Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider ateljéer beställningar blommor brev champagne cyklar ekonomi fasta finländare gravar inredningar kejsare kläder konstutställningar kvinnor möbler modeller (yrken) norrmän porträtt sjöjungfrur spårvagnar teater telegram temperatur transportmedel utseende utställningar väderlek vår

Paris, söndag d. 28 Mars 1897
Älskade Mamma,
Hjertlig tack för Mammas kära bref! Mam-
ma behöfver verkligen ej ursäkta sig för att
nyheter saknas i det goda Helsingfors. Jag
är oändligt likgiltig för dem, men brinner
deremot af lust att få höra allt hvad
jag möjligen kan om Er om Ellan och pojken.
Här är alldeles förtjusande. Tänk er
17, 18 grader, sol, blommande fruktträd
och stark ung grönska på vallarne utan
för mitt fönster. Det är som om jag
aldrig lemnat Paris ett ögonblick – alla
äro helt förvånde då jag säger att jag
varit borta i 20 månader. Dagnan
tycker att jag icke bör utställa porträttet
af Kejsaren. han menar att då jag,
med det oförtjent stora namn jag har,
ställa ut ett porträtt af en så känd per-

son, detta då bör kunna jemföras med
Pasteurs porträtt. Han medger att det
är likt, destingueradt i ställning och
färg, men tycker ej om fonden och
säger att det hela är svagare än
mycket annat jag gjort. – Andra,
likgiltiga menniskor vilja naturligtvis
se det på Salongen. 8 dagar har jag
ännu på mig att tveka. – Jag tror dock
jag följer Ds råd, så mycket mera
som jag hört efter och icke kan på
något sätt få ut porträttet före den 30
Juni – då vore det hemma 15 20 Juli
och han kan ju komma i början af
juli till Helsingfors. Min rosqvist-
sjöjungfrutafla tycka alla om och
mena att jag bör göra den färdig –
likaså träskstudien och neckrosorna.
Till Leffler, som lofvat i alla fall
komma hit i slutet af mars, har
jag telegraferat och fått till svar:

Malade, ne serai à Paris que fin avril.
Jag vet ej om jag vågar utställa det
så här utan att litet teckna igenom
ansigtet. – Alla tala om Pasteurs
porträtt, som verkligen tycks lefva i
deras minne
På Nansen festen var jag, d.v.s. på hans
officiella reception på trocadero. Det
var mycket storartadt, och han är en
hjelte här. Han ser otroligt bussig
ut – mycket lång och smärt och smidig
och det ljusa håret, ljusare än hyn
ger något egendomligt arktiskt åt hans
utseende. Mme Eva var mycket elegant
– (för elegant, tycka parisarne som väntat
sig en Ibsenqvinna) der hon satt med
Madame Félix Faure i fondlogen.
Just nu var Le Bargy från th. fr.
här och bad mig när som helst kom-
ma upp på teatern. I afton skall
jag till Madame Pasteur på middag, sedan
jag besökt hans graf under institutet.

Denna krypta, arrangerad af Jean Baptiste
skall vara une merveille, efter modell
af kyrkan i ravenna med mosaiker
och steninläggning. Gumman Pasteur
var rigtigt rörd att se mig och talade
om huru hennes man "vous aimait
comme nu fils". Hos Vallery Radots
der jag träffade henne, var M. Perière,
som förde hem mig i sin vagn. Också
han sade ang. kejsarporträttet: Après
le portrait de Pasteur iI vous sera difficile
d'exposer un portrait d'un homme connu.
Acku Berndtson och hans familj har
jag träffat. Stackars Acku, han kämpar
svårligen med penningebrist! Mi-Careme
dagen åt jag middag med en massa
finnar, Stigell, dr Wahlberg, fröken
Söderhjelm (som bad helsa till Berta)
fr. Lagerborg m.fl. Jag har målat
efter modell redan för sjöjungfrun
Tiden flyger af för mig. Jag tycker
att jag lefva upp igen. Det är ej
att tänka på ålderdom här, alla

äro lika ungdomliga, lika lifvade, lika
"en train". Det är en förunderlig stad
ändå detta, luften, allt hvad som sägs
lifvet verkar på en som champagne.
Det alldeles förtjusande vädret gör
sitt till. från Boulognerskogen kom-
mer just nu genom det öppna fönstret
herrliga "boufféer" af vårdoft.
Alla menniskor se glada ut, de
som gå, de som åka och de som rulla
på velociped. I min atelier trifs
jag ypperligt. Här är så snyggt och
rent och rymligt. Vaserna stå fulla
med hyacinter och gulvivor. –
Det värsta är att hvarje ljud från
gatan hörs hit upp, och jag vaknar
regelbundet af de tunga grönsaks-
lassen som köras till hallarna kl. 3
på morgonen. Kl. 7 börjar tramwayen
tjuta och då flyger jag upp.
Chambure är sig lik, men mår i det
hela bättre än förr. Ingen Koki Etter
ännu. – Ställer jag ej ut i år,

så kom ihog att jag är nästan
gladare och lugnare. Jag ser så tydligt
att bara ens rigtigt goda saker
betyda något, och det gör ingen-
ting om man är borta något år.
Då jag ännu dertill har intet
att förtjäna på denna utställning
så tröstar jag mig lätt.
Härom dagen kom herrskapet Gallatly
och bad mig måla hennes porträtt
endera när jag kommer till London
eller när de komma till Paris.
De bådo helsa mina systrar och
Mamma och tackade för vänskapsfullt
bemötande. Han prutar då ej,
i så fall liknande stora affärsmän
som verkligen äro schangtilare än
gens du monde. – Ett porträtt
så stort som fru Runebergs – 6000
frcs, är ni nöjd med det? Det
är ju väl betaldt, icke sannt?

för ögonblicket tänker jag ej på
Spanien – här är för vackert för
att längta härifrån.
Jag såg i går på öfverståg till möbler-
na i salen – Det fins bara för
mycket att välja på. Var det
icke en hatt Annie ville ha? En
klädning också, – bed henne skicka
måtten.
Farväl, nu måste jag till Pasteurs
och det är långt borta. kl. är nu
5.
Helsa alla hjertligt från Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Hjertlig tack för Mammas kära bref! Mamma behöfver verkligen ej ursäkta sig för att nyheter saknas i det goda Helsingfors. Jag är oändligt likgiltig för dem, men brinner deremot af lust att få höra allt hvad jag möjligen kan om Er om Ellan och pojken.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Här är alldeles förtjusande. Tänk er 17, 18 grader, sol, blommande fruktträd och stark ung grönska på vallarne utanför mitt fönster.

 • Det är som om jag aldrig lemnat Paris ett ögonblick – alla äro helt förvånde då jag säger att jag varit borta i 20 månader.

  Paris
 • Dagnan tycker att jag icke bör utställa porträttet af Kejsaren. han menar att då jag, med det oförtjent stora namn jag har, ställa ut ett porträtt af en så känd person, detta då bör kunna jemföras med Pasteurs porträtt. Han medger att det är likt, destingueradt i ställning och färg, men tycker ej om fonden och säger att det hela är svagare än mycket annat jag gjort. – Andra, likgiltiga menniskor vilja naturligtvis se det på Salongen. 8 dagar har jag ännu på mig att tveka. – Jag tror dock jag följer Ds råd, så mycket mera som jag hört efter och icke kan på något sätt få ut porträttet före den 30 Juni – då vore det hemma 15 20 Juli och han kan ju komma i början af juli till Helsingfors.

  Helsingfors Pascal Dagnan-Bouveret Nikolaj II Louis Pasteur
 • Min rosqvist-sjöjungfrutafla tycka alla om och mena att jag bör göra den färdig – likaså träskstudien och neckrosorna.

  Ville Rosqvist
 • Till Leffler, som lofvat i alla fall komma hit i slutet af mars, har jag telegraferat och fått till svar: Malade, ne serai à Paris que fin avril. Jag vet ej om jag vågar utställa det så här utan att litet teckna igenom ansigtet.

  Paris Gustaf Mittag-Leffler
 • Alla tala om Pasteurs porträtt, som verkligen tycks lefva i deras minne

  Louis Pasteur
 • På Nansen festen var jag, d.v.s. på hans officiella reception på trocadero. Det var mycket storartadt, och han är en hjelte här. Han ser otroligt bussig ut – mycket lång och smärt och smidig och det ljusa håret, ljusare än hyn ger något egendomligt arktiskt åt hans utseende. Mme Eva var mycket elegant – (för elegant, tycka parisarne som väntat sig en Ibsenqvinna) der hon satt med Madame Félix Faure i fondlogen.

  Palais de Trocadéro Henrik Ibsen Fritjof Nansen Eva Nansen Berthe Faure
 • Just nu var Le Bargy från th. fr. här och bad mig när som helst komma upp på teatern.

  Théâtre-Français Charles le Bargy
 • I afton skall jag till Madame Pasteur på middag, sedan jag besökt hans graf under institutet. Denna krypta, arrangerad af Jean Baptiste skall vara une merveille, efter modell af kyrkan i ravenne med mosaiker och steninläggning.

  Institut Pasteur Ravenna Jean Baptiste Pasteur Louis Pasteur Marie Pasteur
 • Gumman Pasteur var rigtigt rörd att se mig och talade om huru hennes man "vous aimait comme nu fils". Hos Vallery Radots der jag träffade henne, var M. Perière, som förde hem mig i sin vagn. Också han sade ang. kejsarporträttet: Après le portrait de Pasteur iI vous sera difficile d'exposer un portrait d'un homme connu.

  Nikolaj II René Vallery-Radot Marie Pasteur Marie-Louise Vallery-Radot Henry Pereire
 • Acku Berndtson och hans familj har jag träffat. Stackars Acku, han kämpar svårligen med penningebrist!

  Axel Berndtson Marie Louise Berndtson
 • Mi-Careme dagen åt jag middag med en massa finnar, Stigell, dr Wahlberg, fröken Söderhjelm (som bad helsa till Berta) fr. Lagerborg m.fl.

  Berta Edelfelt Signe Lagerborg (osäker koppling) Robert Stigell Ferdinand Wahlberg Alma Söderhjelm
 • Jag har målat efter modell redan för sjöjungfrun

 • Tiden flyger af för mig. Jag tycker att jag lefva upp igen. Det är ej att tänka på ålderdom här, alla äro lika ungdomliga, lika lifvade, lika "en train". Det är en förunderlig stad ändå detta, luften, allt hvad som sägs lifvet verkar på en som champagne. Det alldeles förtjusande vädret gör sitt till. från Boulognerskogen kommer just nu genom det öppna fönstret herrliga "boufféer" af vårdoft. Alla menniskor se glada ut, de som gå, de som åka och de som rulla på velociped.

  Bois de Boulogne
 • I min atelier trifs jag ypperligt. Här är så snyggt och rent och rymligt. Vaserna stå fulla med hyacinter och gulvivor. – Det värsta är att hvarje ljud från gatan hörs hit upp, och jag vaknar regelbundet af de tunga grönsakslassen som köras till hallarna kl. 3 på morgonen. Kl. 7 börjar tramwayen tjuta och då flyger jag upp.

 • Chambure är sig lik, men mår i det hela bättre än förr.

  Emile de Chambure
 • Ingen Koki Etter ännu.

  Nikolaj von Etter
 • Ställer jag ej ut i år, så kom ihog att jag är nästan gladare och lugnare. Jag ser så tydligt att bara ens rigtigt goda saker betyda något, och det gör ingenting om man är borta något år. Då jag ännu dertill har intet att förtjäna på denna utställning så tröstar jag mig lätt.

 • Härom dagen kom herrskapet Gallatly och bad mig måla hennes porträtt endera när jag kommer till London eller när de komma till Paris. De bådo helsa mina systrar och Mamma och tackade för vänskapsfullt bemötande. Han prutar då ej, i så fall liknande stora affärsmän som verkligen äro schangtilare än gens du monde. – Ett porträtt så stort som fru Runebergs – 6000 frcs, är ni nöjd med det? Det är ju väl betaldt, icke sannt?

  Paris London Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Naëma Runeberg Alexandra Edelfelt John Gallatly Edith Gallatly
 • Det är ju väl betaldt, icke sannt? för ögonblicket tänker jag ej på Spanien – här är för vackert för att längta härifrån.

  Spanien
 • Jag såg i går på öfverståg till möblerna i salen – Det fins bara för mycket att välja på.

 • Var det icke en hatt Annie ville ha? En klädning också, – bed henne skicka måtten.

  Alexandra Edelfelt
 • Farväl, nu måste jag till Pasteurs och det är långt borta. kl. är nu 5. Helsa alla hjertligt från Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt Marie Pasteur