Angleterre je ne puis vraiment croire
à l'été, encore moins en Grèce, et dans les
tropiques je souffre litteralement de ces nuits
noires af étouffantes – non, c'est à copenhague
que la vraie impression d'été, de printemps
et de clarté commence pour moi. – Est-ce
que vous ne les regrettez pas quand vous
êtes à Paris"). Så talade han med förtjusning
om Pierre Loti. – Då det var fråga om
Finland sade jag att det skulle väcka jubel
hos Universtetets män att han ville sitta för

deras porträtt – likasom jag talte om att Daehns
telegram väckt jubel – och så skröt jag litet
med den finska konsten och våra unga
förmågor. – Han gör från början till slut
intryck af "bättre folks barn" och en
europé. Om Rjepins porträtt sade han:
Il m'a torturé tout l'hiver dernier, Rjepin,
– et tout ça pour aboutir à ce portrait
à l'expression hautaine et dure – que
je n'ai pas, je l'espère, sade han småleende.
– Han är minst af allt hautain et dur.
och har modrens ögon, hvilket jag sade
honom. Han kom mycket väl ihog Gatschina
och min målning der samt alla de taflor
hans föräldrar ega af mig. Hans yttre är
mycket mera fördelaktigt på nära håll.
fin, ytterst jemn hy – icke gul, men blek –
ljust skägg och vackra goda ögon, med samma
omärkliga kastning som tant Leuhusen och
kejsarinnan – . Han är ej kort egentligen, men

då han alltid är omgifven af kusiner och onklar
som äro långa som Ettrarne, ser han kortare ut.
– Han gaf mig ett uppdrag
– (i målning, naturligtvis),
som är ytterst
hedrande för mig, men som han bad skulle
bli emellan honom och mig. Således ej ett
ord om något. Våra grymma tidningar der hemma!
Med reportrar! – Alldeles ofattligt var det
för mig, att denne unge vänlige och städade
officer i Schuras uniform som satt ensam med
mig i Biljardsalen, pratade och rökte, var
sjelfherrskare öfver 80 miljoner ryssar, Storfurste
till Finland o.s.v., det vill säga verldens mägtigaste
monark. – Han tyckte om min skizz i finsk
gardesuniform, (för universitetet) och bad mig
i Zarskoïe göra en interiör (jag hade smort
till en palatsinteriör de chic). Han bad mig
äfven i Stallet göra ytterligare studier till hästen
(i det andra porträttet, i dragonuniform) – Nu
fortsätter jag brefvet till Ellan – så får Ni
kollationera – Bra gerna skulle jag vilja kom-
ma hem på några dagar – nu går det väl
mindre an än någonsin – som sagdt, allt är så
bra som möjligt för mig – Gud låter Er alla få vara
friska och krya.
Etters helsa – Mammas Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • fastän det är en fredag, och den 13, och den 13 mars till, så har dagen varit mycket lycklig för mig, i det att jag blef färdig med mina skizzer och i tid kunde komma till palatset.

  Vinterpalatset
 • Jag hade litet glömt hur grannt och ståtligt det är på hofvet, och var mycket barnsligt glad åt ståten med chevaliergardister, lakejer, löpare och uniformerade herrar.

 • Jag blef genast emottagen af Alexander Michailovitsh, Xenias man, som sade att Kejsaren skulle komma strax. Jag stälde upp mina två skizzer, staffliet med porträttet på uti en biljardsal – mycket vacker för resten (med mahogny, gult läder och ljusgröna sidenväggar – rika förgyllningar) och så kom kejsaren, tog saken helt naturligt, satt sig i det ljus jag ville ha och sätt en timme, samt lofvade mig flere séancer nästan vecka.

  Alexander Michailovitj Nikolaj II Xenia Alexandrovna
 • Jag var verkligen förtjust i honom, så naturlig och genomvänlig var han. Han tyckte mycket om mitt utkast, talade om allt möjligt, om Skutnabb, om Gunnar Berndtsons två taflor, om Alfthans död, om Universitetet, om Konstföreningens jubileum, om konst, om Detaille och – Burne-Jones, konstindusti – England, South Kensington – Danmark, hans morföräldrar, som jag ju kände, om Norden, de ljusa nätterna – ("je suis tout à fait homme du nord – rien n'égale pour moi les nuits de juin – Déjà en Angleterre je ne puis vraiment croire à l'été, encore moins en Grèce, et dans lestropiques je souffre litteralement de ces nuits noires af étouffantes – non, c'est à copenhague que la vraie impression d'été, de printemps et de clarté commence pour moi. – Est-ce que vous ne les regrettez pas quand vous êtes à Paris"). Så talade han med förtjusning om Pierre Loti.

  Paris England Köpenhamn Danmark Grekland Norden South Kensington Georg von Alfthan Gunnar Berndtson Edward Burne-Jones Kristian IX Édouard Detaille Pierre Loti Louise Nikolaj II Axel Skutnabb (osäker koppling)
 • Då det var fråga om Finland sade jag att det skulle väcka jubel hos Universtetets män att han ville sitta för deras porträtt – likasom jag talte om att Daehns telegram väckt jubel – och så skröt jag litet med den finska konsten och våra unga förmågor.

  Finland Woldemar Karl von Dæhn Nikolaj II
 • Han gör från början till slut intryck af "bättre folks barn" och en europé. Om Rjepins porträtt sade han: Il m'a torturé tout l'hiver dernier, Rjepin, – et tout ça pour aboutir à ce portrait à l'expression hautaine et dure – que je n'ai pas, je l'espère, sade han småleende. – Han är minst af allt hautain et dur. och har modrens ögon, hvilket jag sade honom. Han kom mycket väl ihog Gatschina och min målning der samt alla de taflor hans föräldrar ega af mig. Hans yttre är mycket mera fördelaktigt på nära håll. fin, ytterst jemn hy – icke gul, men blek – ljust skägg och vackra goda ögon, med samma omärkliga kastning som tant Leuhusen och kejsarinnan – . Han är ej kort egentligen, men då han alltid är omgifven af kusiner och onklar som äro långa som Ettrarne, ser han kortare ut.

  Gattjina Maria Fjodorovna Adelaide Leuhusen Alexander von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter Nikolaj von Etter Paul von Etter Nikolaj II Ilja Repin
 • Han gaf mig ett uppdrag – (i målning, naturligtvis), som är ytterst hedrande för mig, men som han bad skulle bli emellan honom och mig. Således ej ett ord om något.

  Nikolaj II
 • Våra grymma tidningar der hemma! Med reportrar! – Alldeles ofattligt var det för mig, att denne unge vänlige och städade officer i Schuras uniform som satt ensam med mig i Biljardsalen, pratade och rökte, var sjelfherrskare öfver 80 miljoner ryssar, Storfurste till Finland o.s.v., det vill säga verldens mägtigaste monark.

  Finland Alexander von Etter Nikolaj II
 • Han tyckte om min skizz i finsk gardesuniform, (för universitetet) och bad mig i Zarskoïe göra en interiör (jag hade smort till en palatsinteriör de chic). Han bad mig äfven i Stallet göra ytterligare studier till hästen (i det andra porträttet, i dragonuniform)

  Tsarskoje Selo
 • Nu fortsätter jag brefvet till Ellan – så får Ni kollationera – Bra gerna skulle jag vilja komma hem på några dagar – nu går det väl mindre an än någonsin – som sagdt, allt är så bra som möjligt för mig – Gud låter Er alla få vara friska och krya. Etters helsa – Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt Emilie von Etter Ellan de la Chapelle