Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

allianser brev dagstidningar danstillställningar drottningar författare hattar hellenismen illustration kläder konstutställningar krig kvinnor maskerader middag nordbor politik politiker republikanism ryssar sällskapsliv salonger sjöjungfrur sjukdom (tillstånd) skådespelare skulptur soaréer tavlor utseende utställningar

Paris 12 april 1897 (Måndag)
Älskade Mamma,
Tusen tack för Mammas långa och glada bref!
Jag har varit alldeles förbi af tvekan
och trötthet hela denna sista vecka, och
det var derför så uppiggande att få Mam-
mas hurtiga ord. Jag slutade med att
i dag på morgonen definitivt skicka till
Salongen – "Rosquist-Sjöjungfrun" träsket
och näckrosorna – ingenting annat
skulle jag hållit R.-sjöjungfrun ännu en
vecka skulle jag ha målat om hela
taflan, och förstört det lilla som var
bra deri. Nu är det tjugo år sedan
1877 då jag utstälde drottning Blanca,
och lika galen är jag som då. Ordentligt
sjuk då utställningstiden nalkas, utan
förmåga att se och tänka och bedöma
sakerna lugnt. Dagnans råd att
göra just som jag gjort var afgörande.
annars tror jag hade jag ej skickat
något. – Förkyld är jag dessutom
och har snufva. – Till Ellan skref jag
om kostymbalen hos Operans direktör
Gaillard, med dess spanska prägel. Mme
Artôt har en moderlig vänskap för
mig och bjuder mig ständigt till sig – hon
var också orsaken till att jag kom till Gaillard
hvilken är som hemma hos sig hos Artôt.
Juhani Aho är här – jag åt middag hos honom i förrgår.

I går var jag på middag och stor soirée
hos Ménard-Dorians – en helt annan
verld – litterär artistisk. Madame Menard
Dorian, vid hvars venstra sida jag satt vid
middagen är en bra intagande gråhårig
dam. Gubben hennes man är deputerad
och de räknas till den republikanska aristo-
kratin. Svärsonen Georges Hugo är rätt
behaglig – för rik och bortskämd. Dottern
Mme Hugo är mycket vacker – har i syn-
nerhet ett skratt som är förtjusande.
En nièce född Dora Dorian, gift med
literatören Ajalbert, är mycket intagande
litet excentrisk – hennes mor är en rysk
furstinna, som redan flere år är ute och
reser med någon aktör – halftokig lär hon
vara. Der voro Madame Adam
(som icke behagar mig) Clemenceaus,
Georges Sands dotterdotter, gift med en
målere L'hôte poeterna Marieton
Georges Rodenbach, Leon Daudet
m.fl. Massor målare och bildhuggare.
Menard-Dorians ha alltid mycket
protegerat Vallgrens. De äro ett
af de få hem der man ser mycket
modern konst – Lille Hugos (dottersonens
silfver är fabriceradt af Ville Vallgren
hans en liten stol är skulpterad af
Jag vet ej hvem som skickat mig alla de numror af Nya Pressen som innehålla något
om polemiken med Wænerberg. Jag är så glad att ej ha varit
hemma under allt detta och haft slarfvar med i det byket.

Dampt – det blir en bortskämd liten herre
med tiden, åtminstone hvad konst beträffar.
– Georges Hugo är mycket intagen af
Norden, (Stockholm om vintern, dit han
gjorde sin bröllopsresa) Ibsen och skandi-
navisk konst. "C'est le pays le plus
admirable de la terre" sade han.
Det blefve svårt att räkna upp alla
de celebriteter som voro der. Nu protegera
de Björn Björnson och försöka få
honom att sätta upp några nordiska
pjeser på Odeon – frun sjunger hos
dem om 14 dagar. Det är roligt att
vara hos menniskor som äro så all-
mänt europeiska, så beresta och så
kunniga. Mme Menard blef alldeles
utom sig då vi talade om Grekland –
de äro greker och filhellener af
själ och hjerta, såsom det anstår
fränder till den som skrifvit "les
Orientales". Mme Ménard Dorians far
var minister och hemma från Mont-
béliard. Det är så lustigt att jag mycket
väl känner hennes kusiner Lalance
der, likasom jag känner hela staden.
Jag pratade med folk till höger och venster –
det är verkligen som om jag ej varit borta
från Paris en dag. – En korrespondent
till Neue fr. Presse, Frischauer, var mycket
pratsam. Han var här just nu med Mme
Clemanceau för att se tsarens porträtt. I all-

mänhet är hela denna verld ytterst skeptisk
vis à vis ryskfranska alliancen. Egentligen
är det nu bara de officiella kretsarne och
folket som tro på den. Att första verkningen
af denna allians är aktionen mot Grekland
förargar alla – men ett krig, ett allmänt europeiskt
krig vilja de dock undvika. – Intressant
var en massa melodramatiska nummer
utförda af en ung aktris vid Odéon
Mlle Laparcérie. Hon gjorde det mycket
bra – sjöng ibland några strofer och deklame-
rade de andra till pianoackompagnement.
Några saker af Victor Hugo togo sig mycket
bra ut så – ehuru jag i allmänhet ej
är så förtjust i genren. hon såg
underligt indisk ut denna flicka –
icke sannt – med de gula blommorna vid öronen?
Bara utseende för en tragedienne,
för resten. – Mycket trött
kom jag derifrån kl. 1 med
Vallgrens. I dag på morgonen
foro de af med taflorna.
Det är som om jag undergått
en operation nu – Jag är slö
både af detta och af snufvan.
– Farväl – helsa alla
och bed flickorna snart
skicka sina mått. – Jag har
sett på hattar åt Berta och
är i stort bryderi. De äro så under-
liga, hattarna nu. Farväl, skrif
snart igen – jag är så lycklig då
jag får bref. Mammas egen
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tusen tack för Mammas långa och glada bref! Jag har varit alldeles förbi af tvekan och trötthet hela denna sista vecka, och det var derför så uppiggande att få Mammas hurtiga ord.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag slutade med att i dag på morgonen definitivt skicka till Salongen – "Rosquist-Sjöjungfrun" träsket och näckrosorna – ingenting annat skulle jag hållit R.-sjöjungfrun ännu en vecka skulle jag ha målat om hela taflan, och förstört det lilla som var bra deri.

  Ville Rosqvist
 • Nu är det tjugo år sedan 1877 då jag utstälde drottning Blanca, och lika galen är jag som då. Ordentligt sjuk då utställningstiden nalkas, utan förmåga att se och tänka och bedöma sakerna lugnt. Dagnans råd att göra just som jag gjort var afgörande. annars tror jag hade jag ej skickat något. – Förkyld är jag dessutom och har snufva.

  Pascal Dagnan-Bouveret Blanka
 • Till Ellan skref jag om kostymbalen hos Operans direktör Gaillard, med dess spanska prägel. Mme Artôt har en moderlig vänskap för mig och bjuder mig ständigt till sig – hon var också orsaken till att jag kom till Gaillard hvilken är som hemma hos sig hos Artôt.

  Parisoperan Désirée Artôt Pierre Gailhard Ellan de la Chapelle
 • I går var jag på middag och stor soirée hos Ménard-Dorians – en helt annan verld – litterär artistisk. Madame Menard Dorian, vid hvars venstra sida jag satt vid middagen är en bra intagande gråhårig dam. Gubben hennes man är deputerad och de räknas till den republikanska aristokratin. Svärsonen Georges Hugo är rätt behaglig – för rik och bortskämd. Dottern Mme Hugo är mycket vacker – har i synnerhet ett skratt som är förtjusande. En nièce född Dora Dorian, gift med literatören Ajalbert, är mycket intagande litet excentrisk – hennes mor är en rysk furstinna, som redan flere år är ute och reser med någon aktör – halftokig lär hon vara. Der voro Madame Adam (som icke behagar mig) Clemenceaus, Georges Sands dotterdotter, gift med en målere L'hôte poeterna Marieton Georges Rodenbach, Leon Daudet m.fl. Massor målare och bildhuggare.

  Juliette Adam George Sand Aline Ménard-Dorian Paul Ménard-Dorian Georges Hugo Pauline Hugo Jean Ajalbert Dora Dorian Kapitolina Dorian Aurore Dudevant-Sand Frédéric Lauth Paul Mariéton Georges Rodenbach Léon Daudet Paul Clemenceau Sophie Clemenceau
 • Menard-Dorians ha alltid mycket protegerat Vallgrens. De äro ett af de få hem der man ser mycket modern konst – Lille Hugos (dottersonens silfver är fabriceradt af Ville Vallgren hans en liten stol är skulpterad af Dampt – det blir en bortskämd liten herre med tiden, åtminstone hvad konst beträffar.

  Antoinette Råström Ville Vallgren Aline Ménard-Dorian Paul Ménard-Dorian Jean Hugo Jean Dampt
 • Georges Hugo är mycket intagen af Norden, (Stockholm om vintern, dit han gjorde sin bröllopsresa) Ibsen och skandinavisk konst. "C'est le pays le plus admirable de la terre" sade han.

  Stockholm Norden Henrik Ibsen Georges Hugo
 • Det blefve svårt att räkna upp alla de celebriteter som voro der. Nu protegera de Björn Björnson och försöka få honom att sätta upp några nordiska pjeser på Odeon – frun sjunger hos dem om 14 dagar.

  Théâtre de l'Odéon Bjørn Bjørnson Ingeborg Bjørnson Aline Ménard-Dorian Paul Ménard-Dorian
 • Det är roligt att vara hos menniskor som äro så allmänt europeiska, så beresta och så kunniga. Mme Menard blef alldeles utom sig då vi talade om Grekland – de äro greker och filhellener af själ och hjerta, såsom det anstår fränder till den som skrifvit "les Orientales". Mme Ménard Dorians far var minister och hemma från Montbéliard. Det är så lustigt att jag mycket väl känner hennes kusiner Lalance der, likasom jag känner hela staden. Jag pratade med folk till höger och venster – det är verkligen som om jag ej varit borta från Paris en dag.

  Paris Montbéliard Grekland Victor Hugo Lalance Lalance Aline Ménard-Dorian Paul Ménard-Dorian Pierre-Frédéric Dorian
 • En korrespondent till Neue fr. Presse, Frischauer, var mycket pratsam. Han var här just nu med Mme Clemanceau för att se tsarens porträtt.

  Nikolaj II Sophie Clemenceau Otto Frischauer
 • I allmänhet är hela denna verld ytterst skeptisk vis à vis ryskfranska alliancen. Egentligen är det nu bara de officiella kretsarne och folket som tro på den. Att första verkningen af denna allians är aktionen mot Grekland förargar alla – men ett krig, ett allmänt europeiskt krig vilja de dock undvika.

  Grekland
 • Intressant var en massa melodramatiska nummer utförda af en ung aktris vid Odéon Mlle Laparcérie. Hon gjorde det mycket bra – sjöng ibland några strofer och deklamerade de andra till pianoackompagnement. Några saker af Victor Hugo togo sig mycket bra ut så – ehuru jag i allmänhet ej är så förtjust i genren. hon såg underligt indisk ut denna flicka – icke sannt – med de gula blommorna vid öronen? Bara utseende för en tragedienne, för resten.

  Théâtre de l'Odéon Cora Laparcerie
 • Mycket trött kom jag derifrån kl. 1 med Vallgrens.

  Antoinette Råström Ville Vallgren
 • I dag på morgonen foro de af med taflorna. Det är som om jag undergått en operation nu – Jag är slö både af detta och af snufvan.

 • Farväl – helsa alla och bed flickorna snart skicka sina mått. – Jag har sett på hattar åt Berta och är i stort bryderi. De äro så underliga, hattarna nu. Farväl, skrif snart igen – jag är så lycklig då jag får bref. Mammas egen Atte.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • *Juhani Aho är här – jag åt middag hos honom i förrgår.

  Juhani Aho
 • *Jag vet ej hvem som skickat mig alla de numror af Nya Pressen som innehålla något om polemiken med Wænerberg. Jag är så glad att ej ha varit hemma under allt detta och haft slarfvar med i det byket.

  Thorsten Waenerberg