Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

arkitektur ateljéer barn brev engelska engelsmän grekiska hotell idrott inredningar kanoter kläder kvinnor landsbygd landskap (fysiska helheter) latin mat nationalkaraktär palats post rodd sjukdom (tillstånd) skolor slussar sommarvillor sportkläder språk träd transportmedel utseende Villa Edelfelt

Det är för tokigt med det här brefvet som väntat
en vecka på att bli afslutadt. Jag har emellertid
skrifvit 2 andra till Mamma sedan jag börjat detta.
fortsatt söndag morgon d. 13 juni
Ravenscroft,
Ditton Hill,
Surbiton.
Måndag 7 juni
Älskade Mamma,
Sedan lördag morgon är jag härute
men reser in tillbaka till London dit
frun kommer efter mig för att bli målad.
Här i vanliga rum är det ändå
svårare, tror jag, än i en atelier, och
så tycker jag på dem här att de
hellre se att saken ordnas på det
sättet. Värst är att jag ej får
hålla ateliern längre än till tisdag
8 dagar – den 16. – Här är det
mycket stillsamt – litet för mycket
sport bara. Mycket vackert
dessutom. Dessa engelska villor
äro idealet af landthus, så
vackra, så solida och trefliga – men
väl små – Rummen äro ej högre och
ej större än rummen på Haiko, utan
Skrif till Hotellet eller till Paris.

salongen och matsalen och ett par rum
till. tre våningar .d.v.s två och en
vindsvåning. Mycket vackert och
mycket engelskt inredt. Sedan jag
tecknat litet på lördagen frågade de
om jag var älskare af rowing –
Jag svarade jo och så var hela
familjen om en stund klädd i
Canotier kostymer och så bar det af
– i en fin Kapproddsbåt togo vi plats
och jag som ville försöka att ro med
dessa durkdrifna roddare fick sitta och
skämmas 1o för min tjocka kläder
2o för min tjocka mage 3o för min
tjocka skalle dit deras principer
i rowing aldrig ville tränga in. –
Sedan jag hade rott några "miles"
var jag glad att få gå tillbaka
och tog då jemte Mr Gallatly
och hans
2 äldre
söner vägen öfver Hampton
Court. Hvad det är förtjusande
detta stora gamla slott med en
idealisk gammal park omkring.

– och boskap betande och cricketspelare
på dessa vida herrliga ängar med
månghundraåriga ekar, almar och
lindar. Jag tror att det icke i
verlden fins sådana träd och en
sådan grönska som här. –
Thames med de tusental kanoteran
de – lika mycket damer som her-
rar, är också något lustigt. Der finnes
slussar och ingenting kan vara mera pittoreskt
än dessa kalla bassiner der innan slussportarna
öppnas. De äro så fulla af små eleganta farkoster
af alla slag, med hvit-och ljusklädda menniskor
i att man alls ej ser vattnet. De många
vackra damerna sågo ut som rosor kastade i en
marmorbassin. Det är i sportkostymer engelskor
na skola ses – Inte i evening dress – då
de få något utklädt och utpyntadt – men
i lösa sjömans lif och hvita kjortlar och
gula skor äro de stiliga. – Mager är racen.
Det är mycket sällsynt att se en fettlagd
person. Det eviga sportandet är väl förnämsta
orsaken, ty förr i verlden voro de ju mycket
rundlätta – John Bull typen, dr Johnson,
Hogarths typer o.s.v. – alldeles frapperan-
de är qvinnornas hår här. De grannaste
gulröda färgen och en rikedom som är otrolig.
Några ha mahognyrödt hår – dock har jag
ej sett en enda sådan der chevelyr som t.ex

officeren Gripenbergs – det är ej mera mahogny
det är eldsvåda i en mahognyskog.
Mycket få skalliga herrar ser man
äfven – är det också sportandets förtjenst.
Jag vet ej om de lefva längre än andra
nationer – jag tror det knappt, den så länge
de lefva lefva de friska.
De kunna uthärda den
den underliga
dieten t.ex! Mamma kan ej tänka sig något
så otäckt som många af deras puddingar!
Tänk halfkokta russin aprikossylt och krus-
bär i en grå massa, som stelnadt klister
till utseende och smak – men att klister som ögon-
blickligen förvandlar sig till qvarnstenar då det
kommer i magen. Och detta älska de öfver
all beskrifning. Köttet är alltid godt, smöret
och brödet likaså, men fisken och legymerna
smaka absolut ingenting. –
Ja nu för det här gå af, utan att jag
har något nytt att berätta sedan jag skref sist,
d.v.s. i går afton. – Gallatlys har 3 söner
och en flicka James (Jim) 15 år, Harold 12 år
Doddy (Dorothy) 10 och en liten rysligt söt pojke
Eric 9 år. Denne lille stackare har 5 gånger haft
blindtarms inflammation. Han ritar mycket bra,
och vi äro goda vänner. Han är så artig och snäll,
och säger alltid då man frågar honom, efter svaret,
thank you. Jag är slolt att han förstår mig.
Deremot förstår jag ej den äldsta gossen som
talar mycket fort. De två äldre äro hemma från
skolan emedan då haft påssjuka. Annie skulle
förvåna sig öfver deras program. Bara grekiska
latin och matematik – just ingenting annat – icke ett
ord naturkunnighet t.ex. Nej nu farväl älskade Mamma –
från Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • *Det är för tokigt med det här brefvet som väntat en vecka på att bli afslutadt. Jag har emellertid skrifvit 2 andra till Mamma sedan jag börjat detta. fortsatt söndag morgon d. 13 juni

  Alexandra Edelfelt
 • Sedan lördag morgon är jag härute men reser in tillbaka till London dit frun kommer efter mig för att bli målad. Här i vanliga rum är det ändå svårare, tror jag, än i en atelier, och så tycker jag på dem här att de hellre se att saken ordnas på det sättet. Värst är att jag ej får hålla ateliern längre än till tisdag 8 dagar – den 16.

  London Edith Gallatly
 • Här är det mycket stillsamt – litet för mycket sport bara. Mycket vackert dessutom. Dessa engelska villor äro idealet af landthus, så vackra, så solida och trefliga – men väl små – Rummen äro ej högre och ej större än rummen på Haiko, utan salongen och matsalen och ett par rum till. tre våningar .d.v.s två och en vindsvåning. Mycket vackert och mycket engelskt inredt.

  Haiko
 • Sedan jag tecknat litet på lördagen frågade de om jag var älskare af rowing – Jag svarade jo och så var hela familjen om en stund klädd i Canotier kostymer och så bar det af – i en fin Kapproddsbåt togo vi plats och jag som ville försöka att ro med dessa durkdrifna roddare fick sitta och skämmas 1o för min tjocka kläder 2o för min tjocka mage 3o för min tjocka skalle dit deras principer i rowing aldrig ville tränga in. – Sedan jag hade rott några "miles" var jag glad att få gå tillbaka och tog då jemte Mr Gallatly och hans 2 äldre söner vägen öfver Hampton Court. Hvad det är förtjusande detta stora gamla slott med en idealisk gammal park omkring. – och boskap betande och cricketspelare på dessa vida herrliga ängar med månghundraåriga ekar, almar och lindar.

  Hampton Court Palace John Gallatly Edith Gallatly James Gallatly Harold Gallatly Dorothy Gallatly Eric Gallatly
 • Jag tror att det icke i verlden fins sådana träd och en sådan grönska som här. – Thames med de tusental kanoterande – lika mycket damer som herrar, är också något lustigt. Der finnes slussar och ingenting kan vara mera pittoreskt än dessa kalla bassiner der innan slussportarna öppnas. De äro så fulla af små eleganta farkoster af alla slag, med hvit-och ljusklädda menniskor i att man alls ej ser vattnet. De många vackra damerna sågo ut som rosor kastade i en marmorbassin.

  Themsen
 • Det är i sportkostymer engelskorna skola ses – Inte i evening dress – då de få något utklädt och utpyntadt – men i lösa sjömans lif och hvita kjortlar och gula skor äro de stiliga.

 • Mager är racen. Det är mycket sällsynt att se en fettlagd person. Det eviga sportandet är väl förnämsta orsaken, ty förr i verlden voro de ju mycket rundlätta – John Bull typen, dr Johnson, Hogarths typer o.s.v. – alldeles frapperande är qvinnornas hår här. De grannaste gulröda färgen och en rikedom som är otrolig. Några ha mahognyrödt hår – dock har jag ej sett en enda sådan der chevelyr som t.ex officeren Gripenbergs – det är ej mera mahogny det är eldsvåda i en mahognyskog. Mycket få skalliga herrar ser man äfven – är det också sportandets förtjenst. Jag vet ej om de lefva längre än andra nationer – jag tror det knappt, den så länge de lefva lefva de friska. De kunna uthärda den underliga dieten t.ex!

  Oskar Gripenberg (osäker koppling) John Bull Samuel Johnson William Hogarth
 • Mamma kan ej tänka sig något så otäckt som många af deras puddingar! Tänk halfkokta russin aprikossylt och krusbär i en grå massa, som stelnadt klister till utseende och smak – men att klister som ögonblickligen förvandlar sig till qvarnstenar då det kommer i magen. Och detta älska de öfver all beskrifning. Köttet är alltid godt, smöret och brödet likaså, men fisken och legymerna smaka absolut ingenting.

  Alexandra Edelfelt
 • Ja nu för det här gå af, utan att jag har något nytt att berätta sedan jag skref sist, d.v.s. i går afton.

 • Gallatlys har 3 söner och en flicka James (Jim) 15 år, Harold 12 år Doddy (Dorothy) 10 och en liten rysligt söt pojke Eric 9 år. Denne lille stackare har 5 gånger haft blindtarms inflammation. Han ritar mycket bra, och vi äro goda vänner. Han är så artig och snäll, och säger alltid då man frågar honom, efter svaret, thank you. Jag är slolt att han förstår mig. Deremot förstår jag ej den äldsta gossen som talar mycket fort. De två äldre äro hemma från skolan emedan då haft påssjuka. Annie skulle förvåna sig öfver deras program. Bara grekiska latin och matematik – just ingenting annat – icke ett ord naturkunnighet t.ex.

  Alexandra Edelfelt John Gallatly Edith Gallatly James Gallatly Harold Gallatly Dorothy Gallatly Eric Gallatly
 • Nej nu farväl älskade Mamma – från Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • *Skrif till Hotellet eller till Paris.

  Paris