Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel adresser (kommunikation) akademier beställningar brev hotell inredningar kejsare österlandet pass polisen porträtt ryssar telegram tjänstefolk västerlandet

Petersburg. tisdag. 17 mars 1896
(Мастерская проф Кузпецоbа)
atelier prof. Kusnetsoffs
4 лин. дом 3
fjerde linjen hus 3
Bac. Ocтp.
Vass. Ostroff.
Älskade Mamma.
Förtviflad öfver att under tusen svårigheter
måla på hotellet, hörsammade jag
Kusnetsoffs inbjudning och flyttade hit
Och den långa adressen har ofvan är
nu min. Måtte jag icke få ångra
detta steg, taget endast i måleriets
intresse. Jag märker att jag är en
ohjelplig vesterländning, och icke, trots
allt hvad jag hört, ändå kunnat göra
mig någon rigtig föreställning om öster-
ländskt lif. – Då jag kom i går, var
K. ej hemma. Hans tjensteande, Tatjana,
frågade mig då, mycket naturligt, hvar
jag hade mina dynor och lakan,
täcken och madrasser. Jag tillstod skamsen
att jag ej hade några sådana – ryssarna
resa ju alltid med hela sångbestyret och
med egen samovar. (samovar har jag ej
heller, jag fattiga stackare). – Jag glömde

dessutom att många förnäma ryssar
ligga på soffor och bänkar med
skinnpelsar öfver sig – den der furstin-
nan i Moskva, som sedan 20 år
sofver i samma säck af björnhud med
håren inåt hade jag också för tillfället
glömt. Jag skickade derför Tatjana,
det beskedligaste får på jorden,
att jemte sin man Grigori, modell
(naturschik), skynda sig att köpa
lakan och paduschkor. – Min pels fick
tjenstgöra som täcke – Illa sof jag på
en för kort divan. Då jag på aftonen
åt middag hos Carl Armfelt
jublade han åt mina missöden: Sa'
jag inte det förut? Tjotje Nadja
som ju endast har en idealisk, patrio-
tisk kännedom om Ryssland, var förvånad
men kände sig besegrad af fakta.
I morgse fick jag bud efter mig till
polisen att mitt pass ej var bra –
det samma passet som gällt en
månad på hôtel de l'Europe
och der blifvit viseradt.
Lyckligt
vis var Kuznetsoff hemma – kallade
karlen durak och sade att jag målade
kejsarns porträtt – hvarefter hejduken

aflägsnade sig. –
Annars är här mycket bra – snyggt –
ty huset är nytt och tomt – Ett godt
badrum der jag i morgse tog ett bad.
Om en stund kommer Kejsarens
tant, fru Scheremetieff, född Stroganoff
hit med herrskapet, Krusenstjerna.
för att se Kejsarens porträtt.
– Från Akademin har jag fått
beställning på någon af krönings-
momenten – en aqvarell för 1000 rubel
och på en blyertsteckning för 500 rubel –
jemte fritt logis i Moskva i Akademins
hus. – Jag hoppas de ha sängar der!
Som jag i mitt förra bref antydde
har jag något att måla åt
Kejsarn, något som han bad mig
icke tala om tills vidare – detta syssel-
sätter mig nu, endera dagen, i
morgon eller öfvermorgon skall jag
gå dit upp med det. Får
se om jag kan ta betalt för det
åtminstone! Jag blir aldrig rik
och kan aldrig göra kupper à la
Flameng. – Då jag ser hans
alldeles olika porträtter der

kläderna äro bra, men ingenting annat,
och tänker på de pris 10 tusen,
20 tusen o.d. som han fått, så beundrar
jag hans aplomb. – Emellertid är
det ju utmärkt bra att Kejsarn tycker
att detta är det bästa porträtt af
honom, bedt mig komma när som
helst o.s.v. – Detta väcker en helig
vördnad hos alla här. Vous avez
donc des petites entrées aussi!
Min prestige stiger enomt sedan
några dagar.
Gud låte Er alla få vara friska
fortfarande! Då jag fått min Monark
någotsånär färdig tror jag jag lacherar
fru Runeberg på en tid och kommer
hem för att hvila litet.
Kickis bref fröjdade mig outsägligt.
Säg att jag i dag telegraferat till
Ellan – och läs detta för henne.
Jag skall skrifva med det första,
men har nu mycket brådtom,
för att ej hasa ut med tiden så att
Kejsarn hinner fara till Zarskoïe Selo.
Tusen helsningar till alla genom Mammas
egen Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Förtviflad öfver att under tusen svårigheter måla på hotellet, hörsammade jag Kusnetsoffs inbjudning och flyttade hit Och den långa adressen har ofvan är nu min. Måtte jag icke få ångra detta steg, taget endast i måleriets intresse. Måtte jag icke få ångra detta steg, taget endast i måleriets intresse. Jag märker att jag är en ohjelplig vesterländning, och icke, trots allt hvad jag hört, ändå kunnat göra mig någon rigtig föreställning om österländskt lif.

  Nikolaj Dmitrievitj Kuznetsov
 • Då jag kom i går, var K. ej hemma. Hans tjensteande, Tatjana, frågade mig då, mycket naturligt, hvar jag hade mina dynor och lakan, täcken och madrasser. Jag tillstod skamsen att jag ej hade några sådana – ryssarna resa ju alltid med hela sångbestyret och med egen samovar. (samovar har jag ej heller, jag fattiga stackare). – Jag glömde dessutom att många förnäma ryssar ligga på soffor och bänkar med skinnpelsar öfver sig – den der furstinnan i Moskva, som sedan 20 år sofver i samma säck af björnhud med håren inåt hade jag också för tillfället glömt. Jag skickade derför Tatjana, det beskedligaste får på jorden, att jemte sin man Grigori, modell (naturschik), skynda sig att köpa lakan och paduschkor. – Min pels fick tjenstgöra som täcke – Illa sof jag på en för kort divan.

  Moskva Grigori Nikolaj Dmitrievitj Kuznetsov Tatjana
 • Då jag på aftonen åt middag hos Carl Armfelt jublade han åt mina missöden: Sa' jag inte det förut? Tjotje Nadja som ju endast har en idealisk, patriotisk kännedom om Ryssland, var förvånad men kände sig besegrad af fakta.

  Ryssland Nadine Armfelt Carl Alexander Armfelt
 • I morgse fick jag bud efter mig till polisen att mitt pass ej var bra – det samma passet som gällt en månad på hôtel de l'Europe och der blifvit viseradt. Lyckligtvis var Kuznetsoff hemma – kallade karlen durak och sade att jag målade kejsarns porträtt – hvarefter hejduken aflägsnade sig.

  Hôtel de l'Europe Nikolaj Dmitrievitj Kuznetsov Nikolaj II
 • Annars är här mycket bra – snyggt – ty huset är nytt och tomt – Ett godt badrum der jag i morgse tog ett bad.

 • Om en stund kommer Kejsarens tant, fru Scheremetieff, född Stroganoff hit med herrskapet, Krusenstjerna. för att se Kejsarens porträtt.

  Elena Sjeremeteva von Krusenstjerna Nikolaj II
 • Från Akademin har jag fått beställning på någon af kröningsmomenten – en aqvarell för 1000 rubel och på en blyertsteckning för 500 rubel – jemte fritt logis i Moskva i Akademins hus. – Jag hoppas de ha sängar der!

  Moskva Ryska konstakademien
 • Som jag i mitt förra bref antydde har jag något att måla åt Kejsarn, något som han bad mig icke tala om tills vidare – detta sysselsätter mig nu, endera dagen, i morgon eller öfvermorgon skall jag gå dit upp med det. Får se om jag kan ta betalt för det åtminstone! Jag blir aldrig rik och kan aldrig göra kupper à la Flameng. – Då jag ser hans alldeles olika porträtter der kläderna äro bra, men ingenting annat, och tänker på de pris 10 tusen, 20 tusen o.d. som han fått, så beundrar jag hans aplomb. – Emellertid är det ju utmärkt bra att Kejsarn tycker att detta är det bästa porträtt af honom, bedt mig komma när som helst o.s.v. – Detta väcker en helig vördnad hos alla här. Vous avez donc des petites entrées aussi! Min prestige stiger enomt sedan några dagar.

  François Flameng Nikolaj II
 • Gud låte Er alla få vara friska fortfarande! Då jag fått min Monark någotsånär färdig tror jag jag lacherar fru Runeberg på en tid och kommer hem för att hvila litet. Kickis bref fröjdade mig outsägligt. Säg att jag i dag telegraferat till Ellan – och läs detta för henne. Jag skall skrifva med det första, men har nu mycket brådtom, för att ej hasa ut med tiden så att Kejsarn hinner fara till Zarskoïe Selo. Tusen helsningar till alla genom Mammas egen Atte

  Tsarskoje Selo Alexandra Edelfelt Naëma Runeberg Erik Edelfelt Nikolaj II Ellan de la Chapelle