Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

akademier amerikaner borgerlighet dagstidningar engelska frukost judar kläder konstutställningar militärer (personer) politik rättsfall resor restauranger samhällsklasser skådespelare statyer teater utställningar väderlek vänner världsutställningar

Paris, Café de la Régenca 28 maj 98
Älskade Mamma,
Det är ändå rätt roligt att vara i Paris igen.
så innerligt bekant och naturligt. men tiden
går en ur händerna på ett förskräckligt sätt, isynnerhet
då man endast har 14 dagar på sig. Jag hade
nämligen tänkt resa efter en vecka, således
den 5, 6 Juni. – Utställningarna äro intressanta-
re än an Acku tror. Jag har varit der 4 gånger
och ännu ej sett mig mätt. Den utomordentliga
kännedom af yrket och den kunskap i teckning
som finnes här och endast här (jag har nyligen
sett en utställning i Berlin) är ändå i högsta
grad lärorika. Rodins staty
af Balzac
t.o.m. är icke så galen
som man säger. Jag har träffat en hel massa
af mina målarvänner, naturligtvis – de äro alla
sig lika. Vallery Radots och Pasteurs har jag
ännu ej sett – väntar mig en vänlig upp-
sträckning för min försumlighet att skrifva.
– Zola affären är ej så passionerad sedd på nära
håll. Jag har mest träffat på folk som
tänkt fullkomligt som vi i denna sak – med
undantag af Chambure som pratade i Gaulois'
anda – Zola est anti français – les juifs etc.
det lär vara fint att tala så. för resten hade
han ej läst brochurerna och tycktes ha dunkla
begrepp i denna sak i allmänhet. Muenier

och hans fru äro stridbara Zolaister. Dagnan
som ju aldrig läser en tidning (liksom Järnefelt)
står utom hela saken, men hans son,
Jean, uppfostrad hos Jesuiterna, har kännt sin
rättskänsla sårad af allt ofoget – springer
öfver till Muenier för att studera l'Aurore
och Siècle, och har nu kommit på det
klara med att "père a tort"
att ej ta parti för Zola
– han hade sagt
"M. Edelfelt est de norte coté, et lui c'est quelqu'un,
n'est pas? – Här på Regence brukar Esterhazy
gå – tänk med hvem jo med Oscar Wilde!
Jag har ej sett dem! Men Wilde säger att han
är öfvertygad om att Esterhazy är den skyldige.
– Den vildaste jag sett var Coquelin (som för
resten bad helsa Mamma så mycket. ("un dejeuner
charmant que nous avons eu chez Madame votre
mère). Coquelin hoppade af ilska och utblåste
med sin trumpetstämma smädelser öfver motstån-
darne, generalstaben o.s.v. – Han lofvade skicka
mig en loge till Cyrano. för resten var han
idel beundran för Rostand's mod. R. hade
nämligen häromdagen bjudit Picquart i
sin loge – för att bravera hopen. Alla små
borgare och alla som vilja vara chic hålla med
generalstaben. De flesta ha så illa reda på
hela saken att det är löjligt. De ha aldrig
läst annat än sin ena tidning. Mycket
ondt har allt detta gjort Paris. – Mindre

utländingar. (Deras dumma hållning i krigsfrågor
har förargat Amerikanarne, som drogo miljoner
till Paris). Det är icke så briljant som
vanligt. Vädret som varit fasligt och
ännu är rätt blåsigt och hotande,
har också bidragit till att göra denna
vår "desastreux pour le commerce.
Med Zorns har jag varit en par gånger. de
resa om tisdag via Mont St Michel till
England och jag har verkligen lust att
följa med dem. men till tisdag hinner jag
ej bli färdig ändå. Alla dagar har jag varit

bjuden
middag – mest på restauranter så att
Jag ej behöft begagna den söderhjelmska
fracken. I går var jag bjuden af prof Koepping
från Berlin. Senaste onsdag hade jag bjudit
Zorns, Zilliacuses och Mueniers på frukost
i ateliern. I går var jag ute hos Konni, som
verkligen kommer att flytta hem i September
för att ta gråstens plats i pressen. Vi måste
(jag tänker på flickorna) vara vänliga mot den
unga och utmärkt söta frun, som så gerna
vill tala engelska, om som nog kommer att
ha en och annan deception i "Conny's
country" Konni talar så mycket om Finland
att hon tror det är ett Eldorado, ett centrum
och att Helsingfors är någonslags Paris-Athens
Acku B. skulle nu vilja bli underkommis

sarie 1900 – men passar han det minsta
dertill? Jag tviflar. – Ville Vallgrens äro
helt och hållet med Zola, liksom Hugo's
Menard Dorians o.s.v. – Saken skulle nog vara
lättare klarerad om ej här vore en reaktion
värdig restaurationstiden, isynnerhet i tidnin
garna, ty i det dagliga lifvet märker
man det ej. Jag är så degouterad åt tidnin
garna här att jag icke orkar läsa igenom
deras artiktar om l'armée, la Russie o.s.v.
– Igår var det i figaro en herrlig artikel
full af ilska öfver att general du Barail
inte blifvit invald i franska akademin!
– Det är ett kryperi för dessa generaler som om
landet vore i krig och de vore de enda räddar
ne!
Jag hoppas att ni alla äro friska och i dagarna
flytta ut till Haiko. Koki Etter har jag ej sett.
Han lär ha sagt Acku att han, Koki är öfver
tygad om att Zola, Picquart och de andra äro
mutade af judarne – precis lika klokt som första
bästa man af folket!
Nu farväl – roligt vore om ni af Er sjelfva
skulle komma till att skrifva, ty numera
får jag väl ej svar på detta. Skrif emellertid
ifall Jag skulle stanna litet längre.
tusen helsningar till alla från Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det är ändå rätt roligt att vara i Paris igen. så innerligt bekant och naturligt. men tiden går en ur händerna på ett förskräckligt sätt, isynnerhet då man endast har 14 dagar på sig. Jag hade nämligen tänkt resa efter en vecka, således den 5, 6 Juni.

  Paris
 • Utställningarna äro intressantare än Acku tror. Jag har varit der 4 gånger och ännu ej sett mig mätt. Den utomordentliga kännedom af yrket och den kunskap i teckning som finnes här och endast här (jag har nyligen sett en utställning i Berlin) är ändå i högsta grad lärorika. Rodins staty af Balzac t.o.m. är icke så galen som man säger.

  Berlin Axel Berndtson Honoré de Balzac Auguste Rodin
 • Jag har träffat en hel massa af mina målarvänner, naturligtvis – de äro alla sig lika.

 • Vallery Radots och Pasteurs har jag ännu ej sett – väntar mig en vänlig uppsträckning för min försumlighet att skrifva.

  Jean Baptiste Pasteur René Vallery-Radot Jeanne Pasteur Marie-Louise Vallery-Radot
 • Zola affären är ej så passionerad sedd på nära håll. Jag har mest träffat på folk som tänkt fullkomligt som vi i denna sak – med undantag af Chambure som pratade i Gaulois' anda – Zola est anti français – les juifs etc. det lär vara fint att tala så. för resten hade han ej läst brochurerna och tycktes ha dunkla begrepp i denna sak i allmänhet. Muenier och hans fru äro stridbara Zolaister. Dagnan som ju aldrig läser en tidning (liksom Järnefelt) står utom hela saken, men hans son, Jean, uppfostrad hos Jesuiterna, har kännt sin rättskänsla sårad af allt ofoget – springer öfver till Muenier för att studera l'Aurore och Siècle, och har nu kommit på det klara med att "père a tort" att ej ta parti för Zola – han hade sagt "M. Edelfelt est de norte coté, et lui c'est quelqu'un, n'est pas?

  Emile de Chambure Pascal Dagnan-Bouveret Eero Järnefelt Marie Muenier Émile Zola Jean Dagnan-Bouveret Jules-Alexis Muenier
 • Här på Regence brukar Esterhazy gå – tänk med hvem jo med Oscar Wilde! Jag har ej sett dem! Men Wilde säger att han är öfvertygad om att Esterhazy är den skyldige.

  Café de la Régence Oscar Wilde Ferdinand Esterházy
 • Den vildaste jag sett var Coquelin (som för resten bad helsa Mamma så mycket. ("un dejeuner charmant que nous avons eu chez Madame votre mère). Coquelin hoppade af ilska och utblåste med sin trumpetstämma smädelser öfver motståndarne, generalstaben o.s.v. – Han lofvade skicka mig en loge till Cyrano. för resten var han idel beundran för Rostand's mod. R. hade nämligen häromdagen bjudit Picquart i sin loge – för att bravera hopen. Alla små borgare och alla som vilja vara chic hålla med generalstaben. De flesta ha så illa reda på hela saken att det är löjligt. De ha aldrig läst annat än sin ena tidning.

  Alexandra Edelfelt Benoît Constant Coquelin Cyrano de Bergerac Edmond Rostand Marie-Georges Picquart
 • Mycket ondt har allt detta gjort Paris. – Mindre utländingar. (Deras dumma hållning i krigsfrågor har förargat Amerikanarne, som drogo miljoner till Paris). Det är icke så briljant som vanligt. Vädret som varit fasligt och ännu är rätt blåsigt och hotande, har också bidragit till att göra denna vår "desastreux pour le commerce.

  Paris
 • Med Zorns har jag varit en par gånger. de resa om tisdag via Mont St Michel till England och jag har verkligen lust att följa med dem. men till tisdag hinner jag ej bli färdig ändå.

  England Mont-Saint-Michel Anders Zorn Emma Zorn
 • Alla dagar har jag varit på bjuden middag – mest på restauranter så att Jag ej behöft begagna den söderhjelmska fracken. I går var jag bjuden af prof Koepping från Berlin.

  Berlin Werner Söderhjelm Karl Köpping
 • Senaste onsdag hade jag bjudit Zorns, Zilliacuses och Mueniers på frukost i ateliern.

  Marie Muenier Konrad Zilliacus Anders Zorn Lilian Zilliacus Jules-Alexis Muenier Emma Zorn
 • I går var jag ute hos Konni, som verkligen kommer att flytta hem i September för att ta gråstens plats i pressen. Vi måste (jag tänker på flickorna) vara vänliga mot den unga och utmärkt söta frun, som så gerna vill tala engelska, om som nog kommer att ha en och annan deception i "Conny's country" Konni talar så mycket om Finland att hon tror det är ett Eldorado, ett centrum och att Helsingfors är någonslags Paris-Athens

  Helsingfors Finland Paris Aten Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Konrad Zilliacus Lilian Zilliacus Ernst Gråsten
 • Acku B. skulle nu vilja bli underkommissarie 1900 – men passar han det minsta dertill? Jag tviflar.

  Axel Berndtson
 • Saken skulle nog vara lättare klarerad om ej här vore en reaktion värdig restaurationstiden, isynnerhet i tidningarna, ty i det dagliga lifvet märker man det ej. Jag är så degouterad åt tidningarna här att jag icke orkar läsa igenom deras artiktar om l'armée, la Russie o.s.v. – Igår var det i figaro en herrlig artikel full af ilska öfver att general du Barail inte blifvit invald i franska akademin! – Det är ett kryperi för dessa generaler som om landet vore i krig och de vore de enda räddarne!

  Ryssland François Charles du Barail
 • Jag hoppas att ni alla äro friska och i dagarna flytta ut till Haiko.

  Haiko
 • Koki Etter har jag ej sett. Han lär ha sagt Acku att han, Koki är öfvertygad om att Zola, Picquart och de andra äro mutade af judarne – precis lika klokt som första bästa man af folket!

  Nikolaj von Etter Émile Zola Axel Berndtson Marie-Georges Picquart
 • Nu farväl – roligt vore om ni af Er sjelfva skulle komma till att skrifva, ty numera får jag väl ej svar på detta. Skrif emellertid ifall Jag skulle stanna litet längre. tusen helsningar till alla från Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt