Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

akademier ångbåtar beställningar brev döden hotell middag museer porträtt sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skådespelare supé svenskar teater telegram transportmedel väderlek veckotidningar

Stockholm onsdag afton
Älskade Mamma,
Detta skrifver jag hos målaren Robert
Lundberg på hans frus, Lotten Seeligs
schangtila papper, bara för att icke låta ångbåten
gå utan att ge Er något lifstecken. Från Ellan
hade jag telegram i går, som sade att Ni alla
mådde bra, jag antar Kicki med. – Här bör-
jar det att reda sig galant. Alla äro
utomordentligt vänliga, jag får måla på
konstakademin, har börjat Leffler der,
varit hos Rosen och Nordenfalk, skall i
morgon till Cedeschiöld och Hofstallmästaren
Sager, hvars fru jag sedan 4 år lofvat måla.
Djursholm förföljer mig – I måndags på
middag hos Palmes, i går hos Lefflers.
Hos Palmes var der stor sorg efter Gyldén.
Var det icke märkvärdigt att han lade
Heidenstam kommer i morgon till Stockholm.

ned att dö samma dag jag
kom till Sthlm! I dag propone
rade amanuensen Martin (var det ej han som
var förlofvad med Cotta?) att gå dit (till Gyldén)
och måla af honom som död, men jag refu-
serade emedan det ändå
skulle
blifva lika svårt
att göra ett lefvande porträtt efter detta
likporträtt. Björck som kände honom bättre,
proponerade jag i stället. – På nationalmuseum
har jag ej sett Rydberg, emedan salen under
gick reparation – och är lika glad, ty jag
skulle bestämdt bli ledsen. – Den trefligaste
bekantskap jag gjort är den unge Söndags-
Nisse tecknaren
Albert
Engströms. Han är här
hos Lundbergs jemte dr Santesson på mid-
dag. Han är Heidenstams gode vän.

Efter mitt sätt att se är han en af
de allra bästa här i landet. Han är 27 år
gammal, gift med en Sparre, slägting till
Louis. Jag har bjudit dem och Lundberg
på supé om lördag efter theatern, der
fru Lotten Seelig-Lundberg har en première.
– Om tisdag har Leffler bjudning för
Heidenstam med fru och mig. Fru Susen
Rydberg har jag sökt men ej träffat.
Hon ligger i influenza stackarn!
Hon skref emellertid ett mycket vänligt
bref deri hon tackar mig för besöket. –
Hon bor alldeles ensam ute på
Ekeliden. I akademin är det så
märkvärdigt bekant. Gustaf III,
Sergel, fru Schröderheim, Breda,
Lundberg, Roslin kommer jag nu att

se alla dagar. Leffler målar jag i röd
Oxfords hedersdoktors kappa – jag tror
det blir mycket Tizianskt.
Roligt är att se huru mycket
vi finnar äro väntade till Stockholm
i nästa sommar. Måtte vi bestå
profvet. Vi ha en alldeles oförtjent
prestige här – Meine Wenighet icke
minst, jag böjes till jorden af ödmjukhet
och medvetande om egen uselhet.
Här ha vi snö och 1 grad kallt.
På Skandia har jag nu salong och
liten sängkammare – mycket fint
I går var Wåhlin hos mig.
Nu slutar jag, hoppas ni alla äro
friska och raska. Jag har det ypperligt
och bor som pacha i guld. Luft under
vingarna! – Mammas egen Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Detta skrifver jag hos målaren Robert Lundberg på hans frus, Lotten Seeligs schangtila papper, bara för att icke låta ångbåten gå utan att ge Er något lifstecken. Från Ellan hade jag telegram i går, som sade att Ni alla mådde bra, jag antar Kicki med.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Robert Lundberg Lotten Seelig-Lundberg
 • Här börjar det att reda sig galant. Alla äro utomordentligt vänliga, jag får måla på konstakademin, har börjat Leffler der, varit hos Rosen och Nordenfalk, skall i morgon till Cedeschiöld och Hofstallmästaren Sager, hvars fru jag sedan 4 år lofvat måla.

  Konstakademien Georg von Rosen Henrik Cederschiöld Gustaf Mittag-Leffler Johan Nordenfalk Edvard Sager Ida Sager
 • Djursholm förföljer mig – I måndags på middag hos Palmes, i går hos Lefflers.

  Djursholm Hanna von Born Gustaf Mittag-Leffler Sven Palme Signe Mittag-Leffler
 • Hos Palmes var der stor sorg efter Gyldén. Var det icke märkvärdigt att han lade ned att dö samma dag jag kom till Sthlm! I dag proponerade amanuensen Martin (var det ej han som var förlofvad med Cotta?) att gå dit (till Gyldén) och måla af honom som död, men jag refuserade emedan det ändå skulle blifva lika svårt att göra ett lefvande porträtt efter detta likporträtt. Björck som kände honom bättre, proponerade jag i stället.

  Stockholm Hanna von Born Hugo Gyldén Johanna Cotta Sven Palme Oscar Björck Fredrik Martin
 • På nationalmuseum har jag ej sett Rydberg, emedan salen undergick reparation – och är lika glad, ty jag skulle bestämdt bli ledsen.

  Nationalmuseum Viktor Rydberg
 • Den trefligaste bekantskap jag gjort är den unge Söndags-Nisse tecknaren Albert Engströms. Han är här hos Lundbergs jemte dr Santesson på middag. Han är Heidenstams gode vän. Efter mitt sätt att se är han en af de allra bästa här i landet. Han är 27 år gammal, gift med en Sparre, slägting till Louis. Jag har bjudit dem och Lundberg på supé om lördag efter theatern, der fru Lotten Seelig-Lundberg har en première.

  Verner von Heidenstam Louis Sparre Albert Engström Robert Lundberg Lotten Seelig-Lundberg Carl Gustaf Santesson
 • Om tisdag har Leffler bjudning för Heidenstam med fru och mig.

  Verner von Heidenstam Gustaf Mittag-Leffler Olga von Heidenstam
 • Fru Susen Rydberg har jag sökt men ej träffat. Hon ligger i influenza stackarn! Hon skref emellertid ett mycket vänligt bref deri hon tackar mig för besöket. – Hon bor alldeles ensam ute på Ekeliden.

  Villa Ekeliden Susen Emilia Rydberg
 • I akademin är det så märkvärdigt bekant. Gustaf III, Sergel, fru Schröderheim, Breda, Lundberg, Roslin kommer jag nu att se alla dagar.

  Konstakademien Gustav III Johan Tobias Sergel Carl Fredric von Breda Anna Charlotta Schröderheim Alexander Roslin Gustaf Lundberg
 • Leffler målar jag i röd Oxfords hedersdoktors kappa – jag tror det blir mycket Tizianskt.

  Oxford Tizian Gustaf Mittag-Leffler
 • Roligt är att se huru mycket vi finnar äro väntade till Stockholm i nästa sommar. Måtte vi bestå profvet. Vi ha en alldeles oförtjent prestige här – Meine Wenighet icke minst, jag böjes till jorden af ödmjukhet och medvetande om egen uselhet.

  Stockholm
 • Här ha vi snö och 1 grad kallt.

 • På Skandia har jag nu salong och liten sängkammare – mycket fint I går var Wåhlin hos mig.

  Hôtel Skandia Karl Wåhlin
 • Nu slutar jag, hoppas ni alla äro friska och raska. Jag har det ypperligt och bor som pacha i guld. Luft under vingarna! – Mammas egen Atte

  Alexandra Edelfelt
 • *Heidenstam kommer i morgon till Stockholm.

  Stockholm Verner von Heidenstam