Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

barn brev dagstidningar engelsmän kejsare kläder konst konstnärer konstutställningar kröningar kvinnor lärjungar namnsdagar nattvard parader skräddare tavlor utseende utställningar väderlek

Petersburg onsdag.
[med blyerts: apr.]
Älskade Mamma
I går på middag hos Wolkoffs, och senare
på qvällen hos Etters såg jag Figaro och
Gaulois med långa beskrifningar om
salongen
öppnad 25 april
. I båda bladen berömmes
Roux porträtt – I Gaulois säges t.o.m
att det är det bästa af de fransk-
utländska – Jag fick en så stark hjert-
klappning och blef så till mig då jag
läste allt detta att jag kände på mig att
Jag måste till Paris, efter kröningen, om
också på 2, 3 dagar. Jag hade sålt min
förstfödslorätt för en ärtsoppa, för
den här ryska batvinján – och föreföll
mig som en soldat som öfvergifvit sin
fana. – Det gladde mig ofantligt
att Dagnans nattvard är det mest
betydande verket der. Och Puvis och
alla dessa engelsmän – jag måste se
det, jag förgås om jag ej får vara
konstnär för en dag igen, – istället
för att sitta här och dricka tévatten
och prata persilja med alla dessa chères

Madames från Centralasien.
Det är ju ej deras fel här att de
icke intresserar sig ett dugg för det
som ändå innerst, jag känner det,
är mitt lifs mål och mitt enda raison
d'être! – Hade jag icke den här
krönings aqvarellen så skulle jag ha
kunnat fara nu redan. Jag är rigtigt
bedröfvad och arg – nå, det blir
väl bättre tider. Och här har jag
legat hela vintern nu!
Jag vill se Dagnans tafla – den måste
vara härlig. Han har gjort de flesta lär-
jungarne alldeles unga – Christus står ibland
dem med kalken
höjd
– en glaskalk der
det röda vinet verkar som blod – upphöjd –
och i den andra handen hvilande på brödet –
– Afton och eldbelysning. – Hvad det
är lyckligt att det ändå fins konst-
närer ännu i verlden och land der
man bryr sig om sådant! Och Dagnan!
mitt hjerta slår af stolthet och glädje
för att han, just han gjort detta, för
att jag känner honom, håller af honom
och alltid sagdt: han är ändå ett strå

hvassare än alla de andra. –
Zorn och Thaulow se också ut
att
ha bra
saker – Sargent, Guthrie, Lavery!!!
Jag har börjat frukta att kröningen
ändå ej blir så intressant att se som
man först tycker – Jag tänkte derpå
under paraden. Grannlåt är ej skönhet.
Och effekten blir ej koncentrerad. Det
kan ju vara bra att ha sett också det.
– I dag har jag bestält ny frack-
kostym. Det är också ett öde att
ej få beställa den i Paris, få den
sämre gjord och dyrare här.. Min
landsman skräddare Grönfeldt lofvade
emellertid göra sitt bästa. –
Den 14 maj lära vi resa härifrån
med Tolstoj – Många ha strejkat –
Kusnetsoff (som ej kunde hålla sig längre
utan barkade af till Paris, via Odessa
och Wien, utan att säga bu eller bä)
Zichy, och några andra.
– Den lilla Volkoffska gossen är utmärkt
nätt, mycket nättare än den andra –
och ser ganska fet och frodig ut – en
romersk näsa får han. – I går afton
var der stor volangkastning hos Etters
– alla bekanta, plus ett par fula flickor
till – hvar gång är der alltid 2 eller 4

(alltid parvis) fula systrar som jag ej sett
förr. – Jag framförde till fru Etter
Mammas ursäkter för försummad bref-
skrifning.
I dag interwiew med Beda Stjernschantz
som skall måla blommor, efter kejsar-
tygets mönster, till det inre af permen.
I går interwiewades jag af en medarbetare
i Niva.
Reuterskiölds "Ducky" är så godt som
färdig. – Jag gick ej till Runebergs idag
jag kan ej tänka på 10,000 saker på
en gång. –
Jag för sjelf taflan till Zarskoe om Sön-
dag eller måndag. – Mischa Volkoff
var här och gaf sin välsignelse
åt mitt måleri.
– Paraddagen var här det härligaste sol-
sken och mycket varmt. – Till första
maj kommer jag således ej hem men
hoppas kunna komma till Mammas
namnsdag. –
Tusen helsningar från alla här till Er
alla. Helsa pojken och Ellan från Mam
mas egen
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • I går på middag hos Wolkoffs,

  Sophie Manzey Michail Sergejevitj Volkov
 • och senare på qvällen hos Etters såg jag Figaro och Gaulois med långa beskrifningar om salongen öppnad 25 april. I båda bladen berömmes Roux porträtt – I Gaulois säges t.o.m att det är det bästa af de fransk-utländska – Jag fick en så stark hjertklappning och blef så till mig då jag läste allt detta att jag kände på mig att Jag måste till Paris, efter kröningen, om också på 2, 3 dagar. Jag hade sålt min förstfödslorätt för en ärtsoppa, för den här ryska batvinján – och föreföll mig som en soldat som öfvergifvit sin fana.

  Paris Emilie von Etter Émile Roux
 • Det gladde mig ofantligt att Dagnans nattvard är det mest betydande verket der. Och Puvis och alla dessa engelsmän – jag måste se det, jag förgås om jag ej får vara konstnär för en dag igen, – istället för att sitta här och dricka tévatten och prata persilja med alla dessa chères Madames från Centralasien. Det är ju ej deras fel här att de icke intresserar sig ett dugg för det som ändå innerst, jag känner det, är mitt lifs mål och mitt enda raison d'être! – Hade jag icke den här krönings aqvarellen så skulle jag ha kunnat fara nu redan. Jag är rigtigt bedröfvad och arg – nå, det blir väl bättre tider. Och här har jag legat hela vintern nu!

  Centralasien Pascal Dagnan-Bouveret Pierre Puvis de Chavannes
 • Jag vill se Dagnans tafla – den måste vara härlig. Han har gjort de flesta lärjungarne alldeles unga – Christus står ibland dem med kalken höjd – en glaskalk der det röda vinet verkar som blod – och den andra handen hvilande på brödet – – Afton och eldbelysning. – Hvad det är lyckligt att det ändå fins konstnärer ännu i verlden och land der man bryr sig om sådant! Och Dagnan! mitt hjerta slår af stolthet och glädje för att han, just han gjort detta, för att jag känner honom, håller af honom och alltid sagdt: han är ändå ett strå hvassare än alla de andra.

  Pascal Dagnan-Bouveret Kristus
 • Zorn och Thaulow se också ut att ha bra saker – Sargent, Guthrie, Lavery!!!

  James Guthrie John Lavery John Singer Sargent Frits Thaulow Anders Zorn
 • Jag har börjat frukta att kröningen ändå ej blir så intressant att se som man först tycker – Jag tänkte derpå under paraden. Grannlåt är ej skönhet. Och effekten blir ej koncentrerad. Det kan ju vara bra att ha sett också det.

 • I dag har jag bestält ny frack-kostym. Det är också ett öde att ej få beställa den i Paris, få den sämre gjord och dyrare här.. Min landsman skräddare Grönfeldt lofvade emellertid göra sitt bästa.

  Paris Grönfelt
 • Den 14 maj lära vi resa härifrån med Tolstoj – Många ha strejkat – Kusnetsoff (som ej kunde hålla sig längre utan barkade af till Paris, via Odessa och Wien, utan att säga bu eller bä) Zichy, och några andra.

  Paris Wien Odessa Ivan Ivanovitj Tolstoj Mihály Zichy
 • Den lilla Volkoffska gossen är utmärkt nätt, mycket nättare än den andra – och ser ganska fet och frodig ut – en romersk näsa får han.

  Nikolaj Michailovitj Volkov Sergej Michailovitj Volkov
 • I går afton var der stor volangkastning hos Etters – alla bekanta, plus ett par fula flickor till – hvar gång är der alltid 2 eller 4 (alltid parvis) fula systrar som jag ej sett förr.

  Emilie von Etter
 • Jag framförde till fru Etter Mammas ursäkter för försummad brefskrifning.

  Alexandra Edelfelt Emilie von Etter
 • I dag interwiew med Beda Stjernschantz som skall måla blommor, efter kejsartygets mönster, till det inre af permen.

  Beda Stjernschantz
 • I går interwiewades jag af en medarbetare i Niva.

 • Jag gick ej till Runebergs idag jag kan ej tänka på 10,000 saker på en gång.

  Naëma Runeberg Robert Runeberg
 • Jag för sjelf taflan till Zarskoe om Söndag eller måndag.

  Tsarskoje Selo
 • Mischa Volkoff var här och gaf sin välsignelse åt mitt måleri.

  Michail Sergejevitj Volkov
 • Paraddagen var här det härligaste solsken och mycket varmt.

 • Till första maj kommer jag således ej hem men hoppas kunna komma till Mammas namnsdag.

  Alexandra Edelfelt
 • Tusen helsningar från alla här till Er alla. Helsa pojken och Ellan från Mammas egen Atte.

  Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle