Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

brev cyklar dagstidningar domstolar fabriker föreningar frukost inredningar konsthandel kvinnor middag opera (konstart) orkestrar politik porträtt rättsfall resor restauranger sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skådespelare tåg teater transportmedel ungrare världsutställningar

Paris, onsdag 10 maj 1899
Älskade Mamma,
Jag hade visserligen lofvat skrifva i går, men deraf
blef intet, ty med dessa långa seancer och
många andra jern i elden flyga timmarna af
med en hiskelig fart. Utom porträttet har jag ju
dessa tafvelköp. Jag tror jag gjort en dumhet
med en tafla af Ménard, som jag ej sett, och
som jag nästan anser mig tvungen att köpa.
Saken är den att jag var mycket förtjust i en
pastell af M. men icke vågade köpa den, just
emedan det var en pastell. Han sade då att han
hade le tableau identique i London, på en ut-
ställning der – Och jag lofvade skrifva dit – emeller-
tid kan det ju hända att han skickat taflan
till London för att han ej ville ha den i Paris
på Salongen – det är en misstanke som plågar
mig. Nu reser Thaulow dit i öfvermorgon och
har lofvat säga mig hvad den går för. Dumt
är ju i alla fall att köpa grisen i säcken.
300 kostar den – då har jag 4000 qvar. Jag skulle
vilja ha något af Dagnan, Besnard, Collet, Carrière
m.fl. – Då hinar 4000 ej långt. Den Lindfors, gene-
ralen, som prutade ned summan från 10 till 7 tusen!!
– Vidare har K. gifvit mig ett uppdrag i stil med Meyers
som tar mycket tid, många visiter och som är bråd-
skande. Huru i all verldens dag skall jag hinna med
det nu, då D. måste vara färdig inom en vecka.
Muenier, som alla dagar sett Ds porträtt, anser detta
bli ett af mina bästa, och han förvånar sig öfver

att det går så fort. Något kan jag ju
också göra sedan D. rest, kläder, möbel m.m.
Jag har ej rört mig på dagarna emedan jag
absolut ej hunnit. I går fick jag lof att
trösta Muenier, som fått ett oroande telegram
(men tillika ytterst konfyst) från sin fru, som
har influenza, jemte deras son, i Vesoul.
Han trodde hon var döende och som något
tåg ej gick för än sent på aftonen var det svårt
att försöka tala förnuft med honom. – Sedan
på aftonen gick jag ut med Koki. Vi
voro på en liten theater (det är modet nu
att ha utmärkta små teatrar i en vanlig
sal) théâtre des Capucines. Det var verkligen
mycket roligt. Salen var som Alliance française
i Hfors, och man satt in på näsan af aktörer-
na. truppen består af 6 personer, som alla
spela alldeles utmärkt – den förnämsta aktören
är Galipaux, som sjelf författat pjeserna –
rigtigt qvicka. Och så var der som Koki
sade "la plus jolie actrice de Paris, Bré-
val, – K. hade ej sagt för mycket! Hon
var vådligt söt – vacker, vacker väl-
växt, rolig som aktris, mera som en dame
du monde, hade de lustigaste miner och
klippska svarta ögon. Det var ett rigtigt
nöje att bara se på henne. – Hvad de
ändå spela bra komedi här! Så gifva
dessa 6 en "revue" der de spelade 36 per-
Koki var rigtigt nöjd att jag afsagt mig det ryska kommissariatet – jag jublar

soner minst med ständiga omklädningar.
När en till sist kom och spelade Sarcey,
klädd som arkadisk herde med får och
herdepipa, var det paroxysmer af
skratt i Salongen, man vred sig och
tårarna runno. Jag kan ej begripa hur
en sådan theater bär sig – der fanns hundra
platser högst, och salen var mycket väl
arrangerad med
gult
siden, mattor och blommor.
Efteråt gingo vi på det också sedan ett
år moderna Café de Paris, der den
fina verlden superar efter Operan och
teatrarna – alla damer i stor toilett.
ungersk orkester. – Koki är icke det
ringaste snobb. berättade om sin fattig-
dom och svårigheten att få räkningen
att gå ihop. likaså mycket oförbehåll-
samt om chefer och kamrater. Han sade
att Mattson är ledsen öfver hvad han gjort
likasom Murre – Folk bli att mera drey-
fusvänliga och om Kassationsdomstolen är nog
partisk eller rädd att sätta sig mot revisionen
blir det nog något spektakel. Koki är naturligtvis
ännu fången i Gaulois garn åtminstone säger
han så.
Vädret är fortfarande otäckt – blåsigt och
icke varmt. Dessutom luktar det svinstia
ja ordentlig svinlukt i hela Paris, från
några fabriker i Putaux, pudrettfabriker
eller hvad det är. T.o.m. i Boulognersko-
gen luktar det af detta elände, under det
serait la meilleure des demonstrations, et vous pouvez compter sur une sympathie
générale – Ja måtte, måtte det bli bra! Säg Enkell att han skall göra mästerverk!

att träd och blommor ej ha någon doft alls
i år. – Om lördag tänkte jag först
gå på Tannhäuser, men blef i går bjuden
på middag till Menard-Dorians, midt in i Dreyfus
klicken, Clemenceaus och Picquarts vänner. Det
är alltid roligt der, om och så den spy-
flugan Léon Daudet är tråkig att se och höra.
– Bara jag icke hade så mycket att göra!
När jag tänker på Fänrik Stål och sommarn
så måste jag ta mig om hufvudet – det är
omöjligt att rinna med allt detta för en
menniska. – Jag är mycket nyfiken att veta
huru Bertha lyckas på velociped. Med de
tvenne Ernstarne till lärare går det väl
ändå. Roligt skall det bli att i som-
mar fara ut med henne på Gammalbacka-
vägen – Haiko skogsvägen sätter jag i litanien.
Skräddaren Brander fr. London sade att Sparre
skulle komma till L. d. 18. – Vet ni något derom?
Jag skulle ha god lust att resa till London på
en vecka, den sista i maj. Om jag blott hade
pengar att köpa några engelska taflor med!
Mycket skulle jag ännu ha att berätta om
men François kommer in med min frukost,
lukullisk som vanligt, och så kommer
Dæhn litet senare. – I afton äter jag hos
Ville Vallgren, i morgon på "Boeuf à la mode" med
Koki, om fredag hos Vallery Radots och om lördag hos Menard
Dorians så ni ser att jag ej svälter.
Helsa hjertligt alla tusen gånger från mammas
Atte
från
franskt
officielt håll har jag fått uppmaning att göra finska konstafdelningen så bra som möjligt – ca

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag hade visserligen lofvat skrifva i går, men deraf blef intet, ty med dessa långa seancer och många andra jern i elden flyga timmarna af med en hiskelig fart.

 • Utom porträttet har jag ju dessa tafvelköp. Jag tror jag gjort en dumhet med en tafla af Ménard, som jag ej sett, och som jag nästan anser mig tvungen att köpa. Saken är den att jag var mycket förtjust i en pastell af M. men icke vågade köpa den, just emedan det var en pastell. Han sade då att han hade le tableau identique i London, på en utställning der – Och jag lofvade skrifva dit – emellertid kan det ju hända att han skickat taflan till London för att han ej ville ha den i Paris på Salongen – det är en misstanke som plågar mig. Nu reser Thaulow dit i öfvermorgon och har lofvat säga mig hvad den går för. Dumt är ju i alla fall att köpa grisen i säcken. 300 kostar den – då har jag 4000 qvar. Jag skulle vilja ha något af Dagnan, Besnard, Collet, Carrière m.fl. – Då hinar 4000 ej långt. Den Lindfors, generalen, som prutade ned summan från 10 till 7 tusen!!

  Paris London Pascal Dagnan-Bouveret Frits Thaulow Julius Lindfors Frederik Collett (osäker koppling) Albert Besnard Émile-René Ménard Eugène Carrière
 • Vidare har K. gifvit mig ett uppdrag i stil med Meyers som tar mycket tid, många visiter och som är brådskande. Huru i all verldens dag skall jag hinna med det nu, då D. måste vara färdig inom en vecka.

  Woldemar Karl von Dæhn Meyer
 • Muenier, som alla dagar sett Ds porträtt, anser detta bli ett af mina bästa, och han förvånar sig öfver att det går så fort. Något kan jag ju också göra sedan D. rest, kläder, möbel m.m. Jag har ej rört mig på dagarna emedan jag absolut ej hunnit.

  Woldemar Karl von Dæhn Jules-Alexis Muenier
 • I går fick jag lof att trösta Muenier, som fått ett oroande telegram (men tillika ytterst konfyst) från sin fru, som har influenza, jemte deras son, i Vesoul. Han trodde hon var döende och som något tåg ej gick för än sent på aftonen var det svårt att försöka tala förnuft med honom.

  Vesoul Marie Muenier Jules-Alexis Muenier Pierre-Alexis Muenier
 • Sedan på aftonen gick jag ut med Koki. Vi voro på en liten theater (det är modet nu att ha utmärkta små teatrar i en vanlig sal) théâtre des Capucines. Det var verkligen mycket roligt. Salen var som Alliance française i Hfors, och man satt in på näsan af aktörerna. truppen består af 6 personer, som alla spela alldeles utmärkt – den förnämsta aktören är Galipaux, som sjelf författat pjeserna – rigtigt qvicka. Och så var der som Koki sade "la plus jolie actrice de Paris, Bréval, – K. hade ej sagt för mycket! Hon var vådligt söt – vacker, vacker välväxt, rolig som aktris, mera som en dame du monde, hade de lustigaste miner och klippska svarta ögon. Det var ett rigtigt nöje att bara se på henne. – Hvad de ändå spela bra komedi här! Så gifva dessa 6 en "revue" der de spelade 36 personer minst med ständiga omklädningar. När en till sist kom och spelade Sarcey, klädd som arkadisk herde med får och herdepipa, var det paroxysmer af skratt i Salongen, man vred sig och tårarna runno. Jag kan ej begripa hur en sådan theater bär sig – der fanns hundra platser högst, och salen var mycket väl arrangerad med gult siden, mattor och blommor.

  Helsingfors Théâtre des Capucines Nikolaj von Etter Françisque Sarcey Félix Galipaux Louise Bréval
 • Efteråt gingo vi på det också sedan ett år moderna Café de Paris, der den fina verlden superar efter Operan och teatrarna – alla damer i stor toilett. ungersk orkester.

  Parisoperan Café de Paris
 • Koki är icke det ringaste snobb. berättade om sin fattigdom och svårigheten att få räkningen att gå ihop. likaså mycket oförbehållsamt om chefer och kamrater. Han sade att Mattson är ledsen öfver hvad han gjort likasom Murre

  Nikolaj von Etter Mattson Murre
 • Folk bli att mera dreyfusvänliga och om Kassationsdomstolen är nog partisk eller rädd att sätta sig mot revisionen blir det nog något spektakel. Koki är naturligtvis ännu fången i Gaulois garn åtminstone säger han så.

  Alfred Dreyfus
 • Vädret är fortfarande otäckt – blåsigt och icke varmt. Dessutom luktar det svinstia ja ordentlig svinlukt i hela Paris, från några fabriker i Putaux, pudrettfabriker eller hvad det är. T.o.m. i Boulognerskogen luktar det af detta elände, under det att träd och blommor ej ha någon doft alls i år.

  Paris Bois de Boulogne Puteaux
 • Om lördag tänkte jag först gå på Tannhäuser, men blef i går bjuden på middag till Menard-Dorians, midt in i Dreyfus klicken, Clemenceaus och Picquarts vänner. Det är alltid roligt der, om och så den spyflugan Léon Daudet är tråkig att se och höra.

  Georges Clemenceau Tannhäuser Aline Ménard-Dorian Paul Ménard-Dorian Léon Daudet Marie-Georges Picquart Alfred Dreyfus
 • Bara jag icke hade så mycket att göra! När jag tänker på Fänrik Stål och sommarn så måste jag ta mig om hufvudet – det är omöjligt att rinna med allt detta för en menniska.

 • Jag är mycket nyfiken att veta huru Bertha lyckas på velociped. Med de tvenne Ernstarne till lärare går det väl ändå. Roligt skall det bli att i sommar fara ut med henne på Gammalbacka-vägen – Haiko skogsvägen sätter jag i litanien.

  Haiko Gammelbacka gård Berta Edelfelt
 • Skräddaren Brander fr. London sade att Sparre skulle komma till L. d. 18. – Vet ni något derom?

  London Louis Sparre Brander
 • Jag skulle ha god lust att resa till London på en vecka, den sista i maj. Om jag blott hade pengar att köpa några engelska taflor med!

  London
 • Mycket skulle jag ännu ha att berätta om men François kommer in med min frukost, lukullisk som vanligt, och så kommer Dæhn litet senare.

  Woldemar Karl von Dæhn François
 • I afton äter jag hos Ville Vallgren, i morgon på "Boeuf à la mode" med Koki, om fredag hos Vallery Radots och om lördag hos Menard Dorians så ni ser att jag ej svälter.

  Boeuf à la mode Nikolaj von Etter René Vallery-Radot Ville Vallgren Marie-Louise Vallery-Radot Aline Ménard-Dorian Paul Ménard-Dorian
 • Helsa hjertligt alla tusen gånger från mammas Atte

  Alexandra Edelfelt
 • *från franskt officielt håll har jag fått uppmaning att göra finska konstafdelningen så bra som möjligt – ca serait la meilleure des demonstrations, et vous pouvez compter sur une sympathie générale – Ja måtte, måtte det bli bra!

 • *Säg Enkell att han skall göra mästerverk!

 • *Koki var rigtigt nöjd att jag afsagt mig det ryska kommissariatet – jag jublar

  Nikolaj von Etter