Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

alkohol beställningar brev döden drycker engelsmän finländare föreningar författare fylleri Gud instrument judar konsthistoria middag musik orgel personlighet porträtt punsch resor sällskapsliv sångare svenskar telegram utseende whiskey

Stockholm sönd. d. 6 dec. 96
Älskade Mamma
Tusen tack för det roliga brefvet, som jag, enligt
instruktion genast brände. – icke för att det innehöll
något så brandfarligt just. I går telegraferade jag
till Mariefors, måtte det ha kommit fram i tid.
Nu är jag för ögonblicket så gräsligt trött på
middagar, att jag formligen njuter vid tanken
på att jag ej är bortbjuden i dag. Vore jag
en Cato så skulle jag afsäga mig alla bjudningar
Och sitta inne och arbeta – men nu är jag ingen
Cato, och lider t.o.m. ganska mycket af
prolongerad ensamhet. Märkvärdigt är dock
att de aldrig ha små middagar här, som i
Paris, middagar der konversationen är allmän
öfver bordet. Nej alltid 20 à 30 personer här,
och så är man anvisad till den dam man
får föra till bords. – Alla middagar här likna
hvarandra derför – sluta alla med talet till
värdinnan som sitter till venster om henne.
– I går afton var jag hos gubben Gunnar
Wennerberg på middag – Der voro Snoilskys
Börjesons, hans döttrar svärdöttrar m.fl.
Reinhold L. var här i går och bad mig helsa till Mamma från alla derhemma – de må bra. –
Snoilskys helsa
också
tusenfaldt.

Han är otroligt kry och ser så ungdomlig
ut. Han fyller emellertid 80 år snart. Härom
dagen kom han och såg på hvad jag målade i
Akademin, satte sig ned, diskuterade estetiska
frågor, talte om Burne Jones och andra engels-
män – bevisade sig med ett ord ha följt med de
sista dagarnes konsthistoria. I går improviserade
han mycket på orgel och visade mig ett oratorium
han höll på med. – Han ser ut som om han vore
högst 55 år. Reslig och rak och hurtig, – litet
döf är han, det är det enda. – Mina taflor
framskrida – Leffler måste bli färdig denna
vecka, ty de resa till Paris om lördag.
Fru Sager skall väl också bli färdig nu –
som jag gerna ville resa i dag om 14 dagar
söndagen d. 20 dec. vet jag ej huru det går
med fru Cederschiöld – I hvarje fall kan jag
ju börja henne. Af Gamla fru Sager, som är
en mycket vänlig och prudentlig gumma,
(82 år) har jag gjort på 2 seancer en
mycket lik pastellskizz, så stor som
den
af fröken
Selin. Gumman, som ritat sjelf, är mycket
intresserad. Som ledning, har jag bl.a. en teckning
som Egron Lundgren gjort af hennes 1836.

I allmänhet kan jag ej klagar öfver någonting
annat än att jag haft för mycket af det goda
d.v.s. middagsbjudningar. Det är mig ofattligt
att jag håller ut ännu. Alla äro mycket vänliga
emot mig. – Hos Lovéns var jag häromdagen.
Det var der som hos Thorells enl. flickornas beskrif-
ning. Enkelt och trofast – men också 30 personer
minst. I tisdag satt jag bredvid fru Eva Nan-
sen på en middag. Hon var rätt söt
behaglig
tyckte jag.
– men mera förstånd än hjerta Hon sjöng något
men jag kan ej säga att jag var så begejstrad.
– Hvad skall jag skrifva till Schuvaloffs
Etters? Polia ber mig skrifva till dem
med omgående. Äro de icke besynnerliga?
När jag sagt: Jag kommer, med Guds hjelp,
till Warschau i Januari, och jag nöjer mig med
det pris de vilja betala (hvilket allt jag
gör för Etters skull) så kan jag ju ej annat.
– Emellertid skall jag just nu skrida
till författandet af brefvet. –
Stackars Hertzberg som dött af slag, – det
stod i gårdagens tidningar. Likaså Gubben
Jænisch. – Jag har försummat gum-

man Hermanine gräsligt. – I går var jag så trött
efter Wennerbergska middagen, (som fastän det var
äldre folk, räckte från 6 till 11) att jag ej kunde
förmå mig att gå till Idun, der jag var väntad af
Wieselgen – De dricka ej så mycket här som
i Finland, men de dricka jemnt. Det der djuriska
muschdrickandet från vara värdhus vet man
ej af – men så ha de punsh och whisky och watten.
Farväl älskade Mamma – jag är så under-
ligt lom i hufvudet efter detta pratande
med olika menniskor alla tider och alla tim-
mar på dagen. – I förrgår var jag med
Engström och
Levertin hos Wåhlin – det var mycket roligt
och bara fråga om litteratur. Heidenstam träffade
jag i tisdags. Levertin har reda på allt och tyckes
vara en rusklig poetisk själ. Han ser förskräckligt
judisk ut – som Emanuel, och mera. –
Farväl det här brefvet är lika så incohé-
rent som jag sjelf. Jag skulle behöfva hålla
munnen i 24 timmar och
sedan
sofva i 48. Med Leffler,
fru Sager, gamla fru Sager alltid blir det konver-
sation, och det gör mig nästan galen.
Porträttmålarens, isynnerhet den kringresande
porträttmålarens yrke är ändå ett föraktligt
yrke. – Jag hoppas ni alla mår bra
efter alla festligheter. Gud vare med Er
alla – Mammas egen
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tusen tack för det roliga brefvet, som jag, enligt instruktion genast brände. – icke för att det innehöll något så brandfarligt just. I går telegraferade jag till Mariefors, måtte det ha kommit fram i tid.

  Mariefors gård
 • Nu är jag för ögonblicket så gräsligt trött på middagar, att jag formligen njuter vid tanken på att jag ej är bortbjuden i dag. Vore jag en Cato så skulle jag afsäga mig alla bjudningar Och sitta inne och arbeta – men nu är jag ingen Cato, och lider t.o.m. ganska mycket af prolongerad ensamhet.

  Marcus Procius Cato
 • Märkvärdigt är dock att de aldrig ha små middagar här, som i Paris, middagar der konversationen är allmän öfver bordet. Nej alltid 20 à 30 personer här, och så är man anvisad till den dam man får föra till bords. – Alla middagar här likna hvarandra derför – sluta alla med talet till värdinnan som sitter till venster om henne.

  Paris
 • I går afton var jag hos gubben Gunnar Wennerberg på middag – Der voro Snoilskys Börjesons, hans döttrar svärdöttrar m.fl. Han är otroligt kry och ser så ungdomlig ut. Han fyller emellertid 80 år snart. Häromdagen kom han och såg på hvad jag målade i Akademin, satte sig ned, diskuterade estetiska frågor, talte om Burne Jones och andra engelsmän – bevisade sig med ett ord ha följt med de sista dagarnes konsthistoria. I går improviserade han mycket på orgel och visade mig ett oratorium han höll på med. – Han ser ut som om han vore högst 55 år. Reslig och rak och hurtig, – litet döf är han, det är det enda.

  Konstakademien Carl Snoilsky Edward Burne-Jones John Börjeson Louise Börjeson Gunnar Wennerberg Signe Taube af Odenkat Astrid Fleetwood Gabriella Wennerberg Elin Lewenhaupt Auda Gunhild Bjerre
 • Mina taflor framskrida – Leffler måste bli färdig denna vecka, ty de resa till Paris om lördag. Fru Sager skall väl också bli färdig nu – som jag gerna ville resa i dag om 14 dagar söndagen d. 20 dec. vet jag ej huru det går med fru Cederschiöld – I hvarje fall kan jag ju börja henne. Af Gamla fru Sager, som är en mycket vänlig och prudentlig gumma, (82 år) har jag gjort på 2 seancer en mycket lik pastellskizz, så stor som den af fröken Selin. Gumman, som ritat sjelf, är mycket intresserad. Som ledning, har jag bl.a. en teckning som Egron Lundgren gjort af hennes 1836.

  Paris Egron Lundgren Amelie Cederschiöld Gustaf Mittag-Leffler Ida Sager Josephine Sager Karin Selin
 • I allmänhet kan jag ej klagar öfver någonting annat än att jag haft för mycket af det goda d.v.s. middagsbjudningar. Det är mig ofattligt att jag håller ut ännu. Alla äro mycket vänliga emot mig.

 • Hos Lovéns var jag häromdagen. Det var der som hos Thorells enl. flickornas beskrifning. Enkelt och trofast – men också 30 personer minst.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Lovén Thorell
 • I tisdag satt jag bredvid fru Eva Nansen på en middag. Hon var rätt behaglig tyckte jag. – men mera förstånd än hjerta Hon sjöng något men jag kan ej säga att jag var så begejstrad.

  Eva Nansen
 • Hvad skall jag skrifva till Schuvaloffs Etters? Polia ber mig skrifva till dem med omgående. Äro de icke besynnerliga? När jag sagt: Jag kommer, med Guds hjelp, till Warschau i Januari, och jag nöjer mig med det pris de vilja betala (hvilket allt jag gör för Etters skull) så kan jag ju ej annat. – Emellertid skall jag just nu skrida till författandet af brefvet.

  Warszawa Emilie von Etter Paul von Etter Pavel Andrejevitj Sjuvalov
 • Stackars Hertzberg som dött af slag, – det stod i gårdagens tidningar. Likaså Gubben Jænisch.

  Rafael Hertzberg Alexander Jænisch
 • Jag har försummat gumman Hermanine gräsligt.

  Hermania Edelfelt
 • I går var jag så trött efter Wennerbergska middagen, (som fastän det var äldre folk, räckte från 6 till 11) att jag ej kunde förmå mig att gå till Idun, der jag var väntad af Wieselgen

  Gunnar Wennerberg Harald Wieselgren
 • De dricka ej så mycket här som i Finland, men de dricka jemnt. Det der djuriska muschdrickandet från vara värdhus vet man ej af – men så ha de punsh och whisky och watten.

  Finland
 • Farväl älskade Mamma – jag är så underligt lom i hufvudet efter detta pratande med olika menniskor alla tider och alla timmar på dagen.

  Alexandra Edelfelt
 • I förrgår var jag med Engström och Levertin hos Wåhlin – det var mycket roligt och bara fråga om litteratur.

  Oscar Levertin Albert Engström Karl Wåhlin
 • Heidenstam träffade jag i tisdags.

  Verner von Heidenstam
 • Levertin har reda på allt och tyckes vara en rusklig poetisk själ. Han ser förskräckligt judisk ut – som Emanuel, och mera.

  Oscar Levertin
 • Farväl det här brefvet är lika så incohérent som jag sjelf. Jag skulle behöfva hålla munnen i 24 timmar och sedan sofva i 48. Med Leffler, fru Sager, gamla fru Sager alltid blir det konversation, och det gör mig nästan galen. Porträttmålarens, isynnerhet den kringresande porträttmålarens yrke är ändå ett föraktligt yrke.

  Gustaf Mittag-Leffler Ida Sager Josephine Sager
 • Jag hoppas ni alla mår bra efter alla festligheter. Gud vare med Er alla – Mammas egen Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • *Reinhold L. var här i går och bad mig helsa till Mamma från alla derhemma – de må bra. – Snoilskys helsa också tusenfaldt.

  Carl Snoilsky Alexandra Edelfelt Reinhold Leuhusen Ebba Snoilsky